Elegant PM - Svenska Kanotförbundet

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET
Dagordning till STYRELSEMÖTE 2015-08-12 12.00 -17.15
Närvarande; Nils Johansson, Eva Lindmark, Maria Haglund, och Kent Antonsson.
Förhinder
Karin Falk, Jörgen Westerlind och Magnus Lindstedt.
Adjungerade; Anders Danielsson, Göran Hedström 12.00 - 13.00, Martin Hunter 12.00 - 13.30
och Eva Berglund Lindbäck 12.00 - 15.30.
1.
Öppnande
Nils öppnar mötet och hälsar välkomna.
2
CENTRAL VERKSAMHET
Budgetläge, Eva skickar ut underlag gällande den 10 augusti. Underlaget gicks igenom, de
kommer i stort sett i bra tid. Det gör det möjligt att följa projekten men det finns några
punkter som vi får ta tag i.
Styrelsen beslutade att påminnelse om att fakturor från företag ska skickas via LIN0503.
Jörgen tar frågan om ledararvoden sprint med elitkommittén. Det krävs omdisponering av
budget som ska förmedlas till styrelsen,
Karin säkerställer att fakturor för sanktionsavgifter och kostnader för SUC och JUC
skickas.
Kent får i uppdrag att kontakta elitkommittén gällande redovisning så att vi kan redovisa
till RF som bas för anslag 2016.
Kent får i uppdrag att prata med Mårten Hellberg om redovisningarna utmanarsatsningen,
Eva ser över 9707 och kostnader för GT som överstigit budget. Din Partner har startat på
en nivå enligt budget.
Distriktsordförandekonferens och landslagsledarträff läggs tillsammans med Kanot 2.0
Kläder kommer att överstiga budget 2015, Nils har dialog med Errea, samt att vi ser över
behovet i de lag som redan har kläder inför 2016.
U21 kanotpololaget avstår från EM- turnering.
Drakbåt egenavgifterna ska faktureras.
Fakturaläge, Eva skickade ut underlag gällande den 10 augusti. Sammanstälningen gicks
igenom.
Styrelsen beslutade att fortsätta att föra dialog med de som ännu inte betalat sina
fakturor.
Rapporteringen runt de kanotolyckor som inträffat och samarbetet med
Transportstyrelsen som påbörjats. Anders träffar Transportstyrelsen den 3/9 och deltar i
Sjösäkerhetsrådsmötet den 17-18/9. Jonas Forsmark har hållit ihop ett arbete med
riskanalys för att hjälpa kanotuthyrare och klubbar. Vi har skickat ut information där
Transportstyrelsen medverkat med information om vattentäta fodral till mobiltelefonen.
Transportstyrelsen har även en del andra tankar om säkerhet och vi kan få ett system med
incidentrapporter som Transportstyrelsen förmedlar till oss. Anders har även en inlett en
dialog med Norska förbundet. Paddelpasset är ett verktyg för att nå fler med kunskap som
kan bidra till att höja säkerheten i och runt kanotaktiviteter.
Styrelsen beslutade att fortsätta arbetet med att sprida kunskap om paddlingens alla
aspekter.
Övrigt
Hyreskostnad nya bussen.
Styrelsen beslutade att interndebitering sker på samma sätt som med den gamla bussen.
Kanot 2.0, Information http://www.kanot.com/Nyheter/Kanot20/ är en grund. Nils och
Dag jobbar vidare med innehållet tillsammans med kommittéer. Våra klubbar driver
verksamhet framgångsrikt med olika koncept. Att lyfta goda exempel kan bli en del av
helgens program.
Styrelsen beslutade att Dag går ut med en mer detaljerad inbjudan.
Forskningsprojekt Eva BL rapporterar att Magnus Lindstedt och Johnny Nilsson, GIH
har genomfört tester med kraft i paddelstilen.
Styrelsen beslutade att tacka för informationen.
b
RF
Kurser och konferenser redovisades. Information har gått till kommittéerna.
Styrelsen beslutade att notera informationen.
Idrottslyftet – en del nyheter på gång. En skillnad som är viktig att påpeka jämfört med
tidigare års Idrottslyft är att syftet nu är bredare beskrivet: ”Att utveckla verksamheten så att barn
och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i
föreningsidrotten”. Det innebär att särskilda insatser inte uttrycks på samma sätt som tidigare. Ett
sådant exempel är skolsamverkan. Utan tvekan kommer detta att vara en viktig ingrediens också i
kommande idrottslyft där det på vissa håll säkert kan bli aktuellt med mycket mer skolsamverkan
än tidigare. Detta regleras dock i den överenskommelse som tecknas per SF (och DF), där respektive
förbunds utvecklingsplan utgör grunden.
Styrelsen beslutade att uppdra till Dag att delta på konferens via videolänk.
