Nyhetsbrev September - SISU Idrottsutbildarna

AKTUELLA UTBILDNINGAR
FRÅN SISU SKÅNE
NYA
UTBILDNINGAR
S E P T E M B E R 2 0 1 5 • • S I S U I D R O T T S U T B I L D A R N A S K Å N E • • W W W. S I S U I D R O T T S U T B I L D A R N A . S E / S K A N E
Nytt utbildningsmaterial
på väg till din förening
Kontakta din idrottskonsulent
Malmökontoret
Malmö Arena, Hyllie Stationstorg 2
Joseph Azizi, 010-476 57 18
Linnea Jönsson, 010-476 57 04
Maria Andersson, 010-476 57 11
Marie Hilmersson, 010-476 57 05
Moa Briem, 010-476 57 22
Susanne Tägt, 010-476 57 34
Thomas Tecle, 010-476 57 08
Idrottens Hus, Mellersta Stenbocksgatan 10
Johanna Ingvaldson, 010-476 57 58
Andreas Feuk, 010-476 57 17
Camilla Johansson, 010-476 57 03
Kalle Willstrand, 010-476 57 42
Kristianstadkontoret
YLLAN, Videllsgatan 6
Jenny Hellberg, 010-476 57 66
Ida Persson, 010-476 57 47
Magnus Karlsson, 010-476 57 20
Peter Malm, 010-476 57 59
Ystadkontoret
Casa Blanca, Fridhemsgatan 32
Jenny Hellberg, 010-476 57 66
Helén Gustavsson, 010-476 57 14
Peter Rosenquist, 010-476 57 38
Sofi Andersson, 010-476 57 67
SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE
UTBILDNINGSKATALOG
Kontakt via mejl: fö[email protected]
facebook.com/skaneidrotten
SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE
UTBILDNINGAR
HÖSTEN 2015-VÅREN 2016
Ni kan även ladda ner dem som pdf-filer här »
•• Den förutsägbara ledaren
- Dolda utmaningar i ledarskapet
En föreläsning som ger inspiration, tips och råd om hur man
bemöter barn och ungdomar med exempelvis ADHD, Aspergers syndrom och andraosynliga funktionsnedsättningar. En
del av dagens idrottsstjärnor har upplevts som de ”jobbiga
barnen”… då är ledarskapet A och O.
Hur ska jag som idrottsledare hantera ett barn med ADHD, Aspergers
syndrom och/eller andra osynliga funktionsnedsättningar.
- Myter och fakta
- Hur kan man se att det är ADHD och hur kan man förstå det?
- Kan ADHD ses som en resurs och hur lyfter jag fram den?
- Strategier och förhållningssätt för barn med särskilda behov
- Lyckas genom att vara ”Den förutsägbara ledaren”
Datum: Söndag 11 oktober kl 10-13.
Plats: Scandic Star, Lund.
Sista anmälningsdag: 28 september
Kostnad: 100 kr per person för föreningar utanför Lunds kommun.
Fika ingår.
Till anmälan »
- För dig som gått Plattformen och är redo för nästa utbildningssteg
Utveckla dig i tränarskap och träningslära ihop med tränare inom
andra idrotter.
Grundtränarutbildningen är för dig som har varit tränare ett tag. Du har
redan gått någon grundutbildning. Du tycker det är kul och vill nu gå vidare och utvecklas i din tränar - och ledarroll.
I GTU har du möjlighet att utveckla dig i tränarskap och träningslära
tillsammans med idrottserfarna utbildare. Du möter och byter erfarenheter med tränare inom andra idrotter som befinner sig i motsvarande
situation som du.
HÖSTEN 2015
I dagarna kommer ni att få SISU Idrottsutbildarna Skånes utbildningsmaterial för 2015-2016. Materialet innehåller vår utbildningskatalog där vi beskriver alla våra utbildningar samt en affisch med
utbildningarna i korthet. Tanken är att ni ska sätta upp affischen i er
klubblokal. Vi erbjuder även regionala utbildningar som är öppna för
alla föreningar på fasta datum. Dessa finns ej med i utskicket men ni
kan se dessa utbildningar nedan.
SISU
R
TIPSA
•• GTU 1
P
A UP
GÄRN PÅ
SÄTT CHEN S
AFFIS NINGEN .
FÖRE STAVLA
AG
ANSL
Helsingborgskontoret
Följ oss på Facebook
TRÄNAR- OCH LEDARSKAP
GTU är en fortsättning och påbyggnad på Plattformen – barn och ungdom. GTU innehåller utöver tränarskap och träningslära också tränarpraktik och självstudier på hemmaplan. Mötet med och möjlighet till
nätverksbyggande mellan tränare från olika idrotter, för att ta till vara
varandras olika kunskaper och erfarenheter, är ett mycket viktigt och
uppskattat inslag i denna utbildning. GTU innehåller även en idrottsspecifik del som respektive specialidrottsförbund ansvarar för.
