Skolledningsbrev, augusti-15

Skolledningsbrev, augusti 2015
Välkomna åter till ett nytt läsår, i synnerhet önskar vi alla våra nya elever inklusive
förskoleklassen välkomna till Runstensskolan!
Det är ett spännande läsår vi har framför oss, där vi kommer fortsätta att arbeta hårt för att
förbättra våra elevers resultat och vår studiero på skolan. Mer information hur arbetet
genomförs kommer via arbetslagen och deras veckobrev.
Bl.a. kommer våra år 6-elever att få låna var sin iPad under läsåret, för att kunna utvecklas
ytterligare inom såväl IT som olika ämnen.
Uppstartsveckan kommer detta år att vara schemabrytande för hela skolan, och vi satsar på
en uppstart med fokus på värdegrund och att bygga en lagkänsla i hela skolan.
År 6 kommer bl.a. att ha vandring med övernattning torsdag-fredag.
Höstens föräldramöte boka in följande datum, inbjudan med tid och plats kommer senare.
 Freja (1-6b) + Idun (förskoleklassen) – tisdag 15:e september
 Frigg (1-6a) + Lärstudion – onsdag 16:e september
Föräldrarådet vill vi gärna ha fler deltagare till, så spika redan nu in höstens föräldraråd:
tisdag 6 oktober kl.19:00 och tisdag 1:a december, kl.18:30 i matsalen.
Schoolsoft är den plattform som Haninge kommun började använda under förra året.
Ni har fått hem, nya elever får vecka 34, inloggningskoder för att kunna logga in på
Schoolsoft, och på ett smidigt sätt kunna kommunicera med skolan. Maila till
[email protected] om inloggningen inte fungerar eller är bortglömd.
Mobilreglerna som började gälla förra terminen med att samtliga elevers mobiler är
avstängda på skolans område, fortsätter att gälla.
För mer detaljer se www.runstenssskolan.se
Sjukanmälan ska göras genom Schoolsoft, innan 7:45 varje dag om ni inte ännu har
inloggning så vill vi att ni ringer 08-606 80 90 för 7.45.
Vi ses framöver, och på föräldramötet!
Skolledningen, Runstensskolan
Jesper Tornebjer
Rektor
Runstensskolan
www.runstensskolan.se
Ewa Martinsson
Bitr. rektor
Britt-Marie Wakäng
Bitr. rektor