STOCKHOLM I MITT HJÄRTA

t
u
e
u
r
v
u
p
K L R Ple elS
Landstinget presenterar
STOCKHOLM I
MITT HJÄRTA
Musik förknippad med Stockholm
Skriv din egen text.
För mer information
om Kultur i vården,
besök www.kultur.sll.se
eller ring 08-690 51 00