hela tidningen

Barn
INNEHÅLL
de glömda barnen
foto karl melander
LEDARE
Kosovo: Här arbetar
Rädda Barnen för att
romska barn ska få
samma möjligheter
som andra barn.
sid. 16
Under en bro i Rom mötte jag Leonardo.
Han var 16 år och skämdes. Hans brott?
Han hade blivit född som rom i Europa.
J
ag kunde inte tro mina ögon.
Under en av Roms hårdast
trafikerade motorvägar bodde
16-åriga Leonardo med sina
föräldrar och åtta syskon.
Deras hus var hjälpligt ihop­
spikat av några udda brädlappar och sjok
av korrugerad plåt. En presenning tjänade
som tak och knappt skydd mot regn.
– Ta inga bilder, bad han. Det ser inte
bra ut med allt skräp.
Här i Palmiro Togliatti bodde då
100 av stadens 15 000 romer. Lägret var bara ett av 60 bosättningar i staden. De saknade basala förnödenheter som el, vatten
och avlopp, vilket gjorde det svårt att sköta hygienen och hålla
värmen under vintermånaderna då det ofta regnade in och de
jordstampade golven blev till lerig gyttja.
Det är sex år sedan. Och sen dess har förbättringarna för
romer gått långsamt. Pinsamt långsamt.
I det upplysta, välbärgade Europa lever fortfarande en hel folkgrupp i utsatthet. De drabbas av hatbrott. Fördomar. De tvingas
dölja sin identitet för att komma in på arbetsmarknaden. Och de
har svårt att få uppmärksamhet för sina frågor. Även i Sverige.
EMIL MALMBORG
Emil jobbar som frilansfotograf och har under nästan 2 år
fotograferat EU-migranter i Malmö.
– Nu kändes det naturligt att vända sin
blick mot Rumänien. Hur har barnen det
när deras föräldrar sitter på våra gator
och tigger? Jag hoppas att vårt reportage kan bidra till bättre förståelse för
människorna utanför vår närbutik.
Under senare tid har fattiga
EU-migranter­ blivit allt fler på våra
gator. Med dem har läget för romer i
Europa visserligen hamnat på agendan­.
Men mindre uppmärksammad är
situationen för alla de romer som levt
här i Sverige i generationer, som kallar
Sverige för sitt hem men som ändå
bemöts som främlingar.
– Hur många år ska man behöva vara har
för att räknas som svensk? undrade Soraya
Post retoriskt när vi intervjuade henne.
I det här numret av Barn kan du läsa hela den intervjun.
Du kan också läsa reportage om romernas­ situation i Sverige,
Kosovo och Rumänien. Om barnen som lämnas kvar när föräldrarna ger sig av, om Rädda Barnens arbete.
Många vittnar om hur den romska identiteten som är så
viktig också blir ett hinder, om hur de endast ses som del av
en grupp, ett kollektiv. Det handlar om en avhumaniseringsprocess. En kränkning av det unika människovärdet.
Vem vill inte bli sedd som individ?
Sophie Arnö CHEFREDAKTÖR
HANNA JOHANSSON
Hanna är frilansjournalist i Malmö.
För det här numret av tidningen Barn
har hon rest till Rumänien för att träffa
barnen som lämnas kvar när föräldrarna
reser utomlands för att leta försörjning.
– Att som förälder tvingas lämna sina barn,
ibland under flera år, säger mycket om den
oerhörda nöd och fattigdom som många
rumäner, särskilt romer, lever i. ANNIKA RYDMAN
Annika är reporter på tid­ningen­ Barn. Hon har besökt Kosovo.
– Att förändra människors inställning
tar tid. Därför var det fantastiskt att se
hur Rädda Barnen i Kosovo har lyckats
så bra. De har ett helhetsperspektiv och
arbetar på lång sikt för att förbättra
situationen för landets barn,
speciellt de mest utsatta.
Sunita trotsade förtrycket, sid. 24
rädda barnen
kämpar för barns rättig­
heter. Vi väcker opinion
och stöder barn i utsatta
situationer – i Sverige
och i världen. Vi är en
folk­rörelse som stöds
av 280 000 medlemmar­
och givare. Rädda
Barnens huvudpartners
är Accenture, Advokat­
firman Vinge, Axfood,
Clas Ohlson, God El/
God Fond, Ikea, Post­kod­
lotteriet, Santa Maria
samt Swedbank Robur.
ordförande:
Inger Ashing
generalsekreterare:
Elisabeth Dahlin
Sommarjobbare, sid. 4
barn:
Barn – tidningen om
barns rättigheter – ges
ut av Rädda Barnen med
4 nr/år. Medlemmar
och månadsgivare får
tidningen gratis. För
icke beställt material
ansvaras ej. Redaktionen
förbehåller­ sig rätten att
redigera insänt mat­erial,
samt att publicera
materialet elektroniskt.
Eftertryck och utdrag
med angivande av källa
är tillåtet. För signerade
bidrag svarar författarna.
issn nr: 1404-8965
redaktion:
08-698 90 00
chefredaktör:
Sophie Arnö,
[email protected]
reporter:
Annika Rydman,
[email protected]
art director:
Pompe Hedengren
formgivare:
Denita Björnsrud
Heidi Myllyviita
repro:
Jeanette Andersson
ansvarig utgivare:
Elisabeth Dahlin
tryck: Sörmlands
Grafiska, på miljövänligt
papper. TS-kontrollerad
upplaga 124 200 ex.
Brobyggare, sid. 44
prenumera­tionsärenden:
Jessica Juselius,
[email protected]
08-698 90 93
adress: Barn, Rädda
Barnen,
107 88 Stockholm
Besöksadress: Lands­
vägen 39, Sundbyberg
E-post: [email protected]
Hemsida:
www.raddabarnen.se/
tidningenbarn
annonser:
Sophie Arnö
08-698 67 01
omslagsfoto:
Emil Malmborg
medverkande :
Jonatan Arnö, Per Bengtsson,
Anna Berlin, Aleksandra
Eriksson, Marit Fahlander,
Anders Frelin, Jörgen Hilde­
brandt, Hanna Johansson,
Ulrika Nilsson Carlsson,
Moa Hoff, David Magnusson­,
Emil Malmborg, Karl Melander,
Sara Olausson, Tomas Ohlsson,
Agneta Persson, Gellert Tamas,
Karin Wallby, Stina Wirsén.
plusgiro:
Rädda Barnens plus- och
bankgiro 90 20 03-3. Medlems­
avgift: 200 kronor, plusgiro
90 01 11-6. Månadsgivare: 100
kronor i månaden. För mer
information ring 08-698 90 30.
YAMA SECKA, 18
sommarjobbare
Under sommaren fick 34 ungdomar
från stadsdelarna Rinkeby-Kista och
Hässelby-Vällingby chans att sommarjobba på Rädda Barnen. Syftet var bland
annat att de skulle få lära sig om barns
rättigheter och om hur man själv kan
vara med och påverka – och driva sina
egna frågor. Att skriva är ett sätt. Här
kan du läsa utdrag ur Mosas, Yamas,
Bilals, Ardijans och Elias texter!
FOTO DAVID MAGNUSSON
Husby, Sollentuna,
Blackan, Rinkeby
så många resor. . .
Gjort mig
illamående
kände för att spy!
Borta bra
men hemma bäst.
På Stockholms T-b
kände jag mig
som en objuden gäst
Högljudd,
översocial,
allt som behövs
för en fest.
Så att flytta till USA
blir mitt livs
största test
När jag kommer
tillbaks vill jag
höra fler Yes!
MOSA TOTIL, 17
Jag är en tuggande
fotbollsspelare. . .
Avisst, ett typiskt
förortsbarn!
Pippas, slush,
nystad, cage
Detta består jag
och mina grabbar av.
En nice och kattig
stämning finns
alltid här.
Och så länge vi tar
hand om varann,
når vi våra mål,
Jag SVÄR!
ELIA JAHANSHAHI, 16
Heter Elia,
hänger mest ute
i det fria
Bruna ögon,
svart hår
o persiska rötter.
E allmänt glad
och bor i Sveriges
huvudstad men har
en stor känsla
av utanförskap.
För jag var uppväxt
i Tensta med ensam
mamma, naturligt
så var gatan stället
där jag hamna.
Jag tror på att
alla kan kämpa
emot misär
Folk tror orten
bara är svart o vitt
Så är det vi som
är dumma?
När ni utgår från,
Jack shit!
Starkt mentalt
men vi trampar
kvicksand här.
Förutsättningarna
i orten är inte som
era förutsättningar
DÄR!
För härifrån!
Känns det som om
ni kollar på oss.
I väntan på att vi
ska sjunka ner i sanden
medan ni sparkar och slår
när vi sträcker ut handen.
>>
vi trampar
kvicksand här.
Förutsättning­
arna i orten är
inte som era
förutsättningar
DÄR! «
Men vänner finns där
för att hjälpa en upp.
Därför mobiliserar vi oss
och samlar en trupp.
BILAL IBRAHIM, 17
Det finns
ett vanligt fenomen
inom fotboll i orten.
Ett fenomen som
pågått så länge jag
kan minnas.
Talangfulla,
framgångsrika lag
splittras, slits isär.
Hur kommer det sig?
Är det bristen
på ordentliga
satsningar?
Sorgligt är det ju,
minst sagt.
Lag med otroligt
stor potential som
går förlorade.
Ungdomar som inte
längre kan göra
det de älskar.
Något måste göras.
Något måste
förändras.
ARDIJAN GASHI, 17
Jag kom till Sverige
för tre år sen,
med min mamma
och fyra syskon.
Vi åkte från Kosovo
och hamnade i Flen.
Jag undrade var
jag hade hamnat,
»Var är jag
egentligen?«
UPPLEVT:
Sara
foto ©iStockphoto.com/Xavier Arnau
vara nätsmart
Nätet har blivit en självklar del av barns vardag – en
plats där de leker, träffar vänner och lär sig nya saker.
Det har gett barn större tillgång till världen utanför.
Men samtidigt­ har det gett världen större tillgång till
våra barn. Där barn håller till rör sig också människor
som söker kontakt i sexuellt syfte – som kränker och
begår allvarliga övergrepp. Brotten blir allt vanligare
och allt grövre.
Som förälder eller vuxen kan det kännas hopplöst att
hänga med i barnens liv på nätet och därmed också veta
hur vi ska kunna skydda dem.
Rädda Barnen har gett ut en handbok, »Stopp! Min
kropp! #nätsmart« som är riktad till föräldrar och andra
vuxna. I boken finns tips och råd från psykologer och
polis samt drabbade barns egna berättelser. Handboken
går även att ladda ner från Rädda Barnens hemsida.
ALBYS HJÄRTA
I augusti invigdes
Albys hjärta i Botkyrka
i Stockholm. Huset
inrymmer fritidsklubb,
fritidsgård och olika
verksamheter för unga.
Tanken är att Albys
hjärta ska bli en mötes­
plats med möjligheter
att förverkliga idéer
för människor i alla
åldrar. En tydlig inrikt­
ning i verksamheten
är jämlikhet, delaktig­
het och inflytande.
Barn och ungdomar
har fått vara med
och påverka husets
utformning.
KONSTIGT BISTÅND
Rädda Barnen och tre
andra organisationer
kräver att Sverige ska
använda bistånds­
budgeten på ett
ansvarsfullt sätt. I dag
används 25 procent
av biståndsbudgeten
för att finansiera det
svenska flykting­
mottagandet. Samtid­
igt vill regeringen
motverka fattigdom
och kriser som leder till
att människor flyr sina
hemländer. Sverige
måste ta ansvar och
finansiera båda och inte
låta världens fattigaste
få betala notan. »Som
fördelningen ser ut i dag
är alltså Sverige självt
det land som tar emot
den största delen av det
svenska biståndet­.«,
skriver organisation­
erna­ i en debattartikel
som publicerats
i Aftonbladet.
DRÖMLÄGER
FÖR TJEJER
I somras arrangerade
Rädda Barnen lägret
All Girls Dream Camp
i samarbete med
projektet­ På lika villkors
olika ungdoms­verksam­
heter. I fem dagar fick
ett trettiotal tjejer från
Malmö bo på en läger­
gård på Österlen. De fick
prova på aktiviteter­ som
de inte testat tidigare
som klättring, paddling
och graffiti. Under lägret
diskuterades­ Barnkonventionen och
det hölls workshops
kring självkänsla.
barn
6
nr3.2015
SKOLMOBBNING
Ett till två barn per
skolklass är utsatt för
mobbning, enligt årets
Friendsrapport. Drygt
15 000 barn i årskurs­
erna tre till nio har
tillfrågats och svaren
visar att åtta procent
av landets elever är
mobbade. Det motsvarar­ drygt 60 000
barn. En stor del av
kränkningarna är kopp­
lade till diskriminerings­
grunderna kön,
funktions­nedsättningar­,
etnicitet och religion.
Var femte barn svarar
att kränkningen beror
på etniskt ursprung
kopplat till exempelvis
hudfärg, utseende eller
namn. Statistik från
Skolinspektionen visar
att två av tre skolor
brister när det kommer
till det förebyggande
arbetet mot mobbning
och kränkningar.
FATTIG VÅRD
Fattiga barn i Sverige
har sämre tillgång till
hälso- och sjukvård,
visar en studie gjord
i Skåne. Exempelvis
är betydligt färre
nyanlända­ föräldrar
med i föräldra­grupper.
Språksvårigheter
ställer­ också till
problem i kontakterna
med hälso- och sjukvår­
den. Och om föräld­
rarna har en osäker
situation på arbets­
marknaden­ kanske de
inte kan ta ledigt för
att följa sina barn
till sjukvården.
Foto Botkyrka kommun, Carolina hanser, roger turesson
SVERIGE
UNDER SOMMARLOVET för två år sedan fick
Sara kontakt med en man på en sajt där hon
och hennes kompisar brukade chatta. Då var
hon femton år och trodde att han var jämnårig.
Mannen bad henne att sätta på sin webb­
kamera och visa sig. Sen gick det snabbt. Han
fotograferade­ skärmen och hotade sprida
bilden om hon inte gjorde som han sa.
– Jag fick panik, att han skulle visa att jag
visat mig, och det var väl därför jag gjorde som
han sa. Från början var det hoten. Sen var det
mer att han lät arg. Ja, han var arg.
Övergreppen kunde pågå allt ifrån
20 minuter­ till flera timmar. Ofta satt Saras
föräldrar­ i vardagsrummet alldeles intill utan
att veta vad som pågick. Känslan av att allt var
hennes eget fel gjorde att hon inte berättade­.
Idag är det just att berätta som hon vill uppmana
andra i samma situation till att göra.
– Man behöver det!
Början till slutet var när mannen ville ses i
verkligheten. Sara mejlade flera organisationer
som jobbar mot sexuella övergrepp. En av dessa
hjälpte henne att anmäla honom till polisen.
Under utredningen som följde fick Sara veta
att mannen gjort samma sak mot många
andra barn.
– Jag trodde från början att det bara var jag,
han hade ju varit på mig så mycket.
Åren efter övergreppen har varit tuffa. Efter
sommarlovet gick Sara tillbaka till skolan, men
kunde inte koncentrera sig och tankarna på vad
som hänt ville inte försvinna. Till sist slutade
hon gå dit.
Idag mår Sara bättre. Hon har börjat skolan
igen och fått hjälp av en psykolog att bearbeta
det som hände. Nu vill hon berätta sin historia
för att andra inte ska råka ut för samma sak. Mer finns att läsa om Sara i Rädda Barnens
handbok »Nätsmart« på www.raddabarnen.se
från den 22 september.
fotnot: Sara heter egentligen något annat.
text karin wallby
illustration moa hoff
FOTO Hedinn Halldorsson/Save the Children
GREKLAND:
Nyanlända barn
lever i misär
I SKOLAN TVINGADES HAN alltid sitta längst bak
Allt fler barn och familjer på flykt anländer till Grekland
för att söka skydd i Europa. Systemet för mottagande är
i dag fullkomligt överbelastat, vilket i praktiken betyder
att mat, vatten, medicin och trygga platser att sova på
inte räcker till.
