VILL DU STARTA EGET? 8 VA OCH FIBER TILL FARFARS UDDE

TUTAN
TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I NYKVARNS KOMMUN. NR 4/2014.
© ABstyrhytten.com
4
KLARTECKEN
FÖR FLER
BOSTÄDER. 5
VILL DU
STARTA EGET? 8
LEDNINGSDRAGNINGAR
I CENTRUM. 4
VA OCH FIBER TILL FARFARS UDDE. 10
TRAFIK
Nya linjesträckningar
och ny tidtabell
Sid 3
DEMOKRATI
Här är de som
ska styra Nykvarn
Sid 6
HÄLSA
Utegym snart
på plats
Sid 8
NÄRINGSLIV
Nominera till
Årets Företagare
Sid 9
2
TUTAN 4/2014 – NYKVARNS KOMMUN
n I KORTHET
ÖPPETTIDER UNDER
JUL OCH NYÅR
KUNDCENTER OCH BIBLIOTEKET:
Tisdag.......23/12......08.00–15.00
Onsdag.....24/12................ Stängt
Torsdag.....25/12................ Stängt
Fredag.......26/12................ Stängt
Lördag.......27/12................ Stängt
Måndag....29/12......08.00–19.00
Tisdag.......30/12......08.00–15.00
Onsdag.....31/12................ Stängt
Torsdag.........1/1................ Stängt
Fredag...........2/1......08.00–17.00
Lördag...........3/1......11.00–14.00
Måndag........5/1......08.00–15.00
Tisdag...........6/1................ Stängt
Därefter ordinarie öppettider.
AVVIKANDE ÖPPETTIDER
Se www.nykvarn.se
UR INNEHÅLLET:
04
05
06
08
10
12
Ledningsdragningar på gång
POPPIS MED LOPPIS!
Till turistbroschyren ”Upplev
Nykvarn 2015–2016” görs
en kartläggning av alla
loppisar och antikaffärer i
Nykvarn med omnejd.
Du som har en loppis i
eller i närheten av
Nykvarn kan vara med.
n Vi efterlyser alla i Nykvarn som har
någon typ av loppis eller liknande verk­
samhet och som kommer att hålla öppet
under 2015–2016. Vissa har regelbundna
öppettider, andra lite mer spontana, precis
som det ska vara i loppismiljöer. Säkrast
är för besökaren att ringa innan eller att
söka på internet. Därför gör vi nu denna
kartläggning med kontaktuppgifter för att
intresserade lättare ska kunna hitta er.
Kartläggningen över loppisarna kommer
att publiceras i nästa års turistbroschyr
”Upplev Nykvarn 2015–2016”.
Du som har en loppis i Nykvarn
eller strax utanför – skicka dina kontakt­
uppgifter så snart som möjligt till:
[email protected]
eller ring: 08-555 011 05.
Klartecken för fler bostäder
Vi ska styra
Nykvarn 2015–2018
Goda råd till nya företagare
VA och bredband
till Farfars udde
Ny på jobbet
Medborgartidningen TUTAN produceras
av Nykvarns kommun i samarbete med
Ryter kommunikationsbyrå AB. Du kan också
läsa Tutan på webben: www.nykvarn.se
ANSVARIG UTGIVARE
Ola Edström, [email protected]
REDAKTÖR
Lena Ramdani, [email protected]
SKRIBENT
Håkan Svensson, [email protected]
GRAFISK PRODUKTION
Ryter kommunikationsbyrå AB
TRYCK
Östertälje Tryckeri AB
DISTRIBUTION
Posten
NÄSTA NUMMER
Mars 2015
NYKVARNS KOMMUN
155 80 Nykvarn
Tfn: 08-555 010 00
www.nykvarn.se
NY HEMSIDA NÄSTA ÅR
n Vår webbplats Nykvarn.se är en av
kommunens viktigaste informationskanaler.
Därför arbetar vi nu som bäst med att ta
fram en ny hemsida som vi beräknar ska
komma igång i början av 2015.
Den nya webbplatsen ska göra det
ännu enklare att hitta de svar du söker.
Hemsidan ska få en helt ny navigationsstruktur som tillgänglighetsföretaget Funka
Nu har tagit fram i ett projekt med flera
andra kommuner. Istället för att uppfinna
hjulet på nytt, använder sig Nykvarns kommun av resultaten från detta mellankommunala utvecklingsarbete.
08-555 014 90
Kundcenter i Nykvarns kommun
blir ännu mer tillgängligt efter nyår
genom att det kommer att finnas ett
direktnummer till våra samhällsvägledare som bemannar Kundcenter.
Numret är 08-555 014 90 och
då når du samhällsvägledarna
på Kundcenter även om kommun­
kontoret och vår växel är stängda.
n Från den 1 januari 2015 kommer kom­
munens växel att ha samma öppettider
som kommunkontoret, men måndagar och
tors­dagar mellan kl. 17.00–19.00 samt
lördagar kl. 11.00–14.00 då biblioteket
och Kundcenter är öppna kan du nå våra
samhällsväg­ledare via vårt nya direktnummer 08-555 014 90. Du kanske vill boka en
lokal, få hjälp med att hitta information på
hemsidan eller få hjälp med enklare handläggningsärenden som inte kräver specialistkunskap.
Under kommunkontorets ordinarie öppettider nås Kundcenter precis som tidigare via
vårt huvudtelefonnummer 08-555 010 00.
