örebro 750 år lyfte stan

MEDLEMSTIDNING FÖR KRISTDEMOKRATERNA I ÖREBRO LÄN
Nr. 3 / 2015
ÖREBRO
750 ÅR LYFTE STAN
70-TAL PERSONER PÅ
‧ ETT
VITSIPPEAKADEMI OM MINNET
BUSCH-THOR KOMMER
‧ EBBA
TILL STÄMMAN 23/11
OFF PÅ SVAMPEN MED ‧ KICK
ÖREBROS KRISTDEMOKRATER
ÄR DET SOM STYR ‧ VEM
EGENTLIGEN?
KRISTDEMOKRATER
‧ LÄNETS
ÅTER PÅ RIKSTING
‧ OPEN ART 2015
SJÄLVKLART ATT HJÄLPA
Jag satt på tåget till Stockholm och en samling för landets
distriktsordföranden. En förkylning härjade lite i mig
och jag kände mig allmänt lite hängig och snuvig.
När jag tittade utöver det vackra landskapet
som just då badade i solljus kände jag mig
ändå lyckligt lottad. Vad var väl lite snuva
mot den dag som mötte många människor på flykt i vår värld.
Jag satt med egen platsbiljett på ett tåg
som inte var överbelastat. Jag visste
att när jag kom fram skulle jag få kaffe
och smörgås. Jag hade bokat hotell så
jag slapp sova utomhus. Det skulle bli diskussioner under dagen, men jag skulle inte
behöva vara rädd att det som jag sa skulle
rapporteras till någon högre ort med påföljande
repressalier. Jag kan kritisera partiledare, riksdag och
regering utan risk för mitt liv. Så vad är väl lite snuva?
MEDLEMSTIDNING
FÖR KRISTDEMOKRATERNA I
ÖREBRO LÄN
KANSLI
Köpmangatan 27, 1 tr, 703 23 Örebro
Tel: 019-611 36 01
Fax: 019-611 36 05
orebrolan.kristdemokraterna.se
www.orebrolan.kristdemokraterna.se
KANSLIST
Malin Silen
Mobil: 076-337 97 79
[email protected]
DISTRIKTSORDFÖRANDE /
LANDSTINGSRÅD
Ewa Sundkvist
Mobil: 070-598 02 80
[email protected]
ANSVARIG UTGIVARE
Ewa Sundkvist
RIKSDAGSLEDAMOT
Lars-Axel Nordell
Tel: 070-770 83 10
[email protected]
GRAPHIC DESIGN: Arash Vahdati | arashvahdati.com
EWA SUNDKVIST
Jag tänker på dem som kämpar för att komma med ett tåg
till det de tror är tryggheten. De har ingen aning om
när de får mat nästa gång eller var de ska sova i
natt. Och när sjukdomar drabbar dem vet de
inte utgången. När detta skrivs är tusentals
människor på flykt.
FN, EU och andra höga politiska instanser vågar inte ta tag i roten till flyktingströmmarna nämligen krigen, förföljelser
och etnisk och religiös utrotning som faktiskt sker på vår jord.
Som kristdemokrater är det självklart att
hjälpa, det handlar om vår människosyn,
om solidaritet, rättvisa och rättfärdighet. I
skolan fick jag läsa om bonden Paavo av Johan
Ludvig Runeberg och jag tycker att budskapet är
högaktuellt i vår tid. Här i något förkortad version.
Högt bland Saarijärvis moar bodde
bonden Paavo på ett frostigt hemman,
skötande dess jord med trägna armar;
men av Herren väntade han växten.
Och han bodde där med barn och maka,
åt i svett sitt knappa bröd med dessa,
grävde diken, plöjde opp och sådde.
Våren kom, och drivan smalt av tegen,
och med den flöt hälften bort av brodden;
sommarn kom, och fram bröt hagelskuren,
och av den slogs hälften ned av axen;
hösten kom, och kölden tog vad övrigt.
Paavos maka slet sitt hår och sade:
»Paavo, Paavo, olycksfödde gubbe,
tagom staven! Gud har oss förskjutit;
svårt är tigga, men att svälta värre.»
Paavo tog sin hustrus hand och sade:
»Herren prövar blott, han ej förskjuter.