Barn, särskilt de som sover ensamma utomhus eller
är inlåsta i stora grupper i överfulla center, riskerar att
bli offer för trafficking, sexuellt utnyttjande och våld.
Varje dag anländer ungefär 1 000 människor till den
grekiska ögruppen Dodekaneserna, de flesta av
dem kommer från Syrien. Bara under juni anlände
4 270 barn. 86 av dem kom ensamma, utan föräldrar
eller andra vuxna.
Rädda Barnen finns på plats och har hittills delat
ut förnödenheter som mat, hygienpaket och blöjor.
Framöver kommer fokus också läggas på att säkra
barnens trygghet och skydd.
Hur effektiva
är Rädda
Barnen
egentligen?
Hur arbetar
organisationen
med hållbarhet?
Läs nya
årsrapporten:
raddabarnen.se
GAZA
– ETT ÅR SENARE
Sängvätning,
mardrömmar och
konstant oro. Ett år
efter det senaste krigs­
utbrottet i Gaza mår
många barn dåligt och
lider av psykisk stress.
I Gazas värst
drabbade­ områden
kissar 3 av 4 barn i
sängen mer eller
mindre varje natt.
De har upplevt saker
som skulle få den mest
hårdhudade­ vuxna
person att drömma
mardrömmar.
Det här visar Rädda
Barnens undersökning
där flera hundra barn
och mammor runt om
i Gaza har intervjuats.
Undersökningen, som
gjordes under mars
2015, visade också
att 7 av 10 barn regel­
bundet har mardröm­
mar. De allra flesta
föräldrar som intervju­
ats säger att deras barn
lider av konstant oro.
NEPAL – EFTER
JORDBÄVNINGEN
Det har gått 4 månader­
sedan den svåra jord­
bävningen skakade
Nepal.Tusen­­­­tals männ­
iskor­ förlorade­ både
an­­höriga och sina hem.
Rädda Barnen finns
på plats och har skapat
trygga, barnvänliga
platser där barn får
utrymme att leka och
bara vara barn.
I dag har många
familjer återvänt till
sina byar för att börja
återuppbygga sina
liv. Men många barn
kommer fortfarande
till de barnvänliga
platserna­ och leker
varje dag.
barn
8
nr3.2015
SYDSUDAN – VIKTIGT
MED UTBILDNING
Barn i Sydsudan
kräver att deras rätt
till utbildning ska
respekteras även
i krig.
Detta framgår i
en studie som Rädda
Barnen har genomfört
i de värst drabbade
lokalsamhällena.
28 procent av de 360
tillfrågade barnen och
föräldrarna rankade
utbildning som sin
högsta prioritet även
i en nödsituation.
– Även om det inte
finns mat så har vi rätt
att få utbildning snart,
sa en 14-årig flicka.
– Barn vet instinktivt
vad de behöver, säger
Peter Walsh, land­
ansvarig för Rädda
Barnen i Sydsudan.
– Om de ska kunna
förverkliga sin potential
så måste vi göra allt för
att de ska få möjlighet
till utbildning trots den
pågående konflikten.
MYANMAR – RÄDDA
BARNEN PÅ PLATS
Under sommaren har
Myanmar drabbats
hårt av stora översväm­
ningar. Mer än 200 000
människor har drabbats
på olika vis, och fler än
40 har omkommit.
Siffrorna väntas öka
om de kraftiga monsun­
regnen fortsätter.
Rädda Barnen finns
på plats och kartlägger
behoven av insatser i
Rakhine och Magway.
Ett team försöker
också nå fram till
den svårtillgängliga
Chin-regionen.
Utdelning av hygienoch hushållsartiklar
har redan inletts.
FOTO sandy maroun/save the Children, Hnin Kyawt Wai/Save the Children
VÄRLDEN
i klassrummet. Även om han räckte upp handen
fick han aldrig svara på lärarens frågor. Råkade
klasskompisarna nudda vid honom skrek de
av äckel.
– Jag lärde mig att jag var mindre värd för att
jag var rom, säger Emir Selimi.
En dag kom en gäst till skolan och delade ut
böcker. Emir Selimi tog emot sitt exemplar med
bultande hjärta. Han var sju-åtta år och det här
skulle bli hans första egna bok. Plötsligt sa läraren:
»Ge inte till dem längst bak, de är romer«.
– Mannen slet boken ur mina händer. Jag minns
att jag just då undrade vem som bestämt att vi
skulle ha det så här.
Den tanken har följt Emir Selimi sedan dess.
I dag kämpar han för sina och andras rättigheter
i föreningen Unga Romer och i den nystartade
organi­sationen »Save The Roma Children«.
Under kriget på 1990-talet flydde hans familj
från Serbien till Sverige. De bodde i många olika
städer, bland annat Malmö, Motala, Stockholm
och Nyköping. Men Emir Selimi trivdes i sitt
nya hemland.
– Jag hade känt mig jagad hela livet. Det var
skönt att lämna allt bakom sig. Här reagerade
ingen på att jag var rom.
Han började måla och hade sin första konst­
utställning som 14-åring. Skaparintresset växte
och så småningom utbildade han sig till bildlärare.
När Emir Selimi var klar med utbildningen och
kom ut i arbetslivet stötte han på diskriminering
för första gången i Sverige.
– Jag berättade för en kollega att jag var rom.
När jag sade det stelnade hon till. Nästa dag var
det ingen som hälsade på mig i lärarrummet. Jag
trodde inte att det var sant!
Idag lägger Emir Selimi sin kraft på humanitärt
arbete. Förra året fick han ta emot Raoul Wallen­
berg-priset för sin kamp för mänskliga rättigheter. Idén till organisationen »Save The Roma
Children­« kom i somras under en romsk konferens
i Makedonien. En ledig dag erbjöd sig en taxi­
chaufför att visa honom den fattigaste delen
av staden, där romska barn levde på en soptipp
utan mat, dryck eller vatten att tvätta sig med.
– Det var fruktansvärt! Jag tänkte: Var är
alla hjälporganisationer?
När han berättade om upplevelsen för de
andra konferensdeltagarna startade de direkt en
insamling­ och lyckades dela ut femtio matpaket
innan de åkte hem. Sedan dess har Emir Selimi
haft kontakt med taxichauffören och andra
personer­ i byn. Hemma i Sverige har »Save The
Roma Children« bland annat sålt smycken och
skaffat sponsorer­. Pengarna som samlats ihop ska
användas­ till att borra en brunn i området, så att
barnen får tillgång till rent vatten.
– Min dröm är att göra om soptippen till en
­återvinningsstation. Det skulle vara bra för miljön
och skapa arbeten åt barnens föräldrar.
TEXT PER BENGTSSON
FOTO CHARLES L SJÖLANDER
ELDSJÄL
Emir
barn
9
nr3.2015
illustration emma rendel
Fortsatt
FörtrYck
av Romer
Förra våren tillsatte alliansregeringen en
kommission mot antiziganism. Den visar att
många romer i Sverige upplever en vardagsrasism.
– Det kom som en chock även för mig att den är
så omfattande, säger Thomas Hammarberg
som är ordförande i kommissionen.
TEXT SOPHIE ARNÖ
R
omerna upplevde ett omfattande­
förtryck, diskriminering och
fördomar, under hela förra seklet.
Det framkommer bland annat i
den vitbok som presenterades­
av alliansregeringen förra våren.
Som uppföljning på boken tillsatte den dåvarande regeringen
en kommission vars uppdrag är att granska antiziganismen i det svenska samhället. Deras första
delrapport visar att det fortfarande finns en utbredd
fientlighet och fördomar mot romer i Sverige.
– Det handlar om en slags vardagsrasism som
påverkar dem i livets alla delar, säger Thomas
Hammarberg.
Skånepolisens olagliga register på över 4 600
romer är ett exempel på handling som många har
upplevt som kränkande.
– Den systematiska insamlingen av uppgifter
om romer påminner om tidigare registreringar
baserade på antiziganistiska fördomar, säger
Thomas Hammarberg. Den har bland annat gett
näring åt myten att romer är särskilt kriminella.
barn
I de konsultationer som kommissionen har
genomfört framkommer att fördomarna mot romer
är spridda. Diskrimineringen omfattar många olika
samhällsområden och påverkar romers vardag
till exempel när de går i affärer eller rör sig på
offentliga platser. Bland ärenden som inkommit
till Diskrimineringsombudsmannen finns bland
annat ett där en säkerhetssamordnare skickat ett
e-postmeddelande till alla butiker inom kedjan
Pressbyrån och 7-eleven med innebörden att romer
är tjuvaktiga.
– Många romer tvingas än idag dölja sin
romska identitet för att undgå diskriminering
och annan kränkande behandling, inte minst på
arbetsmarknaden och bostadsmarknaden, säger
Thomas Hammarberg.
Detta gäller även vid romers kontakter med
myndigheter som försäkringskassan, socialtjänsten
och polisen.
En återkommande fråga vid kommissionens
konsultationer, som genomförts i Stockholm,
Göteborg och Malmö, har varit just den misstro
som många romer har till myndigheter, vilken har –>
10
nr3.2015
bilderna i detta reportage har uppkommit
i samband med Projektet »Det kunde varit vi«, ett
samarbetsprojekt mellan Pionier press och Litografiska museet som vill uppmärksamma EU-migranternas situation genom litografiska bilder skapade av
fem svenska namnkunniga serietecknare och illustratörer: Ulrika Nilsson Carlsson, Joanna Hellgren,
Sara Olausson, Emma Rendel, Stina Wirsén.
barn
11
nr3.2015
illustration ulrika nilsson carlsson
sverige
världen
HALLÅ DÄR!
Thomas Bushby
foto sophie arnö
S
oraya Post, europaparlamentariker för Feministiskt­
initiativ och romsk aktivist sedan 1980-talet, är
också ledamot i kommissionen.
– Jag är jätteglad att man uppmärksammar det
här, säger hon. Hur många år ska man behöva vara
i Sverige för att räknas som svensk?
– Antiziganismen är så stark! Det handlar om
en avhumaniseringsprocess där man har gjort ett
kollektiv av gruppen. Men det är ingen homogen grupp man
talar om. Det är individer! Bara för att jag är rom ska jag inte
behöva växa upp och känna misstro!
Marianne Eliason, före detta justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen, är också ledamot i kommissionen. Hon har uppfattat
att efterfrågan på råd och stöd, liksom information kring hur
man kan hävda sina rättigheter är stor bland romer.
– Man vill ha en nationell institution som verkar för romers
rättigheter. En instans som bygger på delaktighet och inflytande
och som har ett övergripande ansvar att bevaka och driva
på arbetet.
Kommissionen mot antiziganism har nu skickat sin första
rapport till alla landets kommuner och utvalda myndigheter.
– Det offentliga Sverige måste få ökad kunskap om anti­
ziganism­ och hur den slår mot romer, säger Thomas
­Hammarberg.
Nu i september lägger Kommissionen mot antiziganism
fram sin andra delrapport som bland annat tar upp hatbrott och
romers representation i det svenska samhället.
– En viktig utmaning för kommissionen framöver blir att bidra
till kunskapsspridning om romers historia och kultur, säger
Thomas Hammarberg.
Ett material för skolans högstadium om hur romer tidigare
behandlats i Sverige utarbetas nu i samarbete med Skolverket,
Forum för ledande historia och Diskrimineringsombudsmannen.
– Vi tror att skolan har en viktig roll i arbetet mot antiziganism.
Kommissionen bevakar också hur besökande romer från
andra EU-länder behandlas.
– Tyvärr har hatbrotten mot dem blivit vanliga, konstaterar
Thomas Hammarberg.
Här ställs vår människosyn på prov menar han.
– Vi har ett ansvar för att barnen i denna mest utsatta,
diskriminerade minoritet i Europa får en chans till ett människo­
värdigt liv. Vi bör stödja dem i deras hemländer och respektera
dem när besöker oss i ett desperat försök att samla medel för
sina barns framtid. *
illustration sara olausson
sin grund i deras erfarenheter och upplevelser i myndighets­
kontakter. Kommissionen menar att ett effektivt sätt att över­
brygga förtroendeklyftan mellan romer och majoritetssamhället
är att ansvariga myndigheter inte bara reagerar mot anti­
ziganism­ utan också tydligt tar ställning för romers rättigheter.
Att antiziganismen historiskt har tillåtits passera är ett
bärande skäl till att den än i dag uppfattas som legitim. Att både
statsminister Stefan Löfven och vice statsminister Åsa Romson
i utfrågningar tidigare använt det nedsättande ordet »zigenare«
för romer (vilket de senare har bett om ursäkt för) har kritiserats
av kommissionens ledamot Diana Nyman som »oroväckande
okunskap«. Själva ordet zigenare är en antiziganistisk benämning menar hon.
– Makthavare och politiker ska föregå med gott exempel.
Och då är det enormt olyckligt, men inte bara det, utan också
oroväckande, att man inte ens har kunskap om en nationell
minoritet i Sverige och vad den rätta benämningen av dem är,
säger Diana Nyman till SR:s Radio Romano.
Greven och
grevinnan Antonius
anländer till Stockholm
med sitt följe år 1512.
Det är den första kända
uppgiften om att romer
befinner sig i landet.
De beskrivs som
äventyrliga.
–700
700 -1100
1200-tal
1300-tal
1400-tal
1500-tal
1600-tal
Språket romani
chib härstammar
ursprungligen från
centrala Indien. Många
ord liknar språket
punjabi, som idag
talas i Pakistan
och Indien.
Förfäderna, som
talar romani chib,
flyttar till norra Indien.
Varför är oklart,
troligen­ beror det på
svält eller andra orolig­
heter i området. Så
småningom kommer
de till det bysantinska riket.
Många romer
lever i det osmanska riket (Balkan).
Kulturen bär än i dag
spår från denna tid
och plats i histo­
rien. Romerna
är uppskattade­
­hantver­kare­
och musiker.
Det osmanska
riket gränsar nu
till det tysk-romerska
riket. På den tyskromerska sidan av
gränsen är romerna
illa sedda, och
anklagas­ bland annat
för att vara ­osmanska­ spioner.
I Rumänien har
romerna förslavats.
De slavar som ägs av
kloster och privat­
personer arbetar
främst inom jordbruket
och i hushållen. De som
ägs av staten reser runt
som hantverkare och
diversearbetare.
Portugal börjar
deportera romer
till Afrika, där de blir
de första europeiska
bosättarna. Tyskromerska riket stänger
gränserna och sätter
upp varningsskyltar –
inga romer får
passera!
Kyrkan anser
att romernas kunskaper­
om läkekonst och
seden att spå i händer
inte är förenligt med
kristendomen. Romerna
betraktas som miss­
anpassade dagdrivare.
De förföljs, förvisas
och dödas.
barn
12
nr3.2015
barn
13
nr3.2015
Du håller i Rädda Barnens arbete
för nationella minoriteter. Det
finns fem sådana i Sverige;
romer, sverigefinnar, judar,
samer och tornedalingar.
Vilka är de specifika svårig­
heterna för romer?
– De har ofta sämre hälsa och
många slutar skolan alldeles
för tidigt. Det beror på många
olika saker, bland annat att de är
diskriminerade. Skolan är inte
tillräckligt bra på att anpassa sig
till allas sätt att tänka och
förhålla sig.
– Ett annat problem är
att romer har så svårt att få
uppmärksamhet för sina frågor.
De är en minoritet och som sådan
inte sedd som lika intressant som
majoritetssamhället.
Vad gör Rädda Barnen?
– Vi har skapat ett nätverk för
de nationella minoriteterna där vi
bland annat ordnat rundabordssamtal för att de ska kunna utbyta
erfarenheter och stärka varandra.
– Vi vill vara en katalysator för
möten och erfarenhetsutbyte.
Vilka är planerna framåt?
