Sånghäfte

opulära sånger
i trakten runt Fakaz vintern 645/646
Folkvisa från Björksel (några utvalda verser)
Av Sorkar och Strängar
I Aahren bor en ståtlig karl
Han går jämt med ändan bar
Ej slant han har till kläder
Men skinkan är klädd med läder
Det är ingen hemlighet
I Aralantha vet man det
I Randersborg finns mången häst
Randersmarkar’n vet nog bäst
Hur man sköter hästen
Tar med sig den på festen
Randersmarkar’n älskar häst
Helstekt är den allra bäst
På Njarka Torg stod furstens fru
Ja, kanske står hon där ännu
Och väntar på att kunder
Ska köpa kärleksstunder
På allt detta ska ni tro
Det vet varje njarkabo
Fursten själv står där bredvid
Och låter allting ta sin tid
Han äter lugnt potatis
För han vet han får det gratis
Tror du inte på vår sång
Fråga fursten själv nå’n gång
Prins Almar
Av Rävspel och Kråksång
Tyr är på vår sida, gå framåt för vår tro!
Minns hur alla lida som i Njarkas byar bo,
som försmäktar under plågan av Lokes onda frö.
Håll levande den lågan, och segra eller dö
För….
Vet, prins Almars like
finns inte i vårt rike
vi följer honom, glada, i hans spår
I marsch, gallopp och skritt
tills Naronien blir fritt
och tills segern, freden, friheten är vår
Vi går dit som han leder, vi piskas inte fram.
Vi följer våran heder såsom folk av ärlig stam
mot Lokes dunkla herremän med slavar och magi
vet; ingenting kan kuva den som slåss för att vara fri!
För….
Vet, prins Almars like
finns inte i vårt rike
vi följer honom, glada, i hans spår
I marsch, gallopp och skritt
tills Naronien blir fritt
och tills segern, freden, friheten är vår
Kvädet om Birest
av Darak Balke (off av Anders Fridborg).
Kom närmare alla, kom slå er ner
Kom hör om en seger så stor
Om Loke den lede med Njarkas baner
Om Birest som undvek hans klor
Från norr kom en här längs med Klintje berg
Runt Fyldia sjö gick dess led
Men halvvägs på vandringen hären blev snärjd
Och fastnade på fjällets hed
Omkväde:
Den stoltaste visa jag nånsin kvad
Är den som ni lyssnar till här
Det tappra försvaret av Birest stad
Jag önskar att jag varit där!
I vägen för Njarkas soldater låg
En stad som blott syntes dem klen
Vars enda försvar var det stockvärn man såg
Som saknade murar av sten
En murbräcka fördes mot porten fram
En närapå tvåfamnars stock
Då vällde från fjället som ut ur en damm
Mångtusende renar i flock
Omkväde …..
Men riddaren som förde hären an
En Isvarg med purpurklädd sköld
Han manade på varje vätte och man:
”Till Birest! Mot plundring och stöld!”
Men Isvarg kom aldrig till staden fram
På kullarnas krön var det stopp
Till riddarens eviga nesa och skam
Han föll med en pil i sin kropp
Omkväde …..
När tre gånger hären marscherat an
Och fallit tillbaks gånger tre
Man drog ut på heden så kvickt man det hann
Att bida och vänta och se
Men lägret man slog uppå Birests hed
Det anföll försvararna snart
Där lämnades inte ett ögonblicks fred
Där sköts varje pil som man spart
Omkväde …..
Vid gryningen Njarkas soldater fann
Hur mången som korparna gött
Då tröt deras stridslust och ivern försvann
Då hade all kampvilja dött
Så hären från Njarka den flydde bort
Och sågs aldrig mera igen
Försvaret av Birest blev särdeles kort
Tack vare dess kvinnor och män
Omkväde …..
Ståendes, långsammare:
För alla som stred där och ljöt sitt blod
För de som till gudarna gick
För frihet, för tapperhet och deras mod
Höj kruset till himlen och drick!
Omkväde:
Den stoltaste visa jag nånsin kvad
Är den som ni lyssnar till här
Det tappra försvaret av Birest stad
Jag önskar att jag varit där!
Gandors Skål!
En kväll uti Gargul
Av Sorkar och Strängar
(http://www.youtube.com/watch?v=fVNjveWukAg)
1. En kväll uti Gargul där satt jag och söp
och spelade lira så svetten den dröp
Jag spela’ och drack för att dränka min sorg
på en krog ibland gränderna vid Garguls borg
2. En bra melodi hade bitit sig fast
Orden tröto och jag konstaterade krasst:
Du är slut din suput, bara packa och gå
På en krog uti Gargul, där tänkte jag så
3. Då hörde jag någon som skrattade högt
och sade ”Min herre, jag tror det går trögt
Ert mjödkrus ser tomt ut så kom, bara kom
Jag har silver”, sa hon och jag vände mig om
4. Som slagen av blixten jag satt där jag satt
och trodde att Fröja mig spelat ett spratt
Jag satt kvar tills hon kallade ännu en gång
Hon var orden jag sökt till min gäckande sång
5. Orden fanns i mitt huvud men tungan var stum
Hon var allt som jag sökt men jag kände mig dum
där jag gick mellan borden och vacklade till
Det kändes för mig som om tiden stod still
6. ”Min herre, jag ser att ni arbetar hårt
och jag kan förstå att det måste va’ svårt
Slå er ned och berätta för mig ert besvär
Vad som tynger ert hjärta och själen förtär”
7. ”Mitt största problem är hur vacker ni är
När jag vände mig om, ögonblickligen kär
Jag föll tungt som en fura inför er gestalt
och genast begrep jag att ni var mitt allt”
8. ”Håll an, lille spelman, välj väl dina ord
Seså, sansa dig nu! Slå dig ned vid mitt bord
Glöm ej bort du är gästen och jag är din värd
Låt ditt sömniga huvud få ro vid min gärd”
9. ”I dina ögon jag drunknade glatt”
”Du såg på mig som om du funnit en skatt”
Vi drack och vi skrattade aftonen lång
och till sist var den klar; vår besvärliga sång
10. När vi tittade upp var det tomt på vår krog
Vi såg på varann’ och jag såg hur du log
Så vi gick till ditt rum, men jag var för full
När vi skulle till sängen så föll jag omkull
11. Hon la’ mig i sängen; så varm och så skön
och jag hoppades på att få spelmannens lön
Jag tackade Brage för kvällen jag fått
men när jag kvicknade till hade hon redan gått
Randersk dans/Klanmötesdansen/Hästdansen…
(http://www.youtube.com/watch?v=xRnAFnzLZR8&feature=related)
Halten från Aahren
(http://www.youtube.com/watch?v=8uCcT4v3Dr0)
http://www.pbm.com/~lindahl/almond/dance30/Montarde.pdf
G2 A2 B2 G2 c2 A2 B2 G2 G2 G2 G2 G2 F2 E2 D2 C2 |
G2 A2 B2 G2 c2 A2 B2 G2 | F2 GF E2 DC C2 DB, C2 z2 :
:c2 dc B2 A2 B2 G2 F4 : (upprepas lika många gånger som personer)
Dans: Dansare står brevid varandra, hand i hand, gör fleraled om det är
fler än 7 dansare.
1. 8 (haltande) hoppsteg till höger, första personen leder ledet.
2. Första personen gör något på 4 taktslag (CcdBA BGF-). Nästa
person upprepar, därefter nästa, tills alla har upprepat.
3. Därefter hoppar första personen sicksack genom ledet tills hen
hamnar sist.
4. Om från början