Blanda du till hälften bark i brödet,
jag skall gräva dubbelt flera diken,
men av Herren vill jag vänta växten.»
Hustrun lade hälften bark i brödet,
gubben grävde dubbelt flera diken,
sålde fåren, köpte råg och sådde…
Så sker det flera år i följd och de säljer korna och blandar dubbelt med
bark i brödet. Men så kommer hösten då fälten bär stor skörd.
… Men med glädje sade hon till gubben:
»Paavo, Paavo, tag med fröjd till skäran!
Nu är tid att leva glada dagar,
nu är tid att kasta barken undan
och att baka bröd av råg allena.»
Paavo tog sin hustrus hand och sade:
»Kvinna, kvinna, den blott tål att prövas,
som en nödställd nästa ej förskjuter.
Blanda du till hälften bark i brödet,
ty förfrusen står vår grannes åker!»
2 | LÄNET RUNT / MEDLEMSTIDNING FÖR KRISTDEMOKRATERNA I ÖREBRO LÄN
ÖREBRO 750 ÅR
LYFTE STAN
LENNART BONDESON
Örebro 750 år har inneburit snart ett helt år av aktiviteter
runt om i kommunen. Först Hindersmässan och SM-veckan
i början av året och sedan har det fortsatt med en av deltävlingarna inför Eurovisionsschlagerfestivalen, Davis Cup och
mycket annat. Open Art drog många både örebroare och
turister. Det optimala firandet skedde 10-15 augusti med
mellan 25000-40000 besökare varje kväll förutom program
under dagarna.
Ett sådant firande skapar en vikänsla bland
medborgarna och nu har vi en kommun
med människor som har sina rötter i 165
olika länder, berättar Lennart Bondesson,
kommunalråd för bland annat näringslivsfrågor.
Under de senaste åren har Örebro växt
med 2000 invånare varje år och besöksnäringen med handel, hotell m m har en
omsättning på 2,5 miljarder kronor.
Det är lika mycket som i Norrköping och
Linköping tillsammans. Universitetet är en faktor som
bidrar till utvecklingen. Conventum är en annan satsning
som debatterades mycket men som nu drar många till kommunen genom konferenser, mässor och konserter. Förut var
Örebro ökänt bland artister, men nu vill alla hit. Varje år föds
eller flyttar 7000 till Örebro.
För två år sedan utsågs Örebro till Årets kvalitetskommun
och det tillhör en av de starkaste utnämningar man kan få.
En mängd faktorer vägs in när den nomineringen sker. Efter detta har Örebro blivit Årets bästa stadskärna, bästa friluftskommun och i Almedalen fick Lennart Bondeson ta mot
Örebros pris som bästa miljökommun.
Hur känns det att sitta i majoritet i Rådhuset när uppmärksamheten är så stor?
- Det är roligt. Vi har som kristdemokrater varit
med i kommunledningen sedan 2007 och
även om den här utvecklingen inte bara
beror på oss, så tror jag vår medverkan
har haft betydelse. Nu har vi en mycket tydligt klimatplan, men baksidan är ju
givetvis att man blir ännu mer granskad.
Det finns ju fortfarande brister att åtgärda. Klimatfrågan är en av vår tids stora utmaningar. KD har ju drivit miljöfrågan och
den är en av mina ansvarsområden i kommunledningen, fortsätter Lennart Bondeson.
Den tredje december invigs det nyrustade Konserthuset som är första etappen i det planerade kultur-
kvarteret lite nedanför Nicolaikyrkan. I etapp två ska också
Kulturskolan få en byggnad här samt inrymma Stadsbiblioteket och förhoppningsvis en kulturscen för bland annat
dans och teater.
Nu arbetar vi för att få fler privata företag som är med och
delar på kostnaderna, säger Lennart Bondeson till sist.
LÄNET RUNT / Nr.3
|3
ETT 70-TAL PERSONER
PÅ VITSIPPEAKADEMI
OM MINNET
Äldreomsorgsfrågorna är ständigt aktuella i vårt parti
och ett område där Kristdemokraterna bör vara starka.
I mitten av september hölls återigen en Vitsippsakademi
i samarbete mellan distriktet, seniorförbundet och studieförbundet Vuxenskolan. Kvällen var välbesökt med ett
70-tal deltagare som intensivt lyssnade och tog till sig ny
kunskap.