– Rädda Barnens roll är inte att
överta och driva någon annans
frågor utan att skapa förut­
sättningar så att de kan driva sina
egna. Det ska vi fortsätta med
genom att erbjuda kontaktytor
och kanske också hjälpa till med
påverkansarbete. *
TEXT SOPHIE ARNÖ
världen
Inreseförbud för
romer är i kraft från
1914 till 1954. Riks­
dagen antar lag om
tvångssterilisering
1934. Åtgärden ska
minska brott, psyk­iska­
störningar och
»degeneration av
folkstam«.
Romani chib
blir ett av fem nation­
ella­ minoritetsspråk år
2000. Den nya lagstiftningen ska öka
möjligheterna för
»kvarlevnad« och
»bevarande« av
både språk och
kultur.
1700-tal
1800-tal
1900-tal
2000-tal
På många
platser i Europa
försöker man göra
romerna till bofasta
undersåtar som ska
lyda regler. De förbjuds
att tala sitt eget språk
och att gifta sig med
varandra. Barnen
omhändertas.
Den industriella
revolutionen förändrar
samhället. I städerna
behövs mycket arbets­
kraft. En del romer
söker sig till Ryssland
och Skandinavien.
Europa härjas
av krig och fattig­
dom. Romerna jagas,
registreras, steriliseras,
deporteras och mördas.
Under förintelsen
dödas miljontals romer.
Efter kriget bildas
organi­sationer som
agerar politiskt.
Efter Sovjet­unionens­ fall och kriget
på Balkan är romer
åter på flykt i Europa.
På grund av fördomar,
diskriminering och
asylregler undan­håller
många sin romska
etnicitet. Våldet
mot romer ökar.
barn
14
nr3.2015
Källor: Forum för levande historia, Göteborgs stadsmuseum, varromskahistoria.se samt Institutet för språk och folkminnen. TIDSLINJE: PER BENGTSSON
illustration stina wirsén
sverige
Romer anländer
från Ryssland och
Frankrike på 1800talet. De försörjer sig
som kopparslagare,
silversmeder och
musiker­. De får inte
hyra bostäder eller gå
i skolan, utan hänvisas till tältläger.
Exkludering,
assimilering
eller utrotning?
Det svenska samhällets syn på »tattare« har lett
till diskriminering och våld långt in på 1900-talet.
Historikern Martin Ericsson berättar om övergreppen i sin avhandling om »tattarfrågan«.
TEXT OCH FOTO JENNY LOFTRUP
I
sin avhandling »Exkludering, assimilering eller utrotning? Tattarfrågan i svensk politik 1880-1950« vill
historikern Martin Ericsson undersöka det svenska
samhällets åtgärder i »tattarfrågan« för att belysa hur
främlingsfientlighet och utanförskap växer fram.
Forskningen har bland annat tagit honom tillbaka
till hans barndomsstad Jönköping 1948.
– Det är skrämmande att läsa om kravallerna i min
hemstad. En upphetsad folkmassa attackerade i princip alla
som tillhörde resandefolket. Under fem sommardagar åkte
beväpnade­ jönköpingsbor runt och misshandlade andra jönköpingsbor som ansågs vara tattare. De sökte upp dem i deras
bostäder, slog och vandaliserade. I pressen lovade »de vitas
ledare«, en lastbilschaufför och en skrothandlare, att inte ge upp
jakten på »tattarna« förrän de gett sig av. Även polisen var mer
på anfallarnas­sida.
Resandefolkets historia under slutet av 1800-talet och första
halvan av 1900-talet är kantad av diskriminering och våld. Barn
i familjer som har ansetts vara tattare har tvångsomhändertagits.
– Det finns även en obruten tradition av att registrera resande­
folket. Polisens romregister 2013 är bara det sista exemplet
bland många.
Resandefolket var också överrepresenterade bland de
människor­ som tvångssteriliserades. Ständigt bortkörda har de
flyttat från kommun till kommun.
– Jag har sett hur långt vissa landsbygdskommuner var
beredda att gå för att bli av med dem. Det finns exempel på hus
som har jämnats med marken för de inte ska kunna flytta in. Och
böter har delats ut till de som har haft sociala kontakter med de
som kommungubbarna har ansett vara tattare.
Resandefolket har stämplats som »arbetsovilliga« och lata
trots att de bevisligen har ägnat sig åt en mängd olika yrken,
som t. ex. gårdfarihandlare, djurdoktorer, kopparslagare,
barn
musiker och hantverkare. I ett Sverige där
majoriteten av medborgarna var bofasta
jordbrukare sågs kringresande som ett hot.
Under början av 1900-talet försöker
statliga myndigheter definiera »tattarna«
som en egen ras, bland annat med hjälp av
skallmätningar. 1943 görs en rasbiologisk
undersökning. Den blir ett fiasko och inga
objektiva bevis hittas för att skilja ut gruppen som ras. Efter
det är tattarfrågan inte längre ett politiskt projekt, det går inte
driva politik mot en särskild grupp när man inte kan definiera
vem som ingår i gruppen. Istället börjar zigenarfrågan drivas,
eftersom­ den gruppen är mindre och mer lättdefinierad.
– Den diskriminering som förekom i tattarfrågan hänvisades
inte alltid till ras, vilket förvånade mig. De mest långtgående
förslagen, som till exempel att tvångsplacera »tattarbarn« hos
»hederliga bönder«, byggde mer på uppfattningen att resande­
folket var dåligt uppfostrade än att de var en sämre ras. Om
barnen fick bo hos »hederliga svenska bönder« trodde man att
de skulle »lära sig att uppföra sig«.
Martin Ericsson drar paralleller till EU-migranternas svåra
situation idag. Han menar att den politiska linjen att få iväg
människor som kan bli kostsamma för kommunen lever kvar.
Till exempel runt Stockholm tvingas EU-migranterna i dag att
flytta från kommun till kommun.
– De hot och det våld som EU-immigranter utsätts för är
mycket allvarligt. Men det är ett våld som inte är nytt, utan som
har stora likheter med det våld som riktats mot kringresande
grupper tidigare under 1900-talet.
Men för resandefolket i Sverige ser han också positiva tecken,
då det finns representanter som med stolthet har börjat visa upp
sin kultur, sin musik och sitt språk.
Martin Ericsson disputerade fredagen den 13 mars 2015. *
15
nr3.2015
»»gYpsY är
Inget Fint
ord««
I Pristinas centrum jobbar
romska barn för brödfödan.
Rädda Barnen kämpar för att
de ska få samma möjligheter
som alla andra barn.
TEXT ANNIKA RYDMAN FOTO KARL MELANDER
barn
16
nr3.2015
T
vå pojkar spelar allt vad de kan på sina
trummor­. De är duktiga, men få flanörer
längs gågatan i Kosovos huvudstad Pristina
bemödar barnen med ens en blick. En bit
längre ner längs gatan ligger en pojke och
sover på en kartongbit, övervakad av sin
något större syster som tigger pengar.
Situationen för de flesta som tillhör
Kosovos tre minoriteter – romer, ashkali och egyptier som går
under samlingsnamnet RAE – är svår. De är fattigast, har högst
arbetslöshet, sämst hälsa, bor ofta i usla bostäder och allt för
många av barnen går inte i skolan.
– Enligt en rapport från förra året är de, tillsammans med barn
med funktionshinder, de mest marginaliserade i vårt samhälle.
Tyvärr förekommer det också diskriminering, säger Ahmet
Kryeziv, chef för Rädda Barnen i Kosovo.
Landets lagar är europeiska, men de implementeras inte.
barn
17
Kosovos makthavare prioriterar heller inte barns rättigheter
och korruption som är ett stort problem.
Sedan några år tillbaka arbetar Rädda Barnen i Kosovo
målmedvetet och strategiskt på flera plan samtidigt för att
förändra situationen för de romska, ashkaliska och egyptiska
barnen. Man arbetar såväl nationellt mot makthavare som
med lokala RAE-organisationer. Samtidigt har flera barn- och
ungdomsråd byggts upp som driver frågan om barns rättigheter
både på kommunal och nationell nivå.
De lokala organisationerna är ett vasst vapen i kampen för att
få till stånd en förändring. De har stark förankring och därmed
bättre förutsättningar att nå fram till familjerna. Rädda Barnen
har jobbat med att både utbilda och stödja organisationerna.
I staden Peja har den romska föreningen, som är en av Rädda
Barnens samarbetspartners, slitit hårt för att förmå föräldrarna
att skicka sina barn till skolan.
– Vi har gjort många hembesök för att övertala föräldrar om –>
nr3.2015
>>
Att vara fattig är ingen
ursäkt för att inte skicka
barnen till skolan.«
Romska
barn kommer
oftast till första
klass med sämre
förutsättningar.
hur viktigt det är att deras barn går i skolan. Det gäller att övertyga dem om att utbildning är livsviktigt. Jag brukar ta mig själv
som exempel, jag läser till affärsadministratör, berättar Arbnor
Muqa som många gånger har gått hem till romska familjer för att
se till att barnen kommer sig iväg till skolan.
Han tar med oss till den romska familjen Krasniqi som har
sju barn, det yngsta en månad och det äldsta tio år. Bakom en
medfaren mur, innanför en hög port, bor familjen i ett slitet hus
där bara ett rum är beboeligt. Kök saknas och toaletten är ett
utedass i hörnet av den inhägnade gården. Mitt på gården finns
en översvämmad spillvattenbrunn.
T
villingarna Erolind och Elitan, sex år,
sitter välkammade med ryggsäckarna på
ryggen, redo att gå till förskolan. Storasyster
Eltina, tio år, börjar skolan först på efter­
middagen. Barnen i Kosovo måste gå i skolan
i skift eftersom det inte finns tillräckligt
många skolor.
– Många familjer i vårt område tillåter inte
sina barn att gå i skolan. Men vi tycker att det är viktigt. Vi vill
att barnen ska kunna göra något bra av sina liv och då är utbildning viktigt, berättar föräldrarna och fortsätter:
– Att vara fattig är ingen ursäkt för att inte skicka barnen till
skolan. Det går att få hjälp. Vi får till exempel kläder till barnen
av deras kompisar.
Det är dags för pojkarna att gå och Eltina följer med ut.
Medan småbröderna går över järnvägsspåren säger hon:
– Jag älskar skolan och har många vänner där. När jag var
mindre så brukade en del barn kalla mig för gypsygirl, det är
inget fint ord och det gjorde mig ledsen. Men nu är det inte så
längre. Det har blivit stor skillnad i skolan sedan Rädda Barnen
började vara där.
På skolan Ramiz Sadiku går barn från förskoleklass
till nian. Skolan är en av flera som Rädda Barnen samarbetar
med. Insatserna­ är anpassade efter varje skolas behov men
fokus ligger alltid på att inkludera och integrera alla barn i
undervisningen – även barn från landets minoriteter och barn
med funktionshinder. På Ramiz Sadiku har Rädda Barnen
exempelvis stöttat lärare som startat stödundervisning i
matte och albanska och som engagerat sig i aktiviteter för
barnen efter skoltid.
– Parallellt har vi haft föräldrautbildningar för att öka föräldrarnas medvetenhet om vikten av utbildning. Vi har också gjort
utbytesbesök med andra skolor där vi har diskuterat integration,
berättar Arif Ademaj, skolans rektor.
Utanför klassrummen står barnskor i prydliga rader. Erolind
och Elitan tar av sig sina ytterskor och går in i klassrummet. Det
ger ett färgglatt och barnvänligt intryck och ser nästan ut som ett
klassrum för förskolebarn i Sverige.
barn
Valbone Hyser
I Kosovo lever
de flesta romerna
under miserabla
förhållanden.
Före 1999 fanns det inga förskoleklasser på skolorna i Kosovo.
I dag finns det flera hundra – mycket tack vare att Rädda Barnen
tillsammans med Ikea tog täten i arbetet och iordningställde
380 klassrum runt om i landets skolor.
Läraren påkallar barnens uppmärksamhet och strax får de
sätta sig i en ring på sina små stolar. Barnen är lite uppspelta –
de ska träna inför sin uppvisning och det är både sång och dans
som står på schemat. Fröken tar ton och alla 32 barn klämmer i
för full hals. När barnen ska öva sin dans är det inget av barnen
som ratar tvillingarna för att de är romer utan alla barn dansar
med alla.
Men när det är dags för fikapaus märks en skillnad. Alla barn
utom tvillingbröderna Erolind och Elitan har något med sig att
äta. Deras arbetslösa föräldrar har helt enkelt inte råd att skicka
med dem någon mat.
B
arnen från de nationella minoriteterna i
Kosovo kommer oftast till första klass med
helt andra förutsättningar än andra barn.
Analfabetismen är hög bland RAE-befolkningen och synen på skolan är negativ. Men
genom att övertyga föräldrarna om att skicka
barnen till förskolan, får barnen en mycket
bättre chans att klara den vanliga skolan.
På förskolan får de också lära sig andra viktiga saker som de
kanske inte får med sig hemifrån, som att lära sig om siffror
och bokstäver­– och hur man håller i en bok.
18
nr3.2015
I staden Mitrovica har den lokala kvinnoorganisationen Gaga en fin liten förskola mitt
i ett ashkaliskt kvarter. Ordföranden Gjylishah Fetahu driver centret tillsammans med
Arbnora Rama som är lärare och psykolog.
Centret har även en assistent anställd.
– I början var det svårt för föräldrarna
att förstå nyttan med att barnen skulle gå i
förskola. De kan ju varken läsa eller skriva
själva, vissa kan inte ens skriva sitt namn,
berättar Gjyleshah Feahu stolt.
En mamma kommer för att hämta sin
dotter. Det är Valbone Hyser. Hon har sex
barn att ta hand om och en sjuklig svärfar.
Maken har visserligen jobb som polis, men
lönen är väldigt låg. Familjen lever långt
under existensminimum. Liksom många
andra RAE-familjer är barnbidraget en
viktig inkomstkälla. Men när barnen fyller
fem år upphör bidraget. Det är ett av skälen
till varför de flesta RAE-familjer har så
många barn.
För Valbone Hyser känns det jättebra att
lämna barnen på förskolan.
– Här får de lära sig bra saker och utvecklar
också en kärlek till skolan. De får se böcker
och höra berättelser. När de sedan ska börja i
Erolind och Elitan
första klass och får träffa andra barn som inte
kommer från våra kvarter, är det bra att de
lärt sig hur de ska bete sig för att passa in lite
bättre, säger Valbone Hyser.
Snart ska Gagas förskola integreras med
den vanliga skolan. Det ser Gjylishah Fetahu
fram emot. Hon berättar att även hon, som
ändå tyckte att hon var upplyst när det gäller
vikten av utbildning, har ändrat inställning
tack vare projektet med Rädda Barnen.
– Rädda Barnen har byggt upp min
kapacitet­ både som människa och som ledare.
Det bär jag vidare till barnen. Hela vårt RAEkvarter har dragit nytta av Rädda Barnens
projekt, säger hon och ler.
I bilen på väg tillbaka till Pristina
konstaterar­ Rädda Barnens Melita Kabashi
att deras hårda arbete ger resultat, men att
förändringarna tar tid att åstadkomma.
– Vi jobbar mot alla viktiga institutioner
och myndigheter, men det tar tid att få till
synbara förändringar. Men genom att ha
en helhetssyn i vårt arbete och genom att
involvera­ alla viktiga aktörer kommer vi att
nå fram till hållbara förändringar för barnen
i Kosovo, även för de mest utsatta, säger
Melita Kabashi. *
barn
19
nr3.2015
FAKTA
Kosovo är Europas yngsta
land. Staten utropade sin
självständighet från Serbien
2008 och i dag har 107 av
FN:s 193 medlemsstater
erkänt landet. Kosovo är ett
litet land i dubbel bemärkelse
– där bor 1,7 miljoner invånare
på 10 000 kvadratkilometer,
en yta som motsvarar Skånes.
Albanska och serbiska är de
officiella språken. Hälften
av befolkningen är under
25 år och 30 procent av dem
är barn. Tre procent av barnen
har tillgång till barnsjukvård­. Arbetslösheten är hög.
Ungdomsarbetslösheten
är 55 procent.
Familjen Halili
tycker att livet
har blivit bättre
för hela familjen
sedan Xhemile
fått hjälp.
