Läs hela reportaget i tidningen Elinstallatören nr 11 2015

REPORTAGE
MILJONPROGRAMSLÄGENHETER
JOBB PÅ LÖPANDE
BAND GER NY EL
I MILJONPROGRAM
När Akelius Fastigheter renoverar lägenheter i Malmö är Lindsténs Elektriska från Tomelilla med och gör elinstallationerna. I ett
strikt planerat renoveringskoncept sker arbetet närmast på löpande band. Det ställer stora krav på Lindsténs planering men ger
också god lönsamhet i arbetet.
TE X T : LA RS -G Ö RN A H E DIN | FOTO: DANIEL NILSSON
24
2015 | NR 11 | ELINSTALLATÖREN |
WWW.ELINSTALLATÖREN.SE
REPORTAGE
MILJONPROGRAMSLÄGENHETER
Jonas Algotsson är filialchef hos Lindsténs i Lund och den som leder företagets installationer i Akelius’ fastighetsbestånd.
WWW.ELINSTALLATÖREN.SE
| ELINSTALLATÖREN | NR 11 | 2015
25
REPORTAGE
MILJONPROGRAMSLÄGENHETER
LINDSTÉNS ELEKTRISKA
• Startades i Tomelilla 1965 av
far och son, Sigvard och Bertil
Lindstén och senare också Bertils
fru Ingrid
• Ägs idag av Johnny Petré, hans fru
Carina Petré och hennes syster
Ulrika Rosander samt Ingrid Lindstén. Carina och Ulrika är döttrar till
Bertil och Ingrid Lindstén
• Har kontor i Tomelilla, Landskrona,
Lund, Simrishamn, Sjöbo och Ystad
• Driver två Elkedjanbutiker – i Ystad
och Simrishamn
• Har 130 medarbetare
• Omsätter 150 mkr.
26
2015 | NR 11 | ELINSTALLATÖREN |
Det har gått ett drygt år sedan Lindsténs
Elektriska i Lund fick kontrakt på elinstallationer i samband med renoveringar av miljonprogramslägenheter i Malmö. Anbudet som
Lindsténs tog fram tillsammans med Thage
Andersson Byggnads AB i Malmö gällde ett avtal om löpande fastighetsrenoveringar i Akelius
Fastigheters bestånd. Byggföretaget belönades
med ett så kallat ”First Class” avtal med Akelius – ett upplägg som innebär att Thages är ett
av två byggföretag som får svara för totalrenoveringar av lägenheter runt om i rikets tredje
största stad.
Lönsamt arbete
Nu när det första året har gått rullar avtalet
vidare i en första förlängning. 15-25 lägenheter
i månaden har det blivit under året som gått
och efterhand som arbetena rullat vidare har
Lindsténs montörer fått allt bättre flyt på den
här typen av arbeten, samtidigt som resursplaneringen blivit alltmer träffsäker.
– Vi har bra koll på det här nu. För varje
lägenhet vi gjort har kalkylerna blivit säk-
WWW.ELINSTALLATÖREN.SE
rare och lönsamheten bättre, berättar Jonas
Algotsson, filialchef hos Lindsténs i Lund. Han
får medhåll av företagets ekonomichef Ulrika
Rosander:
– Det här är ett riktigt bra jobb för oss.
Särskilt när vi kan ha samma montörer igång så
länge som möjligt i projektet.
Varje lägenhet ett eget projekt
Egentligen är det inte ett utan en massa projekt
vi talar om. Akelius har nämligen ett upplägg
där varje lägenhet är ett eget projekt med
noggrann upphandling från start till mål under
de två månader en enskild lägenhetsrenovering
varar. Alla eventuella extrajobb redovisas för
den enskilda lägenheten.