Ledare, tränare och föräldrar
Datum: 2015-09-26 – 2015-09-27
Plats: Malmö
Sista anmälningsdag: 2015-09-16
Till anmälan »
•• Plattformen – barn och ungdom
- För dig som är intresserad av att bli tränare och idrottsledare för barn
och ungdomar eller kanske redan är engagerad men saknar formell
tränarutbildning?
Idrottens barn- och ungdomsledarutbildning på basnivå heter Plattformen
– barn och ungdom och vänder sig till dig som vill ta första steget som
tränare och idrottsledare för barn och ungdomar mellan 7-15 år. Det är
också en utbildning för dig som redan är engagerad, vill utvecklas och bli
bättre och tryggare i din roll, men ännu inte gått någon formell tränarutbildning.
Mål och syfte
I Plattformen - barn och ungdom får du möjlighet att lära dig grunderna
för att utveckla dina förmågor som självständig idrottsledare med ett
positivt förhållningssätt till dina aktiva. Du ges möjlighet att utveckla dina
ledaregenskaper, dela erfarenheter och knyta nya intressanta kontakter
med andra ledare inom olika idrotter.
Datum: 2015-10-17 - 2015-10-18
Plats: Ystad
Sista anmälningsdag: 2015-10-07
Till anmälan »
LÄS VIDARE
AKTUELLA UTBILDNINGAR FRÅN SISU SKÅNE
S E P T E M B E R 2 0 1 5 • • S I S U I D R O T T S U T B I L D A R N A S K Å N E • • W W W. S I S U I D R O T T S U T B I L D A R N A . S E / S K A N E
TRÄNINGSLÄRA
ADMINISTRATION OCH IT
•• Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom,
•• IdrottOnline klubb - Tema – Kassör
- För dig som är barn- och ungdomstränare och vill minska skaderisken
och förbättra teknikinlärningen hos barn och ungdomar.
”Kursens största styrka är att den sätter helhetssynen och det långsiktiga
barnperspektivet i fokus.” Michail Tonkonogi, prof i Medicinsk vetenskap,
Högskolan Dalarna.
Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom utgår ifrån allsidighet
som grund, lek som form, glädje och långsiktig utveckling som mål. Det
är en temakurs som kompletterar och fördjupar SISU Idrottsutbildarnas
utbildningar Plattformen – barn och ungdom samt Grundtränarutbildning
(GTU) och motsvarande utbildningar hos specialidrottsförbunden. ÅFT
vänder sig till dig som vill träna barn och ungdomar med rätt allsidig fysisk
uppbyggnadsträning för långsiktig utveckling. För dig som vill minska
skaderisken och förbättra teknikinlärningen hos barn och ungdomar. ÅFT
bygger på god vetenskaplig forskningsgrund med inslag både från ny och
gammal väl beprövad kunskap inom området.
Datum: 2015-10-10
Plats: Malmö
Sista anmälningsdag: 2015-09-30
Till anmälan »
- För dig som är kassör och vill se möjligheterna med IdrottOnline.
Mål och syfte
Ge kunskaper om kassörsspecifika funktioner i IdrottOnline rörande
medlemshantering och avgifter.
Innehåll
- Medlemsregister – lägga och ta bort personer
- Avgifter – skapa och hantera
- LOK-stöd - ansökan
- Idrottslyft - ansökan
Datum: 2015-10-07
Plats: Landskrona
Sista anmälningsdag: 2015-09-27
Till anmälan »
EKONOMI OCH JURIDIK
•• Grundläggande föreningsekonomi
-För dig som är revisor/kassör/styrelsemedlem och vill veta vilket
ansvar, vilken roll och skyldigheter man har i organisationen?
En kassör ansvarar för att föreningens resurser används på rätt sätt för
att intäkter och kostnader går ihop. Det är därmed ett ansvarstagande
hon eller han tar på sig som kassör och styrelsemedlem. Första steget i
utbildningen handlar om det ansvar kassören har gällande föreningens
ekonomi. I det andra steget fördjupar sig utbildningen i bokslutsarbetet
och belyser olika sätt att presentera bokslut och andra rapporter.
Vi utbildar och
utvecklar idrotten
Datum: 2015-10-14
Plats: Malmö
Sista anmälningsdag: 2015-10-04
Till anmälan »
Priset på utbildningarna står när man klickar på länkarna.
Vissa utbildningar kan finansieras via Idrottslyftsmedel.
Diskutera detta med din idrottskonsulent.
Ni kan även beställa hem dessa utbildningar till er förening.
SISUIDROT TSUTBILDARNA.SE/SKANE