Kundcenters ordinarie öppettider är:
Måndag................................08.00–19.00
Tisdag-onsdag........................08.00–17.00
Torsdag.................................08.00–19.00
Fredag...................................08.00–17.00
Lördag...................................11.00–14.00
TUTAN 4/2014 – NYKVARNS KOMMUN
3
n TRAFIK
Sedan ett par dagar tillbaka har det blivit ännu
smidigare att ta bussen till TiM-tågen i Nykvarn.
I ett samarbete mellan SL och Nobina blev det nya
linjesträckningar och ny tidtabell från och med den 14
december. Förändringarna ska göra det enklare att nå
järnvägsstationen i Nykvarns Centrum.
Förbättrad busstrafik
till TiM-tågen
VÄLJ BÄSTA BILDERNA
Har du röstat ännu?
Ja, är det supervalår så
är det. Inte nog med att vi
röstat till EU-parlamentet och
sedan till riksdag, kommun
och landsting – just nu pågår
också omröstningen i
Nykvarns egen bildtävling
”Mitt Nykvarn”.
n Som vi kunde berätta i förra
numret av Tutan inbjuds alla att delta
i höstens bildtävling med bilder från
Nykvarn. Sista dag för att lämna in
bidrag var den 30 november, och
nu är det dags att få titta på alla
inskickade bidrag och sedan också
lägga din röst på den bild du tycker
bäst speglar de fem kategorierna:
• Bästa
• Bästa
• Bästa
• Bästa
• Bästa
Nu blir det enklare att kombinera buss- och tågresor till och från Nykvarn.
Busstidtabellerna har justerats för att passa med regionaltågen.
n I BÖRJAN AV 2015 kommer dessutom
ett erbjudande från Nobina till Nykvarnsborna om att prova det nya bussutbudet
kostnadsfritt under fyra veckor. Håll utkik
i brevlådan i början av året!
Busslinjenätet i Nykvarn har
setts över och förbättrats. Det
blir kortare restider, ett tydligare linjenät och bättre kopplingar till regionaltågen.
Anslutning till tåg i Nykvarn
Linje 778 och 782 ansluter till regionaltåget och restiden med buss blir kortare.
Bättre kopplingar till tågen på vardagar;
i synnerhet förmiddag och dagtid mot
Stockholm samt eftermiddag och
kväll från Stockholm.
Hitta din
tidtabell
på sl.se
Linje 782 – Raka spåret
Nu är det raka spåret med linje
782. Den nya linjedragningen är
Finkarby–Taxinge–Nygård–Värsta backe/
Nedre Bruksvägen–Björkesta–Nykvarn
station–Lillhagaskolan–Turingeskolan.
Linje 778 – Nyhet i Sundsvik
Linje 778 trafikerar Sundsvik–Värsta
backe/Nedre Bruksvägen–Björkesta–
Nykvarns station–Lillhagaskolan–
Turingeskolan.
Linje 779 – som tidigare
Linjen trafikerar vardagar med
samma tidtabell och sträckning
som tidigare: Nygård–Lilla Löv­torp–Runnbäcken–Turingeskolan–
Lillhagaskolan–Nykvarns station.
Linje 780 – bättre förbindelser
Busslinje 780 har fått bättre förbindelser
Ny­­­kvarn–Södertälje under tidiga morgnar
och sena kvällar. En ny avgång har införts
alla dagar i veckan från Nykvarn, liksom
en ny avgång från Södertälje sena kvällar
som passar med sista pendeltåget från
Stockholm. n
badbilden
sommarbilden
naturbilden
actionbilden
vinterbilden
– Alla bidrag finns utställda i biblioteket under perioden 8 december
2014 till 5 januari 2015. Vi har
sorterat alla bidrag och meningen
är att vi med hjälp av besökarnas
röster ska kunna kora en vinnare
i varje kategori. Vi hoppas också
kunna använda någon eller några
av bilderna i nästa års turistbroschyr,
säger Veronica Persson-Kangas vid
Nykvarns kommuns Kundcenter.
– Så välkomna in alla för att dels
titta på bilderna och dels lägga
en röst. Röstsedlar finns på plats,
tillägger hon.
Alla vinnare och deras bilder
ska presenteras på kommunens
hemsida och på sociala medier i
januari samt i nästa nummer av
Tutan som delas ut i mars. n
4
TUTAN 4/2014 – NYKVARNS KOMMUN
n UTVECKLING
ETAPP 2:
Tele, fjärr­
värme, el och
stadsnät
1
2
3
DET GÄLLER JU ATT STÖRA
VERKSAMHETERNA SÅ LITE
SOM MÖJLIGT. BLAND ANNAT
DÄRFÖR GRÄVS INGET FÖRRÄN EFTER JULHANDELN."
4
n DET FÖRSTA SOM NU händer är att
kommunens entreprenör kommer att
etablera sig på plats för att förbereda det
praktiska arbetet. Ett första spadtag till
nya Nykvarns Centrum tas tisdagen den
16 december kl. 14.00. Ceremonin sker
bakom Nykvarnskyrkan.
5
ETAPP 1:
Vatten och
avlopp
6
7
8
9
10
Skissen beskriver etapp 1 och 2 av ledningsdragningar.
