Herkulesgatan 24 1

VATTUGATAN 15 Konditori Flamman på dåvarande
Vattugatan 7 är svensk musikhistoria. Där väntade
unga musiker under kriget på att sMömän skulle
komma med de senaste Ma]]skivorna från 8SA.
Saxofonisten Arne Domnérus såg Flamman som
”en läroanstalt för en hel generation Ma]]musiker”.
VATTUGATAN 13 Tennstopet är en av landets
mest legendariska krogar, stamställe för Mournalister, poeter och författare som Nils Ferlin, Stig
”Slas” Claesson och :ilhelm MoEerg samt Mournalisterna från de många tidningarna. Tennstopet
fanns på Vattugatan mellan 195 och 196.
KLARA TVÄRGRÄND Apoteket Morian, på Drottningatan i Elefantens östra del, grundades 1670
och lades ner 1972. Namnet Morian är unikt i
Sverige. Morianen svarade för leveranserna till
Áottans sMukhus, Eland annat åren 17-17, då
Carl von Linné var amiralitetsläkare i Stockholm.
HERKULESGATAN 26 Klarakvarteren var centrum för den svenska tidningsproduktionen. I mitten
av 50-talet MoEEade 000 personer med att varMe
dag få ut 900 000 tidningar över landet. Samtliga
stora svenska dagstidningar hade redaktioner och
tryckerier runt kvarteret Elefanten i Klara.
STOCKENS KLOCKA Klockan i hörnet av Vattugatan och Klara Södra Kyrkogata är det som återstår av gamla Klara. *ottfrid Larsson gMorde skulpturen som fram till 1965 vakade över entrén till
Stockholms-Tidningen. I många år var ”Stockens
klocka” den centrala träffpunkten i Klara.
HERKULESGATAN 22 I änden av Herkulesgatan, upp mot %runkeEergstorg, Eodde i mitten av
1700-talet Christina :arg, populärt kallad KaMsa.
1755 gav hon ut sin Eerömda Eok HMelpreda i hushållningen för unga FruentimEer, med recept och
tips för hushållet. Huset revs i mitten av 60-talet.
Välkommen till Elefanten
U
Áera av sina mest berömda dikter på
kaféerna i Klara.
I en av dem valde han till och
med att avråda unga människor
från att söka sällskap hos Klarakvarterens ibland farliga miljöer och
dess mest vinddrivna existenser:
i Klara. Kvarteret levde till mitten
av 1960-talet då husen föll för politiska beslut, grävskopor och demoleringsklot i den så kallade Norrmalmsregleringen.
I det som en gång varit bostadskvarteret Elefanten uppfördes ett
parkeringshus, en fem våningar hög
och bedövande ful betongkoloss
”Jag råder dem alltid att fara
från allt som lockar hos oss i Clara. som blev en symbol för omdaningen av Klara. De dygnet runt levande
+lr Ànns genier så det f|rslår
bostadskvarteren förvandlades till
)|r såYll femti som hXndra år.”
en,, efter kontorstid, ödslig stadsdel
med genomfartsleder,
parkeKLARAKVARTEREN växte
te
geno
ringshus och bankpalats. Inte
fram i mitten av 1700-talet,
-talet,
någonstans
efter den stora branden
en
någonsta i världen har ett så
stort område
demolerats un1751. Området avgränsansaom
der fredstid.
des av Drottninggatan,
n,
fred
Tage Danielsson, en av SveVasagatan, Klarabergsgasgariges mest
tan och Fredsgatan. Kvarmes folkkära författare,
revymakare och satiNILS FERLIN, den klarsynte poeten
teret Elefanten, som
riker, skrev en kort
som idag fått en egen plats uppkal- härstammar från
dikt, ”Den siste polad efter sig och som står staty där
1600-talets mitt, var
eten i Klara”:
på norra sidan av Klara kyrka, skrev ett centralt område
Nils Ferlin
NDER 1900-talets första
hälft var Klara och det
centralt placerade kvarteret Elefanten, Stockholms
och hela Sveriges mest
kända bostadsområde. Här fanns
de stora tidningarna, de välkända
restaurangerna och krogarna. Här
rörde sig de bästa journalisterna
och författarna och landets mest
uppskattade poeter och musiker. I
den grupp som kallades Klarabohemerna fanns bland annat Nils Ferlin, Stig Dagerman, Ruben Nilson,
Stig ”Slas” Claesson, Gunnar Ekelöf
och Bo Bergman. Här verkade också
Evert Taube, Ivar Lo-Johansson, PerAnders Fogelström och Jan Fridegård.
”Det blir inte mycket man får
ihop i en grop.”
Så såg Tage Danielsson på rivningarna ur poetens och författarens
synvinkel.
P-HUSET ELEFANTEN blev snabbt den
största och samlande symbolen för
motståndet mot rivningsraseriet.
Journalisten, radiomannen och
Stockholmskännaren Harald Norbelie brukade avsluta sina program
med orden ”För övrigt anser jag att
Parkeringshuset Elefanten bör rivas”, en parafras på den romerske
politikern Catos ”För övrigt anser
jag att Kartago bör förstöras”.
DET ANSKRÄMLIGA P-huset Elefanten
revs också. Människor kunde börja
återvända till Klarakvarteren. 2003
var bostadskvarteret Elefanten redo
för inÁyttning i 150 lägenheter.
Idag lever Klarakvarteren igen.