Xhemile , 4,
har flera handikapp. Hon älskar
att komma till
rehabcentret
handikos – en hjälpande hand
När fyraåriga Xhemile Halili
kom till rehabcentret första
gången kunde hon knappt
röra sig. Nu kan hon både
sitta, krypa, äta själv
– och säga pappa.
i g ja kova d r i ve r den nationella romska föreningen
Handikos ett rehabiliteringscenter för handikappade barn.
Centret är ett av åtta som Rädda Barnen stöder i Kosovo
tillsammans med Ikea. Bland annat har centren fått hjälp med
utrustning, utbildning av personalen och vissa har även fått sin
lön via Rädda Barnen. Tanken är att kommunerna så småningom
ska ta över verksamheterna, vilket har lyckats i ett par kommuner.
Centren är öppna för alla handikappade barn i landet och
dit söker sig även barn från Kosovos allra fattigaste familjer –
många från någon av minoriteterna romer, ashkali och egyptier,
RAE. Handikos arbetar mycket med uppsökande verksamhet,
även i RAE-områdena. De handikappade barnen göms ofta
undan – många gånger får de inte ens gå ut.
På den mjuka mattan i det lilla rummet leker några barn med
pedagogiska leksaker. Xhemile ser nöjd ut. Hon sitter i en stol
och har klossar framför sig på bordet. När barnen behöver stöd
finns två ur personalen där för att hjälpa, en pedagog och en
fysioterapeut. Varje barn har en egen rehabiliteringsplan och
pedagogerna för noggrann statistik över barnens framsteg
och utveckling.
TEXT ANNIKA RYDMAN
FOTO KARL MELANDER
barn
20
nr3.2015
– Xhemile har blivit så mycket bättre, det är helt fantastiskt.
Den hjälp vi får här har förändrat hela vårt liv, säger Miradije
Halili, mamma till Xhenile.
Miradije och hennes man Selami Halili är romer och bor
utanför­ staden i ett romskt område. De är arbetslösa och de
säger att livet är svårt. Innan de kom i kontakt med centret
visste de inte hur de kunde hjälpa sin dotter.
– Handikos har inte bara hjälpt vårt barn att må bättre
utan hela familjen. Vi har fått hjälp med att söka bidrag från
kommunen­ för Xhenile, något vi inte visste att vi hade rätt till,
säger Miradije Halili.
Miradije och Selami Halili försöker påverka andra föräldrar
som har handikappade barn att ta med barnen till centret. Men
alla familjer nappar inte.
– I en familj ville mamman skicka sitt barn hit men då sa
svärmodern nej, så det gick inte, berättar Miradije Halili.
Ilirjana Zusha arbetar som psykoterapeut på centret. Hon
berättar att många av barnens föräldrar är så fattiga att de inte
har råd att ta sig hit. Därför åker frivilliga från föreningen runt
i bostadsområdena och hämtar barnen.
barn
– Vi jobbar också med att utbilda föräldrarna i hur de
kan hjälpa sina barn hemma. Det kan vara hur de ska mata
barnen, sköta deras personliga hygien och leka med dem.
Ibland skickar vi med dem pedagogiska leksaker, berättar
Ilirjana Zusha.
när h an di kos började med sin verksamhet på
centret var misstänksamheten bland föräldrarna stor. I dag hör
många föräldrar av sig. Föreningen arbetar också för att de
handikappade­ barnen ska få gå i skolan och även integreras i
de vanliga klasserna. På flera skolor har det gått jättebra medan
andra skolor är mer tveksamma.
– Vi har sett en attitydförändring när det gäller handikappade barn, inte bara bland föräldrarna men även bland skolor,
politiker­ och tjänstemän här i kommunen, säger Ilirjana Zusha.
Ändå har kommunen valt att inte ta över verksamheten fullt
ut. I dag arbetar tre volontärer, bland annat fysioterapeuten,
oavlönat på centret.
– Det är en obeskrivlig känsla att kunna hjälpa dessa barn till
ett bättre liv. Därför fortsätter vi, säger Ilirjana Zusha. *
21
nr3.2015
hur är det att vara
rom i kosovo?
HALLÅ DÄR!
Jonathan Spampinato
delian drezaj
»I min förra skola hade jag problem
därför att jag är rom och det var svårt
att bli integrerad. Det var inte så roligt.
Men när jag bytte skola blev det bättre.
Jag bor med min mormor och ibland
kommer min mamma förbi. Pappa är
kvar i Tyskland där jag föddes. Min
största dröm är att ha ett eget hus
som jag kan bo i. Men just nu vet jag
inte hur det blir för min moster vill
adoptera mig och flytta till Tyskland.«
valon cenaj
15 ÅR, PEJA
»Jag saknar verkligen att gå i skolan,
men det gick bara inte att vara där.
Varje dag jag kom dit blev jag retad
och slagen därför att jag är rom. Det
var hemskt. Vi romer är bortglömda,
vi är inte alls integrerade i samhället.
Mamma och pappa är i Pristina och
tigger så mormor tar hand om mig och
mina tre syskon här i Peja. Jag drömmer­
om att kunna gå i skolan och att utbilda
mig till målare som målar hus.«
enisa kurti
14 ÅR, GJAKOVA
»Jag är ganska ljus och därför tror inte
människor att jag är rom. Jag tänker
inte att min etnicitet håller tillbaka mig
på något sätt. Det intresserar mig helt
enkelt inte att tänka så. Min mamma
och pappa har alltid stöttat mig och det
går bra för mig i skolan. Min plan är att
bli sjuksköterska och jag vill arbeta
med äldre.«
arben rama
12 ÅR, PEJA
»Jag älskar att gå i skolan och min
lärare är jättesnäll. Jag vill så gärna
gå på universitetet och bli engelska­
översättare. Men det är många som
säger till mig att det inte kommer att
gå eftersom jag är rom. Mamma och
pappa är i Pristina och tigger och vår
moster tar hand om mig och mina
syskon. Vi bor sju personer i ett rum
och ibland får jag gå hungrig till skolan.«
barn
22
nr3.2015
Foto Jonathan Hyams/Save the children
foto IKEA Foundation
12 ÅR, PEJA
Ny katastrofutbildning
ska rädda barns liv
Barn är alltid de mest utsatta när en katastrof
inträffar och det gäller att agera omedelbart för att
hinna rädda liv. För att kunna genomföra snabba
och effektiva katastrofinsatser krävs professionellt
ledarskap och hög lokal kapacitet i katastrof­
området. Rädda Barnen vill bidra till att förbättra
och öka kapaciteten inom hela den ideella sektorn
och har därför åtagit sig att utbilda och träna nästa
generation insatsledare. IKEA Foundation deltar
i satsningen med 46 miljoner kronor till Rädda
Barnen, vilket finansierar utbildningen av cirka
600 personer från en rad olika nationella och internationella ideella organisationer. Den kompetens­
höjningen kommer att leda till framgångsrika
katastrofinsatser som räddar många fler barns
liv – över hela världen.
PARTNERS
18,5 VARV
RUNT JORDEN!
Så många steg har
deltagarna under
vårens upplaga av
Rädda Barnens steg­
tävling promenerat för
att rädda mammors och
nyfödda barns liv. För
varje deltagare skänker
Select Wellness 50 kr till
Rädda Barnens globala
hälsoprojekt. Det blev
totalt 125 000 kr i våras
och mer pengar väntas
efter höstens tävlings­
omgång som pågår just
nu. Stort varmt tack!
Håll utkik efter nästa
tävling på steg.se
SKYDDA BARNMIGRANTERNA!
Nu är det dags igen
för Radiohjälpens
insamling Världens
Barn som är inne på
sitt sjuttonde år. Den
26 september och
3 oktober genomförs
den stora riksin­
samlingen och den 2
oktober sänds galan
i SVT. Förra året gav
kampanjen­ cirka 71
miljoner kronor och av
dem fick Rädda Barnen
8,6 miljoner kronor.
Tack vare de pengarna
fortsätter det viktiga
arbetet i Västafrika,
Senegal och Gambia,
där hundratusentals
barn lämnar sina
familjer på landsbygden
för ett farligt, ensamt
liv i städerna i jakt på
jobb och utbildning.
Rädda Barnen ger
barnmigranterna skydd,
psykosocialt stöd samt
kontakt med den lokala
social- och hälso­vården.
Barnen får också skol­
gång och yrkesutbild­
ning samt möjlighet att
själva påverka sin situa­
tion, genom att organ­
isera sig i så kallade
barnskyddskommittéer.
Dessa kan arbeta
aktivt mot våld och
utnyttjande samt
rapportera och följa
upp övergrepp mot
barn. Pengarna från
årets insamling kommer
att användas för att
fortsätta skydda
barnen som flyttar
från sina familjer.
barn
23
nr3.2015
TRYGGARE MILJÖ
FÖR BARN I SVERIGE
Under år 2014 bidrog
organisationen Folkspel
med 1,6 miljoner kronor
till Rädda Barnens
arbete för barns rättig­
heter i Sverige. Tack
vare det får många
barn i landet en tryg­
gare uppväxtmiljö. Ett
exempel är »High Five –
idrott för alla«, en verk­
samhet som uppmanar
idrottsföreningar att ta
fram handlingsplaner
som ger beredskap och
rutiner för att förebygga
och hantera diskrimi­
nering och kränkningar.
MILJONER TILL
BARNEN I NEPAL
Efter vårens jordbäv­
ningskatastrof agerade
Rädda Barnens sam­­
arbetspartners­ snabbt.
IKEA Found­ation­, H&M
­Conscious Foundation­
och Radiohjälpen
bidrog tillsam­­­­­mans­ med
över tre miljoner kronor,
vilket har räddat tusen­
tals barns liv. Under de
första tre månaderna
nådde Rädda Barnens
katastrof­insatser i
Nepal över 254 600
barn. Totalt fick
427 900 drabbade
akut hjälp på olika sätt.
Foto Adam Hinton/Save the children, peter helperin, thomas althin, tom van cakenberghe/save the children
IKEA Foundation stöttar
Rädda Barnens arbete för
att inkludera romska barn
i samhället i Kosovo
– Varför?
– Vi tycker att alla barn
förtjänar en utbildning av
hög kvalitet, oavsett språk,
hudfärg eller etnicitet.
Romer och serbiska barn
har traditionellt varit marginaliserade, och blir fortfarande alltför ofta förbisedda. Vi finansierar dessa
program för att bryta den onda cirkeln av fattigdom som
många familjer är fångade i.
Flera av era medarbetare har besökt projekten,
vad var deras intryck? Vad berörde dem mest?
– Hittills har vi haft två IWitness grupper som besökt
projekten i Kosovo, och de uppskattade särskilt möjligheten att interagera med barnen som tog del i projekten.
De kände stor ödmjukhet inför arbetet som görs av
Rädda Barnen och dess lokala partners.
– Förra året gjorde jag själv ett besök och det som slog
mig särskilt är hur lätt det är att glömma att det här –
mitt i Europa – fortfarande finns så stor fattigdom och
diskriminering av barn från minoritetsgrupper och barn
med funktionshinder.
Varför har ni valt Rädda Barnen som en av
era partners?
– Sedan 2006 har IKEA Foundation och Rädda
Barnen samarbetat för att ta itu med de bakomliggande
orsakerna till barnarbete inom bomullsindustrin och
bomullsproduktionen i Indien. Samarbetet har visat
sig vara framgångsrikt och har lett till att vi öronmärkt
nästan 40 000 000 Euro till program runt om i världen
som kan skapa betydande varaktig förändring.
Kan du nämna några resultat av det arbete som
utförs i Kosovo som ni på IKEA Foundation är särskilt
stolta över?
– Det finns många bra exempel, för att nämna några
konkreta resultat så har programmet i Kosovo uppnått:
mer än 300 marginaliserade barn inskrivna i förskolan
och förskoleundervisningen för första gången under
förra året genom den inkluderande undervisnings­
modellen; 14.000 barn gynnades av förbättrade
inlärnings­miljöer; och kommunala barnförsamlingar
är nu aktiva i sex kommuner.
Hur kan IKEA Foundations engagemang inspirera
andra företag i Kosovo att engagera sig i
CSR-arbete?
– Starka partnerskap kan uppnå bra resultat, och
våra program med Rädda Barnen har visat på detta.
Engagemang i CSR-arbetet handlar om att göra världen
till en bättre plats för våra barn. När företagen också
engagerar sina medarbetare i god sak som vi gör med
våra IWitness program kan de skapa en positiv känsla
av utveckling och inspirera sina medarbetare. Många
känner stolthet över att deras arbete bidrar till ett bättre
liv för människor och samhällen som inte har så mycket
resurser som vi har. HON
TROTSADE
FÖRTRYCKET
Redan som barn gick Sunita Memetovic sina
egna vägar. Nu arbetar hon som jurist på en
advokatbyrå och i framtiden vill hon jobba
med romers rättigheter i Europa.
TEXT ANNIKA RYDMAN FOTO JÖRGEN HILDEBRANDT
– jag k a n va r a den första romska kvinnan
som tar juristexamen i Sverige, berättar Sunita
Memetovic som utbildar sig vid Uppsala universitet.
Hon säger det med stolthet men också med ett
höjt ögonbryn. Det borde inte vara så, det borde
finnas fler med samma examen, menar hon.
– De flesta lärare jag mött i mitt liv har ingen
kunskap om Sveriges fem minoriteter dit vi romer
hör och det finns ingen förståelse för den strukturella
utsatthet vi möter. Det behövs verktyg så att lärarna
förstår hur de kan hjälpa barnen.
Men det är inte bara skolan som brister, även
föräldrarna har en del i att så få romska barn och
ungdomar satsar på utbildning. Och det i sin tur,
barn
säger Sunita, har en historisk förklaring – romer
hade skolförbud ända in på 1960-talet.
– Många föräldrar kommer från en icke-utbildad
generation. Det saknas utbildningstradition
bland romer och även en medvetenhet om vikten
av utbildning.
Samtidigt tycker Sunita att människor
trots allt ändå har ett eget ansvar när det gäller
barnens skolgång.
– Men samtidigt – när saker som skånepolisens
resanderegister dyker upp blir det ännu svårare
att prata om att vi romer också har ett eget
ansvar. Det spelar liksom ingen roll hur vi gör,
vi blir dömda. –>
24
nr3.2015
barn
25
nr3.2015
– Jag alltid varit bra på att avfärda det negativa. Jag har
alltid haft en egen drivkraft, säger Sunita Memetovic
»»
Vi romer har många
I skolan var Sunita ivrig att
lära. Men hemma kunde hon
inte få så mycket hjälp. Hennes
mamma hade bara gått några år
i skolan, pappan är analfabet.
– Men jag var en smart unge
som själv kunde söka hjälp.
gemensamma nämnare,
men det är samtidigt
mycket som skiljer oss åt«
sunita har vu x it u p p i Sverige. När hon var ett år
flydde hennes föräldrar från kriget i det forna Jugoslavien och
efter tre avslag fick familjen till slut stanna. De bosatte sig i Säffle
i Värmland där släkt och vänner redan fanns.
– Mamma klarade sig fint på direkten. Hon gick SFI och lärde
sig svenska, hon är en stark kvinna.
Hennes föräldrar är entreprenörer och de startade en
liten livsmedelsbutik i Säffle. Sedan dess har de startat flera
andra företag.
I skolan var Sunita ivrig att lära. Men hemma kunde hon
inte få så mycket hjälp med läxorna. Visserligen hade hennes
mamma gått några år i skolan, men pappan är analfabet.
– Men jag var en smart unge som kunde navigera rätt för
att få hjälp. Det var mitt sociala nätverk som hjälpte mig att
klara skolan.
När Sunita gick i mellanstadiet skickade hennes lärare in
en ansökan till SVT för hennes räkning. Lärarna tyckte att hon
skulle passa perfekt i rollen som Daphne i Agneta FagerströmOlsson och Peter Birros tv-film »Den förste zigenaren i rymden«.
Rollen blev hennes och hon kom att tillbringa månader på
resande fot i Europa under inspelningarna.
– Jag har faktiskt varit ute i Europa och sett hur romer lever.
