Kost are så smakare - SISU Idrottsutbildarna

Kostare så smakare
Kostvanor, kosttillskott & antidoping
Välkommen till en kväll där vi fokuserar på vad vi
får stoppa i oss istället för att prata om vad vi inte
får stoppa i oss. Hur får vi ett minskat användande
av alla de pulver, piller och vätskor som utlovar
både det ena och det andra? Vad finns det för några
alternativ?
Målgrupp: Vänder sig i första hand till tränare,
ledare, styrelseledarmöten, idrotts
lärare, instruktörer, aktivas föräldrar
samt olika befattningar inom idrotts
medicins support.
Kvällen är uppbyggd med tre olika föreläsare, paus
inklusive fika för att sedan avslutas med en panel­
debatt där Marika Holm är moderator. Kvällens
föreläsare och ämnen är:
Även aktiva från 16 år är välkomna!
När: 30 september kl 18.00 – 21.00
Petter Jonsson har mångårig erfarenhet av att kon­
trollera och vägleda i kontroll av kosttillskott ur ett
myndighetsperspektv. Han inleder kvällen med att
prata om “Kontroll av kosttillskott”.
Emma Lindblom tar upp ämnet “Optimera kosten”.
Emma arbetar med idrottsnutrition på RF samt
hjälper landslagsaktiva samt motionärer och ung­
domar att optimera sin kost.
Peter Bergvall Virtanen har 19 års erfarenhet av
Svenskt antidopingarbete både i tävlingsidrott och
motionsidrott med nationell och internationell er­
farenhet. Han tar upp ämnet “Riskerar du att träna
och tävla dopad av misstag? – om kosttillskott och
läkemedel kopplat till idrottande”.
Plats: Eriksdalsbadet, Hammarby Slussväg 20, Stockholm
Kostnad: Kostnadsfritt. Vid utebliven avbokning
efter 23/9 debiteras 500 kr. Platsen
kan dock överlåtas till annan person. Vi
behöver då en avanmälan samt ersättarens namn, personnummer och mejl­adress. I detta fall utgår ingen avbok-
ningsavgift.
Anmälan: Här anmäler du dig:
sisuidrottsutbildarna.se/stockholm
Sista anmälningsdag är 23 september.
Frågor:Kontakta Lars Jonsson, 08-627 46 07
[email protected]
I panelen kommer även Emma Fredh, roddare som
tillhör världseliten, att delta.
Utbildningen arrangeras av Stockholmsidrotten
och vänder sig till alla idrottsföreningar i
Stockholmsdistriktet .
www.stockholmsidrotten.se