Det var den nye förbundsordföranden för Kristdemokraternas seniorförbund, umeåbon Sture Eriksson som
gästade Örebro och talade under rubriken ”Sämre minne
hos äldre – sjukt eller friskt”?
Sture Eriksson är docent i geriatrik och specialist inom
allmän internmedicin. Hans forskning har omfattat allt från
laboratoriestudier, studier av samvetsstress hos vårdpersonal till studier av markörer för och behandling av Alzheimers sjukdom.
Ett intressant fakta om att människan verkar vara som
mest kreativ mellan 50 och 75 år väckte intresse och
stärkte åhörarna.
Moderator för kvällen var Ewa Sundkvist.
Efter seminariet hölls ett medlemsmöte där Sture Eriksson tog upp aktuella äldrepolitiska frågor kopplat till principprogrammet. Att varje människa, oavsett tillstånd,
har ett absolut och okränkbart värde och att människan är
skapad för gemenskap.
- Äldrefrågorna måste komma mer i focus! Jag hoppas
att den här kvällen engagerar flera i seniorförbundet som
driver dessa frågor säger Sigvard Sundkvist som vice ordförande i distriktets seniorförbund.
4 | LÄNET RUNT / MEDLEMSTIDNING FÖR KRISTDEMOKRATERNA I ÖREBRO LÄN
DET HÄNDER I HÖST!
Insamling Världens barn i Örebro,
Lördag 3 oktober
Ring kansliet för mer info fr.o.m. 29 september
Måndag 5 oktober
DS-VU sammanträder
8 - 11 oktober
Riksting i Västerås
Måndag 26 oktober
12.00
Välkommen på månadslunch på kansliet
Torsdag 5 november
18.00
Distriktsstyrelsen sammanträder
Handlingar till distriktsstämman skickas till ombud
Fredag 6 november
och kan mejlas från Malin Silén på uppmaning
Måndag 23 november
Höst och Budgetstämma i Filadelfiakyrkan, Örebro
Torsdag 26 november
Distriktsordförande- /ombudsmannakonferens
Glöggkampanj startar,
Söndag 29 november
ta kontakt med din lokalavdelning för mer info
Måndag 30 november
DS-VU sammanträder
Måndag 30 november
12.00
Välkommen på månadslunch på kansliet
Måndag 7 december
18.00
Distriktsstyrelsen sammanträder
Måndag 7 december
Manusstopp Länet runt nr 4
18 - 22 december
Länet Runt nr 4 utkommer
God jul !
MÖT VÅR NYA
PARTILEDARE
EBBA BUSCH-THOR
PÅ HÖSTSTÄMMAN
DEN 23 NOVEMBER
LÄNET RUNT / Nr.3
|5
KD SÄTTER
FOKUS PÅ
ASYLHÄLSAN
ELIN ENES
Höstterminen har kickat igång på allvar och
arbetet på regionen är i full
fart.
Det viktigaste arbetet under
hösten
är budgeten. Region Örebro län
är tyvärr
en region med stora problem. Trots
stora
inkomster i form av nyligen höjd skatt,
gamla AFA-medel och extra bidrag för behandling av Hepatit-C patienter,
så har regionen en dålig ekonomi. Med de finansiella stöden
beräknas regionen gå jämt ut, men frågan är hur det blir
kommande år, när AFA-pengarna är slut och sjukhusen
förväntas budgetera för Hepatit-C behandlingen?
Det är sedan länge konstaterat att regionen har en ovanligt dyr vård, vilket är väldigt bekymrande när det visar sig
att vården inte blivit bättre trots de höga kostnaderna. Tillgängligheten och köerna är ytterligare två problemområden.
Sista april i år hade 1458 patienter väntat mer än 90 dagar
på läkarbesök och 1529 patienter väntat mer än 90 dagar
på operation eller behandling i specialistvården. Det är de
sämsta väntetiderna på fyra år, och med det resultatet hamnar vi på näst sist i landet när det gäller måluppfyllelse.
I och med regionbildningen har det politiska uppdraget
vidgats. Från att haft sjukvård som huvuduppgift ingår nu
även regional tillväxt. Regionen behöver ha ett blomstrande
näringsliv med bra kommunikationsmöjligheter för att få en
ekonomisk tillväxt. Det är ett av verktygen för att förbättra
vården.
hälsan när de anländer till regionen, men därefter
förväntas de ta del av den vanliga vårdcentralens stöd.
