Välkommen till ekonomikväll

SBO-NYTT
Information från Västra Värend skogsbruksområde januari 2015
Ordföranden har ordet
När dessa rader når dig så har vi redan kommit en bit in på det nya året.
Det märks att dagarna blir lite ljusare, det är något med november som gör
att det alltid känns mycket tyngre och mörkare. I februari står ju solen inte
mycket högre men känns ändå ljusare. Lite småfruset blev det i markerna
så småningom, det underlättar en hel del i skogsarbetet, trots att det finns
mycket vatten i markerna. Men vi vet fortfarande inte hur vintern kommer
kunna summeras. Vi klarade oss i alla fall från de två första stormvarningarna som kom före och efter jul. Blåste till gjorde det däremot i politiken
när det såg ut som att det skulle bli nyval. Men säga vad man vill om att
det inte blev något, det sparades nog en hel massa pengar på att inte dra
igång en ny valrörelse! Det kan kännas som ett bättre arbete att lägga
energin på att informera nuvarande politiker om vad skogsgården och
skogsbruket har att erbjuda som kolsänka, skogen som källa till klimateffektiva råvaror och material. Det gäller att hålla uppe skogskunskapsnivån hos de som ska ta beslut om de frågor som rör skogsgården. Tänk
vad mycket nytt som forskningen får fram genom förädling av skogens råvaror. Det har ju hänt otroligt mycket bara de senaste åren. Och Södra har
ju genom åren visat sig ligga bra i framkant med att vara med och ta fram
nya och klimatsmarta produkter.
Vid årskiften är vi ju vana vid att det kommer en del nya lagar att sätta sig
in i. Bland annat så är det från 1 januari 2015 lag på att ha motorsågskörkort om du använder motorkedjesåg på någon annans mark. Har du inte
redan tagit motorsågskörkort så anmäl dig till en studiecirkel där du får
en riktig genomgång på att du hanterar sågen korrekt. På Södras hemsida
kan du hitta länken till Södraskolan där det finns kurser i Skogsbrukets
grunder, samt fortsättningskursen På Stubben och Skogsbruksplanens
användning. Det är ju väldigt smidigt att ha planen i telefonen eller plattan
när man går i skogen, men ändå roligare om man kan lära sig hantera den.
Så ska det bli!
Kan bara konstatera att 10-11januari så hade meterologerna rätt i sina
prognoser, det blåste riktigt ruskigt rejält. Har bara hunnit gå ett par rundor i skogen, innan jag lämnar ifrån mig dessa rader. Såg att nygallringen
klarat sig bra, den nya hyggeskanten likaså. Men det ligger ju ströträd här
och var, så det gäller ta hand om dem.
I år har vi i Västra Värend vårt årsmöte den 26 mars. Du har som medlem
möjlighet lämna in motioner till årsmötet till och med 31 januari.
De ska lämnas till någon i förtroenderådet. Du har även
möjlighet att i förväg lämna in någon fråga du vill ha
besvarad på årsmötet. Vi i förtroenderådet ser fram emot
att möta er på årets kommande aktiviteter.
Birgitta Sjödahl
Ordförande Västra Värend sbo
Välkommen
till ekonomikväll
Tisdagen den 3 februari klockan
18.30 på Skogsudden i Växjö.
Program:
yy Skog och skatter – hur påverkas
skogsägarna av den föreslagna
skatteförenklingen?
Carina Ahlander, LRF Konsult
yy Privat sparande – likviditet
i näringsverksamheten.
Ingemar Petersson,
Länsförsäkring Kronoberg
yy Vi bjuder på fika under kvällen!