Barn som bor i kloaker i Rumänien, barn som sniffar lim och
barn som tvättar vindrutor på bilar för att få ihop pengar till mat.
Jag har med egna ögon sett hur romer kränks på så många
olika sätt.
barn
Väl hemma i trygga Säffle började Sunita fundera över
romers situation. Hon kom redan då att förstå hur komplicerad
frågan är. Och hon kände att hon ville arbeta för romernas
situation i framtiden, även om hon också drömde om att
bli skådespelare.
e f t e r to lv å r i sä f f l e , när Sunita hunnit bli tretton
år, flyttade familjen till Trollhättan. Det blev ett dramatiskt kast i
hennes liv. In på bara skinnet fick hon uppleva det hon sluppit i
Säffle – rå rasism.
– Min familj har alltid varit noga med att tala om att vi var
romer. Så när vi kom till Trollhättan berättade vi som vanligt för
folk att vi var romer och det slog hårt mot hela familjen, berättar
hon och fortsätter:
– Vi blev attackerade på grund av vårt ursprung. I skolan fick
jag och mina syskon höra att »ni zigenare bara stjäl« och att vi
var »äckliga smutsiga zigenarungar«. Min bror blev så mobbad
att han var tvungen att byta klass.
Men trots svårigheterna fortsatte Sunita fokusera på skolan
och karaten. Att bli duktig, bäst, drev henne. När hon gick ut
gymnasiet hade hon MVG i nästan alla ämnen.
– Jag har funderat mycket på min barndom, varför jag är den
jag är och varför jag är där jag är. Visst har jag mött fördomar
i olika sammanhang, som i skolan och till och med i karate­
landslaget, säger hon och fortsätter;
– Men även om det har varit hårt och tufft många gånger så
26
nr3.2015
har jag alltid varit bra på att avfärda det negativa. Jag har alltid
haft en egen drivkraft. Ingen av mina fyra syskon har läst
vidare, men kanske kommer min yngsta syster att göra det,
vi får se.
Drivkraften använde hon också gentemot sina föräldrar under
uppväxten, exempelvis för att få åka på karateläger vilket inte
ansågs helt ok i de romska kretsarna att en tonårsflicka fick göra.
– Men jag argumenterade för min sak och kunde möta mina
föräldrars resonemang och så fick jag som jag ville.
Jag var nog ett lillgammalt barn. Och i dag kan jag känna
mig som 50 år fast jag fyllde 25 i somras, säger hon och skrattar.
som Sunita kallar för tiggarturismen. Tiggarna har all rätt att
vara här, både enligt EU-direktivet om fri rörlighet och enligt
FN:s allmänna rekommendationer om mänskliga rättigheter,
betonar Sunita.
– Men problemet är att de fördomar och den diskriminering
som vi levt med i alla tider ökar på grund av tiggarna och det
beror på att människor har så svårt för att särskilja saker och att
förstå att det handlar om olika komplexa problem i en strukturell
diskriminering, säger hon och fortsätter:
– Politikerna har heller inte hittat verktygen för att romerna
ska komma ikapp med allt som de gått miste om på grund av den
strukturella diskrimineringen. Därför måste man jobba på flera
fronter samtidigt.
Sunita vill att romska barn och ungdomar ska stärkas. De
behöver lära sig mer om vilka rättigheter de har och vad som
krävs av dem för att kunna läsa vidare.
– Många unga vet inte ens var de ska vända sig när de blir
diskriminerade. Och jämställdhetsarbetet är jätteviktigt. Föräldrar måste få kunskap om hur det är att vara ung romsk kvinna
idag, det har ju hänt en hel del i samhället.
I dag arbetar Sunita som jurist på advokatbyrån Fager
Hohenthal Juridik och har hand om ärenden som berör asylrätt,
brottmål, familjerätt och mänskliga rättigheter.
– Mitt mål är att bli advokat och att jobba med romska rättigheter och jämställdhet på ett internationellt plan. Det finns så
mycket att göra för romernas situation i Europa. *
sun i ta h ar e ng ag e rat si g i romernas situation ända
sedan tonåren. Hon har varit projektledare för Anti(z) i Uppsala
och hon har varit aktiv i Tjejers rätt i samhället, Tris, där hon
jobbat med att öka studiemotivationen bland romska ungdomar. Sedan tre år tillbaka sitter hon med i referensgruppen till
regeringens­ strategi för romsk inkludering.
Att vara rom i Sverige är att vara en av riksdagen erkänd
minoritet – men att ändå bli sammankopplad med världens alla
romer. Det tycker inte Sunita om.
– Vi romer har självklart många gemensamma nämnare, men
det är samtidigt mycket som skiljer oss åt som språk, religion
och sedvänjor. Bara här i Sverige finns fem olika grupper av
romer, säger hon.
Ett annat stort problem i dag för de svenska romerna är det
barn
27
nr3.2015
>>
skolan
är ett ljus
i mörkret
Jag vill inte att
barnen ska se
det jag gör.«
En bedagad husvagn står uppställd på parkeringen
utanför församlingshemmet på Hisingen i Göteborg.
Vet man inte bättre är det lätt att tro att den gått i total dvala
i väntan på bättre tider. Men här bor tioåriga Aiche
Pruteanu med sin mamma och sina syskon.
A
iche Pruteanu kom
till Göteborg med
mamma Gica och
sina syskon i slutet
av förra sommaren­.
Räddnings­miss­
ionens öppna
förskola gav dem
en första inblick i svenska språket. Kort
därefter fick hon börja i riktiga skolan.
– Nervöst? Nej, skrattar Aiche.
Tvärtom, jag var stolt och glad. Jag skulle
ju få börja andra klass!
Hon fick snabbt flera kompisar,
­Alexandra och Siristi är de närmaste.
Hon gillar svenska, men det är ändå
rasten som är bäst. Då får hon leka med
sina kompisar. Och hoppa hopprep, det
är en favorit.
Om Aiche är glad och till synes
sorglös är resten av familjen desto mer
bekymrad­. Varken storebror Sedat, 11,
eller storasyster Semat, 14 vill vara med
på bild. De vill inte att andra i skolan ska
se hur de bor.
Semat berättar hur mycket hon tycker
om skolan jämfört med den i Rumänien.
– Lärarna här är respektfulla. De leker
med oss. I Rumänien fick vi stryk. Utbildningen där är mycket sämre och vi fick
muta lärarna med pengar för att få börja
nästa årskurs.
Semat går i åttan i Göteborg. Hon gillar
matte, engelska – och musik! Hon är bäst
på att sjunga och skulle vilja bli artist.
Så gillar hon gymnastik, och syslöjd
TEXT ANDERS FRELIN FOTO TOMAS OHLSSON
Ion Stan
– hon har gjort en egen klänning.
Hon skulle så gärna gå kvar, men vet
inte ifall hon får. Husvagnen måste de
flytta ifrån, men vet inte vart.
– Att bo i husvagn är bara en tillfällig
lösning, betonar Ulrika Falk, samordnare
på Räddningsmissionen.
Vagnen på Hisingen är en av åtta
som missionen köpt in och som nu står
utanför­ olika församlingshem i Göteborg.
– Att bo så ingen bra lösning, men
det är bättre än alternativet. Det ger oss
möjlighet att träffa och prata med de
utsatta EU-medborgarna, och det ger
dem möjlighet att planera för nästa
steg i livet.
barn
28
nr3.2015
Semats oro gnager. Hon bröt ihop
under ett möte familjen hade med
personer­ från socialtjänsten.
– Vi gick till socialtjänsten för att
be om hjälp. Barnen hade så stora
förhoppningar. När de fick veta att vår
situation inte skulle kunna förbättras
föll Semat ihop, berättar hennes
mamma Gica.
Semat orkar inte med den ständiga
pressen med att ha det så knapert och
framförallt oron över att inte veta vad som
ska hända. Hon tystnade vid mötet och
ville inte prata mer. Det enda hon sa var
till sin mamma: »Det här var dagen då
hoppet dog«.
Skulle Semat hotas med utvisning
tänker hon fly och ta problemen med att
behöva hålla sig gömd. Hon vill inte tillbaka till Rumänien och till deras lilla
by Onesti.
– Vi har ingenting där, inget hus,
ingenting.
Mamma Gica är ensamstående med
fyra barn. Det äldsta barnet är vuxet, gift
och bor kvar i Rumänien. Efter att Gicas
turkiske man lämnat henne träffade hon
en annan man som lovade henne ett hus
och att hjälpa barnen, bara de kom till
Sverige. Men han lurade henne och hon
fick börja tigga på gatorna.
– Sedan blev det en tröst att jag träffade
Ion och Ulrika här på Räddningsmissionen. Framförallt gav de barnen lite trygghet. De blev glada och säkra.
Gica fick möjlighet att börja sälja de
Aiche och hennes syskon vet
direkt vad somstår högst på
önskelistan, svaret kommer
direkt: ett eget hus!
hemlösas tidning Faktum och de fick
flytta in i husvagnen.
– Mina barn är mitt hjärta. Jag kan
inte lämna mina barn ensamma. Jag
tackar Gud för mina barn. Gica sitter på
husvagnens­ dubbelsäng. Rösten stockar
sig och gråten kommer så fort hon pratar
om barnen. Aiche går fram och kramar
sin mamma.
– Nej, det fanns inte som alternativ att
lämna barnen i Rumänien. Vi måste vara
tillsammans. Barnen behöver en mamma,
och helst en pappa också.
v i l ämnar h i si ng e n och tar oss
in till Majorna. Utanför Hemköp på Stigbergstorget sitter Sveriges mest kända
tiggare. Förra året fick 29-åriga Vaneta
Lleva en hink vatten över sig fyra gånger
när butikschefen skulle »tvätta fönstren«.
Chefen fick sparken och dömdes i
tingsrätten för ofredande till 50 dagsböter
och skadestånd på sammanlagt
20 000 kronor.
Hemma i byn utanför staden Pleven
i Bulgarien finns Vanetas 7-årige pojke
Metodin och hennes två flickor
Alexandra, 6, och Viktoria, 3.
Hon är här i Göteborg tre månader i
stöten, så länge uppehållsrätten gäller.
Vaneta Lleva
Mellan passen är hon hemma en månad i
taget. Så har hon hållit på i två år nu.
-Jag vill inte stanna så länge som jag
gör, men jag har inget val. Det finns inga
alternativ.
Vaneta börjar gråta när jag frågar
om barnen.
– Jag längtar efter dem hela tiden och
barnen längtar efter mig, deras mamma.
Men vad ska jag göra.
Har du tänkt tanken att ta
med barnen?
– Om jag hade haft ett riktigt jobb så
hade jag gjort det. Men jag vill inte att
barnen ska se det jag gör. Och jag vet inte
vilka som skulle se efter dem här.
barn
29
nr3.2015
De två äldsta går i skolan, den yngsta
i förskolan. Vanetas man lämnade henne
för ett par år sedan, därför bor de hemma
hos hennes mamma. Mamman och en
bror hjälper barnen till och från skolan.
Eftersom Vaneta är ensam räcker
pengarna­ hon tigger ihop bara till skola,
mat, boende och transporter.
Vad gillar dina barn att göra?
Hon tänker efter länge, länge. Mörknar
i ansiktet och sakta faller fler tårar.
– Jag vet inte längre vad de gör, jag
har varit borta så länge från dem. Min
mamma vet bättre.
ion stan från onesti i Rumänien har varit i Sverige och Göteborg i
åtta år nu. Han kom hit när landets nya
medlemskap öppnade upp EU. Han
tvekade aldrig om barnen. Han tog hit
både sin fru Alina och sina fyra barn,
som nu är mellan 5 och 16 år, redan efter
fyra månader.
– Jag skulle inte stått ut utan dem.
Han började med att spela dragspel
på gatan, tigga och att efter ett tag sälja
gatutidningen Faktum.
Nu jobbar han på Räddningsmissionen
och hans fru Alina städar. Femåringen
går på förskola och de övriga i skolan.
Hans barn har vuxit upp i Sverige och
känner inte till Ions hemland. För dem är
Göteborg­ och Högsbo hemma.
Ion Stan jobbar med barnen som
kommer hit till missionens öppna
förskola. Han pratar bra svenska och
agerar ofta tolk. Han rör sig också mycket
ute på stan med missionens jourgrupp,
pratar med och peppar tiggarna. Han
besöker de som bor i husvagnarna och är
lite av deras fastighetsskötare.
Han visar sina landsmän hur allt
fungerar, att alla måste kämpa, och
hålla ordning.
– Du måste själv vilja hjälpa dig framåt.
Du kan inte förlita dig på hjälp från andra
människor hela tiden. Och det spelar
ingen roll var du bor: husvagn, bil, tält,
eller på gatan – du måste städa efter dig. *
bostadsorten
avgör om barn Får
utbildning
Många kommuner i Sverige nekar
utsatta EU-medborgares barn att gå i skolan.
Göteborg är kommunen som går på tvärs.
De erbjuder både utbildning och sjukvård.
TEXT ANDERS FRELIN FOTO TOMAS OHLSSON
- pap p ers lösa ba r n har rätt till
utbildning och sjukvård i hela Sverige,
men inte utsatta EU-medborgare. I vissa
kommuner tvingas romska barn hålla sig
gömda helt utan skola eller stöd!
Ulrika Falk är upprörd. Hon är
samordnare­ på Räddningsmissionen
i Göteborg, en ideell hjälporganisation som bland annat stöttar utsatta
EU-medborgare­, med en öppen förskola
och hjälp till tillfälligt boende.
Göteborg är i sin tur kommunen som
går på tvärs mot andra i Sverige. Här ges
utsatta EU-medborgares barn, oftast
romer, både utbildning och sjukvård.
Att Göteborg tar emot barnen beror
delvis på historien om Meros camping i
Askim. Där havererade för några år sedan
pingstpastor Jan-Erik Mårtenssons
från början goda intentioner att ta emot
hemlösa och samhällets värst drabbade.
När campingens misär hamnade i knät
på kommunen valde politikerna att ordna
boende och skolgång till de romska
barnfamiljerna. En politisk gärning som
fått andra föräldrar att våga visa fram sina
barn i Göteborg.
– Det gör att vi har haft barn till utsatta
EU-medborgare här sedan 2007 när
Bulgarien och Rumänien kom med i EU,
säger Ulrika Falk.
– Sedan har vi politiker som tycker att
det är bra att barnen syns. Skulle barnen
inte få finnas skulle de inte försvinna, bara
bli osynliga.
Andra kommuner, som Uppsala, Umeå
och Motala, har sagt nej till att låta utsatta
barn få gå i skolan. Flera kommuner
hörde villrådigt av sig till arbetsgivar­
organisationen SKL för att få vägledning
om vad som ska gälla.
I slutet av förra året kom juristernas
utlåtande: utsatta EU-medborgare har
inte rätt till någon skolgång. Samtidigt
säger juristerna att kommuner eller
enskilda rektorer inte bryter mot några
regler ifall de ger barnen undervisning.
Ett utlåtande som knappast gjorde vill­
rådiga kommuner klokare.
Motalas politiker gick ett steg längre
i sin undran om kommunen beslut var
rätt eller ej. Skolväsendets överklagandenämnd fick pröva frågan utifrån ett enskilt
fall och i februari kom domen som gick på
samma linje som SKL:s jurister. Nämnden
fann att skollagens rätt till utbildning inte
gäller för barnet.
– Det är ju egentligen inte EU-­­­med­
borgare­ beslutet handlar om utan i praktiken enbart romska barn eftersom de är de
utsatta, säger Ulrika Falk och fortsätter:
– Med tanke på hur romer tidigare
behandlats i Sverige och att integrations­
minister Erik Ullenhag förra året viftade
med vitboken så är det här otroligt upp­­
rörande. Nu kommer en ny grupp romer
till Sverige och historien upprepar sig.
i sto c k h o l m säger myndigheterna
att det knappt finns några romska barn.
De möter ett fåtal runt 17 år, en ålder då
de enligt romerna själva är vuxna.