Almedalen RF:s seminarium handlade i år om idrott och integration där bland annat
Smålands idrottsförbund och Vimmerby IF berättar om sina erfarenheter. Ni kan läsa mer
om det på http://www.rf.se/Arbetsrum/Almedalen/
Styrelsen beslutade att notera informationen.
Riksidrottsuniversitet (RIG) och Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL). Avtalen för RIU
är helt klara och påskrivna för Umeå, GIH/KTH, Göteborg/Chalmers. Avtalsskrivningar
för EVL är i slutfasen. Troligtvis blir Dalarna, Halmstad, Jönköping, LinnéKalmar/Växjö, Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala och Örebro EVL till hösten.
Styrelsen beslutade att notera informationen.
Svenska spels Elitidrottsstipendium rangordning av de 6 sökande. Maria redovisade sin
sammanställning. Styrelsen diskuterade utbildningsval och idrottslig prestation. Maria har
följt upp ansökningar även kopplade till studieval.
Styrelsen beslutade att prioritet ett Michaela Jonsson, Anton Höglund och Max
Karlsson, 4 Erik Öberg, 5 Andreas Trägårdh, 6 Ib Rundqvist.
c
SOK
Avtal 2016, uttagningskriterier till Rio är diskuterade med Thomas Engdahl. Peter Reinebo
kommer att gå igenom dem en sista gång innan de blir officiella.
Styrelsen beslutade att notera informationen.
2
Olympic Camp Playa Fuerteventura, 16 - 19 november, SOK bjuder in en person som
inte ingår i OS-truppen och står då för resa och boende. Det blir specifik RIOinformation, benchmarketing, pressträffar och specialaktivitet.
Styrelsen beslutade att Nils deltar.
Kläder till Rio, inte klart ännu hur det går med HM och kläder för sprintlaget.
Styrelsen beslutade att Nils kontaktar Petter och Anders kontaktar Marja.
d
Svenskt Friluftsliv
Möte 1 september.
Styrelsen beslutade att ta med frågan om skatteverkets syn på paddling som friskvård.
e
Internationellt
Möte vid sprint-VM, dagen efter tävlingarna där diskussion om kommande OS-program
kommer att vara huvudpunkten. Utlovad information inför mötet finns inte tillgänglig.
Nils har sökt mer information av Thomas Konietzko och av Istvan Vaskuti.
Styrelsen beslutade att Nils deltar i mötet.
3
KOMMITTÉARBETE
a
Elitkommittéerna
Övergripande kommittéarbete
Ledare och ledarutveckling i alla discipliner diskuterades.
Styrelsen beslutade att fortsätta dialogen.
Dekaler till kanotpolo och slalom samt en mindre för allmänt bruk behövs.
Styrelsen beslutade att Nils har löst frågan.
Slätvatten
Rapport om nuläge, inför VM och för-OS samt runt dialogerna runt U23 JEM från
Martin Hunter.
Styrelsen beslutade att tacka för rapporten och önskade lycka till inför VM.
Dalsland Kanot Maraton, lockade hundratals deltagare från inte mindre än 20 nationer
(nytt rekord). Svenskt på andraplats i herrklassen genom Henrik Strand som stod för en
imponerande klättring sista milen.
NM i Jönköping och U16, U18 och U21-lagen kör för fullt! Helgen bjöd på bra tävlingar,
härlig gemenskap och en hel massa svenska medaljer. Dessutom en anläggning som är mitt
uppe i en ombyggnation. De nya startgrindarna invigdes under NM, till kommande år är
den nya anläggningen i toppklass.
U23/JVM, sammanfattningsvis blev det en fjärdeplats på 200m med Joel Elenius/Johan
Lilja. Albert Pettersson och Jocke Lindberg klarade en 6: e plats på K2 1000 m båda två i
U23-klassen. Nära, nära att det blev A-finalpaddling även i Juniorklassen, framförallt i de
individuella 200 m-loppen där både Jesper Melvinger och Alva Johansen med
minimarginal missade och fick paddla B-final istället.
K4 i Valladolid och Sanabria, Nils Thoresson, Isak Forsberg, Jens Torstensson och
Edvin Johansson var de fyra killar som blev uttagna att representera Sverige
3
WC Brandenburg i maraton gav bra resultat. Michaela Jonsson Lindblad blev 2:a på
shorttrack över 26 km och vann dagen efter på ”traditionella långa” maratonloppet. Även i
övrigt fina framgångar för de svenska deltagarna.
Styrelsen beslutade att notera de fina framgångarna.
Transport till Ungern och veteran-VM löser Ove Emanuelsson genom att låna
kanotförbundets släp i Nyköping och tar med den från SM i Oxelösund den 22 augusti.
Styrelsen beslutade att tacka Ove för insatsen.
Slalom
WC-tävlingar – Kent lämnar en rapport där Fredrik Wahlén klarade en semifinalplats.
Styrelsen beslutade att tacka för rapporten.
Kanotpolo
EM herrarna har en tuff lottning, damernas mål med EM är att kvala in till VM.
