Gör ditt eget periskop

1
Klipp av
topparna på
mjölkförpackningarna.
Liima
Gör ditt eget
periskop
DET HÄR BEHÖVER DU
två tomma mjölkförpackningar,
tejp, färgat papper, lim, sax,
linjal, penna, två fickspeglar,
tuschpennor
2
3
Stoppa in den ena förpackningen i
den andra så att bottnarna sitter i
varsin ända. Tejpa skarvarna så att
förpackningarna inte glider isär.
Klä över periskopet
med färgat papper.
5
4
Klipp två lika stora hål på periskopet.
Det ena ska sitta upptill på framsidan och det andra nertill på
baksidan.
6
Rita med hjälp av linjalen två kvadrater på
periskopet, en på nedre kanten på framsidan
och den andra på övre kanten på motsatta
sidan. Dra två diagonala linjer från ena hörnet av kvadraten till den andra.
7
Skär upp linjerna. Snitten bör vara
där speglarna ska sitta.
8
Skär upp linjerna.
Snitten bör vara
där speglarna ska
sitta.
Sätt speglarna i de snitt du har skurit.
Du kan ytterligare tejpa fasta speglarna
så att de sitter bättre.
Sedan är det bara att sätta
igång och leka detektiv!