Tidplan, ledningsdragning VA:
• 1–2: .....................v. 3–4
• 2–3: .....................v. 5–6
• 3–4: .....................v. 8–9
• 4–5: .................v. 10–13
• 5–6: .................v. 14–15
• 6–7: .................v. 16–17
• 7–8: .................v. 18–19
• 8–10: .................... v. 20
Nu ska det grävas
i Nykvarns Centrum
RESTEN AV NYKVARNS
CENTRUM SÄLJS
n Fastighetsbolaget Sörm­lands­porten köper nu de sista
delarna av Nykvarns Centrum
som man inte äger sedan tidigare. Säljare är AB Nykvarnsbostäder som där­igenom får
Avvaktar julhandeln
– Det gäller ju att störa verksamheterna
så lite som möjligt. Bland annat därför
grävs inget förrän efter julhandeln. Vi
räknar med byggstart tredje veckan i januari, förklarar kommunens projektledare
för Centrumprojektet, Valerie Antoun.
När ledningarna är på plats, kan det
nya Nykvarns Centrum börja ta form
också ovan jord. Det första som händer
är att den nya vårdcentralen börjar byggas
sensommaren eller hösten 2015. Byggtiden
för den är beräknad till 10–18 månader. n
Foto: Pontus Orre
Efter jul- och nyårshelgerna sätts
spadarna i jorden för lednings­drag­ning
av nytt vatten och avlopp genom
Nykvarns Centrum. AB Styr­hytten har
av Nykvarns kommun utsetts till entreprenör för jobbet som ska vara klart i
slutet av maj 2015. Fastighetsägaren
och exploatören Sörmlandsporten
kommer att upphandla ledningsdragningen av tele, fjärrvärme, el och
stadsnät separat. Planerad byggstart
är i maj och entreprenaden väntas
vara klar hösten 2015.
Skärmtak tas bort
Grävningen för denna etapp 1, ska
in­ledas tredje veckan i januari. Arbetet
omfattar ledningar för VA och berör
flera närings­idkare. För att ge plats för
de maskiner som kommer att användas
ska fastighets­ägaren och exploatören
Sörmlandsporten ta bort skärmtak vid
butiker och näringsställen, liksom
”scenen” som finns i centrum.
Arbetet kommer att genomföras så att
ledningar läggs ned bit för bit och marken
fylls igen undan för undan. De olika mo­­­
menten och tidplanen för dessa framgår
av skissen här intill.
Valerie Antoun, kommunens
projektledare för Centrumprojektet.
kapital för att kunna bygga nya
bostäder och komma ifatt med
eftersatt underhåll.
Uppgörelsen i Nykvarns
Centrum omfattar fastigheterna
Grytan 6 (Centrumvägen 20–38
och Åshöjdsvägen 60) samt Tillbringaren 2 (Lundavägen 10–18
och Gammeltorps­vägen 3).
Läs mer om Centrumprojektet på
www.nykvarn.se under ”Pågående projekt”.
Sörmlandsporten är ett finan­
siellt starkt och långsiktigt
fastighets­bolag som redan i
dag äger fastigheter i Nykvarn
sedan man 2011 förvärvade en
stor del av Nykvarns Centrum –
nu tar man över resten också.
AB Nykvarnsbostäder, Nybo,
behöver kapital för att dels
klara uppdraget att producera
fler nya bostäder, dels för att
komma ifatt med eftersatt underhåll i sitt nuvarande bestånd.
Under förutsättning att kommunfullmäktige först beslutar
om affären får de berörda
fastigheterna ny ägare från
och med den 16 mars 2015.
TUTAN 4/2014 – NYKVARNS KOMMUN
Klartecken för fler
bostäder i Nykvarn
n FÖRDELNINGEN AV DE TRE tomterna
till de fyra intressenterna ser ut så här:
• Älgbostad: Sandell/Sandberg
med Götenehus och AB Nykvarnsbostäder
• Gamla IP: BoKlok AB
• Holländaren 29: Happy Cheap
Bostads- och hyresrätter
Nykvarns kommun tar nu fram markanvisningsavtal med de fyra intressenterna. Det innebär ensamrätt för
företagen att förhandla med kommunen om exploatering av respektive
område och marköverlåtelse.
Samtidigt tar företagen fram
arkitektförslag för aktuellt område.
Det kommer att bli flest bostadsrätter men även hyresrätter. Till
detta kommer förhoppningsvis även
en mindre del byggemenskaper och
kollektivhus. n
Foto: Pontus Orre
Nu ska kommunen ta fram ett mark­
anvisningsprogram i vilket förutsättningar, inriktning och ambitionsnivå
beskrivs. Därefter kommer intressenterna att ta fram arkitektskisser under
vintern och politikerna ska sedan kunna
ta beslut om planuppdrag våren 2015.
Den här formen för markanvisningstävling som vi kallar ”dialogbaserad
markanvisning” innebär att parterna,
d.v.s. Nykvarns kommun och bygg­
företagen, gemensamt ska komma
fram till bostadsprojektens syfte och
om hur syftena ska uppnås.
Flera förslag hade kommit in till markanvisningstävlingen
tidigare i år. Nu är det klart vilka som ska få bygga var.
Vid kommunfullmäktiges sam­manträde den 27 november genomfördes val till
Nykvarns kommuns nämnder och styrelser. Här är en sammanställning över
några av de förtroendevalda som ska styra kommunen
under mandatperioden 2015–2018.
Det är nu klart vem som ska bygga var efter
den markanvisningstävling som utlystes
tidigare i år i Nykvarn. Tre tomter för bostads­
bebyggelse fanns med i utbudet och det var
fyra exploatörer som anmälde intresse.
