Snabbguide radiomotor

Snabbguide Radiomotor
Skapa kontakt mellan
fjärrkontroll och motor
Skapa/ändra övre/inre
gränsläge
Skapa/ändra yttre/nedre
gränsläge
1. Slå av matningen
1. Ha solskyddet halvt utfällt
1. Ha solskyddet halvt utfällt
2. Håll in stopp i 5 sekunder
2. Håll in stopp i 5 sekunder
3. 2st rörelser
3. 2st rörelser
4. Håll in stopp i 5 sekunder
4. Håll in stopp i 5 sekunder
5. Fyra rörelser
5. Fyra rörelser
6. Håll in upp i 5 sekunder
6. Håll in ner i 5 sekunder
7. 2st rörelser
7. 2st rörelser
8. Justera till önskat övre/inre
gränsläge
8. Justera till önskat yttre/nedre
gränsläge
2. Vänta 2 sekunder
3. Slå på matningen
4. 2st rörelser
5. Håll in stopp i 5 sekunder
6. 3st rörelser
9. Håll in stopp i 5 sekunder
10. 3st rörelser
9. Håll in stopp i 5 sekunder
10. 3st rörelser
Hunter Douglas Scandinavia Motorsupport 0322-775 50 www.Hunterdouglas.se
Snabbguide Radiomotor
Skapa kontakt mellan
sol/vind sensor och
motor
Solposition/dukspänning
1. Kör solskyddet till det yttre/nedre
gränsläget
Total radering av motor
1. Håll in stopp i 5 sekunder
1. Håll in programmeringsknappen på
sensorn i 10 sekunder
2. 2st rörelser
2. Håll in stopp i 5 sekunder tills
motorn svarar med 2st rörelser
2. Tryck in stopp 3 gånger på redan
inprogrammerad fjärrkontroll
3. Håll in upp i 5 sekunder
3. Håll in upp i 5 sekunder till motorn
svarar med 3st rörelser
3. Håll in programmeringsknappen på
sensorn i 2 sekunder
4. 3st rörelser
4. 3st rörelser
4. Håll in upp i 5 sekunder tills motorn
svarar med 4st rörelser
5. Håll in stopp i 5 sekunder
5. Justera till önskad solposition med
upp/ner knappar
6. 3st rörelser
6. Håll in stopp i 5 sekunder tills
motorn svarar med 3st rörelser
7. Håll in ner i 5 sekunder
8. 3st rörelser
9. Håll in upp och ner i 5 sekeunder
10. 5st rörelser
Hunter Douglas Scandinavia Motorsupport 0322-775 50 www.Hunterdouglas.se