– Utgångspunkten är det fasta pris som vi
och Thages lämnade vid anbudsgivningen, men
naturligtvis uppstår det extrajobb när verkligheten visar sig avvika från det som kunde
utläsas på ritningarna, förklarar Jonas och til�lägger att det också kan tillkomma arbeten med
att renovera trappuppgångar, tvättstugor och
annat när så visar sig lämpligt i fastigheten.
Nyhet! Runda ringar med
™
Easy -kablar blir fyrkantiga.
EXQ Easy™ och EQLQ Easy® i ring byter förpackning.
Nu byter vi ut inplastningen av EXQ Easy™ och EQLQ Easy® mot en praktisk och tålig
förpackning av kartong. Allt för att göra vardagen enklare för dig. Några av fördelarna
med förpackningen:
✓ Stabil konstruktion, behandlad för att tåla fukt.
✓ Integrerade och greppvänliga handtag.
✓ Skyddar kabeln från smuts.
Läs mer på nexans.se/fyrkantigt
PARTNER
REPORTAGE
MILJONPROGRAMSLÄGENHETER
Montörerna Fredrik Pantzar och Matthias Persson börjar bli inkörda på elinstallationer i Akelius’ lägenheter. Arbetet flyter på i enlighet med Jonas Algotdssons
noggranna planering.
AKELIUS
RESIDENTIAL PROPERTY
• Fick sitt nya namn förra året, som
följd av ett allt större internationellt engagemang.
• Äger fastigheter för mer än 68
miljarder kronor
• I fastighetsbeståndet ingår mer
– Då jobbar vi ibland på löpande räkning,
ibland efter fasta priser som vi kommit överens
om. Vi har fasta priser för lägenheter i olika
storlekar från ett till fem rum och kök och
priser på de vanligast förekommande extraarbetena. Därutöver kan det till exempel hända
att utrymmen som tidigare använts för andra
ändamål ska byggas om till lägenheter och då
får vi förstås komma överens om en annan
prissättning, säger Jonas Algotsson.
än 50 000 lägenheter, varav
ungefär hälften i Sverige
• Investerade förra året cirka
1 miljard kronor i ”First Class”renoveringar
• Redovisade ett resultat på 4,7 miljarder kronor före skatt – för årets
nio första månader.
28
2015 | NR 11 | ELINSTALLATÖREN |
Noga uppstyrt
Produktionscykeln för en lägenhet löper från
mitten av månad ett fram till den 15-e två månader senare. De första två veckorna planeras
arbetet. För Jonas Algotssons del handlar det
om resursplanering i fråga om bemanning och
materiel. Materielen köper Akelius själva in
– företaget vill ha det så – men Lindsténs tar
WWW.ELINSTALLATÖREN.SE
fram en materiallista för beställningarna.
Arbetena påbörjas när lägenheten utrymts
den första i månad två. Då rivs den gamla elanläggningen och byggkraft dras in. Lindsténs
montörer märker ut var spårning och urtag
ska göras så att byggfolket från Thages kan
utföra dem. I regel är det betongstomme som
gäller i de aktuella fastigheterna så det är ett
ganska slitsamt arbete att bereda väg för elinstallationen.
När spårningen är klar lägger elmontörerna halogenfri flexislang och drar tråd. Allt
är jordat i den nya installationen och i de
nya centralerna finns både jordfelsbrytare,
personskyddsautomater och förstås moderna
automatsäkringar. När sedan ytskikten i lägenheten återställts och nymålats är det dags för
Lindsténs montörer att göra färdigmontage och
provning av anläggningen.
REPORTAGE
MILJONPROGRAMSLÄGENHETER
Ekonomichefen Ulrika Rosander menar
att lägenhetsinstallationerna är bra och
lönsamma uppdrag för Lindsténs.