Här är de som styr Nykvarn 2015–2018
n BOSTAD
5
Bob Wållberg (NP),
ordförande
•Sebastian Lotten (NP)
•Bengt Lindén (NP)
•Anders Roos (NP)
•Pierre Bjelkmark (M)
•Britt-Marie Ellis
Nygren (M)
•Peter Palmér (M)
•Liselotte Wolfsberg (M)
•Lennart Ygstedt (C)
•Johan Grenfeldt (C)
•Britt Skoog (S)
•Tomas Östlund (S)
•Ann-Christine Dantoft (S)
•Sven Eklund (S)
•Carin Magnusson (FP)
•Anders Wikander (FP)
•Roland Lindblom (MP)
•Alexandra Falk Claesson (MP)
•Kerstin Eriksson (C)
•Märtha Dahlberg (S)
•Jörgen Runholm (S)
•Barbro Eriksson (S)
•Michael Henriksson (S)
•Matilda Drol (S)
•Karl-Erik Johansson (S)
•Lillemor Garbenius-Källström (S)
•Lars-Erik Aili (FP)
•Göran Bodlund (MP)
•Marie Martna (MP)
•John Hult (SD)
•Patrick Claesson (SD)
•Vakant (SD)
Ledamöter:
•Bob Wållberg (NP)
•Karin Wallin (NP)
•Jan Brolund (NP)
•Maria Cannervall (NP)
•Peter Nyman (NP)
•Åsa Ågren (NP)
•Thomas Lindstedt (NP)
•Malin Westergren (NP)
•Jan Linderhielm (NP)
•Göran Nygren (M)
•Johan Hägglöf (M)
•Lembit Vilidu (M)
•Effe Östman (M)
•Cenneth Åhlund (M)
•Peter Ohlsson (M)
•Bengt Johansson (M)
•Börje Karlsson (C)
Göran Nygren (M),
förste vice ordförande
Märtha Dahlberg (S),
andre vice ordförande
KOMMUNSTYRELSEN
Ersättare:
•Mikael Fimmerstad (NP)
•Thomas Wiberg (NP)
Barbro Eriksson (S),
andre vice ordförande
(2)
C
(3)
SD
(2)
MP
(1)
S
(7)
n Utövar tillsyn och kontroll
över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap.
Överförmyndare:
•Tommy Johansson (M)
Ersättare:
•Bengt Lindén (NP)
n Förbereder och genomför
allmänna val, val till EU-parlamentet och folkomröstningar.
Ledamöter:
•Lennart Ygstedt (C), ordf.
•Sebastian Lotten (NP), vice ordf.
•Anders Wallenberg (M)
•Sven Eklund (S)
•Anne-Marie Falk (FP)
n Granskar hela den kommunala verksamheten. Biträds av
revisionsbyrån Ernst & Young.
Ledamöter:
•Håkan Andersson (S), ordf.
•Jan Eriksson (S), vice ordf.
•Hans Persson (S)
•Rolf Pettersson (M)
•Anne-Marie Fimmerstad (NP)
Tommy Johansson (M)
ÖVERFÖRMYNDARE
Lennart Ygstedt (C), ordf.
VALNÄMNDEN
Håkan Andersson (S), ordf.
KOMMUNREVISION
Den politiska majoriteten under den kommande mandatperioden: Nykvarnspartiet, Moderaterna och Centerpartiet.
(9)
NP
(7)
M
FP
där politikerna är direkt folkvalda. Nykvarns kommunfullmäktige har 31 ledamöter och
19 ersättare från sju partier. Till fullmäktiges uppgifter hör bland annat att dra upp mål och
riktlinjer för den kommunala verksamheten, fastställa skattesats samt besluta om budget, taxor
och avgifter. Det är också fullmäktige som beslutar om hur kommunen ska vara organiserad.
De förtroendevalda i nämnder och styrelser utses av kommunfullmäktige.
n Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, och det enda organ
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Karin Wallin (NP),
förste vice ordförande
TUTAN 4/2014 – NYKVARNS KOMMUN
Effe Östman (M),
ordförande
6–7
Ersättare:
•Bertil Svensson (NP)
•Ulla Andersson (M)
•Kristina Svinhufvud (C)
•Lilian Dry (S)
•Inga Kammelid (FP)
Ledamöter:
•Peter Ohlsson (M), ordf.
•Jan Linderhielm (NP),
vice ordf.
•Björn Håkansson (M)
•Britt Skoog (S)
•Matilda Drol (S)
n Ansvarar för myndighetsutövningen enligt miljöbalken
och sådant som föreskrivs i
plan- och bygglagen.
n Ansvarar för uppgifter
inom individ- och familjeom­
sorgen, äldreomsorgen och
för insatser till personer med
funktionsnedsättning.
Ersättare:
•Arne Källhus (NP)
•Torbjörn Wallin (NP)
•Håkan Larsson (C)
•Pierre Bjelkmark (M)
•Ann-Christine Dantoft (S)
Ledamöter:
•Jan Brolund (NP), ordf.
•Britt-Marie Ellis Nygren (M),
vice ordf.
•Peter Nyman (NP)
•Krister Eriksson (S)
•Hans-Olov Berg (S)
Jan Brolund (NP), ordf.
BYGG- OCH
MILJÖNÄMNDEN
Ersättare:
•Per Salberg (NP)
•Håkan Robertsson (NP)
•Märtha Dahlberg (S)
•Michael Henriksson (S)
•Lars-Erik Aili (FP)
Peter Ohlsson (M), ordf.