– Men vi ser dem som barn, de är ju
under 18. Oftast finns det någon vuxen
barn
30
nr3.2015
Barnministern
säger nej
Sveriges barnminister Åsa Regnér
säger nu nej till skolgång i Sverige
för utsatta EU-medborgare.
TEXT ANDERS FRELIN FOTO TOMAS OHLSSON
Vitboken om övergrepp av romer var
regeringens sätt att erkänna Sveriges
mörka historia.
– Ändå upprepar sig historien nu när
romska barn nekas skola, menar Ulrika Falk.
med och då förklarar vi att man som barn
i Sverige inte får tigga på gatan eller sova
på boplatser, säger socialförvaltningens
samordnare Veronica Wolgast Karlberg.
Hon menar att myndigheterna är
väldigt tydliga och att samtalen oftast
slutar med att barnen åker hem.
– Barn ses som barn oavsett om de bor i
Stockholm eller bara vistas här. Vi skulle
aldrig gå med på att yngre barn skulle
finnas på en boplats, då ska vi ju inte göra
det i det här fallet heller.
Socialtjänstens tydlighet har såklart
en hämmande effekt och får säkert andra
utsatta EU-medborgare att lämna sina
barn hemma. Eller möjligen göra dem
osynliga ifall du pratar med Ulrika Falk. *
-de t b e h övs stab i l i t e t och
sammanhållen skolgång där barnen till
utsatta EU-medborgare bor. Jag ser det
inte som en lösning att de här barnen
skulle gå tre månader i stöten i skola
i Sverige, säger Åsa Regnér, Sveriges
barn- och jämställdhetsminister.
– Vi tänker stödja barns utbildning i
Rumänien. Det är bra att stödja det som
redan görs och försöka skapa kontinuitet.
För att klargöra hur åkte Åsa Regnér
och Martin Valfridsson, Sveriges
nation­ella samordnare för utsatta
EU-medborgare­, till Rumänien i juni. Där
skrev de under ett samarbetsavtal mellan
länderna om hur Rumäniens fattigaste
kan stödjas. Avtalet som sätter ramen ska
nu fyllas med innehåll.
– Vi fokuserar på expertutbyte, att
bygga välfärdsmodeller med barn i fokus.
En grupp med experter från departement­,
myndigheter och kommuner i båda
länderna ska mötas i september.
På frågan om utsatta EU-medborgares
barn ska få gå i skola i Sverige eller inte
ger styrande olika svar. Skolminister
Gustav Fridolin har till Sveriges radio
betonat kommunernas rätt att erbjuda
utbildning. Han underströk vikten av att
göra barnkonventionen, med skrivningen
att alla barn har rätt till utbildning, till
lag. Men när Barn idag vill fråga skol­
ministern avböjer han och hänvisar till
barnministern.
För samordnare Martin Valfridsson är
skolgången en av de svåraste frågorna:
– Å ena sidan behöver barn som vistas
länge i Sverige få skolgång. Å andra
sidan fick jag nyss rapporterat om
cirka 100 rumänska barn som hoppat
av sin skola för att åka med föräldrarna
till Sverige. Det finns inget självklart
svar på vad som är långsiktigt bäst.
Jag ska vrida och vända på alla stenar
innan jag sätter ner foten, säger han
till Barn.
En antydan om vilket steg han ska ta
gav han dock direkt efter samtalet med
Barn i en artikel på DN Debatt där han
larmade om barnen som tagits ur skolan
i Rumänien och skrev:
»Om det svenska samhället sänder
ogenomtänkta signaler kring barn- och
skolfrågan riskerar vi att bidra till att
barn rycks ur en pågående skolgång«.
påståe n de t f i c k snabbt flera
mothugg. Europaparlamentarikern
Soraya Post (Fi) menar att det är en fråga
om respekt för de mänskliga rättig­
heterna att erbjuda barnen skolplats,
och juristen Andreas Pettersson anser
att den svenska skollagen ger alla barn
­ovillkorlig rätt till skolgång.
mart i n val f ri dsso n ska senast
första februari föreslå hur samarbetet
mellan alla som hjälper de utsatta
kan förbättras.
– Jag ska ge kommunerna möjlighet
att arbeta enhetligt. Samtidigt gäller det
kommunala självstyret så helt jämlikt
kommer det nog inte att bli.
Men om Åsa Regnér får bestämma så
är svaret
på frågan
om skolgång
eller inte klart:
– Jag ser inte att
det är för barnets bästa
att vara tre månader på en
plats och sedan tre månader på
en annan plats.
Med över två miljoner romer i
Rumänien och bara cirka 200 av deras
barn i Sverige är väl inte avbruten
skolgång ett stort problem?
– Jag vill inte gå in på det. Min
ingång är att vi ska stödja barn på plats
i Rumänien.
Sverige följer barnkonventionen som
säger att alla barn har rätt till utbildning.
Ändå finns hundratals barn i Sverige idag
som nekas skolgång. Hur ser du på det?
– Jag är ganska övertygad om att de
mår bättre av att vara på plats i Rumänien
än att ha en kringflackande tillvaro. *
Barnen Som
blir Kvar
Det senaste året har antalet EU-migranter
i Sverige fördubblats. De flesta är romer och
kommer från Rumänien. Kvar i hemlandet blir
barnen. Pojkar och flickor som får känslomässiga
sår av att leva sina liv utan sina föräldrar.
TEXT HANNA JOHANSSON FOTO EMIL MALMBORG
På en dåligt
asfalterad gata
sparkar några
pojkar fotboll
medan solen
sjunker över de
pastellfärgade
husen. 10-årige
Leonard ska snart
ta farväl av sina
föräldrar som ska
åka till Malmö.
FAKTA
Claudia har packat
en väska med det allra
viktigaste. Lite kläder,
några hygienartiklar,
bilder på barnen.
14-åriga Denisa
får hjälp att locka
sitt hår. Mamma
och pappa är
i Blekinge.
D
et är söndag
eftermiddag i den
rumänska staden
Targu-Jiu. På en
dåligt asfalterad
gata sparkar några
pojkar boll medan
solen sjunker
över de pastellfärgade husen.
Claudia har packat en väska med det
allra viktigaste. Kläder, hygienartiklar,
bilder på barnen. Om mindre än ett dygn
går bussen som ska ta henne och maken
till Malmö. De har betalat 150 euro var för
biljetterna och ska vara borta till jul.
n u är det apri l. Körsbärsträden
blommar och snön på Karpaternas toppar
har börjat smälta. Claudia pussar sin
10-årige son Leonard på munnen och han
dröjer kvar i hennes famn.
– Jag kommer att sakna barnen. Men vi
har inget val, säger hon.
Familjens hem består av ett rum där
alla sover i samma säng. Vid fotänden
står en kamin som håller värmen uppe om
vintern. Ibland fungerar elektriciteten,
ibland inte. Det beror på om de har haft
råd att betala räkningen.
Det har gått så
lång tid sedan
Beatrice träffade
sina föräldrar att
hon inte minns
hur de ser ut.
Arbetslösheten i Rumänien är hög,
liksom antalet familjer utan försörjning­.
Claudia har aldrig haft något jobb
och räknar inte heller med att få det.
Chanserna­ är små om man är rom och
tillhör Europas mest utsatta minoritet.
– För oss är det omöjligt att få jobb.
Men jag hoppas att det blir annorlunda i
framtiden, att mina barn ska slippa tigga,
att de får utbildning och en värdig tillvaro,
säger hon.
Claudia har varit i Sverige förut.
Flera gånger och under långa perioder i
stöten då hon tigger för att ha råd med mat
till barnen.
Förutom sonen har hon en dotter,
5-åriga Sonya. Under det kommande halvåret ska farfar Dino, 80 år, ta hand om dem.
På frågan om barnen kommer att sakna
sina föräldrar ser de förvånade ut. För dem
har detta liv blivit normalt.
i en a nna n d e l av Targu-Jiu har
14-åriga Denisa målat läpparna rosa, hon
har tagit på sig stövlar med klack och nu
får hon hjälp av en kompis att locka håret.
Inte för att hon ska någonstans, men det är
ett roligt söndagsnöje att göra sig fin.
– Jag längtar efter mina föräldrar, men
barn
34
nr3.2015
det är inget problem. Vi pratar i telefon
ibland och då frågar jag »hur mår du,
min mor?«
Denisa lever tillsammans med sin bror
Cristinel, 12. Föräldrarna är i Blekinge
sedan några månader. Hon vet inte vad
de gör, men hon tror att de jobbar. Under
tiden får de tillsyn av farbrodern i huset
bredvid. Men även han är på väg till
Sverige. Istället blir det en faster som tar
över ansvaret.
– Nej nej, jag vill inte följa med. Jag
vill stanna här och gå i skolan. Jag vill bli
sångerska, säger Denisa hoppfullt.
Hon, Cristinel och de andra barnen i
Targu-Jiu är inte ensamma om att lämnas
av sina föräldrar. Sedan Rumänien gick
med i EU 2007 reser allt fler utomlands i
jakt på försörjning.
Enligt officiell statistik har 80 000
rumänska barn föräldrar som arbetar
utomlands. Men Unicef uppskattar att
det handlar om betydligt fler, upp till
350 000 barn.
En ny lag säger att den som reser utomlands måste registrera en vårdnadshavare
som ansvarar för barnen medan man är
borta. Men långt ifrån alla bryr sig om att
göra det.
• 8 procent av alla barn
i Rumänien, 350 000, har
en eller två föräldrar som
lever utomlands. Detta
enligt en studie gjord av
Unicef. En tredjedel av
barnen har båda sina
föräldrar utomlands och
av dessa är hälften under
tio år. 16 procent har levt
isär från sina föräldrar
under mer än ett år.
• Av världens omkring
20 miljoner romer lever
12-15 miljoner i Europa,
majoriteten i Rumänien
och Bulgarien. Det finns
ingen exakt statistik på
hur många de är eftersom romer sällan registrerar sin etniska ident­
itet i rädsla för förföljelse
och diskriminering.
• I Sverige har antalet
EU-migranter fördubblats
till omkring 4 000 det
senaste året. De flesta av
dem är rumänska romer.
Många som berörs är romer. De har
kanske aldrig fått sin identitet registrerad
och saknar tilltro till myndigheterna. Den
här regeln betyder ingenting för dem,
säger Leonard Andreescu på rumänska
Rädda Barnen, Salvati Copiii.
Enligt honom händer det att barn
lämnas helt själva. Men de allra flesta
flyttar­ in hos en släkting.
För att möta de övergivna barnens har
Salvati Copiii startat projektet »Children
left behind« som i dag finns på 17 skolor
runt om i landet.
Vi erbjuder psykologhjälp, juridisk
rådgivning och fritidsaktiviteter. Vi
besöker barnens hem och utvärderar deras
behov, säger Leonard Andreescu.
sko l a 141 ligger i ett av Bukarests
fattiga arbetarkvarter. Här går ett 40-tal
barn vars föräldrar rest till Spanien, Italien,
Tyskland, Storbritannien eller Norden för
att skaffa försörjning.
I ett dinosauriegrönt klassrum räknar
barnen matte under disciplinerad tystnad.
I en blommig soffa ligger mjukisdjuren
huller om buller och på väggarna hänger
världskartor och teckningar. Barnen
kommer hit efter lektionernas slut för att
göra läxor tillsammans med Salvati
Copiiis lärare.
– Många far- och morföräldrar är
­anal­fa­beter­. För dem är det en stor avlastning att barnen gör läxorna med oss och
skolresultaten­ har blivit mycket bättre
sedan vi startade verksamheten, säger
Leonard Andreescu.
skivor korv, men sällan något tillagat.
En del har inte ens någon kyl, säger
Leonard Andreescu.
Utöver brist på de mest basala
behoven­ visar Salvati Copiiis studier
att föräldrarnas­ frånvaro skapar känslo­
mässiga störningar. En del reagerar
aggressivt, andra blir nedstämda.
10 -åri g a re be ca och hennes fyra
– världen är väldigt oförutsägbar
för de här barnen, de känner sig övergivna
och har ingen kontroll över tillvaron.
Samtidigt skyller de ofta på sig själva
och tror att de har gjort något dumt när
föräldrarna reser bort, säger Marius Rusu,
barnpsykolog på Salvati Copiii.
Han berättar att en del föräldrar bara
sticker utan att berätta något för att slippa
konfrontera barnens reaktioner.
–De säger att de ska gå till affären
men kommer inte tillbaka. Då blir sveket
dubbelt. I 10-årsåldern börjar barnen
förstå att mamma och pappa måste åka
iväg för att tjäna pengar. Men det är inte
samma sak som att de accepterar det.
»Om du älskar mig så stannar du hos mig«
är inställningen.
– Senare i livet kan barnen få svårt att
upprätthålla relationer. De vet inte hur de –>
syskon tas omhand av en vän till familjen
när mamman är i England. Pappan finns
inte med i bilden.
– Det är jättebra att någon kan hjälpa oss
med läxorna när mamma inte är hemma.
Men jag saknar henne och vill att hon
ska komma tillbaka. Jag vill berätta att
mina bröder har sålt mina rullskridskor
till en granne. Det gör ont i magen varje
gång jag ser henne åka med dem,
säger hon.
Rebeca och de andra barnen har precis
serverats pasta till lunch. Maten kommer
från en cateringfirma som Salvati Copiii
anlitar för att barnen ska få ett lagat mål
varje dag.
– Det är dagens enda måltid för många.
Frukost är ovanligt och på kvällen äter
de kanske en påse chips eller några
barn
35
nr3.2015
Trots att skolgången i
Rumänien ska vara gratis
är det ofta pengar som styr.
Alla måste betala för pennor,
böcker och skolböcker själva.
i dag är de t de n 22 april och barnen
firar Jordens dag för att uppmärksamma globala
miljöproblem. På klassrumsgolvet ligger gamla
tidningar, glas och plastförpackningar. Allt ska
sorteras i rätt kartong – grön, gul eller blå. Ivriga
händer vinkar i luften, alla vill visa vad de kan.
På en vägg hänger ett rosa hjärta i papp. I
hjärtats mitt har barnen stoppat in lappar med
sina högsta drömmar nedtecknade.
– Inför sommarlovet kollar vi hur många
drömmar­ som har slagit in. Någon vill ha leksaker­,
men de allra flesta vill bara att deras föräldrar ska
komma tillbaka, säger Marilena Andreesco.
Beatrice är 14 år och lever med sin mormor,
två bröder och två kusiner. Det har gått så lång
tid sedan hon träffade sina föräldrar att hon inte
minns hur de ser ut.
– Jag vet inte, svarar hon på frågan om när
föräldrarna var hemma senast.
Vet hon vilket land de befinner sig i? Nej, inte
det heller.
– Barnen vet oftast inte vad föräldrarna gör
utomlands. De säger kanske att de jobbar
med byggarbete eller städar. Men det är
svårt att veta vad som är sant, säger
Marilena Andreesco.
Barnen träffar henne enskilt två gånger i
månaden för att prata om hur de mår.
– Vi ritar och använder leksaker, det gör
det lättare för dem att visa känslor. I lekarna
blir föräldrarna ofta prinsessor eller hjältar i
tecknade­ filmer.
Fast nyligen lekte en pojke att hans pappa var
en orm. Han tyckte att pappan svek genom att
resa iväg.
– Många av barnen tror att något är fel på dem
och känner ingen tillit. Om man inte kan lita på
sina föräldrar, vem kan man lita på då?
Trots att skolgången i Rumänien ska vara
gratis är det ofta pengar som styr om barnen
deltar i undervisningen eller inte. Alla måste
betala för pennor, böcker och skolböcker själva.
För barnen i Targu-Jiu är skolan därför ingen
självklarhet. Ibland går de dit, ibland inte.
Under tiden sitter föräldrarna på Malmös gator
och tigger.
– I bästa fall kan vi tjäna 500 kronor i veckan
och då räcker det till att betala skolböckerna.
Det enda jag drömmer om nu är ett helt vanligt
jobb, säger Claudia och gör sig redo för den sista
natten med barnen på månader. *
barn
36
nr3.2015
DETTA GÖR
RÄDDA BARNEN:
Salvati Copiiis projekt
»Children left behind«
erbjuder bland annat:
•
•
•
•
•
•
•
Läxhjälp efter skolan.