Många av de asylsökande mår psykiskt och fysiskt dåligt
och känner inte till det svenska sjukvårdssystemet med telefonkontakt innan besök. De har givetvis heller inte hunnit lära
sig det svenska språket. Det leder till att många asylsökande
söker sig direkt till vårdcentralen vid bland annat frågor om
huvudvärk eller behov av kurator att samtala med. Det kräver
att vårdcentralen får jobba på nya sätt. Tydligare kösystem
och mer flexibel drop-intid har förenklat den nya situationen,
men det har också inneburit längre väntetider över lag.
Därför motionerade Ewa Sundkvist tillsammans med Bo
Rudolfsson, kommunstyrelseordförande i Laxå, i juli om en
mobil asylhälsa. Den mobila verksamheten föreslås göra
regelbundna besök på eller vid stora asylboenden. Genom
att i förväg veta ungefär vilka patienter som väntar kan en
specialutbildad distriktssköterska tillsammans med tolk,
anpassad efter nationalitet hos de asylsökande, förenkla
mötet. De asylsökande känner sig förhoppningsvis trygga
i att de får hjälp inom kort av en distriktssköterska tillsammans med en tolk som kan stötta upp, och därför antas
många besök till vårdcentralen utgå.
Motionen väcktes i Regionfullmäktige den 15 september.
Alliansen jobbar nu hårt för att med hjälp av fem långsiktiga
strategier komma åt dessa problem. Budgetfullmäktige hålls
den 16-17 november i Örebro Rådhus och är öppet för allmänheten.
MOTION OM ASYLHÄLSA
I början av sommaren besökte regionoppositionsråd Ewa
Sundkvist och Elin Enes, politisk sekreterare Kopparberg
vårdcentral för att träffa och samtala med verksamhetschef
Ulrica Vidfelt. Under samtalet framkom att Kopparbergs
vårdcentrals tillgänglighet har påverkats mycket av den strida strömmen asylsökande som bor runtom Kopparberg.
Det besöket ledde sedan till en motion om asylhälsa.
Alla nyanlända genomgår en hälsoundersökning hos Asyl-
6 | LÄNET RUNT / MEDLEMSTIDNING FÖR KRISTDEMOKRATERNA I ÖREBRO LÄN
KICK OFF PÅ
SVAMPEN
MED ÖREBROS
KRISTDEMOKRATER
När augusti övergick i september inbjöds samtliga
medlemmar i Örebro lokalavdelning av Kristdemokraterna till Kick Off på Restaurang Svampen i vattentornet. Men den spännande utsikten över kommunen
som kuliss avnjöts en buffé och tidigare chefredaktören för Nerikes Allehanda Stig Björn Bergensten
roade kristdemokraterna i Örebro med sina reflektioner kring det politiska livet.
Örebros lokalavdelnings ordförande Lars O Molin
ledde kvällen. Han ställde bland annat frågor till riksdagsledamoten Lars Axel Nordell, regionpolitikern
Ewa Sundkvist och kommunalrådet Lennart Bondesson om aktuella kristdemokratiska frågor i landet,
regionen och i kommunen.
LÄNET RUNT / Nr.3
|7
RAPPORT FRÅN
RIKSDAGEN
LARS AXEL NORDELL
VEM ÄR DET SOM STYR EGENTLIGEN?
Osökt kommer jag att tänka på husvagnsscenen i ”Kalle
Ankas jul” där frågan ställs ”vem är det som styr egentligen”
och Långben som sitter och äter majskolv snabbt svarar
”det är jag”. Sverige har en svag minoritetsregering vid ratten och ett vänsterparti som försöker styra från baksätet. Efter riksmötets öppnande den 15 september, då Stefan
Löfven läste upp en långrandig regeringsförklaring utan
prioriteringar och överraskningar, har regeringen
nu presenterat sin budget.
Vill man att folk ska dricka mindre alkohol
kan man höja alkoholskatten. Likaså kan
man skydda miljön genom skatter och
avgifter på miljöstörande verksamhet.
Men vad händer om man höjer skatten
på arbete?
