SYV-info - Kungsgymnasiet

KUNGSGYMNASIET
Dina drömmar. Vår passion.
Information till Studie- och yrkesvägledare
”Dina drömmar - vår passion”. Det är en av våra slogans. Valet till gymnasiet är för de flesta elever det
största riktigt stora valet i livet, ett val där intresse och framtidsdrömmar ska få spela in. Vår målsättning på
Kungsgymnasiet är att bli en av Sveriges ledande gymnasieskolor vad gäller utbildningskvalité, resultat och
trivsel.
För en mer utförlig information hänvisar vi till vår broschyr eller till vår hemsida, www.kungsgymnasiet.se.
Vi finns även på facebook.com/kungsgymnasiet.
VÅRA PROGRAM
ESTETISKA PROGRAMMET - MUSIK
profiler:
• Artist & musiker
• Musikproduktion & liveljud
• Singer & songwriter
KUNGSGYMNASIET I SIFFROR
Brukarenkäten 2014 Jönköpings kommun
Kungsgymnasiet
1 - inte alls nöjd
Plusgymnasiet
4 - mycket nöjd
vet ej
LBS
Per Brahe
källa: www.jonkoping.se
Jensen
Praktiska
Bäckadal
Erik Dahlberg
SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET
inriktingar:
• Samhällsvetenskap
• Beteendevetenskap
• Medier, information &
kommunikation
Sanda
02
0%
40%6
0%
80%
100%
Skulle du rekommendera din skola till dina vänner?
Kungsgymnasiet
Alla skolor i kommunen
ja 100%
nej 0%
ja 100%
nej 0%
2014
2013
ja 86%
nej 14%
2013
ja 89%
nej 11%
2014
VI ERBJUDER
En skola utan vinstkrav
Eget skolkök med egen kock
Välanpassade lokaler med modern utrustnining
Fysiska och digitala läromedel i alla teoretiska kurser
Schemalagd resurstid/läxläsning för alla elever (med personal på plats)
Små klasser och mycket lärartid för varje elev
Schoolsoft (ett elevadministrationsprogram som skapar struktur och överblick)
Möjlighet till internatboende på skolans område
Kungsgymnasiet, Kortebo Gård 7, 555 94 Jönköping
kon
s p e k ti o n
sk
EHT på plats varje dag (speciallärare/pedagog, kurator och skolsköterska)
olin
beröm
Med
Generösa möjligheter till utökat program
Z
Behöriga lärare och hög lärartäthet
En internationell studieresa (resan har hittills gått till USA)
en
dkänd
go
Utbildningsgaranti
tr o ll erad
av
Vid Skolinspektionens senaste tillsyn av skolor
i Jönköpings kommun var Kungsgymnasiet den
enda gymnasieskolan som klarade sig utan
anmärkningar.
Skolans ledord är kunskap, trygghet och
värderingar. Vi jobbar aktivt med vår värdegrund
tillsammans med eleverna.
Varje elev har en mentor som finns till för att
stötta och hjälpa där eleven upplever svårigheter.
036-777 91 80
www.kungsgymnasiet.se