SUMMERING BJÖRKLINGE DAGEN 2015 Det har nu gått snart en

SUMMERING BJÖRKLINGE DAGEN 2015
Det har nu gått snart en vecka och vi har hunnit med att ha ett
styrelsemöte för att göra en första summering av
Björklingedagen 2015. Vi kunde bland annat glädjande
konstatera att antalet besökare jämfört med förra årets
Björklingedag i stort sett fördubblades. Vi uppskattar att det
var cirka 600–700 besökare, som besökte de olika aktiviteterna
och vi kunde även välkomna 20 nya medlemmar till Björklinge
Hembygdsförening.
Vi tror att det breda programutbudet, det fina vädret och
uppmärksamheten i media alla bidrog till succèn.
Lennart Eriksson / Ordförande.
Sandbro säteri