En olägenhet med att arbeta med enskilda lägenheter är att logistiken blir extra tidskrävande. Servicebilen får fung-
– Det har varit kämpigt ibland, när det
era som lagerlokal och killarna får lägga en hel del tid på att bära in all materiel i lägenheterna.
blivit många lägenheter samma månad,
men annars rullar de här jobben på fint,
Två månader efter projektstart ska allt vara
klart och lägenhetsnyckeln överlämnad till
den boende. Då har Lindsténs montörer redan
kryssat i alla uppgifter om det klara projektet
i iPhonen så att företaget kan fakturera kunden
och presentera en dokumentation av arbetet.
Inga fuskrenoveringar
När Akelius Fastigheter renoverar sina miljonprogramslägenheter är det radikala jobb
som gäller – inga fuskrenoveringar för att bara
”putsa” på ytan. Allt rivs ut ur lägenheterna
tills bara betongskalet är kvar. Golven får
parkettgolv och klinker, badrummen helkaklas
och får nya vitvaror, köken byggs helt nya med
inbyggnadsugnar, spishäll, diskmaskin och
annat som ses som standard i moderna kök.
Som mest har Jonas Algotsson fått planera
för närmare 30 lägenheter i en månad. Lind-
sténs har mellan fyra och tolv man igång i det
här arbetet.
– När det varit som mest att göra har det
varit lite kämpigt med tanke på den tajta
tidsplanen, men då har vi klarat det med lite
övertidsarbete. Men överlag rullar allt på fint
nu, konstaterar Jonas Algotsson.
berättar Jonas Algotsson.
Ett lyckat koncept?
Jonas berättar att det sätt som Akelius Fastigheter valt för att genomföra lägenhetsrenoveringar på tycks ha väckt intresse också hos
andra fastighetsägare.
– Traditionellt har fastighetsägarna dragit sig
för så här omfattande renoveringar eftersom
det är så dyrt att ha lägenheter stå tomma. Men
genom att ta dem en och en och följa en strikt
tidsplan, som Akelius gör, minimeras intäktsbortfallen, förklarar han. n
WWW.ELINSTALLATÖREN.SE
| ELINSTALLATÖREN | NR 11 | 2015
29
+ Möjlighet att fylla i alla
uppgifter direkt i din
surfplatta
+ Fotografera
med surfplattan
+ Få ut färdiga avtal
och rapporter
NYHET
!
Utför e
ltester
na
digitalt
me d
EIO ELT
E
ST +
EIO ELTEST är en grundlig elbesiktning av privatpersoners elanläggning och ger besked
om dess säkerhet, komfort, ekonomi och tekniska standard. Den reviderade utgåvan
av EIO ELTEST innehåller nya mallar som fungerar i din smartphone och surfplatta.
Med EIO ELTEST + kan du skapa alla dokument direkt i din surfplatta. Det är bara att
logga in så kommer du direkt åt all information som säkert sparas i en databas.
Skicka protokoll och rapporter till kunden direkt från din surfplatta. Skapa bekräftelser
och fakturaunderlag på enkelt sätt.
EIO ELTEST
NY
UT
✔ Instruktionsbroschyr för elinstallatören
och elektrikern.
GÅ
VA
!
✔ Konsumentbroschyr till kunder.
✔ Besiktningsdekal för att sätta på elcentralen.
✔ Dekal för att sätta på bilen.
✔ USB-minne med bl.a. mallar för smartphone
och surfplatta.
Art nr 052410. Pris 1950 kr (exkl. moms).
EIO ELTEST +
+ Möjlighet att fylla i alla uppgifter
direkt i din surfplatta.
+ Dokumentera med bilder och koppla
dem till den aktuella elbesiktningen.
+ Få ut färdiga avtal och rapporter.
Art nr 052410-IT. Pris från 150 kr/månad (exkl. moms).
Vid köp av både EIO ELTEST startpaket och EIO ELTEST + i ett år,
pris 3000 kr (exkl. moms). Ord. pris 3750 kr.
Beställ idag på www.elforlaget.se
NY
HE
T!
ENE S T EDT. SE
Ta del av konsumentmarknaden med nya
EIO ELTEST & EIO ELTEST +