VÅRD- OCH
OMSORGSNÄMNDEN
Ledamöter:
•Bob Wållberg (NP)
•Jan Brolund (NP)
•Leif Zetterberg (NP)
•Göran Nygren (M)
•Johan Hägglöf (M)
•Cenneth Åhlund (M)
Ersättare:
•Malin Westergren (NP)
•Peter Palmér (M)
•Kerstin Eriksson (C)
•Gunilla Lindell (FP)
•Barbro Eriksson (S)
Ledamöter:
•Thomas Wiberg (NP), ordf.
•Lembit Vilidu (M), vice ordf.
•Dan Fagerlund (NP)
•Jörgen Runholm (S)
•Lillemor Garbenius-Källström (S)
n Ansvarar för kommunens
uppgifter inom utbildnings­
området.
Thomas Wiberg (NP), ordf.
UTBILDNINGS­
NÄMNDEN
•Henrik Nordgren (M)
•Gunilla Wallenberg (M)
•Börje Karlsson (C)
•Maria Salberg (S)
•Lillemor GarbeniusKällström (S)
kommunfullmäktige, att planera, följa upp och ansvara för förvaltningens ekonomi och
verksamhet samt företräda kommunen som arbets­givare. Kommunstyrelsen är också
verksamhetsnämnd för kultur- och fritidsfrågor samt samhällsbyggnadsfrågor.
n Kommunstyrelsens uppgifter består bland annat av att bereda och föreslå beslut till
På www.nykvarn.se,
under ”Politik och
demokrati”, kan du läsa
mer om kommunens
orga­nisation, de olika
nämnderna och komma
i kontakt med
våra politiker.
Suppleanter:
•Lennart Ygstedt (C)
•Lillemor GarbeniusKällström (S)
Ledamöter:
•Bob Wållberg (NP), ordf.
•Göran Nygren (M)
•Märtha Dahlberg (S)
Bob Wållberg (NP), ordf.
NYKVARNS KOM­
MUNKONCERN AB
86,4
%
Ersättare:
•Maria Cannervall (NP)
•Jan Söderström (NP)
•Silvia Öhrn-Andersson (M)
•Krister Eriksson (S)
•Marcus Larsson Hed (S)
Ersättare:
•Bengt Lindén (NP)
•Urban Söder (NP)
•Per Janthe (M)
•Johan Grenfeldt (C)
•Kristina Rosén (S)
Ledamöter:
•Runar Andersson (NP),
ordf.
•Bengt Johansson (M),
vice ordf.
•Anders Roos (NP)
•Karl-Erik Johansson (S)
•Ann-Christine Dantoft (S)
Runar Andersson (NP), ordf.
AB NYKVARNS­
BOSTÄDERS STYRELSE
Valdeltagandet
ökade i år med
1,01 procent­
enheter till 86,4 %
TUTAN 4/2014 – NYKVARNS KOMMUN
n HÄLSA
UTEGYM VID
OXVRETENS
MOTIONSSPÅR
n NÄRINGSLIV
Foto: Ingela Bjurenborg
8
Först en runda utmed motions­
spåret vid Oxvreten – sedan
ett pass i nya utegymmet.
Så kan det snart se ut, när
redskapen kommit på plats.
n GYM UTE I DET FRIA blir nästa attraktion i Nykvarn. Markku Petäjäniemi,
chef för Kundcenter med ansvar för
kultur- och fritidsfrågor, hoppas att
ha de första gymredskapen på plats
redan innan nyår.
– Om det inte kommer för mycket
snö, säger han och förklarar att
utegymmets olika delar är beställda.
– Men helt färdigbyggt med allt på
plats kommer det inte att vara förrän
efter vintern, säger han.
Foto: Istockphoto
Medborgarförslag
Utegymmet vid Oxvreten är från början
ett medborgarförslag.
– Förslagsställaren ville kunna
komplettera löp- och motionsrundorna
med lite annan träning. Vi har hittat en
plats på ängen mitt framför Oxvretens
klubbstuga där de olika redskapen ska
kunna ställas upp.
– Redskapen är gjorda av lärkträ,
som ska tåla årstidernas variationer.
Genom placeringen i närheten av
Ox­vretens klubbstuga får vi också
möjligheter till viss uppsikt över red­skapen i samverkan med Oxvretens
SK. Detta utesluter dock inte att också
andra passande platser såsom de nya,
planerade lekplatserna eventuellt kan
komma att utrustas med utegymredskap, tillägger Markku Petäjäniemi. n
Goda råd till
nya företagare
Funderar du på att starta eget?
Då finns NyföretagarCentrum Södertälje Nykvarn Salem.
Här finns rådgivare som kan lotsa dig vidare med
personlig och konfidentiell rådgivning.
Allt är också kostnadsfritt.
n DET FINNS MYCKET ATT vinna på en tidig
kontakt med kunniga rådgivare i sin
etablering av eget företag.
– Boka gärna tid via vår hemsida eller
ring oss, så bokar vi in dig på ett gruppmöte som pågår ungefär en timme, säger
Birgitta Blanck, verksamhetsansvarig och
diplomerad företagsrådgivare.
Hos NyföretagarCentrum kan du få
hjälp med frågor kring din affärsidé,
budget eller marknadsföring. Säkert har
du också många andra funderingar kring
det här med att ”bli din egen”.
– När du varit på rådgivning hos oss
kommer du att vara mer förberedd för
livet som egenföretagare, vilket gör det
lättare för dig att fatta de rätta besluten.
Nätverk
– Det enda vi kräver av dig är ditt engagemang och att du tror på din idé. Här
får du hjälp genom vårt nätverk av
TUTAN 4/2014 – NYKVARNS KOMMUN
VAR MED OCH FÖRESLÅ
ÅRETS FÖRETAGARE I NYKVARN
Årets företagare i Nykvarn utses varje år av
Nykvarns Rotaryklubb. Du kan nu vara med och
föreslå den du tycker är värd att få utmärkelsen.