Lunch till de lämnade
barnen.
Psykologhjälp.
Hjälp med
skolmaterial.
Ordnar träffar med
vårdnadshavarna.
Upprätthåller barnens
kommunikation med
föräldrarna, bland
annat genom att
tillhandahålla datorer
och skicka nyhetsbrev.
Lär ut praktiska
färdigheter som hur
man lagar mat, sköter
hushållsekonomin,
reser i kollektivtrafiken
och sköter sin hygien.
Fram till december
2014 hade drygt 4 100
barn deltagit i projektet
som sker i samarbete
med skolor och lokala
myndigheter.
GelleRt
ska göra för att vara goda föräldrar själva och har
aldrig haft någon som satt gränser.
Marilena Andreesco, psykolog på Salvati
Copiii i staden Targoviste, åtta mil från
huvudstaden­, tycker att ansvaret för situationen
ligger hos regeringen.
– Vi borde sätta större press på politikerna att
skapa fler jobb. Folk är desperata. De söker sig
utomlands och ungdomarna flyttar härifrån.
Targoviste hade länge en blomstrande
stål­industri. Sedan mitten av 1990-talet har
nedskärning­arna kommit successivt och i dag
finns bara få jobb kvar.
Att många vuxna flyr landet är påtagligt i
stadens skola 8. Här deltar 45 elever i Salvati
Copiiis stödprogram.
den slog ner som en bomb, för att använda en
klyscha. Katarina Taikons debutbok, Zigenerska,
publicerad den 2 oktober 1963. DN kallade den
för »chockbok«.
»Jag kräver inga privilegier, allt jag vill är att vi
romer ska ha samma rättigheter som alla andra;
skola, bostäder och arbete«, förklarade Taikon i
intervju efter intervju.
Det svenska folkhemsbygget hade lämnat en
grupp utanför – romerna. Nu krävde plötsligt en
av dem respekt, upprättelse och lika rättigheter.
Katarina Taikons eget liv bär vittne. Hon föddes
i ett tält utanför Örebro 1932. Likt alla andra
romer tvingades familjen leva ett kringflackande
liv. Tre veckor per ort, sedan körde polisen bort
dem – om inte några av traktens män hunnit före.
Det omöjliggjorde all skolgång. Som 10-åring
gick Katarina några veckor i Mariaskolan i
Stockholm. De andra barnen retade henne, en
lärare slog henne med ett knytnävsslag i ansiktet.
Katarina spottade honom i ansiktet och sprang
hem för att aldrig återvända.
Förtrycket var ingen tillfällighet. En statlig
utredning slog 1923 fast politikens mål. Genom
att förfölja och trakassera romerna skulle dessa fås
»att lämna landet och utvandra till ett land med
för dem gynnsammare förhållanden.«
Katarina Taikon, som lärde sig läsa på folkhögskola som 28-åring, steg fram som Sveriges
kanske viktigaste medborgarrättskämpe. Hon
har kallats Sveriges Martin Luther King. Hon
lyckades­ påverka och förändra, inte minst genom
sin självbiografiska bokserie om Katitzi.
På dagen 52 år efter Taikons bokdebut har
filmen om hennes liv och kamp premiär över
hela Sverige. Det är en tillfällighet som manar till
eftertanke. Då som nu borde hennes krav på lika
rättigheter för Europas mest förföljda minoritet –
romerna - vara en självklarhet. Även i dag handlar
det om skola, bostäder och arbete!
»Förtrycket var
ingen tillfällighet.
En statlig utredning
1923 slog fast
politikens mål«
GELLERT TAMAS
FÖRFATTARE, REGISSÖR
fotnot: Filmen Taikon, med regi av Gellert
Tamas och Lawen Mohtadi, går upp på biografer
runt hela landet 2 oktober. Den är baserad på
Mohtadis bok »Den dag jag blir fri«.
barn
37
nr3.2015
12
FRÅGOR TILL
SORAYA POST
TEXT ALEKSANDRA ERIKSSON FOTO MARIT FAHLANDER
Romerna tillhör Europas
fattigaste och mest utsatta
grupper. Hur ska man förstå deras
svåra situation?
– Jag vill att man börjar med att se på
romer som jämbördiga och fråga sig varför
det ser ut som det gör. Varför är det romer
som ska vara de fattigaste och de mest
utslagna? Varför tar människor sig rätten
att behandla romer annorlunda? Tänk om
det vore mitt barn eller ditt barn som inte
fick gå i skolan för att det har leriga skor?
1
Du är själv rom, hur har det
präglat din uppväxt?
– Mamma och en pappa gav oss syskon
mycket kärlek och de stod verkligen upp
mot samhällets bild av oss romer. De
upprepade för oss att vi kan, att vi var
duktiga. Det negativa under uppväxten
var att vi hela tiden behövde bevisa att vi
var bra. Vi fick inte göra fel, för det skulle
betraktas som tio gånger värre än vad
det kanske egentligen var. Jag borde inte
ha behövt tänka på att jag behövde vara
2
>>
SORAYA POST
Ålder: 58
Född: Göteborg
Familj: Fyra barn,
åtta barnbarn, två
barnbarnsbarn
yrke: Har arbetat i eget
företag, som lärare och
MR-strateg. Grundade
folkhögskola. Jobbade
på skolverket, tog fram
gymnasieprogram och
gjorde kartläggningar.
Har suttit i styrelsen
för Sveriges radio.
Det var ju en politisk kamp
jag fick föra när jag var liten
och det tycker jag inte är rätt.
Allt fler romer söker sig till länder som Sverige för att
tjäna sitt uppehälle. Vad tänker du kring det?
– Jag tycker att romerna visar på handlingskraft. De söker nya
möjligheter för att överleva och försörja sina barn. Man kallar
dem för »tiggare« eller »EU-migranter« istället för »ansvariga
föräldrar som gör det som deras regeringar misslyckats med«.
Romernas situation har blivit synliggjord - det är bra att Europa
ser fattigdomen.
bättre – eller att jag måste visa att romer är lika bra – det var ju
en politisk kamp jag fick föra när jag var liten och det tycker jag
inte är rätt.
7
Varför kandiderade du till Europaparlamentet?
– Jag vill göra människor medvetna om situationer
och utsatta grupper, ge en röst åt dem som ingen kanske kan
identifiera­ sig med. Det tänker jag att jag kan göra ganska bra,
på grund av mina olika erfarenheter. Jag kan gå in i diskussioner
med de som beslutar på lika villkor.
3
Varför görs inte mer i hemländerna, som till
exempel Rumänien?
– Det saknas politisk vilja. Politiker är rädda för att förlora röster
om de tar sitt ansvar och gör något för romerna. Jag tror att
lösningen är bilaterala samarbeten där två eller tre länder delar
med sig av sina erfarenheter.
8
Hur verkar du för att bygga politisk vilja och
ändra attityder?
– Jag har velat bygga en grundförståelse av antiziganism för
att vi överhuvudtaget ska ha en bas att utgå från. Parlamentet
har startat en tvärpolitisk intressegrupp mot rasism och antagit
en resolution som erkänner andra augusti som minnesdag för
romernas förintelse. Jag har utbildat flera hundra rådgivare
från den socialdemokratiska gruppen och kommer föreslå för
andra grupper i parlamentet att de går en sådan kurs. Hittills har
responsen varit lovande, det finns en stor lyhördhet för frågorna
inom parlamentet. Romernas rättigheter har ingen politisk färg.
4
Diskrimineringen av romer börjar ofta redan vid
födseln. Vad kan EU göra för att stärka romska barns
rätt till skolgång?
– Det gäller att samhället tar sitt ansvar, så som man gör för
andra barn. Barnkonventionen ska gälla även för romer. Men
man måste också möta romerna utifrån den situation de befinner
sig i, se till att de har kläder och något att äta under skoldagen,
att de får hjälp med läxor. Man kan inte bara ta för givet att romer
ska göra som andra barn när förutsättningarna inte är likadana.
Därför måste man skriva in i handlingsplaner att särskild hänsyn
ska tas till romska barn och deras situation. Tyvärr är det inte så
många barnorganisationer som driver romska barns intressen.
Sorgligaste
barndomsminnet:
Att alltid veta att man inte
var som alla andra. Att inte
få räknas som jämlik de
andra barnen.
9
Är EU rätt institution att driva romers rättigheter på?
– Den är den institution vi har. Besluten fattas i EU som
sätter press på medlemsländerna för att de ska ta sitt ansvar.
Ett exempel var när länderna gick med på att utforma nationella
strategier om romer som svar på EU:s initiativ. Nu försöker vi
få dem att göra ännu mer och jag tror att det kommer att bli fler
framgångar framöver.
5
Hur vill du stärka romska kvinnors och flickors
rättigheter?
– Om kvinnor i majoritetssamhället är diskriminerade så är
romska kvinnor trippelt diskriminerade. Men som bärare av
kultur och traditioner och ytterst ansvariga för barnens framtid
har romska kvinnor också en ställning att påverka, förändra
och bevara. Därför är det viktigt att stärka romska kvinnor
så att de kan spela en starkare roll i den romska gemenskapen.
Icke-romska kvinno- och barnorganisationer kan hjälpa
dem genom att bjuda in dem, lyfta deras situation, ge dem
möjlighet att organisera sig och få en starkare position
i det romska samhället. Men det är viktigt att det är de
romska kvinnorna som får sätta agendan. De vet bäst
vad de behöver.
10
Hur bedömer du EU:s strategi för integrering av romer?
– Strategin är inte effektiv, den utgår från fel perspektiv.
Vi måste aktivt arbeta med majoritetssamhället lika väl som
med det romska. Nu är det bara fokus på det romska samhället.
EU:s politik bygger på första hjälpen, på stödinsatser. Man gör
något projekt för att ge romer utbildning men utan att ta ett helhetsgrepp. När vi var i Slovenien och besökte romska bosättningar­
bodde barn utan vatten. De kunde inte tvätta sig och därmed fick de
heller inte gå i skolan. I Italien hämtade inte skolbussen barnen. Den
bara körde förbi och barnen fick gå två kilometer över majsfälten
istället. Efter vårt besök fick de löfte om att åka skolbuss i framtiden
men vi vet inte om det faktiskt blir så.
6
barn
Roligaste
barndomsminnet:
När jag fick mina spikskor.
Jag tränade friidrott i
Örgryte idrottssällskap
och fick spikskor av
pappa. För det hade alla.
Då var det på riktigt och
jag kunde springa snabbt.
Sedan var det roligt när
Göteborgs-Tidningen kom
och intervjuade mig när jag
spelade fotboll, och när jag
var Lucia.
40
nr3.2015
Bästa barnbok:
Min mamma berättade
sagor varje kväll, som hon
själv hittade på. Jag gillade
också Skattkammarön.
Jag tycker inte att det längre finns en motsättning mellan integrering i majoritetssamhället
och bevarandet av den romska kulturen. Men det
är klart att det finns barriärer även från romers
sida. 800 år av utanförskap gör något med människor. Det är viktigt att etablera ett förtroende
och rasera rädslor.
Hur bedömer du den svenska strategin
11 för romsk inkludering?
– Minoritetspolitiskt tycker jag att det går framåt.
Men politiken gentemot de romer som kommer
hit för att försörja sig haltar och följer en historisk
trend – när romer kommer ser vi till att de flyttar
runt till dess att de ger upp och åker. Hatbrotten
ökar och samhällsdebatten blir allt mer hätsk. Det
handlar om grundläggande solidaritet med ett
folk som aldrig har fått en ärlig chans i Europa.
Sverige skulle kunna bryta den trenden.
Hur hoppas du att romernas situation
utvecklas under de närmaste tio åren?
– Jag hoppas att vi kan se på romernas historia i
Europa och gemensamt bestämma oss för att det
får vara nog. Europas största minoritet kan inte
fortsätta vara den mest exkluderade.
Jag hoppas att frågan ska bli en självklarhet­
i de nationella parlamenten. Vid sidan av
inkluderande­ socialpolitik behöver vi bedriva ett
antirasistiskt arbete mot antiziganism. Den fria
rörligheten har gett EU chansen att diskutera och
komma till rätta med diskriminering mot romer.
Vi får inte tappa den möjligheten för allas skull.
Jag är optimist. Jag kämpar på. *
12
barn
41
nr3.2015
Senast sedda
barn­/ ungdomsfilm:
Sagan om ringen, som jag
såg med min yngsta son
som är 27 och mina
barnbarn.
Senast lästa bok:
Bengt Jangfeldts »Raoul
Wallenberg«
illustration Damiela Stamatiadi
sabelles
röda klänning
I snart 50 år har Hans Caldaras spridit
romsk musik till en bred publik. 1973 gav
han ut den första lp-skivan i Sverige med
sånger på språket romanés. Siktet var
inställt på Svensktoppen. Senare skrev
han bland annat musiken till tv-serien
om Katitzi.
– Sång, dans och musik är ett sätt att
livnära sig på för många romska familjer.
Jag blev präglad av att musiken var en
naturlig del av min vardag som barn,
säger han.
Hans Caldaras verkar i den rysk-romska
traditionen, som bland annat kännetecknas
av kraftfulla röster. Den senaste skivan,
Yoy, släpptes 2008. – Låtarna handlar om kärlek, vardags­
händelser och sociala företeelser som jag
är kritisk emot, till exempel traditionella
könsroller eller moral som jag anser är
förlegad. Texterna har en ironisk touch som
folk tycker är kul. Det är inga pekpinnar.
Han har provat att sjunga på både
svenska och engelska, men känner sig
friare på romanés.
– I romsk musiktradition finns inga
normer som säger att man ska hålla igen.
Det finns plats för hur mycket känslor som
helst. Språket är mjukare, mer melodiskt.
Man kan använda ord som på svenska
skulle uppfattas som banala, löjliga
eller överdrivna.
Under sin långa karriär har han märkt
hur intresset för den romska musiken dalat.
– Det var mycket större förr. Folkmusik
hade överhuvudtaget en annan plattform
och det var mycket vanligare att den
spelades­ i radio och tv, trots att det bara
fanns två kanaler.
Sabelles röda klänning är en stark bildberättelse
om flykt, om att tvingas lämna minnen och männi­
skor bakom sig och om att finna sin plats i ett nytt,
främmande land. Boken lyfter temat barn på flykt
ur ett enskilt barns perspektiv.
I boken skildras ett barns upplevelse och
bearbetning­ av flykten på ett lågmält sätt.
Berättelsen­ är en tidlös och allmängiltig saga och
är inte kopplad till någon särskilt konflikt eller
ett särskilt land eller område. Författaren Marina
Michaelidou-Kadi och illustratören Daniela
Stamatadi är båda mångfaldigt prisbelönta.
Rädda Barnen och Mirando förlag samarbetar­
kring lanseringen av boken, som utkommer i
svensk översättning av Alexandra Pascalidou i
samband med årets bokmässa i Göteborg. För
varje sålt exemplar går fem kronor till Rädda
Barnens projekt »Barn på flykt«.
URBAN NORTH
Norrlandsoperan
i Umeå har startat
projektet Urban
North som riktar sig
till ungdomar från
tretton­ år. Det hand­
lar om alla former
av urban kultur med
fokus på dans. Första
arrangemanget hölls
i slutet av augusti och
gästades av bland
andra hip hop-artisten
och aktivisten Maxida
Märak. Tanken är att
Urban North ska växa
och utvecklas tillsamm­
ans med ung­domar som
upp­manas komma in
med önskemål och idéer.
MICHAS FLYKT
Bilderboken »Om du
skulle fråga Micha« av
författaren och illustra­
tören Viveka Sjögren
(Kabusa Böcker)
handlar om längtan
och utanförskap.
Micha tycker att det
var ganska nyss som
kriget kom och han
och hans familj var
tvungna att gömma
sig och vänta. Sedan
var de tvungna att
lämna allt för att ge
sig av till ett annat
land. Det nya landet
är en helt annan värld
men där måste man
också vänta. Vänta på
att få stanna, inte på
att få åka hem. Micha
är trött på att vänta
och trött på att gå i
skolan och inte förstå.
