Ladda ned - Canon Business Center

“Vi ska inte sitta
“och administrera,
“vi ska leverera.”
”Lösningen minimerar tidsåtgången för administration.”
Företag
Linjegods i Sundsvall AB
Ort
Sundsvall
Bransch
Transport
Webbsida
www.linjegods.se
”Mer affärsnytta, mindre
administration.”
Linjegods i Sundsvall AB är en åkeriägd
lastbilscentral med i huvudsak daglig
trafikering i Norrland men bedriver även
rikstäckande daglig trafik, omsätter
runt 60 miljoner kronor, är miljö och
kvalitetscertifierade och trippel AAA ratade.
Ett välskött och framgångsrikt företag.
Sedan 2014 är Roger Åsell vd.
Bakgrunden
Kundreferens
”Jag har arbetat med transporter hela livet
och redan för ett tiotal år sedan arbetade
jag för Linjegods som säljare. Närmast
kommer jag ifrån tjänsten som platschef
hos Greencarrier Freight Services Sweden
AB, här i Sundsvall, berättar Roger Åsell.
”De positiva erfarenheterna av förbättringsarbetet där har jag stor nytta och glädje av
här på Linjegods. Min ambition är att driva
Linjegods framåt med fortsatt tillväxt och
utveckling. I det arbetet är det viktigt att ligga
i framkant, inte minst när det gäller IT och
smart dokumenthantering”, betonar Roger
Åsell. ”Jag är road av IT, jag förstår hur IT
fungerar och min erfarenhet säger mig att
den kombon är en förutsättning för positivt
förändringsarbete. Om man inte förstår och
känner oro blir det inget konstruktivt arbete
gjort. Det jag gjorde bra på Greencarrier
har jag med mig här på Linjegods och kan
göra ännu bättre tack vare nya insikter och
nya möjligheter”, förklarar Roger Åsell.
Utmaningen
”Utmaningen vi på Linjegods har att hantera
idag är i mångt och mycket densamma
som Green Carrier hade, nämligen för
mycket administrativt arbete för varje
uppdrag. På Green Carrier införde jag
ett nytt transportsystem som ökade
effektiviteten och minimerade tidsåtgången
för administrationen samtidigt som
kostnaderna blev lägre. Kunderna fick även
möjligheten att själva boka transporterna
på nätet. Sammantaget blev effekten
gynnsam för både företaget och företagets
kunder. Nu ska jag göra motsvarande
förbättringsresa på Linjegods, och den
stora utmaningen är att förenkla och
effektivisera dokumenthanteringen”, säger
Roger Åsell.”Linjegods får ungefär 4000
leverantörsfakturor per år. Det stora antalet
är en positiv effekt av att affärerna rullar på.
Samtidigt är det mycket att administrera och
administration tar tid och kostar pengar.
Idag är det så att vi gör fler och fler affärer
samtidigt som marginalen på varje affär blir
mindre och mindre. Vi finns för våra kunder
och därför är det extra viktigt att vi gör det vi är
bäst på. Och det vi är bäst på är transporter. Vi
ska inte sitta och administrera, vi ska leverera.
Det är nu Canon kommer in i bilden. Vi ser
behovet av smartare dokumenthantering och
Canon ser möjligheten att möta våra behov
och leverera rätt lösning”, berättar Roger
Åsell.
”Vi finns för våra kunder.”
Lösningen
”Lösningen blev en smidig webbaserad
fakturaskanningslösning från Canon. Tack
vare den slipper vi leta igenom pärm efter
pärm för att hitta leverantörsfakturorna, vi
slipper omständliga attestrutiner, skrivbord
överfulla av papper och leverantörsfakturor
som kommer bort. Dessutom undviker vi
förseningsavgifter och dröjsmålsräntor som
tidigare kunde komma som ett brev på posten
bara för att vi missat leverantörsfakturornas
förfallodatum. Med den här lösningen kan vi
fokusera fullt ut på våra kunder och optimera
affärsnyttan. Onödig och kostsam tidspillan är
historia. Nu är det smart dokumenthantering
och effektiv administration som gäller”,
berättar Roger Åsell och fortsätter:”Fakturorna
skannas in, tolkas och analyseras. Lösningen
hittar automatiskt leverantör, fakturadatum,
förfallodatum, OCR-nummer, totalbelopp
och moms med mera. Det smidiga
webbgränssnittet gör att vi snabbt och
enkelt kan söka, visa och skriva ut fakturor.
Ingen installation av programvara krävs.
Men den här lösningen kan vi jobba var
och när som helst, direkt i webbläsaren och
lösningen ger automatiskt förslag på lämpliga
attestanter och konteringar för fakturan.
Attestanterna får e-postmeddelanden
om att de har fakturor att attestera och
attesterar eller underkänner fakturorna med
ett klick. Dessutom är lösningen integrerad
mot vårt ekonomisystem Visma, och
leverantörsfakturorna skickas automatiskt
till ekonomisystemet. Enkelt och effektivt”,
betonar Roger.
Samarbetet
”Canon ligger i framkant och har bra fokus
på lösningar och vårt samarbete fungerar
väldigt smidigt och bra. Vi har regelbundet
statusmöten där vi går igenom eventuella
problem och utmaningar samtidigt som vi
kartlägger möjliga lösningar. Detta tycker jag är
väldigt bra och har aldrig haft detta med någon
annan leverantör. Det säkerställer kvaliteten i
alla led från inköp till praktiskt bruk. Dessutom
är det ett bra bevis på att Canon tar ansvar
hela vägen från sälj till implementering och
användande. Eftersom jag kontinuerligt får info
om möjligheterna med framtidens kontor och
Canon här i Sundsvall är väl införstådda med
vår verksamhet och våra behov, utgår jag ifrån
att vi hittar fler intressanta projekt framgent”,
avslutar Roger Åsell, VD, Linjegods AB.
Resultatet
”Lösningen fungerar fantastiskt bra och vi
uppskattar att vi sparar två timmar tack vare
funktionen återsökning. Tidigare behövde vi
leta ihjäl oss i pärmar och arkiv för att hitta
dokumentationen ifråga nu är det bara att
söka i systemet så dyker rätt dokument upp
på datorskärmen. Även vår revisor känner
sig glad och nöjd med den här lösningen då
han inte längre behöver spilla tid på att leta
efter verifikat i pappersformat eftersom de
är sparade och sökbara digitalt. Lösningen
har frigjort tid för såväl vår kärnverksamhet
som revisorns och det är gynnsamt för alla”,
berättar Roger Åsell.
Fördelar för Linjegods AB med
lösningen från Canon:
 Tidsvinsten.
 Sökbarheten.
 Integreringen med affärssystemet.
”Fungerar fantastiskt bra.”
Canon Business Center, Sundsvall
Kolvägen 19
852 29 Sundsvall
Tel: +46 60 12 85 00
www.canon.se