Årets företagare ska arbeta på
ett företag som:
• Har sin bas i Nykvarns kommun
• Har uppmärksammats för någon
av följande kvaliteter:
- Framåtanda
- Serviceanda
- Socialt engagemang
- Kompetens inom sitt
verksamhetsområde
- Oegennyttigt tjänande
- Har en solid ekonomi
Skicka ditt förslag med en kort
motivering på vem du tycker ska få
utmärkelsen Årets företagare 2015 till:
Nykvarns Rotaryklubb,
Taxinge Slott, 155 93 Nykvarn
senast den 15 januari 2015.
Märk kuvertet ”Årets företagare 2015”,
alternativt skicka ditt förslag med
e-post till [email protected]
Vem som blir Årets företagare
till­kännages i februari 2015.
NÄR DU VARIT PÅ RÅDGIVNING
HOS OSS KOMMER DU ATT VARA
MER FÖRBEREDD FÖR LIVET SOM
EGENFÖRETAGARE."
Mer information:
www.nyforetagarcentrum/sodertalje
Tel. 08-550 884 90
Besöksadress i Södertälje:
Järnagatan 16, 1 tr
Besöksadress i Nykvarn:
Norra Bruksgatan 2
2014: Hans Holkko och Fredrik
Lundberg, MT:s Bygg &
Snickeri AB
2013: Björn och Mikael Stackelius,
Trucker AB
2012: Tanja Pynnönen Nyholm
och Tomas Wedin,
Jober Sport Nykvarn
2011: Fredrik Strömbom,
Släpvagnshuset i Nykvarn
2010: Tomas Björck, Björcks Busstrafik
2009: Ninni Hurtig,
Västerkumla Ridskola
2008: Per Lindius,
Alla Tiders Matlagare
2007: Ulf Lindersson,
Möbelkvalitén Taxinge
2006: Sissi Karlsson,
Mångfaldens Hus
2005: Alec Carlberg,
Basta Arbetskooperativ
2004: Inger Pilebro Mellgren,
VetGirot AB
2003: Sune Lindman, Lådbilslandet
2002: Johnny Leinmark,
Nykvarns Frukt & Grönt.
Foto: Håkan Svensson
samarbetspartners som alla har engagemang
och expertkunskaper, säger Birgitta Blanck.
NyföretagarCentrum Södertälje Nykvarn
Salem är kopplat till Nyföretagar­Centrum
Sverige som sedan 1985 arbetat för ökat
entreprenörskap och fler livskraftiga
företag i Sverige. Sedan starten har över
140 000 företag startats av personer
vilka har fått inledande rådgivning från
Nyföretagar­Centrum.
Statistiken visar också att hela 90 %
av de som sökt rådgivning är ganska eller
mycket nöjda med rådgivningen och 94 %
av NyföretagarCentrums besökare skulle
rekommendera samma hjälp till andra i
motsvarande situation. n
Årets företagare 2014 blev Hans
Holkko och Fredrik Lundberg, MT:s
Bygg & Snickeri AB. Motiveringen var:
”Leder ett lokalt förankrat och växande
byggföretag i Nykvarn som engagerar
många lokala underentreprenörer.
Kännetecknas av att vara en långsiktig
samarbetspartner med sina kunder.”
Tidigare Årets företagare i Nykvarn
Årets Företagare 2014 – Hans Holkko och Fredrik Lundberg.
9
10
TUTAN 4/2014 – NYKVARNS KOMMUN
© ABstyrhytten.com
n UTVECKLING
Ledningar för vatten och avlopp, el och bredband har lagts ned vid
Farfars udde. Cirka 60 fastighetsägare kan nu anslutas till det kommunala VA-nätet vilket kommer att innebär mindre miljöbelastning.
VA och bredband till
Lagom till jul beräknas VA-arbetet i området ”Farfars
udde” vara klart. Förutom vatten- och avloppsledningar
har även säkerhet och service förbättrats vad gäller
elförsörjning och optotjänster som bredband med mera.
n ARBETENA VID FARFARS UDDE är ett pilotprojekt från Nykvarns kommun. Detta är
det första området i kommunen som får
s.k. LTA, alltså lättrycksavlopp. Det innebär att vatten från bad, disk, tvätt, toalett
och liknande pumpas till det allmänna
spillvattennätet.
Fler områden står i tur för att också
få möjlighet att ansluta sig till det kom­­
munala VA-nätet. Runt om i kommunen
finns fortfarande många mindre effektiva
enskilda anläggningar. Det fungerar oftast
bra i början så länge det är en sommarstuga som används under några veckor
under sommarhalvåret.
Sedan börjar omvandlingen från enkel
stuga till ett permanentboende för kanske
3–4 personer. Då måste dricksvatten­
brunnarna och avloppssystemen fungera.
Oftast uppfyller dessa enskilda anläggningar inte de kriterier som då krävs
och en uppgradering av både vatten
och avlopp måste då till. Möjligheten
kan då bli en kommunal VA-anslutning
enligt översiktsplanens viljeinriktning.
Förbättrad miljö och infrastruktur
Just kring Yngern är situationen särskilt
viktig eftersom sjön är utpekad som en av
södra Stockholms reservvattentäkter.
Närmast i tur är området SundsvikSundsör i stråket väster om Turingesjön.
