Info Distrikt Gävleborg

NYHETSBREV FRÅN LANTMÄNNEN FEBRUARI 2015
Info
Distrikt Gävleborg
I spåren av Lyckseleträffen november 2014
Ordförande har ordet
Nytt år och nya möjligheter
På Lantmännen händer
det saker hela tiden. Här i
distriktet så har vi genomfört många aktiviteter som
har varit riktade mot våra
medlemmar under 2014.
Lokalt så har det varit en del träffar ang.
vad man kan odla för grödor 2015 och
hur spannmålsinvägningarna har ökat i
distriktet. Dessutom info om vilka alternativ till avtal man har att välja på när
man skall sälja sin spannmålsskörd till
Lantmännen 2015 mm.
Jag vill nämna Lycksele. Vilket arrangemang, så många medlemmar tillresta
från så stor del av norra Sveriges yta!
Förnyelsen med paneldebatten som
genomfördes blev mycket lyckad. Läs
mer om Lycksele under artikeln som
Ivan har skrivit.
Vi arrangerar även en stor ungdomsträff i Holmsund (Umeå) 5-6 februari
2015 som Per-Anders m fl jobbar med,
se annons här i Infobladet.
Lantmännen har meddelat att man förbereder för en fusion med Kalmar Lantmän. Detta ser vi som en mycket viktig
och naturlig del genom det goda samarbetet som har varit under lång tid.
Koncernstyrelsen har tagit beslut om
en ny medlemsorganisation som skall
sjösättas vid distriktsstämmorna 2016.
Den nya organisationen skall bestå av
20 st distrikt inklusive Kalmar Lantmän.
Idag är det 28 distrikt. Detta kommer
inte att påverka oss i Norrland så mycket i ett första skede, för här har vi aktivt
jobbat med sammanslagningar under
flera år.
För några dagar sedan blev det känt att
Lantmännen Unibake har tecknat avtal
2
Vi var ett antal medlemmar från Gävleborg
som i Lycksele sammanstrålade med likasinnade från resten av Norrland för att se
och höra vad Lantmännen förmår, samtidigt som vi fick umgås och ha trevligt. Man
kan säga att träffen syftade till att vara ett
forum för lärande och kultur.
Lantmännen presenterade sitt allsidiga utbud av varor och tjänster. Det var utställningsmontrar, seminarier och paneldebatt
hela lördagen. Seminarierna hade denna
gång fokus på FoU. Spännande att höra
vad Lantmännen forskar om. Framsteg
görs inom många områden – från frö till
foder/kaka. Dagen avslutades med en god
middag till underhållning av Östen med
resten.
Vad tyckte då deltagarna om träffen?
Jag lyssnade in flera av våra deltagares
omdömen som mycket positiva till hela
arrangemanget. Samt intervjuade den
unge spannmåls- och mjölkbonden Oskar Johnsson, från Österfärnebo. Oskar
ansåg att paneldebatten med företrädare
för Lantmännen, Norrmejerier, Arla, Växa
och LRF var en höjdpunkt. De fick berätta
utifrån sin organisations horisont: Vart är
vi på väg! Vilka målbilder och strategier
ligger till grund för framtida beslutsfattande! De ställdes även mot väggen av
många frågeställare och särskilt då av
unga bönder. Viktiga frågor som rör enskilda bönders vardag vad gäller bl a verksamhetsinriktning, investeringar, ekonomi
och långsiktighet. Debatten blev lång men
kändes ändå för kort. Mycket intressant!
Oskar menade också att träffen gav goda
tillfällen till att samtala och utbyta erfarenheter med kollegor som har ett genuint
intresse för växtodling och husdjur. Han
konstaterade att bussresan med detta
trevliga och härliga gäng var värt hela resan, bara den!
Utan tvivel är det så att nästa gång måste
även DU följa med!
Ivan Holmquist
Lantmännen Lantbruk
På Lantmännen Lantbruk är det full fart
med försäljning av insatsvaror till årets säsong. Näst på tur står plastförsäljningen
som kommer att dra igång framöver. Intressantast är hur/om priset på plast har
förändrats i och med att energipriserna,
framförallt oljepriset, har fallit så kraftigt
den senaste tiden. Den stora frågan är
hur mycket påverkan på priset den svaga
svenska kronan kommer att få? På ett år
har dollarkursen gått upp ungefär 1,60 kr
till runt 8,20 kr/dollar och euron har gått
upp ungefär 1 kr till runt 9,40 kr/euro. I
och med att vi lever i en global värld så
påverkar valutan alla inköp till Sverige och
ger både för och nackdelar, dyrare gödsel
men även högre gårdsstöd.
