Välkommen till Bengtsfors vid Dalslands Kanal

Välkommen till Bengtsfors
vid Dalslands Kanal
Saker vi är
EXTRA stolta över...
I vår kommun präglas landskapet av spricksjöar och vidsträckta skogar. Sjöarna används extra flitigt i samband
med Dalsland Kanot Maraton+, som är Sveriges största
kanotlopp med drygt 700 tävlande. Loppet, som är 55 kilometer, genomförs varje år i augusti. Längs Dalslands kanal
lägger turistbåtar till vid våra gästhamnar och har sedan
nära till både affärer och restauranger. De kan också välja
övernattning eller paus på Baldersnäs Herrgård, en pärla
med anor från 1700-talet.
I Bengtsfors fanns tidigare ett förfallet industriområde
med stora miljöproblem som förvandlats till en spännande
pedagogisk park - EKA Miljörum. Där hittar du en stenlabyrint och hoppstenar för barn, en scen, soltrappa ner
mot Bengtsbrohöljen, tusenårsstenar, grillplatser och en
japansk park.
I Dals Långed, under samlingsnamnet Steneby, finns ettoch tvååriga högskoleförberedande utbildningar samt
konstnärliga utbildningar på kandidat- och masternivå.
Utbildningarna fokuserar huvudsakligen på materialområdena trä, metall och textil.
mitten insida
STOCKHOLM
410
OSLO
173
GÖTEBORG
170
KARLSTAD
105
Gustavsfors
Här bor cirka 300 personer. Det är kommunens
nordligaste tätort och ligger vid Dalslands kanal på
gränsen mellan Dalsland och Värmland längs väg
172. Här finns sommaröppna caféer och restauranger, kanotuthyrning samt en lanthandel.
Bengtsfors
Är centralorten i kommunen och har cirka 3600 invånare. Bengtsfors ligger vid Dalslands kanal
mellan sjöarna Lelång och Bengtsbrohöljen vilket
ger en fantastisk inramning och känsla av att ha
naturen in på knuten. Här finns ett rikt serviceutbud, affärer och restauranger. I Bengtsfors ligger
även kommunens högstadieskola, Bengtsgården och
Strömkullegymnasiet samt flera barnomsorgsalternativ. Bengtsfors centrum har byggts om och
renoverats med ambitionen att föra in skogen och
sjöarna i centrum. Material och planteringar ska
spegla det kringliggande landskapet.
Skåpafors
En attraktiv bostadsort med sjönära läge vid Laxsjön
och Svärdlång. Här bor cirka 350 personer. Skåpafors
ligger längs väg 164 och är en naturlig plats att rasta
på för semesterfirare på väg till västkusten. Här
passerar Dalsland Kanot Maraton+, som är Sveriges
största kanotlopp. Här finns barnomsorg.
Näringslivet i
Bengtsfors kommun
Näringslivsstrukturen i Bengtsfors domineras av tillverkande företag med pappersindustrin som största privata
arbetsgivare. Totalt var omkring 1200 företag, varav 250
aktiebolag, verksamma i kommunen under 2011. Flest
inom skogs- och jordbruk följt av handel och tillverkning. 250 företag har minst en anställd och sju företag
har fler än 50 anställda.
Bengtsfors Utvecklings AB
Det kommunala näringslivsbolaget Bengtsfors Utvecklings AB är den naturliga kontakten för alla som är eller
vill bli företagare. Här finns ett brett kontaktnät inom
näringsliv och myndigheter. Det kan till exempel handla
om frågor kring investeringar, utbildningsinsatser för
personalen eller generationsskifte i bolaget.
Företag som står inför en expansion av sin verksamhet,
bör värdera Bengtsfors som en lämplig kommun att etablera sig i. Här finns både lokaler och tillgänglig personal
med bred kompetens inom många områden. Har du som
företagare tankar om en etablering på ett annat ställe
än där ni idag är verksamma, tveka inte att ta kontakt
med Bengtsfors Utvecklings AB.
