Mediekit Privata Affärer

Senast uppdaterad: 2015-11-12
Bonnier Tidskrifter
Per Hammarlund: Kina och USA är
viktigare än Grekland
Privata Affärer Augusti 2015
:Nr 8 Augusti 2015 » 69 kr (6,90 euro)
Välj rätt gratisfond » Sveriges bästa fondförvaltare » Rekord i Almedalen » Sommarens bästa shopping » Uppåt på konstmarknaden » Nya sedlarna » Heta cabbar
Här är bästa
gratis-
– så väljer du rätt
Placera
Varning för aktieintroduktioner
Planera
Maximera
Din väg till ett rikare liv
Bli en vinnare
på löneväxling
Tidsam 0682-08
Extra!
Du får
en bok på
köpet
Handla rätt på konstauktioner
PA08_Omslag_Denna_1508.indd 1
Din hjälp till en bättre privatekonomi
Privata Affärers läsare är rikare, kunnigare och mer intresserade av privatekonomi än övriga svenskar. Privata Affärer ger denna läsekrets oberoende
och konkreta råd om placeringar i aktier, fonder och råvaror. Vi skriver om
lån, boende, skatter och vardagsjuridik med tydligt fokus på hur dessa frågor påverkar privatekonomin. Tidningen tipsar även om hur överskott kan
investeras i njutning av olika slag – resor, vin, bilar och andra kapitalvaror.
fonderna
Sommarens
bästa shopping
PRIVATA AFFÄRER
PER HAMMARLUND chefredaktör
2015-07-14 09:28
LÄSARE
ANNONSBOKNING
UPPLAGA: 42 300
Annonser och bilagor
Elite Media Partner
Niklas Lundgren, 08-400 209 80,
[email protected]
Dennis Holm, 08-400 20 981,
[email protected]
RÄCKVIDD: 139 000
GRUNDAD: 1978
KÖNSFÖRDELNING: 68% män, 32% kvinnor
HEMVIST: 43 % storstad, 57 % övriga landet
ANNONSMATERIAL
Print
Materialspecifikationer
http://annons.bt.bonnier.se
”Technical Information”
Leverans
http://annons.bt.bonnier.se
User Name: annons
Password: bonnier
HUSHÅLLSINKOMST: 624 300 kr/år
Källa: Orvesto Konsument 2014: helår
UTGIVNINGSPLAN 2016
UTGÅVA VECKA UTGIVNINGSDAG MATERIALDAG
1602 5
2016-01-28
2016-01-12
1603 9
2016-02-25
2016-02-09
1604 13
2016-03-22
2016-03-04
1605 18
2016-04-28
2016-04-12
1606 22
2016-05-26
2016-05-10
1607 26
2016-06-22
2016-06-03
1608 31
2016-07-28
2016-07-12
1609 35
2016-08-25
2016-08-09
1610 39
2016-09-22
2016-09-06
1611 44
2016-10-27 2016-10-11
1612 48
2016-11-24 2016-11-08
1701 52
2016-12-23
2016-12-07
UPPSLAG
434 x 280
115 300 kr
HELSIDA
217 x 280
63 300 kr
LIGGANDE
HALVSIDA
217 x 140
44 700 kr
På PrivataAffärer.se ger vi de snabba
nyheterna om aktier, fonder och skatter.
Dessutom fördjupningar, instrument
för aktiv aktie- och fondförvaltning och
artiklar om familjeekonomi, karriär och
bostadsekonomi.
UNIKA BESÖKARE: 130 000/vecka
Format angivet i pixlar
SNITTÅLDER: 52 år
KÖNSFÖRDELNING: 86 % män, 14 % kvinnor
HEMVIST: 52 % storstad, 48 % övriga landet
HUSHÅLLSINKOMST: 632 000 kr/år
Källa: KIA-index, Orvesto konsument 2014:2
Tekniskt ansvarig, bilagor
Frida Jonasson, 08-736 52 85
[email protected]
Laredius Co
Fatou Manneh, 073-504 40 24,
[email protected]
Haig Daniels, 070-444 10 12,
[email protected]
Per Laredius, 070-825 14 37,
[email protected]
PRISSÄTTNING Digitalt
DUBBELTÄCKNING: 15% av läsarna går
även in på webben.
STÅENDE
HALVSIDA
108 x 280
44 700 kr
Digitalt
PRIVATAAFFÄRER.SE
SIDVISNINGAR: 1 500 000/vecka
Printansvarig annonstraffic
Thommy Sällberg, 08-736 52 33
[email protected]
Panorama: 980 x 120
mobil: 320 x 120
Panorama: 980 x 240
mobil: 320 x 230
Panorama: 980 x 300
mobil: 320 x 230
Panorama: 980 x 480
mobil: 320 x 400
Panorama: 980 x 600
mobil: 320 x 400
Placeringar i flödet
Topp 1-2 Topp 3-4 Topp 1-4 Topp 2-4
300
300
200
170
325
325
225
195
375
375
270
240
400
400
290
260
600
600
600
600
Priserna är angivna i cpm = cost per mille
(kostnad i kronor per tusen visningar)
På NyaAffärer.se får
småföretagare och
entreprenörer goda råd
och tips som förbättrar
affärerna och skapar
ordning i företaget.
Två gånger i veckan
skickas de viktigaste
artiklarna ut till Nya
Affärers 25 000 nyhets­
brevsprenumeranter.