Styrelsen beslutade att tacka för rapporten.
Maria Johansson Isbrytarna vann tyska mästerskapen med sin tyska klubb Hanau.
Styrelsen beslutade att gratulera Mia.
b
Verksamhetskommittéer med bredd och bredd/elit
Stand Up Paddle (SUP),
SM genomfördes på ett bra sätt i Runn, Magnus blev svensk mästare.
Ungdomsverksamhet saknas.
Styrelsen beslutade att tacka för informationen.
Surfski
SM, test av ett norskt system för säkerhet ska testas. Kostnad 100kr per enhet plus det
stationära ger en totalkostnad på 8 000 svenska kronor.
Styrelsen beslutade att bevilja kostnaden samt del av startavgift på VM tas från
elitstödspengar.
Kravprofil – inte påbörjad men förhoppningsvis påbörjas arbetet efter SM.
Styrelsen beslutade att uppdra till Eva BL att följa frågan.
Slätvatten
Karin har lämnat en skriftlig rapport.
Styrelsen beslutade att tacka för rapporten.
Parakanot
Testdagar, 2 dagar i augusti är avsatta för test av Parakanot. Anpassade sitsar har byggts.
Filip Silverstrand Olsson, Helen Ripa m.fl. kommer att närvara. Eva BL har fortsatt
kontakt med Anna Bjerkefors och Hans Säfström. Helene Ripa paddlade DKM under 7
timmar,
Styrelsen beslutade att ansöka pengar för utveckling parakanot från ICF och andra
möjliga källor för att kunna utöka verksamheten.
4
Kanotsegling
SM, 29 båtar i fyra klasser med stort åldersspann, fler deltagare än senast.
Styrelsen beslutade att tacka för den positiva informationen.
VM kommittén har beslutat att inte arrangera VM.
Styrelsen beslutade att respektera beslutet.
Kanotpolo
Sverigeläger kickade igång med intressanta matcher. Hittills det bästa lägret med hög
andel ungdomar samt kidspolo under del av lägret. Mario Perez Lopez från Spanien, som
så sent som 2014 vann VM brons och Virginia ”Ginny” Coyles från Storbritannien liksom
lägret i sin helhet var mycket uppskattat. Deltagarna kom från USA, Finland och 5 svenska
klubbar.
Styrelsen beslutade att tacka för rapporten.
Nordiska mästerskap, Finland, Danmark och Sverige deltog med spännande matcher
och bra respons från de deltagande lagen.
Styrelsen beslutade att prata med Christian om samordning polo/sprint 2016.
Forspaddling
Läger i Lissfors, Eva BL rapporterar att Maria Lindgren skötte det mesta med hjälp av
Tomas Rundgren från Kajaktiv. Juniorlägret under veckan innan var mycket lyckat. Även
Freestyle SM blev bra genomfört.
Styrelsen beslutade att tacka för den positiva rapporten.
Drakbåt och Vaa
SM status för Drakbåt har lyfts igen. Normalt krävs tre år av stabil RM verksamhet. 2015
var år två i denna svit men de internationella framgångarna ger legitimitet.
Styrelsen beslutade att ta med frågan om status till årsmötet.
Disciplinkommittén
Har varit behjälpliga i en del juridiska frågor.
Styrelsen beslutade att tacka för bra stöd.
e
Utbildning
KG
RIG- verksamhet Anders rapporterade från ett möte med Per Ivehammar och Villy
Karlsson den 11 augusti. Budget är klarlagd hur vi ser på den men vi har inte en enad syn
på den. Det råder fortfarande oklarhet om hyreshöjning och vilka delar som ska räknas till
hyreskostnad. Föräldrarna skickade en skrivelse den 10 augusti. Det blir ett formellt möte
den 2 september. Även frågan om inackorderingsbidrag för elever boende i Nyköping
finns. Verksamhetsplan ska finnas på bordet inför den 2 september, aktivitetsplan finns
och är godkänd, d.v.s. verksamheten flyter på som vanligt. Försäkringen via Folksam har
fått en kraftigt ökad premie.
Styrelsen beslutade att uppdra till Dag och Anders att fortsätta processerna.
5
f
Marknad och Media
Sponsorpolicy
Styrelsen beslutade att bordlägga frågan.
Norskt paddelmagasin Nils rapporterade att projektet har lagts på is.
Styrelsen beslutade att notera den tråkiga informationen.
5
NÄSTA MÖTE
Kommande fysiska möte 10. 00 tisdag den 8 september, 17- 18 oktober lördag -söndag
budget planering 2016, 7-8 november kanot 2.0 i Uppsala, torsdag 19 november och 5
december.
Telefonmöten klockan 20.30; måndag 24 augusti, tisdag 29 september, onsdag 28 oktober
och torsdag 3 december.
6
Nils avslutar mötet
Ordförande
Vid protokollet
Justerare
Nils Johansson
Anders Danielsson
Eva Lindmark
6