Nyhetsbrev augusti 2015

Nyhetsbrev augusti 2015
Detta nyhetsbrev skickas regelbundet till partners och andra vänner till helpforchildren.se
Läsåret igång – Alla skolavgifter betalda!
Hoppas sommaren varit bra för er alla. Arbetet för att stödja barnen i Indien fortsätter. I juni
startade det nya läsåret. Dhiraj John skriver:
June 1st week all the kids returned from their respective villages after a long summer holiday.
Kids have started their school and almost a month has been passed and they have begun their
first round test in their respective schools. Right after their test they had football tournament
and girls had throw ball matches in different schools. They all played well and few tournaments
we won and few we lost.
Today we are a total of 170 kids. And
all the kids are enjoying every bit of
their time at Living hope working hard
to get good marks in their test and
also showing good interest in the
sports as well. Also we were able to
buy books shoes and bags for all our
kids with the help from Help for
children, we thank Help for children
for supporting this project as well.
University student as well are showing
good interest in their studies and
doing well so far. In the beginning of
this academic year June, we were
really struggling to pay the fees for the University student but when we shared the same
concerned to Help for Children, they immediately came forward to support our students to pay
their fees and they could join University, Living Hope is great full to Help for Children for
supporting our university student fees.
Anton school children are also so happy to get new benches for them to sit and study. Today in
Anton school we are 48 children already, Pre school, 1st Std and 2nd Std, for all these 48 children
we were able to buy new school uniforms for everyone . The need for the Anton school right now
is 2 Projectors and 8 Laptops required for our school.
Flera gav extra gåvor efter förra nyhetsbrevet då vi lyfte behovet av pengar till skolavgifter för
de äldsta barnen. Vi kunde därför föra över ca 25000 kr extra i juni för just detta syfte, och för
omkostnader för skolstarten. Som ni ser har det hjälp. Ett STORT tack till alla ni som är med och
ger. Ni gör verklig skillnad!
Inte alla barn kom tillbaka…
De flesta barnen har någon form av familj/släkt som de åker hem till under sommarlovet. I år var
det ett ovanligt stort antal barn som inte dök upp när läsåret startade. Samtidigt som man tog
emot ca 30 nya barn så var det ca 25 stycken som inte kom tillbaka. De flesta av de som kom nya
förra året. En orsak enligt uppgift är att myndigheterna i vissa slumområden/byar har börjat
betala föräldrarna för att barnen ska gå till skolan. Ca 2000 Rupies per år (ca 270 kr). Detta
misstänker man fått vissa av föräldrarna att ta barnen från Living Hopes barnhem och skola och
www.helpforchildren.se
Bg: 786-7989
Org.nr: 802460-8849
Kontakt:[email protected]
till den kommunala skolan i närheten istället. Så just nu är man totalt ca 170 barn i Bangalore
och 50 barn i Orissa, dvs ungefär samma som förra läsåret. I Antonskolan är man 8 nya barn,
totalt 48 barn och de har nu startat årskurs två för de som gick årskurs ett förra året. Totalt har
de nu fyra klasser: ”Lower” och ”Upper” kindergarden (förskola) samt årskurs ett och två (skola).
Det som gör dem extra ledsna är att av de sju barnen som skulle få möjlighet att börja på preuniversity dök inte fem upp. Det är alltså barn som varit på barnhemmet sedan de varit 6-7 år
och som nu kommit upp och slutfört årskurs 10 med godkända betyg. Efter 3-5 år på preuniversity/university så har de alla möjligheter att få bra jobb och försörja sina familjer. Men
fem kom alltså inte tillbaka. Här väljer föräldrarna att ta ta hem barnen för att de ska arbeta
hemma (om flicka), eller jobba (om pojke). Sannolikt samma typ av jobb som pappan har, där
lönen inte räcker till en fungerande bostad än mindre näringsrik mat. Såklart en rättighet
föräldrarna har, men samtidigt, så nära bryta den fattigdom som barnen kommer ifrån. Nu är de
tillbaka där de började…
Totalt är det dock 15 barn som nu går på pre-university/university, två fler än förra läsåret. Och
som sagt. Alla kursavgifter är som sagt betalda, och i vår tar de första barnen någonsin från
Living Hope examen på universitetet.
Nya bilder på hemsidan…
Vill ni se bilder från skolstart så finns det nu
på vår hemsida www.helpforchildren.se
under news & stories.
Har du frågor eller känner fler som borde få
detta nyhetsbrev? Du är alltid välkommen
att kontakta oss på [email protected]
Om oss: Helpforchildren.se är en ideell förening med enda syfte att stödja och utveckla barnhemsverksamhet i Indien.
Allt arbete sker ideellt varför det du ger oavkortat går till barnen.
www.helpforchildren.se
Bg: 786-7989
Org.nr: 802460-8849
Kontakt:[email protected]