Anmälan senast 29 januari (för fikats
skull) till Södras medlemsservice på
telefon 0470-891 00 eller via e-post
[email protected]
Nytt år nya möjligheter
För Södras del startar 2015 med starka vindar. Ekonomiskt sett ser det
bra ut tack vare god efterfrågan på råvaror och produkter samt ökande
intjäningsförmåga. Bokstavligt sett kunde vi förstås gärna varit utan
stormen Egons vindbyar, men efter de inledande inventeringarna verkar
skadorna vara mindre än befarat. Det kommer dock att påverka verksamheten rejält de närmaste månaderna. Självverksamheten är förstås mycket
värd i en situation som denna med mycket spridda vindfällen. Ta inga
onödiga risker! Skogsägande skall ju vara kul! Glädjande nog är det allt
fler som väljer att ta kompetensbevis för motorkedjesåg vilket borgar för
ett säkert användande och inte minst en lugnare stund för anhöriga till
motorsågsanvändaren…
LÖV is all you need! Södras lövsågverk är i behov av råvara. Glöm inte bort
lövbestånden, de kräver ofta en mer intensiv skötsel än man tror! Och på
tal om löv – kolla in lövplantorna i Nya Viltsäcken och Ädellövsäcken!
Andréas Säterlönn
Områdeschef
Växjö verksamhetsområde
Kontraktera Södras slutavverkningstjänst och erhåll markskoningsgaranti. Garantin innebär att Södra
återställer marken i sitt ursprungliga
skick om basvägarna får skador som
är mer än 25 cm djupa på en sammanhängande sträcka av 50 m. För
dig som är medlem och har bärig
mark och bäriga vägar erbjuder vi
dessutom en tillgänglighetspremie.
Södra har utökat sin markskoningsgaranti till att omfatta risskotning,
flisning och markberedning med
villkoret att de kontrakteras vid
samma tillfälle som slutavverkningskontraktet och att det gäller samma
trakt. Den utökade markskoningsgarantin i slutavverkningstjänsten
gäller från och med 1 december 2014.
Vill du veta mer om Södras slutavverkningstjänst som erbjuds dig
som medlem, kontakta din lokala
skogsinspektor.
Nya
viltsäcken
125 plantor
895:-
Våren 2015 erbjuder Södra en unik
viltsäck för dig som vill skapa bete och
skydd för viltet på dina marker eller vill
ha vackra buskar och träd kring husen.
Säcken innehåller 25 st plantor vardera
av rönn, oxel, körsbärsplommon, vildapel,
och nyponros, dvs. totalt 125 plantor. Den
kostar 895 kr + frakt och levereras tillsammans med dina övriga plantor våren 2015.
Ädellövssäck
Våra ädellövträd är inte bara
vackra att se på utan spelar också
en viktig roll i bevarandet av den
biologiska mångfalden i våra
skogar. För dig som funderar på
att plantera ädellöv och vill ha
en fin blandning av trädslag
erbjuder vi våren 2015 en helt ny
ädellövssäck. Säcken innehåller
25 st plantor av vardera lönn,
skogsek, lind, bok och fågelbär,
dvs. totalt 125 plantor. Säcken
kostar 895 kr + frakt och levereras tillsammans med övriga
plantor våren 2015.
Markskoningsgaranti
125 plantor
895:-
Förnyat PEFC™-certifikat
för Södra
Södra erbjuder sedan 2000 medlemmar att certifiera sitt skogsbruk
enligt PEFC™. Hittills är knappt
1,7 miljoner hektar och 22 000 egendomar PEFC™- certifierade. PEFC™certifikatet innebär att skogsbruket
bedrivs enligt de krav som ställs i
PEFC™:s skogsbruksstandard och
att virket kan spåras tillbaka till den
plats där det vuxit. En extern revision
har genomförts och drygt 60 fastigheter har granskats under 2014.
Revisionen omfattar sociala frågor,
miljö och produktion. För att nå
certifiering ställs det också krav inom
det sociala området såsom exempelvis anställningsvillkor, arbetsmiljö
och friluftsliv. Södra har fått förnyat
skogsbrukscertifikat och spårbarhet
för PEFC™ de kommande fem åren.
Sedan 2009 erbjuder Södra även
certifiering enligt FSC® och har ett
av världens största gruppcertifikat.