Vid Farfars udde har till och inom
området byggts ledningar för dricks- och
spillvatten. Samtidigt som VA-ledningarna
grävts ned har också ledningar för el och
skyddsrör för dragning av fiber lagts i
samma schakt. Sammanlagt berörs ca 60
fastigheter inom området.
Utökad beställning
Under arbetets gång har också entre­
prenaden utökats samt att det blivit mycket
mer berg att spränga än beräk­­nat, vilket
bidragit till ett antal veckors försening av
ANSLUTNINGAR AV
ENSKILDA FASTIGHETER FÅR
PÅBÖRJAS EFTER JUL- OCH
NYÅRSHELGERNA."
TUTAN 4/2014 – NYKVARNS KOMMUN
Vatten- och avloppsprojektet
på Farfars udde som snart
är klart, gör att miljö­
belastningen i området blir
väsentligt lägre. Inom om­
rådet har man tidigare haft
olika lösningar för att rena
avloppsvattnet och bland an­
nat har orent avloppsvatten
hamnat i sjön Yngern.
n Nykvarns kommuns
pilotprojekt på Farfars udde
med kommunalt vatten och
avlopp till fastigheter längs
vägen från Hökmossbadet
till Kolarens väg blir klart i
januari 2015. Under nästa
år kommer fastigheterna
att kopplas in på det nya
kommunala nätet där man
samtidigt säkrat elförsörjningen och gjort det möjligt
med bredbandsanslutningar.
Det är AB Styrhytten som
genom gängse anbudsför­
farande anlitats för att utföra
entreprenaden.
– En ytterst sund och motiverande entreprenad då mil-
jöbelastningen inom området
kommer att minska väsentligt. Det totala arbetsområdet
utgör ett nederbördsområde
med tydlig avrinning mot
Yngern, som är den näst
bästa dricksvattenreservo­
aren för hela Stockholms län
enligt Vattenmyndigheten för
norra Östersjön, säger Calle
Axelson som varit och är
platschef för den entreprenad som nu ska avslutas.
– Hela jobbet har gått
mycket bra. Vi har haft ett
mycket stimulerande, hjärtligt
och hänsynsfullt umgänge
med alla boende i området,
intygar han.
Oväntade berg
Ändå blev jobbet försenat
med några veckor, sedan
man tvingats spränga sig
genom mer berg än vad
som förutsetts:
– Projekteringen av
berg utgick från en officiell
jordartskarta. I dag har vi
facit, och kan se att kon-
staterade bergspartier inte
fanns redovisade med den
noggrannhet som förväntats. Den överraskningen
innebar att bergmängden i
verkligheten ökade och att
vi tvingades till en utdragen
produktionstid.
Provtryckning
Projektet avslutas nu med
att alla ledningar ska tryck­
provas och vattenkvalitén
kontrolleras – där finns
tydliga regler och kontrollerna övervakas av Nykvarns
kommun.
Calle Axelson hälsar och
tackar berörda fastighets­
ägare för gott samarbete
med att påminna om att alla
bör uppmärksamma kvalitén
på de egna vattenledningarna mellan huset och
tomtgränsen:
– Det gäller att också
dessa uppfyller rätta hygieniska krav. Spola ledningarna länge och är man osäker,
kontakta Nykvarns kommun.
Farfars udde
att skicka ut räk­­ningarna för VA-anslut­
ningarna förrän i slutet av februari 2015.
– Fastighetsägarna får också i princip
hela år 2015 på sig att ansluta sig till den
kommunala VA-anläggningen. En sådan
anslutning ska ske senast ett år efter att
man fått en exakt inmätt förbindelsepunkt,
tillägger Hans Tjulin.
Hans Tjulin, VA-ingen­jör, Ny­kvarns kommun.
projektet. Telge Nät har ökat på sin beställning av markkabel för områdets elförsörjning, liksom även för bredband.
Entreprenören AB Styrhytten har alltså
ingen skuld i tidsförskjutningen.
Anslutningar nästa år
– Anslutningar av enskilda fastigheter får
påbörjas efter jul- och nyårshelgerna, säger
VA-ingenjör Hans Tjulin vid Nykvarns
kommun.
– Å andra sidan kommer vi heller inte
Vad kostar det?
Projektet har alltså fördyrats som följd
av allt berg man tvingats ta sig igenom.
Hela projektet inklusive Hökmossen 2
beräknas kosta cirka 15 miljoner kronor.
Anslutningsavgiften för husägarna
be­räknas från hur stor tomt man har,
och genomsnittet för anslutningsavgiften
för alla fastigheterna är drygt 190 000
kronor – det högsta enskilda beloppet
är 226 000 kronor. Varje fastighetsägare
bekostar själv ledningsdragning från
anslutningspunkten och in till huset. n
”EN FRAM­
TIDSSATSNING”
Foto: Monica Svensson
MINSKAD MILJÖBELASTNING
11
Sjön Yngern, sedd från Farfars
udde, kommer att må bra av den
minskade miljöbelastning som
VA-projektet innebär.
Bengt Palmér bor tillsammans
med sin hustru på en av de
cirka 60 fastigheter som
berörs av VA-projektet vid
Farfars udde.
– Det har tagit tio år innan
detaljplan och VA-stråk kunnat
fastställas i alla led. När
sedan jobbet väl kom igång
var det klart på sex månader.
En framtidssatsning som samtidigt är en garanti för att klara
sjön Yngern, säger de i dag.
n Båda är mycket nöjda med hur
arbetet fortskridit.
– Det har ju inneburit ganska
stora ingrepp i naturen, eftersom så
många träd har tagits bort. Dessutom har man fått borra och spränga
en hel del.