Det är precis det som regeringen gör i
årets budget. De kan pytsa ut massor av
pengar till höger och vänster genom att
höja skatten med hela 40 miljarder kronor
framförallt på arbete. Och det är inte minst
ungdomar och äldre som får ta smällen.
Välfärd skapas genom att företag anställer och betalar
skatt. Genom fler arbetade timmar har vi fått in mer pengar
till vård, skola och omsorg. Nu gör regeringen det dubbelt
så dyrt att anställa ungdomar, vilket gör det svårare för ungdomar att få jobb. Dessutom inför regeringen en ny löneskatt för äldre som arbetar efter sin pension. Det kommer
8 | LÄNET RUNT
också att leda till färre arbetade timmar och mindre pengar
till den viktiga välfärden.
Även våra viktiga satsningar på ROT-avdrag inom byggnadssektorn och RUT-avdrag inom hushållssektorn försämras, vilket kommer att leda till att svartjobben ökar och en
viktig arbetsmarknad riskerar att närmast utplånas.
Regeringen väljer också att plocka av de mest utsatta
familjerna fritidspengen på 3.000 kr per barn och
år som vi införde. Den omfattar fritidsverksamhet över lag, det vill säga både idrott och
kultur och går till barn vars familjer har
försörjningsstöd. Istället lägger regeringen 100 miljoner kronor på att sänka
avgiften för alla barn och ungdomar vid
den kommunala kultur- och musikskolan.
Man kan fråga sig varför inte regeringen
lär av Örebro kommun som halverade sin
avgift under en period men som valde att
återgå till den vanliga nivån eftersom det inte
ledde till att fler deltog i den kommunala kulturoch musikskolan.
Alliansregeringen valde Fritidspengen eftersom den har stor
träffsäkerhet, den når de med störst behov. Dessutom omfattar fritidspengen mer än enbart kultur och musik. Det är
uppseendeväckande att regeringen väljer att låta de med
störst behov betala sänkt avgift till alla barn och ungdomar
i den kommunala kultur- och musikskolan.
LÄNETS KRISTDEMOKRATER ÅTER PÅ RIKSTING
I skrivande stund pågår förberedelserna för fullt till årets
riksting i Västerås. Distriktsstyrelsen går tillsammans med
ombud och ersättare igenom motionerna under två kvällar i
september för att vara väl förberedda inför förhandlingarna i
Västerås den 8-11 oktober.
Distriktet har rätt till elva ombud och tillsammans med ersättarna är det ett femtontal delegater som åker för att försvara
distriktets färger. Från distriktet har åtta motioner skickats
vidare, som författats av Ingrid Åberg/Lindesbergs lokalavdelning, Bo Rudolfsson, Anna Maria Hedin, Ewa Sundkvist (tillsammans med motionärer från andra distrikt), Elin
Enes, Bechet Barsom, Lovisa-Teolinda Pettersson samt
Bengt Eklund. De handlar om pensionärsskatt, kommunallagen, kulturskola, AT-tjänstgöring, stärkt skydd mot barn-
äktenskap, sjukskrivningsregler, spelmissbruk och sprututbyte.
Under rikstinget, som pågår i fyra dagar, ska även ett nytt
principprogram och nya stadgar behandlas. Principprogrammet, har uppdaterats med de nya beslut som tagits sedan den senaste versionen 2001 samt genomlysts språkligt
och innehållsmässigt med tanke på samhällsutvecklingen.
De nya stadgarna innehåller både grundstadgar och föreskrifter samt för ner mer makt till partiavdelningarna.
Från och med förra motionsrikstinget går det också bra för
såväl ombud som distrikt att yrka digitalt på våra ståndpunkter redan innan rikstinget, någonting vi kommer att utnyttja
efter den andra genomgången.
LÄNET RUNT / Nr.3
|9
OPENART HAR BLIVIT
STÖRSTA KONSTBIENNAL
I SKANDINAVIEN
TEXT O FOTO: PER DANIELSSON
OpenART 2015 i Örebro som presenterar 72 konst­närer
från 19 länder med 130 konst­verk på 80 platser runt om i
centrala Örebro har återigen satt Örebro på kartan i Sverige
och världen. Behcet Barsom, ordförande i kultur och fritid
i Örebro som ursprungligen tog initiativet till det som blivit
Skandinaviens största konst­bi­ennal i det offent­liga rummet,
kan känna sig både stolt och glad för det gensvar som
besökare och länsbor visat. Aldrig i sin vildaste fantasi hade
han kunnat ana att detta projekt skulle få det gensvaret.
