NORRLANDSDAGARNA - Sveriges Åkeriföretag

NORRLANDSDAGARNA
25-26/11 Örnsköldsvik
Konferensen, som tidigare hette LBCkonferensen, riktar sig främst till chefer,
styrelser och andra i ledande befattning på
lastbilscentraler, större åkerier och
transportsäljande företag.
PROGRAM OCH TIDER
DATUM
25-26/11 2015
Torsdag 26/11
08.30 Kaffe serveras
09.00 Välkommen – branschaktuell informtion
Carina Ahlfeldt, Regionchef Sveriges Åkeriföretag Norr
09.30 Olösta problem inom Logistik & Transport
Per Olof Arnäs, Universitetslektor, Chalmers
11.00Lunch
12.00 Så gör du affärer av Fair Transport
Hans Olsson, Säljcoach Revenue Factory
13.30 Upphandling i framtiden
Henrik Grönberg, Jurist
Upphandlingsmyndigheten
14.30 Fika
15.00 Nya ISO 9001/14001- vad innebär det för er?
Birgitta Härle, Certifieringsansvarig, Sveriges Åkeriföretag
16.00 Summering och slutdiskussion
PLATS
Elite Plaza Hotel & Arken Konferens, Örnsköldsvik
KOSTNAD Dagkonferens 26 nov
(pris exkl moms)
1395 kr
Boende enkelrum
1020 kr
Del i dubbelrum
600 kr (Ej delbar dubbelsäng)
Middag, wiskeyprovning 995 kr
ANMÄLAN
Sista anmälningsdag måndag 2 nov
Frågor och anmälan till Göran Danielsson,
090-787 72 60 eller [email protected]
Carina Ahlfeldt
Regionchef
Sveriges Åkeriföretag
Norr
Per Olof Arnäs
Universitetslektor
Chalmers
Onsdag 25/11
Incheckning på hotellet
19.00 Middag på Reuterdahls med Whiskeyprovning från BOX
Hans Olsson
Säljcoach
Revenue Factory
Henrik Grönberg
Jurist
Upphandlingsmyndigheten
Birgitta Härle
Certifieringsansvarig
Sveriges Åkeriföretag
PROGRAMPUNKTER
Sveriges Åkeriföretag informerar kring aktuella branschfrågor
Mycket händer i vår omvärld som påverkar näringen. Vad gör branschorganisationen för att påverka
våra beslutsfattare för att skapa en sund konkurrens? Frågorna är många och branschföreträdare från
Sveriges Åkeriföretag Norr ger svar på några av frågorna.
Föreläsare: Carina Ahlfeldt, Sveriges Åkeriföretag Norr
Olösta problem inom Logistik och Transport
Godstransportbranschen står inför en revolution. Digitaliseringen av våra transportsystem möjliggör
nya affärsmodeller, högre effektivitet och lägre klimatpåverkan. Men för att åstadkomma detta behöver
branschen fokusera på vad som kan göras i realtid, något som länge varit mycket svårt.
Föreläsare: Per Olof Arnäs, Universitetslektor, Chalmers
Så gör du affärer med Fair Transport
Sveriges Åkeriföretag har under en tid haft fokus att informera om fördelarna med Fair Transport och på
att få så många av åkerier som möjligt att ta ställning. Nästa fokus kommer att bli på transportköparna, få dem att förstå vikten av att köpa en Fair Transport. Hur kan ni jobba med Fair transport mot
era kunder och dra nytta av det i affärer? Föreläsare är Hans Olsson som är en av Sveriges mest anlitade
föreläsare och konsulter inom försäljning och säljutveckling. Han kommer att tala om säljfokus på både
ett informativt sätt och med en stor portion humor.
Föreläsare: Hans Olsson, Säljcoach Revenue Factory
Upphandling i framtiden
Upphandlingsmyndigheten är en ny myndighet som startade sitt arbete den 1 september med målet att
utveckla den offentliga upphandlingen med fokus på hållbara, innovativa och effektiva offentliga affärer.
Myndigheten ska verka för en rättssäker, effektiv och socialt och miljömässigt hållbar upphandling till
nytta för medborgarna och näringslivets utveckling. Henrik presenterar den nya myndigheten samt det
pågående lagstiftningsarbetet som ska ge oss nya upphandlingsreglerna under 2016.
Föreläsare: Henrik Grönberg, Jurist, Upphandlingsmyndigheten
Nya ISO 9001/14001- vad innebär det för er? Under hösten publiceras de nya ISO-standarderna för miljö och kvalité. Vad kommer det innebär för ert
företag och hur gör ni övergången på bästa sätt? Brigitta Härle ger er den senaste uppdaterad informationen vad det kommer innebära samt delar med sig av god tips och råd.
Föreläsare: Birgitta Härle, Certifieringsansvarig, Sveriges Åkeriföretag