Historia & Nostalgi - BRF Näckrosen i Solna

Historia & Nostalgi
Vår förening startade som "ett bostadssocialt experiment", "för att erbjuda vanliga
arbetarfamiljer med barn en bra boendemiljö till ett inte alltför högt pris". - Tiden var slutet
av andra världskriget. Så är det inte nu längre. Redan 1978 konstaterade DN:s
dåvarande lokaltidning, DN Nord, att bostadsrättsföreningen i Näckrosen efter 30 år
förvandlats från det sociala experimentet till "en oas för de välbärgade". Osagt om alla
nuvarande medlemmar känner igen sig i den beskrivningen men visst har det skett
stora förändringar under såväl de trettio åren från föreningens tillblivelse till att
artikeln skrevs som under de nästan ytterligare trettio år som gått sedan dess. Husen
ser, med några undantag, ut som när de byggdes, men insidan fungerar annorlunda!
Bostäderna byggdes efter den tidens krav och förhållanden. Två rum och kök ansågs
naturligt vara helt tillräckligt för en barnfamilj. För att verkligen åstadkomma en
ändamålsenlig standard på lägenheterna bad Riksbyggen, som var byggherre, tre
erfarna "husmödrar" att deltaga i planeringen så att framförallt köken skulle bli en
riktig husmorsdröm!
År 1945 blev det första huset, Näckrosvägen 28, klart för inflyttning. Panncentralen
hade också precis blivit färdig så man kunde värma upp det och de första
inflyttningarna skedde.
Gustav Kärnek, som var förste ordförande i föreningen från mötet i oktober år 1949
då föreningen överlämnades till medlemmarna, berättade för Dagens Nyheter 1978
att familjen betalade 1.200 kronor för sin tvåa och att hyran låg på 200
kronor/månad. (Det var precis så mycket familjen orkade med att betala). 1978 hade
en tvåa gått upp till ca 50.000 kronor i insats. (I dag kan man nog få betala både en
och två miljoner för en av dessa tvåor). När Kärnek efter att ha fått barn i familjen
försökte få byta till en större lägenhet, (en trea), blev han nekad av
bostadsförmedlingen som då hade kontrollen över områdets lägenheter. Familjens
inkomst bedömdes vara för hög(!)
Med viss
vördnad
öppnar man
den första
medlemsbok
en. På första
sidan är med
snirklig stil
namnen på
aderton
stiftare
införda 1944.
Senare har
tillagts
avflyttningsadresser eller
"död".
Ett lite gulnat
entreprenörskontr
akt från 1945 för
VVS.
Pappersbunten är
hopbunden med
tråd och försedd
med Riksbyggens
lacksigill.
Den första medlemsstyrelsen kan nog inte haft det så lugnt de första åren ity
föreningens väg icke var helt rak i början. Man kom i delo med byggnadsbolaget, i
delo med Riksbyggen och skiljedomar följde. De nya byggnaderna var behäftade
med brister som man inte ville tolerera och med Riksbyggen tvistade man om
pengar. (Det mesta fungerade alltså precis som nu för tiden).
1949 måste också varit skandalens år. I årsredovisningen från 1949 står: "...
uppdagades den 17 maj, att förskingring av föreningens medel förekommit. ... ... erkände fru
N N att hon under sin anställning vid föreningens kontor tillgripit pengar ur föreningens
kassa." Efter revision kom man fram till beloppet Kr. 73.111 kr och 78 öre fördelat på
flera år. Detta var en stor summa i den tidens valuta! Föreningen fick senare övertaga
en motorbåt (!) som kompensation av fru N N:s make.
Styrelsen fungerade också som arbetsgivare för en mängd maskinister, (man eldade
de fyra centralpannorna med kol), tvätteribiträden, badföreståndare m fl. Det fanns
också ett förtroenderåd som hade som uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen
med representanter i de flesta hus. Tiden efter kriget var ju politiskt het mellan
socialdemokrater och kommunister. Båda stred i alla organ som kunde tänkas, (även
i föreningens styrelse och förtroenderåd), och pamfletter med propaganda där man
ilsket pådyvlade den andra sidan viljan att försämra och fördyra för medlemmarna
spreds i ymnig mängd. Nuvarande styrelse är glad att den tiden är förbi...
I området fanns också inte mindre än tre konsumbutiker, kött-, mjölk-, och
speceributik. Tanken var att man skulle slippa stå i kö. (Författaren minns särskilt
mjölkbutiken dit han i tioårsåldern blev skickad att köpa tre dl tjock grädde i flaska
dagen före julafton ca 1959. Kön var extra lång en sådan dag och efter 25 min köande
ute på trottoaren svimmade han och fick upplivas av kögrannarna).
Gustav Kärnek berättade på åttiotalet för författaren av denna text, att man i början
av planeringen av området trodde att man skulle behöva ha gemensamma toaletter i
trapphusen, detta på grund av bristen på porslinsmöbler under kriget. Som tur var
ändrades förhållandena ganska snart, kriget tog slut och produktionen kunde ställas
om till civila ändamål. Toalettstolar fanns att köpa för byggherren. Badkar ingick
dock inte ursprungligen i de färdiga lägenheterna men det fanns plats planerad för
dem i badrummen! Ganska snart efter inflyttningen blev också alla badrum
utrustade med denna nya lyx.