Här har Södra sedan tidigare fått ett
utökat certifikat gällande FSC® som
gäller fem år framöver.
Information från säkerhetsombuden
Ny inspektor på Växjö vo
Från 1 januari 2015 gäller Arbetsmiljöverkets skrift
2012:1 Arbete med motorsåg.
Har du inte motorsågskörkort och har tänkt jobba åt
någon annan än dig själv? Eller är du intresserad av
att skaffa dig kompetens för trädfällning på ett säkert
sätt. Anmäl dig på Studieförbundet Vuxenskolans
hemsida och ta kompetensbeviset!
Jag är uppvuxen på skogsgård i norra
Dalsland, Bengtsfors kommun där skog,
natur, frilufts och jaktintresset kom
naturligt. Utbildning till skog och träingenjör förde mig till Växjö där jag senare
träffade min fru. Bor idag i Växjö med fru
och ett barn på drygt 1,5 år. Som småbarnsförälder är
tiden knapp men på fritiden sätts familjen främst finns
egen tid någon gång så är löpning, paddling, skogsarbete
och husrenovering som ligger högst på aktivitetslistan.
Att få vara ute i skogen under våra underbara variationsrika årstider och få ge råd till er skogsägare är en stor
förmån i mitt arbete som er inspektor. God fortsättning
och väl mött i din skog!
Har du frågor eller funderingar vad som gäller,
kontakta ditt lokala säkerhetsombud Lennart Fransson
via e-post [email protected]
Niklas Andersson
Skogsinspektor
Växjö verksamhetsområde
Det innebär att när du jobbar med motorkedjesåg i
annans skog måste du ha dokumenterade kunskaper
i form av ett kompetensbevis, exempelvis Motorsågskörkort klass AB. Den som är arbetsgivare har krav
på sig att enbart anlita personal med rätt behörighet
för uppgiften.
Dags att uppdatera de skogliga kunskaperna?
Vill du lära dig mer om skog och skogsbruk? Då är
Södraskolan något för dig. Södraskolan är ett unikt
skogsutbildningskoncept för privata skogsägare och
ger dig skogliga kunskaper genom kurser. Kurserna
anordnas lokalt på varje skogsbruksområde. För att
se Södraskolans kursutbud, besök Skogsägarnätet
skog.sodra.com under Vara medlem, Södraskolan och
planerade kurser. Inom Växjö verksamhetsområde
planeras grundkurser vecka 12 och 16.
Avsändare: Södra, 351 89 Växjö
Förnamn Efternamn
Adressrad 1
Adressrad 2
Postnr Postadress
Land
B
Kontraktera biobränsle och markberedning
samtidigt som slutavverkningskontraktet och
erhåll markskoningsgaranti i hela kedjan.
Kontaktinformation
Växjö verksamhetsområde, Norremarksvägen 5, 352 45 Växjö
Andréas Säterlönn, områdeschef
Nils Blomqvist, produktionsledare
Christine Kvennefeldt, skogsvårdsledare
Anders Linnér, skogsinspektor
Mikael Forsberg, skogsinspektor
Linus Wildmark, skogsinspektor
Niklas Andersson, skogsinspektor
Torbjörn Gustafsson, skogsinspektor
John Carlsson, skogsinspektor
Bo Åström, skogsinspektor Hans Ericsson, skogsinspektor 010-471 61 50
010-471 61 51
010-471 61 52
010-471 61 53
010-471 61 54
010-471 61 55
010-471 61 56
010-471 61 57
010-471 61 58
010-471 61 60
010-471 61 61
[email protected]ra.com
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Förtroenderådet
Birgitta Sjödahl, ordförande
070-563 08 22
[email protected]
Mårten Karlsson, vice ordförande
070-559 40 41
[email protected]
Södras medlemsservice
Telefontid vardagar 08.00-12.00 och 13.00-16.00
Besök vårt Skogsägarnät skog.sodra.com
0470-891 00
[email protected]