Läs nyhetsbrevet

Nyhetsbrev
Juni 2015
Behandling av patient med
bukspottkörtelcancer
I början av juni kunde vi berätta att CLS, tillsammans med en cancerklinik i Europa,
genomfört en imILTCLS-behandling av en patient med metastaserad bukspottkörtelcancer.
– Det har nu gått ca fyra veckor sedan behandlingen genomfördes och inga komplikationer har förekommit under den tiden, säger Lars-Erik Eriksson, VD i CLS. Både vi och
behandlande läkare är mycket nöjda och vi kommer nu att fortsätta följa patienten
tillsammans med kliniken, säger Lars-Erik Eriksson.
CLINICAL LASERTHERMIA
SYSTEMS AB
Utvecklar och marknadsför en säker,
skonsam, effektiv och klinisk dokumenterad terapi för behandling av
solida cancertumörer. Produkten
baseras på immunstimulerande
interstitiell lasertermoterapi (imILTCLS).
CLS är noterat på Aktietorget under
symbolen CLS B.
de den här första behandlingen är en del i förberedelserna inför en kommande studie.
VD:
Lars-Erik Eriksson
[email protected]
Behandlingen, som avsåg en metastas i levern, genomfördes som ett perkutant
Investor Relations:
Kliniken, som inte ingår i CLS tidigare kommunicerade studieprogram, har för avsikt
att genomföra en studie av imILT
CLS
på patienter med bukspottkörtelcancer och utför-
ingrepp där behandlingsinstrumenten stacks in genom huden och placerades i området för behandling med hjälp av genomlysning med datortomografi, också benämnt
Gunilla Savring
[email protected]
som CT (Computed Tomography). Genom denna behandling har det genererats
värdefull produkt- och behandlingsinformation som kommer att ligga till grund för
kommande studieupplägg.
Stephan Dymling, CTO, berättade
på årsstämman om vad som sker
inom CLS teknikutveckling.
Tack ni som kom till CLS årsstämma i Lund den 17 juni
Vi vill ta tillfället att tacka de aktieägare som tog sig tid att besöka CLS årsstämma, som
hölls på Medicon Village i Lund den 17 juni. Utöver de beslutspunkter som framgått
av kallelsen fick stämman en summering av vad som hänt under året som gått och
hur bolaget utvecklas i förhållande till den plan som kommunicerats. Detta gjordes
genom presentationer av Lars-Erik Eriksson – VD, Stephan Dymling – CTO och Dan
Mogren – CCO. Nu finns presentationerna från CLS årsstämma tillgängliga på bolagets
hemsida. Klicka här: Årsstämma
CLS utrustning för behandling med
imILTCLS-metoden består av en mobil
laserenhet och sterila patientkit för
engångsbruk.
CLS presenterade på Laser World
of Photonics i München
Den 22 juni deltog CLS genom Cristina Pantaleone, produktchef, och Stephan
Dymling, CTO, med en presentation vid konferensen ”Laser World of Photonics
2015” (www.world-of-photonics.com) inom området Biophotonics and Medical
Applications och rubriken ”Laser Advanced new Methods for Diagnostics and
Therapeutics”. Cristina presenterade ”Optical Fiber Solutions for Laser Ablation of
Soft Tissue and imILTCLS” och beskrev det teknikprojekt som CLS driver tillsammans
med LMTB (www.lmtb.de) för att ta fram en laserfiber som är särskilt utvecklad
Intresserade åhörare lyssnade på CLS på Laser World of
Photonics.
för att behandla olika typer av tumörer och som kan göra det möjligt att uppnå
avsedd effekt, när det gäller tumördestruktion och immunstimulering, vid ett
behandlingstillfälle.
Cristina körde en generalrepetition på CLS kontor inför
presentationen.
Godkännande klart för två studier
Under juni kunde vi meddela att bolaget fått etiskt godkännande för två studier,
en studie avseende malignt melanom, som kommer genomföras på Karolinska
Sjukhuset i Stockholm, och en studie avseende tumörer i lungor, lever, njurar eller
mjukdelar, som genomförs på Johann Wolfgang von Goethe University Hospital i
Frankfurt.
För att de som är intresserade ska kunna följa processen i CLS studier kommer
information kring studierna att kommuniceras enligt följande:
- Godkänd etikansökan
- Studiestart – kliniken har inlett patientrekrytering (screening)
- Behandlingsstart – första patient inom studien är behandlad, då registreras
också studien på www.clinicaltrials.gov
- Studieresultat – när studien är avslutad och analysen av resultaten klar kommer
CLS att, i samråd med ansvarig prövare, kommunicera resultaten.
Studien avseende behandling av malignt melanom, som
kommer att genomföras på Karolinska Sjukhuset, är nu
godkänd av etiknämnden.
Clinical Laserthermia Systems AB Medicon Village Scheelevägen 2, 223 81 Lund, Sweden. www.clinicallaser.se