När Behcet Barsom valdes till ordförande för kulturnämnden från 2007 bar han på en önskan att lära sig mer om
kulturnämndens verksamhetsområden. Dåvarande konsthallschefen Mats Nilsson och Behcet möttes för att fundera
över hur folk skulle kunna få möta konsten på sina villkor i
det offentliga rummet. Mats fick uppdraget att kostnadsberäkna projektet. OpenART har efter starten 2008 och
2009 visats 2011, 2013 och nu 2015.
Behcet Barsoms idé
Även om det var Behcet Barsoms idé menar han att det
är kunniga och våghalsiga tjänstemän som har gjort Open
ART till vad den är.
Vi har inte haft politiskt motstånd mot satsningen. Men en
del medborgare tycker att man bör lägga pengarna på
annat eller att ett visst konstverk inte har hållit måttet.
p
O
Ö
t
r
A
n
pe o
r
b
e
r
Ö 15
0
2
De allra flesta konstnärer som deltagit i Open Art sedan
starten har själva sökt och lagt en avgift.
Därmed sållar vi bort oseriösa konstnärer. Vi får in hudratals erbjudanden från hela världen och vi försöker hitta en
balans mellan internationella, nationella,lokala manliga och
kvinnliga konstnärer, berättar han.
Open ART nämns i internationell media varje gång utställningen pågår. Den gula kaninen från Open ART 2013
får över miljontals träffar när man googlar. Internationella
konstnärer känner till projektet och söker sig aktivt för att
få ställa ut. Kinesen Ai Weiwei är en av samtidens främsta
konstnärer som ställt ut i Örebro. Det har fått många att
tappa hakan.
Stolta Örebroare
En del Örebroare har uttryckt viss tvekan om kommunen
ska satsa så mycket som man gjort på Open Art.
Någon har sagt att Open ART har bidragit till en persolighetsförändring hos örebroarna. De känner stolthet över
sin stad och att de tänker att allt är möjligt. Affärsidkare,
besökare, örebroare går man ur huse. Vi har fått stor
medial uppmärksamhet, hotellnätter och restaurangbesök
samt det allra viktigaste att högklassig kultur kan erbjudas
kostnadsfritt. Delvis finansieras projektet av privata aktörer
som gillar kultur. De bidrar även till att ibland köpa något
av konstverken och därmed berika vår stad än mer med
kulturella inslag.
LÄNET RUNT / Nr.3
| 11
TEXT O FOTO: PER D
Under Lekebergs kommun 20-årsjubiléum fanns många arrangemang. Ett av
dem var Åbytorps amatörteaterförening
som gestaltade livet på Riseberga gård
och den märklige lantbruksreformatorn
Olof Hedengren. Brottstycken ur den
märklige patron Olof Hedengrens liv presenterades för tio år sedan och nu blev
det jubileum under Lekebergs-jubileet.
I Västernärke har de flesta tappat
kunskapen om denne märklige man,
som på sin gård reformerade jordbruket
och deltog i försök att avskaffa ståndsriksdagen med adel, präster, borgare och
bönder, men också betydde mycket för
väckelsen i Närke, berättar pastor LarsInge Larsson, som i Hedengrenspelen
gestaltade Olof Gabriel Hedengren.
Från början av Olof Hedengren ingen
kyrkobesökare. Hans föräldrar ägde
Riseberga gård medan Olof Hedengren
blev löjtnant vid Svea artilleriregemente,
men bara under tre år, innan han lämnade den militära banan. Därefter övertog han skötseln av Riseberga gård, 27
år gammal. Innan dess reste han i Europa under två år och det var då han också
tog intryck av jordbrukets reformering i
Europa. Han köpte bland annat en tegelrörsmaskin som kunde förbättra dräneringen av jordbruksmarker. Hans musikaliska intresse och intresse för opera förde
honom till den italienska operan och till
nöjeslivet i Paris.
LEKEBERGS KOMMUN 20-ÅRSJUBILÉRADE
HEDENGRENSSPELEN GAV
SPÄNNANDE HISTORIELEKTION