– Inför sprängningarna gjordes
också ingående sprickundersök­
ningar i husgrunder och skorstensstockar för att få värden att jämföra
med när man nu i efterhand ska
kolla att inget har skadats.
– Nykvarns kommun gör rätt
som satsar på detta. Detta var ett
fritidshusområde från början, och
har stegvis blivit allt mer permanentboende. Då ökar kraven på främst
vatten och avlopp. Vi har ju också
sett värdet av att behålla sjön Yngern
i bra skick.
– Nu får vi inte bara kommunalt
vatten och avlopp, utan samtidigt
läggs elledningarna i marken istället
för på stolpar i luften, plus att vi får
fiberanslutning för datatrafik. n
12
TUTAN 4/2014 – NYKVARNS KOMMUN
MAHRIA VILL
INTRESSERA
FLER FÖR
OMSORGEN
Nykvarns kommuns nya vårdoch omsorgschef heter Mahria
Persson Lövkvist – en dalkulla
från Särna som jobbat med
det mesta inom social omsorg
i bland annat Huddinge och
Salem och nu senast som verk­
samhetschef för äldreomsor­
gen i Botkyrka kommun.
n – Nu ser jag fram emot
och är taggad inför jobbet i
Nykvarn och längtar efter att
få lära känna Nykvarnsborna,
säger Mahria som är bosatt i
Tumba sedan 17 år.
Där finns också make och
fem barn som alla omfamnar
familjens stora intresse –
ridhästar.
Mahria har dessutom alltid
känt att socialtjänstområdet är
hennes kall.
– Jag vill ha utmaningar
och jag vill hitta lösningarna.
I job­­bet vill jag träffa kommuninvånarna och när man sedan
får bidra med något så eggas
man att gå vidare tack vare
att man får så mycket tillbaka
hela tiden.
Fler händer behövs
– Vi behöver många nya
medarbetare i framtiden,
Foto: Tobias Fischer
n PÅ NYA JOBB
MAHRIA PERSSON
LÖVKVIST,
vård- och omsorgschef
kompetenta och intresserade
människor som vi måste hitta
via lite nya vägar. Jag har
genom åren jobbat nära
skolan för samverkansavtal
och praktikplatser och nu vill
jag som chef hitta modeller för
detta också i Nykvarn.
– Det gäller att hitta goda
exempel och sedan visa dessa
för dagens ungdomar redan i
grundskolan. Kommer de väl
bara ut i vård och omsorg –
inte bara inom äldreomsorg,
utan vi har också ett stort
område gällande funktions­
nedsättningar – så vet jag att
de vill fortsätta!
Så talar Mahria Persson
Lövkvist, som den 26 januari
börjar sitt nya jobb i Nykvarn,
ett jobb som hon kombinerar
med fortsatta halvtidsstudier
på avancerad nivå; förutom
familj, barn, stall och hästar,
pendling …
– Är man bara intresserad,
och får så mycket tillbaka som
jag får, så är ingen strävan
för tung. Det önskar jag att
fler ska kunna få uppleva! n
ÄR MAN BARA INTRESSERAD, OCH FÅR SÅ MYCKET
TILLBAKA SOM JAG FÅR, SÅ ÄR INGEN STRÄVAN FÖR TUNG"
KOMMUN­
SEKRETERAREN
SOM KOM IN
FRÅN KYLAN
Nye kommunsekreteraren
i Nykvarns kommun heter
Mikael Kjelleros Endrell och
han kommer verkligen in
från kylan – minus 56 grader
Celsius, vad sägs om det?
n – Det var kallt. Men ibland
måste man gå ut, så det
gällde att klä på sig, säger
Mikael som var student långt
där borta i Sibirien under tio
månader 2009.
Lille Mikael såg dagens
som främsta intressen. Mikael
hann även med att vara
aupair i London innan gästspelet i Sibirien.
Internationellt och
kommunalt
MIKAEL KJELLEROS
ENDRELL,
kommunsekreterare
ljus i Colombia och kom
1985 till Eskilstuna i Sverige
som åtta månader gammalt
adoptivbarn. Uppväxten och
skolgången i Eskilstuna följdes
av högskolestudier i Luleå
med språk och statsvetenskap
– I Luleå fortsatte jag att
utbilda mig inom mitt intresseområde som sedan gymnasie­
åren varit internationella och
kommunala frågor med till­
hörande förvaltning. Men
efter sex år i Norrbotten fick
jag jobb som vikarierande
kommunsekreterare i Eskils­
tuna där jag också hade
haft mitt första jobb.
Innan Nykvarn, ett jobb han
hittade hos Arbetsförmedling-
en, har Mikael varit nämnd­
sekreterare i Flens kommun.
Långdistansare
En karriär som långdistans­
löpare stoppades av skador,
så i dag är det styrketräning
som gäller. Men tiden ska
också räcka till hustru och en
liten dotter på fyra månader –
och så ryska, förstås; Mikael
leder studiecirklar i ryska
språket och följer Rysslands
samtida utveckling genom
lektyr som Pravda m.fl. tidningar via nätet.
– Vi vet inte om vi ska flytta
till Nykvarn, utan är i valet
och kvalet just nu, säger
Mikael. n
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
NÄSTA NUMMER AV TUTAN
KOMMER I MARS 2015
GILLA OSS PÅ FACEBOOK SÅ HAR DU FULL KOLL
PÅ VAD SOM HÄNDER I NYKVARNS KOMMUN.