Ladda ner som PDF

Ett kraftfullt verktyg
för ökad lönsamhet
INFOFLEX FORDON – affärsstöd för fordonsbranschen
Fordonsförsäljning
Verkstad
Butik
INFOFLEX FORDON – ett lyft för lönsamheten
Ett affärsstöd för hela verksamheten
INFOFLEX FORDON är
ett ­komplett program för
verk­städer, åter­försäljare
och ­butiker inom fordons­
branschen. Effektivisera
­arbetet, spara tid och jobba
­smartare redan idag.
Smidig hantering och
översikt på verkstads­
jobben ger möjlighet
till ökad beläggning
och en bra kund­service.
Verkstäder som vill öka
sin lön­s amhet använder
tidsstämpling för upp­
följning av arbetad tid.
Tillsammans med vår utbildning får företaget smidiga arbets­
flöden och rutiner för den dagliga verksamheten. Programmet är
utvecklat i närhet med användarna och med mängder av
genom­tänkta funk­tioner och externa kopplingar bidrar det till en
lönsam verksamhet. Upptäck hur kraftfullt INFOFLEX FORDON
är men samtidigt lätt att använda och komma igång med.
På www.infoflex.se/referenser kan du läsa om hur våra nöjda
kunder upplever programmet.
Jobba på ett smartare
sätt med mekanikerns
arbetsorderhantering
och öka lönsamheten.
Funktionen ORDER­
PÅFYLLNAD i kombination
med en scanner ger korrekt
debitering av förbruknings­
materiel och snabbar upp
avrapporteringen.
Få affärerna att växa med
effektiv däck ­förvaring.
Genom funktionen
DÄCKFÖRVARING håller
ni bra koll på era däckkunder och effektiviserar
hanteringen av däck­
byten under den hektiska
däckperioden.
Ge säljarna rätt verktyg
i fordonsförsäljningen.
Fordonslager med status,
lagerdagar och komplett
kontroll på marginalerna
ger möjlighet till lönsamma
affärer. Snabb överblick
av pågående affärer,
smidig priskalkylering
och inbytes­hantering.
Läs mer om våra produkter på www.infoflex.se
Vill du ha en webbdemo?
Alla våra lösningar levereras med installation, utbildning och
support från våra medarbetare med stor branscherfarenhet.
Kontakta oss på 08-792 64 60 eller info @infoflex.se
så visar vi dig hur programmet fungerar.
E N E S T E D T. S E
Infoflex Data är en leverantör av affärssystem
med inriktning på återförsäljare, verkstäder
och grossister i fordonsbranschen. Vår affärsidé
är att med effektiva IT-lösningar bidra till ökad
lönsamhet för våra kunder.
Infoflex Data är rikstäckande med huvudkontor
i centrala Stockholm och lokalkontor i Lund,
Örebro, Bräcke och Luleå.
Luleå
Jobba smartare, inte mer.
Bräcke
Stockholm
Örebro
Lund
Affärssystem för fordonsbranschen
Infoflex Data AB
Sankt Eriksgatan 58 | 112 34 Stockholm
Tel 08-792 64 60 | [email protected] | www.infoflex.se