Alvina förlag är ett litet förlag som tänker stort! Alla barnböcker är

Alvina förlags
barnböcker
är miljömärkta
Alvina förlag är ett litet förlag
som tänker stort! Alla barnböcker
är nämligen miljömärkta med
Svanen och FSC.
Svanen visar att miljöhänsyn tas till hela b
­ okens livscykel
från råvara till avfall. Det ­gäller bl.a. e
­ nergiåtgång, p
­ apper,
tryckfärger och ytbehandlingar (lack och laminat).
FSC (Forest Stewardship Council) är en ­internationell
­märkning som visar att pappret kommer från skogar som
brukats hållbart – miljömässigt, socialt och ekonomiskt.
läs mer om miljömärkning på www.alvinaforlag.se