Styrelseordförande Gustav Kärnek var för övrigt en central kraft i Näckrosens
historia under mycket lång tid, hans ordförandeskap sträcker sig från 1949 till 1980.
En remarkabel och hedervärd insats!
Det ursprungliga Näckrosen kryllade av barn och det fanns gemensamma
fritidsaktiviteter för dem - "IF Näckrospojkarna" och "Näckrosflickorna". Kanske var
det dessa fritidsföreningar som gav upphov till namnet på den hemska ligan i
Näckrosen som författaren blev varnad för av skolkamraterna i lågstadiet på
femtitalet? De var grymma typer som skar upp sår och hällde salt i dem för att plåga
offren - många av klasskamraterna vågade knappt gå förbi området utan vuxet
sällskap i rädsla för dem.
Denna vandringssägen är vanlig bland barn och samma historia berättas från nästan
hela Sverige men namnen på "ligan" växlar. Här hette den "Näckisarna". I
verkligheten hände nog ingenting även om en säker källa ur eget minne uppger att
det förekom sammandrabbningar med uttjänta julgransstörar mellan "Näckisarna"
och utanförvarande barn. Vilda var dock ungdomar redan då; vid styrelsemötet 10
jan 1952 beslöt man att tillsvidare avstänga IF Näckrospojkarna från sin
föreningslokal pga skadegörelse de orsakat. "Näckrosflickorna" hade lugnare
aktiviteter, broderi- och sykurser t ex förutom idrott.
Det var inte bara försörjt med fritidsaktiviter för ungdomar: just den 10 jan 1952 har
tidningen Expressen en helsidesartikel om "Näckrosen som löste sitt fritidsproblem".
För barn fanns det rytmik, teckning och målning, musik, modellbygge och träslöjd.
För de vuxna fanns bridgeklubb, schackklubb, frimärksklubb och
reparationsverkstad, ("där männen får pyssla om kvällarna med egna verktyg"). För
kvinnorna fanns också vävstuga, (vävstol hyrdes för tre kronor i veckan), systuga
och husmodersgymnastik. Man noterar också att träslöjden för vuxna "har nio
deltagare därav 4 damer". Expressen kallar Näckrosen ett "litet mönstersamhälle i
granntrivselns, fritidsverksamhetens och de friska initiativens tecken" och utropar
entusiastiskt "... och ni kan ordna detsamma i er (förort)!"
Artikeln har en bild på de fyra eldsjälar som hade startat verksamheten, Birger Falk,
(som länge hade sportaffär i området), Sven Eklöf, Gurli och Gustav Eklund. Inte
mindre än åtta lokaler användes för verksamheterna. Man förberedde det hela redan
fyra år innan inflyttningen, alla ungdomar fick fylla i blanketter med önskemål om
vad de ville göra, (de ifyllda formulären gällde som biljetter på biograf Vingen). Vi
kan återigen konstatera att tiderna förändrats, det som nu (2005) återstår av allt är
föreningens slöjdförening med dess lokal.
I det nybyggda bostadsområdet fanns en central tvättinrättning, (Näckrostvätten),
"badstu" och bad. Varje hus var på taket utrustat med inte bara piskbalkong utan
även solaltan med duschmöjlighet! Numera är solaltanerna sedan länge igenlagda
eftersom de slutade användas och var dyra att hålla i stånd. (De fanns faktiskt kvar
till ca 1980 men redan 1951 (!) diskuterade styrelsen frågan om att lägga igen dem).
På den gamla tiden umgicks man på ett annat sätt, det fanns hemmafruar som kunde
träffa sina "kollegor" i tvättstugan eller på centraltvätten och skvallra ett tag. Man
hjälptes också åt mycket mer än vi gör idag, passade, och passade på varandras barn
och hindrade dem i görligaste mån att göra alltför mycket hyss och dumheter. Den
sociala kontrollen var stark och samvaron mellan människorna påminde kanske mer
om den gamla svenska byns gemenskap, på gott och på ont. De ursprungliga
medlemmarna, som finns kvar i en minskande skara, hjälper fortfarande varandra
såsom förr. Man går in till grannen med tidningen och ser till att den som inte kan gå
ut får varor från butiken.
Vid sextiotalets slut tystnade barnarösterna i Näckrosen. Barnen flyttade ut till eget
boende men föräldrarna bodde kvar. Barnvagnsrummen blev cykelrum och
bostadsområdet blev lugnt och tyst. Tunnelbanan kom till 1975 och
lägenhetspriserna steg kraftigt. Nu kom området att bli den "oas för de välbärgade"
som DN fann 1978.
Länge varade det så, men nu, sedan några år, finns det återigen barnvagnar i husen
och om några år igen kommer man säkert att kunna höra fler ljusa röster i området.
Kanske blir det inte så många som förr dock - nuförtiden vill vi inte bo som gamle
ordförande Kärnek, det känns trångt med barn i en tvåa eller trea. Många nyblivna
föräldrar flyttar till hus eller större lägenheter som inte finns att tillgå i
bostadsrättsföreningen Näckrosen där det i princip bara finns tvåor och treor i större
mängd. Fast, skulle jag vilja påstå, med en viss saknad... - Ty i Näckrosen trivs man!
Vare sig vi skriver 1949 eller 2006.