Billingsfors
Samhället har cirka 1400 invånare som bor i sluttningen ner mot samhället med vacker utsikt över
Laxsjön. Billingsfors ligger längs väg 172. I Billingsfors finns mataffär och någon butik därtill samt ett
par matställen. Här finns även förskola och fritidshem. Pappersbruket i Billingsfors, som ligger precis
invid Laxsjön, sätter sin prägel på samhället.
Dalslands kanal går genom samhället, här finns
också naturreservatet Ösan som invigdes 2011.
Dals Långed
Här bor cirka 1550 invånare. Samhället ligger vackert vid sjön Råvarpen och här finns ett basutbud av
affärer och flera matställen. Här finns även förskola
och grundskola upp till årskurs fem. Orten präglas
av en lång tradition inom konst och hantverk. Här
finns Steneby som bedriver hantverksutbildningar
med konstnärlig inriktning på grund-, påbyggnadsoch högskolenivå inom trä, metall och textil. I Dals
Långed finns också några av kommunens främsta
besöksattraktioner; Baldersnäs herrgård, Dalslandsaktiviteter, samt hällristningarna i Tisselskog.
Bäckefors
Här bor cirka 700 personer. Bäckefors är ett anrikt
brukssamhälle i landskapets geografiska mittpunkt,
cirka tre mil söder om centralorten Bengtsfors
längs väg 172/164. I Bäckefors finns mataffär, några
butiker och bank. Här ligger även Dalslands sjukhus
med hela Dalsland som upptagningsområde. På
orten finns förskola och grundskola upp till årskurs
fem. Bäckefors är något av en knutpunkt vad gäller
kollektivtrafik. Resecentrum i Bäckefors har många
förbindelser till trestadsregionen och Göteborg.
Kommunens
största arbetsgivare
Bengtsfors kommun
Rexcell Tissue & Airlaid
Munksjö Paper
Västra Götalandsregionen
(inkl. Dalslands sjukhus)
Peterson Packaging
Mustadfors bruk
Grevskapet Dals konfektyr
KÅPI AB
Bilbolaget AB Roy Andersson
Bäcke Emballage
Steneby
Bengtsfors i siffror
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
cirka 9 600 invånare
kommunen omfattar 890 kvadratkilometer
1200 företag, varav 250 aktiebolag
399 sjöar
135 föreningar
Kommunen ansvarar för 9 badplatser,
men det finns många badplatser och
gott om sandstränder
3 gästhamnar
7 vandringsleder
Simskola varje sommar på 6 platser
12 naturreservat
Grundskolor till och med årskurs 5 i
Bäckefors, Dals Långed och Bengtsfors.
Högstadieskolan Bengtsgården 6-9 skola
i Bengtsfors.
Strömkulleskolan – gymnasieskola med
cirka 280 elever.
Vuxenutbildning med cirka 500 studerande.
Historik
Den 1 januari 1971 bildades kommunen. Fyra administrativa områden slogs samman;
Steneby kommun, Lelångs kommun och Bäckefors kommun samt Bengtsfors köping.
Bengtsfors blev köping 1924. De övriga var före 1951 socknar. Folkmängden var drygt
12000.
Området kring Bengtsfors industrialiserades tidigt med järnet och skogen som råvaror. Förbindelserna med omvärlden gick via sjösystemet, Dalslands kanal var pulsådern innan järnvägen tog över. Bengtsfors hade två järnvägar i början och mitten av
1900-talet. Det var Uddevalla-Lelången-banan och DVVJ, Dalsland Värmlands järnväg
mellan Mellerud och Arvika.
Vår vision
En livskraftig kommun genom
samarbete och individuell utveckling
Kontakta oss!
Bengtsfors kommun
Telefon 0531-526000
www.bengtsfors.se
www.facebook.com/Bengtsforskommun
[email protected]
Bengtsfors turistbyrå
Telefon 0531-52 63 55
www.vastsverige.com/sv/bengtsfors/
[email protected]
Bengtsfors Utvecklings AB
Telefon 0531-528100
www.bengtsforsutveckling.nu
[email protected]