Välj ditt eget komfortpaket

Välj ditt eget komfortpaket
Thermo Top
Fjärrstart T91
Fjärrstart T100
GSM-start
Tidur 1533
Bensin
W 901 374 4A
7 240:-
W 987 091
10 200:-
W 987 021
11 080:-
W 987 081
12 000:-
W 987 001
8 020:-
Diesel
W 900 317 0C
7 240:-
W 987 092
10 200:-
W 987 022
11 080:-
W 987 082
12 000:-
W 987 002
8 020:-
Bensin
W 900 316 7C
9 280:-
W 987 191
12 240:-
W 987 121
13 120:-
W 987 181
14 040:-
W 987 101
10 060:-
Diesel
W 900 316 8C
9 280:-
W 987 192
12 240:-
W 987 122
13 120:-
W 987 182
14 040:-
W 987 102
10 060:-
Bensin
W 901 362 4A
10 120:-
W 987 291
13 080:-
W 987 221
13 960:-
W 987 281
14 880:-
W 987 201
10 900:-
Diesel
Thermo Top P
Thermo Top C
Thermo Top E
Kombinera valfritt startsystem till
din Webasto-värmare
W 901 362 5A
10 120:-
W 987 292
13 080:-
W 987 222
13 960:-
W 987 282
14 880:-
W 987 202
10 900:-
Samtliga priser är rek. ca priser exklusive moms.
Samtliga startsystem kan även beställas separat.
Fjärrstart T91
Fjärrstart T100
W 131 463 5A. Rek. ca pris 2 960:Komplett sats
W 131 463 7A. Rek. ca pris 3 840:Komplett sats
Styr värmaren med en enkel On/Off-funktion.
Du får en kvittens när värmaren startat. Räckvidd
upp till 1000 meter från bilen.
Direktstart upp till 1000 m från bilen eller
använd den unika HTM-funktionen som
beräknar uppvärmningstiden beroende
på utetemperaturen.
GSM-start
Fasta och regelbundna tiders bästa vän
W 500 550. Rek. ca pris 4 760:-
Marknadsförs av KG Knutsson AB, 191 81 Sollentuna, www.kgk.se
Tidur 1533
W 130 112 2C
Rek. ca pris 780:-
Praktisk för dig som använder bilen vid bestämda tider. Drifttiden
(10 till 60 minuter) väljer du enkelt själv. Tre olika starttider per dygn
kan förprogrammeras, smidigt om du exempelvis åker till och från
arbetet vid bestämda tider.
WE 2013-11
Ring eller skicka SMS för att starta värmaren.
Startikon som styr värmarens on-/off-funktion,
kan installeras på de vanligaste mobiltelefonerna.
Obegränsad räckvidd via GSM. Avgiftsfritt GSMabonnemang medföljer. Har även funktioner som
batteristatusmeddelande, kupétemperatur samt
möjlighet sammankoppling av annan utrustning.
GSM-starten fungerar till 12/24V samt startar
analog och W-bus värmare.
Välj ditt eget komfortpaket
Fjärrstart T91
Fjärrstart T100
GSM-start
Tidur 1533
Bensin
W 988 020
7 380:-
W 988 091
10 340:-
W 988 021
11 220:-
W 988 081
12 140:-
W 988 001
8 160:-
Diesel
W 988 030
7 380:-
W 988 092
10 340:-
W 988 022
11 220:-
W 988 082
12 140:-
W 988 002
8 160:-
Bensin
W 988 040
9 480:-
W 988 191
12 440:-
W 988 121
13 320:-
W 988 181
14 240:-
W 988 101
10 260:-
Diesel
W 988 050
9 480:-
W 988 192
12 440:-
W 988 122
13 320:
W 988 182
14 240:-
W 988 102
10 260:-
Bensin
W 988 060
10 320:-
W 988 291
13 280:-
W 988 221
14 160:-
W 988 281
15 080:-
W 988 201
11 100:-
Diesel
W 988 070
10 320:-
W 988 292
13 280:-
W 988 222
14 160:-
W 988 282
15 080:-
W 988 202
11 100:-
Fjärrstart T91
Fjärrstart T100
GSM-start
Tidur 1533
Bensin
W 131 481 2A
5 680:-
W 988 691
8 640:-
W 988 621
9 520:-
W 988 681
10 440:-
W 988 601
6 460:-
Diesel
W 131 481 6A
5 680:-
W 988 692
8 640:-
W 988 622
9 520:-
W 988 682
10 440:-
W 988 602
6 460:-
Bensin
W 131 481 1A
7 780:-
W 988 491
10 740:-
W 988 421
11 620:-
W 988 481
12 540:-
W 988 401
8 560:-
Diesel
W 131 481 5A
7 780:-
W 988 492
10 740:-
W 988 422
11 620:-
W 988 482
12 540:-
W 988 402
8 560:-
Bensin
W 131 481 0A
8 620:-
W 988 591
11 580:-
W 988 521
12 460:-
W 988 581
13 380:-
W 988 501
9 400:-
Diesel
EVO 5+
EVO 5
EVO 4
Thermo Top EVO och
universalmonteringssats
W 131 481 4A
8 620:-
W 988 592
11 580:-
W 988 522
12 460:-
W 988 582
13 380:-
W 988 502
9 400:-
EVO 5+
EVO 5
EVO 4
Thermo Top EVO utan monteringssats
Välj till en fordonsspecifik monteringssats
Marknadsförs av KG Knutsson AB, 191 81 Sollentuna, www.kgk.se
Samtliga priser är rek. ca priser exklusive moms.
WE 2013-11
Thermo Top EVO