På spannmålsmarknaden har det hänt
mycket sedan 1 november. Det har inte
blivit mindre spannmål i lager, utan snarare lite mer på grund av mindre konsumtion än förväntat. Däremot har det varit politiska utspel från Ryssland som gjorde att
marknaden tog fart och steg väldigt kraftigt och har nu stabiliserat sig på en högre
nivå som ingen räknat med för 3 månader
sedan. Även här har den svaga kronan
varit med och bidragit till ökning eftersom
allt handlas i euro eller dollar. I och med
att det fortfarande finns mycket spannmål
i lager finns en stor risk att priserna kan
sjunka framöver om det inte blir något mer
politiskt utspel eller missväxt någonstans
i världen. Därför är detta ett gyllene tillfälle att prissäkra en del av kommande års
skörd om man är spannmålsproducent.
På fodersidan hänger mycket på de närmaste 3 månaderna när sojaskörden i
Sydamerika drar igång. Blir den som förväntat eller högre kommer vi förmodligen
se lägre sojapriser. Dock ska man komma
ihåg att för 2 år sedan då infrastrukturen
och logistiken gjorde att de inte fick fram
soja till hamnarna gjorde det att det blev
brist en kortare tid och priserna gick upp
av den anledningen. Vill man säkra sin
produktionskostnad så kan ett foderavtal
var en bra idé.
Staffan Svensson
Fältsäljare Lantbruk
Returadress:
Lantmännen
Celeste Salomonsson
205 03 Malmö
Ordförande har ordet
forts. från sid 1
om att förvärva det finska företaget
VAASAN Group OY. VAASAN är en
ledande finländsk bageriaktör med
verksamhet även i Sverige, Norge
och i Östersjöområdet.
Sen har vi den rådande mjölkkrisen
som knappast har kunnat undgå någon. Det svåra idag är att den ena
marknadsreaktionen snabbt kan förflytta sig till ett annat område och det
lär tyvärr inte bli lättare att förstå sig
på omvärlden framöver heller. Inte om
det skall fortsätta som det har varit
under 2014.
Men något riktigt bra som hänt under
2014 är att konsumenten har fått upp
ögonen när det gäller svenskt kött!
Hoppas vi ses vid våra aktiviteter som
sker under 2015.
Johan Sahlin
Ordförande i distrikt Gävleborg
På gång i distriktet
Ungdomsträff
den 5 – 6 februari 2015 på
Västerbacken Hotell & Konferens i Holmsund
Lantmännen Maskins VD, Jonas Arvidsson, har tagit initiativ till att bjuda
in dem som är unga och verksammma,
anhöriga, anställda eller har annan anknytning till lantbruket till en ungdomsaktivitet för att informera och framförallt
möta ungdomar. Även Lantbruk deltar
med representanter från ledningen liksom förtroendevalda i distrikten. Träffen är gemensam för distrikten från
Gävleborg till Norrbotten. Nedanstående frågeställningar vill Maskin och
Lantbruk diskutera:
- Vad kan Lantmännen erbjuda mig som kund och som ägare?
- Vilka är fördelarna med ett koopera-
tivt företag? Hur påverkar det min plånbok?
- Varför ska jag vara medlem i Lant-
männen?
Välkommen till Lantmännens
distriktsstämma 2015 Gävleborg
Datum
Plats
Måndag 9 mars kl 18.00
Scandic, Bollnäs
Kl 18.00 Drop-in, middag och registrering
(kaffe serveras under kvällen, ca 19.30)
Kl 18.45 Distriktsstämma enligt föredragningslista
• Distriktsstyrelsens verksamhet 2014 och planer för 2015
• Gävleborgs Lantmännenstipendiat 2015
• Val av förtroendevalda. Valberedningens förslag, se nedan
• Lantmännens resultat 2014 och verksamheten i koncernen
Medverkan av
Björn Wallin, koncernstyrelsen
Håkan Pettersson, div.chef Lantmännen Maskin
• Lantmännens lokala affärsverksamheter
Medverkan från Lantmännen Lantbruk och Lantmännen Maskin
Valberedningens förslag till distriktsstämman 2015
för distrikt Gävleborg
Distriktsstyrelsen ska bestå av 7 ledamöter
Ledamöter att väljas intill distriktsstämman 2017:
Ivan Holmquist, Näsviken
omval
Per-Anders Bratt, Rengsjö
omval
Daniel Olofsson, Kungsgården
omval
Intill distriktsstämman 2016 är följande ledamöter valda:
Johan Sahlin, Kilafors
Anders Svässar, Alfta
Iréne Johnsson, Torsåker
Karl-Erik Johnson, Österfärnebo
Som ordförande i distriktsstyrelsen föreslås Johan Sahlin
För vår planering behöver vi din anmälan senast 2 mars
Anmäl dig via Lantmännens kundtjänst 0771-111 222 eller
via http://bit.do/Bollnas150309 eller
till någon av distriktets styrelseledamöter.
Mer information om din distriktsstämma hittar du på
lantmannen.com/Ägare & medlem
Varmt välkommen!
Distriktsstyrelsen Gävleborg
lantmannen.se/Gavleborg