Scriptums, De finlandssvenska tidskrifternas och SLS scenprogram

Scriptums, De Finlandssvenska tidskrifternas och SLS program på
bokmässan i Vasa 18---19.4.2015
LÖRDAG 18.4
Program på Inga-Britt-scenen:
kl. 11.40 Arkiv, minne, glömska (SLS)
Ett arkiv uppstår inte ur intet. Hur har SLS arkivsamlingar kommit till, vilka idéer och värderingar har styrt
insamlandet. Boken berättar historien om hur SLS arkiv har skapats och utvecklats, hur de blev sådana de är
idag.
Arkivarien Carola Ekrem samtalar om boken med Wivan Nygård-Fagerudd
kl. 12.10 Havet, handeln och nationen (SLS)
Boken är en fascinerande krönika om en släkts öden under 250 år. Den beskriver släkten Donners omvandling
från en österbottnisk handelssläkt till en nationell kultursläkt, med aktivitet inom såväl vetenskap och industri
som politik.
Författaren Julia Dahlberg intervjuas av Wivan Nygård-Fagerudd.
kl. 12.40 Är lyckan en gammal gård? (Scriptum)
Författaren Sara Bergström samtalar om liv och lycka i gamla gårdar med Scriptums styrelseordförande Bo
Kronqvist.
kl. 13.10 Novellen som konstform (Scriptum)
Författarna Ann-Sofi Carlsson och Heidi von Wright samtalar om novellistik och novellen som konstform
utgående från Carlssons nyutkomna novellsamling Jag undrar hur det känns att falla fritt.
kl. 13.40 Det går att sälja böcker! (Scriptum)
Redaktören Ralf Andtbacka från Ellips, författaren Ann-Helen Attianese från Marginal och Scriptums
styrelseordförande Bo Kronqvist samtalar om förlagsverksamhet i Österbotten.
kl. 14.10 När krämare och kamrerer tog över Svenskfinland (De finlandssvenska tidskrifterna)
Frejvid Weegar, Kurirens färgstarka grunder, om journalistikens villkor i Svenskfinland, i samtal med Thomas
Rosenberg.
Program på huvudscenen:
kl. 12.30 Musik av Jean Sibelius m.fl. framförd av kvartetten RacklerZ (SLS)
SÖNDAG 19. 4
Program på Inga-Britt-scenen:
kl. 11.00 Astra, feminismen och Svenskfinland (De finlandssvenska tidskrifterna)
Nina Nyman, chefredaktör för tidskriften Astra, i samtal med Thomas Rosenberg.
kl. 12 .10 Österbottniska lustresor (Scriptum)
Författaren Bertel Nygård och fotografen Mikael Herrgård berättar om lustresor i Österbotten.
kl. 12.40 Om att skriva (Scriptum)
Författarna Christel Sundqvist, Elin Willows och Heidi von Wright samtalar om skrivandet utgående från den
nyutkomna antologin Där ljuset faller som vackrast.
kl. 13.10 Arkiv, minne, glömska (SLS)
Ett arkiv uppstår inte ur intet. Hur har SLS arkivsamlingar kommit till, vilka idéer och värderingar har styrt
insamlandet. Boken berättar historien om hur SLS arkiv har skapats och utvecklats, hur de blev sådana de är
idag.
Arkivarien Carola Ekrem samtalar om boken med Wivan Nygård-Fagerudd
kl. 13.40 Havet, handeln och nationen (SLS)
Boken är en fascinerande krönika om en släkts öden under 250 år. Den beskriver släkten Donners omvandling
från en österbottnisk handelssläkt till en nationell kultursläkt, med aktivitet inom såväl vetenskap och industri
som politik.
Författaren Julia Dahlberg intervjuas av Wivan Nygård-Fagerudd.
kl. 14.10 Samtal om skrivprocesser (Scriptum)
Författarna Carita Nyström och Ann-Helen Attianese samtalar om egna och andras skrivprocesser.
kl. 14.40 Samtal om att fotografera Vasamiljöer (Scriptum)
Fotografen Gunnar Bäckman om att dokumentera Vasamiljöer. Samtal med forskare Kjell Herberts.
Program på huvudscenen:
kl. 12.30 Musik av Jean Sibelius m.fl. framförd av kvartetten RacklerZ (SLS)