Som tur är finns det
både fotboll och matte,
precis som hemma, och
det är saker Micha
är bra på.
VAN VACKERHET
Föreställningen Man
vänjer ju sig vid
det vackra är Ung
Scen Norrs första
föreställning­. Den
har växt fram genom
över 200 inskickade
berättelser­, ett 30-tal
intervjuer och flera work­
shops med unga från
hela Norrbotten. Före­
ställningen ska spelas
på högstadieskolor i flera
norr­bottenskommuner
under hösten. Fyra
föreställningar ges på
Norrbottensteatern i
Luleå. Den andra delen
av föreställningen har
premiär i mars.
barn
42
nr3.2015
ROMSK
UTSTÄLLNING
Utställningen »Vi är
romer – möt männis­
korna bakom myten«
berättar om romers
vardag och historia.
Den handlar om
500 år av utanförskap,
aktivism, traditioner,
musik och framtids­
hopp och beskriver
även vandringen från
Indien till Europa.
Utställningen bygger
på intervjuer, foton
och filmer gjorda med
eller av romer. Vi är
romer visas på Forum
för levande i historia
i Stockholm, där det
även går att boka work­
shops både för vuxna
och för skolbarn. Forum
för levande historia
har även skärmutställ­
ningen Romerna under
förintelsen som visas
under hösten i Varberg,
Sölvesborg, Bromölla,
Trosa och Mora.
UNGT VÅLD
Backa Teater i
Göteborg har stöpt
om Anthony Burgess
kultförklarade
»A clockwork orange«.
Deras föreställning
med samma namn
är en korsning mellan
originalmanuset,
Stanley Kubricks film
och dokumentära
­berättelser om tjejer som
misshandlar. Tanken är
att undersöka­ samtiden
och diskutera frågor
som identitet, makt och
våld. Tereza Andersson
står för regi och bearbetning­. Premiär är
den 6 november.
Foto/illustration Maxida Märak, Samuel zakrisson, therese larsson
KULTUR
TEXT PER BENGTSSON
FOTO PELLE PIANO
Hans Caldaras är även
författare och har ingått i
Romska rådet, haft förtroendeuppdrag åt regeringen och
varit föreståndare för romskt
kultur­centrum i Stockholm.
PROFILEN
HANS
barn
43
nr3.2015
Brobyggare
Barn som kallas zigenare, elever som
nekas undervisning i sitt modersmål och
unga som ljuger om sin identitet för att slippa bli
mobbade. Brobyggaren Zecir Ramizi jobbar mot
diskriminering av romer i skolan. Hans närvaro
har stärkt många barns självförtroende.
TEXT AGNETA PERSSON FOTO DAVID MAGNUSSON
P
å en skola i Linköping
anordnades en internationell dag. Alla fick
rita sin egen flagga. Ett
barn ritade den romska.
Fröken tyckte teckningen
var fin, men någon flagga
var det ju inte.
– Och då är den romska flaggan internationellt erkänd sedan 1976, säger Marie
Daun, som är projektledare för Romsk
inkludering i Linköpings kommun.
Det var säkert inte avsiktligt utan ren
tanklöshet från lärarens sida, säger Marie
Daun. Men det var illa nog och visar att
även en kommun som är bland de bättre
på att motarbeta diskrimineringen av
romer har lång väg att gå.
För Linköping sticker ut som ett
positivt­ exempel när det handlar om att
jobba aktivt med inkludering av romer.
Rapporten­ »nulägesbeskrivning av hinder
och möjligheter för romers rätt«, som
gjordes av Länsstyrelsen i Stockholm
förra året, listar flera exempel på vad
kommunen­ har gjort. Linköpings kommun
var till exempel ensam om att ha modersmålsstöd i förskolan. Det ordnades också
modersmålsundervisning­ på romani
i grundskolan och studiemotiverande
insatser för romska flickor i högstadiet.
Sedan 2006 jobbar Linköping också
aktivt med brobyggare. Just nu finns
sex sådana anställda. En av dem är Zecir
Ramizi som jobbar på Skäggetorpsskolan
i Linköping. Uppdraget går ut på att vara
en slags kulturtolk, säger han.
– Jag har en fot i det svenska samhället
och en fot i den romska kulturen. Jag är
med på utvecklingssamtal och föräldramöten och förklarar och tolkar koder och
regler. Det handlar helt enkelt om att bygga
broar mellan skola, föräldrar och barn.
Bara genom att synas och vara öppen
med sin romska identitet åstadkommer­
Zecir Ramizi små underverk. Hans
närvaro har stärkt självförtroendet hos
många romska barn, säger han.
– Några dagar efter att jag presenterat
mig på skolan kom det fram en flicka och
sa att hon också var rom. Hon hade aldrig
sagt det till någon innan. Nu vågade hon.
Flickan på Skäggetorpsskolan är
absolut­ inte ensam om att dölja sin
identitet­. I Länsstyrelsens nulägesrapport
står till exempel att det finns »föräldrar
som uppmanar sina barn att dölja att
de är romer för att undgå fördomar,
­diskriminering och rasism, vilket är
en realitet för många föräldrar«
barn
44
nr3.2015
Romska ungdomsförbundets
ord­förande Erland Kaldaras säger att
många romska barn inte bara håller tyst
om sin identitet. De hittar dessutom på att
de har ett annat ursprung för att slippa bli
diskriminerade.
– Så de säger att de är albaner, iranier
eller turkar. Vad som helst men inte rom,
säger han.
Den som döljer sin identitet har inte rätt
till modersmålsundervisning. Men öppenhet är ändå inte någon garanti för att få
undervisning i sitt språk. Det är vanligt
att skolledare tror att det krävs minst fem
elever för att skolan ska ha skyldighet
att ordna undervisning i modersmålet.
De känner inte till att när det handlar om
minoritetsspråk så räcker det enligt lag
med ett enda barn.
Länsstyrelsens nulägesbeskrivning ger
över huvud taget en genomgående dyster
beskrivning av skoltillvaron för romska
barn. Hög frånvaro, bristande förtroende­
mellan skola och romska föräldrar,
bristande­ kunskaper hos skolans personal
om romska minoriteters kultur, språk och
historia, bristande kunskap om vad språklagen och skollagen säger om att erbjuda
undervisning i nationella minoritetsspråk, bristande insatser för att romska
elever ska ges likvärdiga förutsättningar
att uppnå de nationella målen …. och så
vidare och så vidare.
Till detta kommer dagliga trakasserier
av romska barn i skolan, säger Erland
Kaldaras.
– Oftast är det klasskamraterna som
kallar barnen för jävla zigenare, tjuv,
tiggare och hemlös. Eller att de är
smutsiga­ och luktar och att deras mamma
har konstiga kläder på sig. Och sedan det
blev känt att polisen registrerat romer
har det blivit ännu värre. Det är svårt för
barn att förstå att man kan vara med i ett
polisregister utan att vara kriminell.
Erland är själv pappa till fem barn och
säger att han har kontakt med skolan
minst en gång i veckan angående någon
som har uttryckt sig dumt.
– Jag har till och med haft samtal
med rektor om lärare som har uttryckt
rasistiska­ åsikter. En lärare sa att det
måste ligga i romernas gener att de inte
kan läsa i en viss ålder. En annan lärare
sa att man borde bygga en egen skola för
alla romska barn.
Erlands 14-årige son Martin Kaldaras
berättar att andra elever kallar honom
zigenare så gott som dagligen.
– Om någon säger jävla zigenare så ska
man inte bry sig, säger han. Man ska bara
gå iväg, annars kan man hamna i bråk och
jag vill inte hamna i bråk.
Det är klart han blir ledsen, säger
Martin Kaldaras. Men han har också vant
sig. Ibland säger han till lärarna. Men det
är inte alltid det hjälper.
– De säger bara till när de har hört det
själva. Då säger de till eleven att det inte
är bra att säga så. Sedan gör de inget mer,
de tar inte upp det eller så.
Erland Kaldaras vill se fler som Zecir
Ramizi, kulturtolken på Skäggetorpsskolan i Linköping, på skolorna i Sverige.
Brobyggare är ett bra sätt att öka
förståelsen­ för romer och därmed komma
till rätta med diskrimineringen, säger han.
– De har tidigare visat sig vara väldigt
bra. För elever, för föräldrar och inte minst
för skolan. Det är viktigt att visa för andra
ungdomar att det finns romer som jobbar
och som är en del av samhället, som är
med och passar barnen på skolgården.
Vi ser ju inga romer som jobbar på Ica,
banken och posten, vanliga jobb som
alla andra har. Då blir det också lätt att
fördomarna börjar redan i tidig ålder.
Men om man som barn får se att det
finns romer lite överallt så är det
mer okej. *
barn
45
nr3.2015
FAKTA: ROMASTRATEGIN
• För att stärka romers rättigheter
satsar regeringen pengar på
inkludering av romer i samhället
genom den så kallade Romastrategin.
Den sträcker sig från 2012 till 2032
och har som övergripande mål att
den som fyller 20 år 2032 och är rom
ska ha likvärdiga möjligheter i livet
som den som är icke-rom. 2012–2015
viker regeringen 60 miljoner kronor åt
strategin. För 2016–2019 har regeringen
för avsikt att tillföra ytterligare
13 miljoner kronor per år.
• Målgruppen är framför allt de
romer som befinner sig i ett socialt och
ekonomiskt utanförskap och är utsatta
för diskriminering. Kvinnor och barn
är särskilt prioriterade.
• Strategin utgår från de mänskliga
rättigheterna med särskild betoning på
principen om icke-diskriminering. Det
innebär att fokus ligger på att romer
liksom alla andra har rätt att ta del av
mänskliga rättigheter, som till exempel
rätten till utbildning och arbete.
• Romastrategin omfattar utbildning,
arbete, bostad, hälsa, social omsorg
och trygghet, kultur och språk samt
civilsamhällets organisering.
SISTA ORDET
Vinner en vinner alla
Förändring kräver
politisk vilja
I PostkodLotteriet får du oftast dela din vinnarglädje med dina
grannar. För när en vinner, då vinner alla lottköpare i postnumret. Några som alltid vinner är Rädda Barnen och övriga cirka
50 ideella organisationer som delar på överskottet.
De senaste tolv månaderna har cirka 140 lottköpare blivit miljonärer
och kunnat göra verklighet av sina drömmar. Vem vet, nästa gång
kan det vara din och dina grannars tur att vinna stort.
Sekler av diskriminering och utanförskap har lagt
grunden för hur det ser ut för romerna i dag. Rumänien
är det enda land i Europa som har en negativ befolkningsutveckling, 2 miljoner har lämnat landet i hopp om
en annan framtid för sig och sina barn.
Ny vinstchans varje dag
De högsta dagliga vinsterna lottar vi ut på fredagar – en miljon kr,
upp tillt 100 000 kr per lott och en Volvo V60. Skattefritt!
Cirka 200 000 vinster i månaden
Förutom alla de ordinarie vinsterna har du dessutom chans att få
dela på många miljoner i GrannYran tre gånger per år och i flera
extradragningar under året. För allt det här betalar du bara cirka 5 kr
per dag, dvs 160 kr per månad.
Över 14 miljoner vinster
I år är det 10 år sedan PostkodLotteriet startade här i Sverige. Under
de här åren har vi delat ut över 14 miljoner vinster värda en bra bit
över 8 miljarder!
Gå in på www.stodlinjen.se om du eller en anhörig spelar för mycket.
postkodlotteriet.se
barn
Elisabeth Dahlin GENERALSEKRETERARE
46
nr3.2015
radda barnen_september.indd 1
2015-08-13 13:39
Låt någon som
längtar efter
att gå i skolan
ärva dig.
Har du någon gång funderat på att låta en
del av ditt arv gå till vårt arbete för barns
rättigheter?
Pernilla Norström/Save the Children
Familjens historia är typisk
för många romska familjer.
Huset de bodde i brann ned
efter ett blixtnedslag och det
fanns inga officiella papper på
marken trots att de bott där i
generationer. Någon annan
gjorde anspråk på marken och
familjen fick söka sig vidare.
Sekler av diskriminering
och utanförskap har lagt grunden för hur det ser ut i dag för
Rumäniens romer och av allt att döma kommer det att dröja
ytterligare innan de får samma respekt och samma rättigheter
som resten av landets invånare. Förändring kräver politisk
vilja, attitydförändringar och stora insatser. Något vi ser
alldeles för lite av idag. Men det behövs också viktiga insatser
här och nu och här gör Rädda barnen Rumänien ett fantastiskt
arbete. Carmen, Juan, Pedro och Marisol har rätt till en trygg
framtid, att gå i skolan och få samma livschanser som
andra barn.
När jag ser damen som ber om pengar utanför min lokala
Ica-butik eller de som befinner sig vid tunnelbanan går tankarna
till de livsöden som finns bakom var och en av de som sökt sig
utomlands. Det handlar om fattigdom, om diskriminering och
om hopp om en bättre framtid för sina barn. Det är föräldrar till
barn som Carmen och Juan. Det kunde också ha varit Maria
med jordgolvet och toalett på hamburgerrestaurangen. För
ingen mamma eller pappa lämnar sina barn om de ser någon
annan utväg.
»HAR DU SETT vilken söt
lillebror jag har« säger den
glada flickan med glugg från
6-årständerna och hoppar
runt så pippilotterna hoppar.
Nyss stod hon inför hela
klassen­ och sjöng och visade
hur man tvättar händerna.
»Jag heter Carmen för jag
föddes i Spanien förstår du och
nu Skypar jag varje vecka med mamma och pappa«. Liknande
berättelser kommer från Juan, Pedro och Marisol – alla är födda
i Spanien eller Italien till romska föräldrar och har fått namn
från landet där de föddes. Vi träffas på sommarskolan i en stad
cirka en timme från Bukarest. När barnen ska börja i skolan får
de ofta åka hem till Rumänien och bo hos släktingar – många
stolta mormödrar syntes på den konsert barnen bjöd på i slutet
av dagen. Barn till föräldrar som söker ett bättre liv än det de har
i sitt eget land. Rumänien är det enda land i Europa som har en
negativ befolkningsutveckling, 2 miljoner har lämnat landet i
hopp om en annan framtid för sig och sina barn.
Hemma hos Maria (fingerat namn) är det snyggt och fint,
tunga mattor hänger längs väggarna och sängarna används som
soffor av de 11 barnen. Jordgolvet är täckt med tjocka mattor för
att hålla kylan borta och i ett hörn står en frigolitlåda med värmeelektroder nedstoppade. »Den värmer bra och det går snabbt att
laga mat. Vattnet hämtar vi från en pump ett par kvarter längre
ned längs gatan och toa – ja då går vi faktiskt in på McDonalds
för här finns det ingen«. Vi är mitt i Bukarest, i det som annars är
en modern huvudstad i EU. Maria ska snart få barn och hoppas
att hennes man ska hinna hem från Italien innan det är dags.
Kontakta oss på 08 - 698 90 20 för råd och
information. Du kan också läsa mer på
räddabarnen.se/testamente.
Tack alla huvudpartners
för att ni hjälper oss att göra
världen mer barnvänlig
Clas Ohlsson samarbetar bland annat
med Rädda Barnens CSR-center i Kina
och stödjer projekt med
migrantarbetare och deras barn.
Ikea är engagerad i Rädda Barnens stora
satsning På lika villkor, som handlar om
att ge alla barn och unga i Sverige samma
möjligheter att delta i samhället.
Via Banco Humanfonden som förvaltas
av Swedbank Robur, stödjer fondsparare
Rädda Barnens arbete för att ge barn i
krigs- och katastrofländer tillgång
till utbildning.
Svenska PostkodLotteriet stödjer flera
av Rädda Barnens långsiktiga insatser för
barns rättigheter. Tillsammans kämpar vi
bland annat för att barn ska få gå i skolan
och skyddar dem mot sexuella övergrepp
och alla former av våld.
IKEA Foundation samarbetar med Rädda
Barnen för barns rättigheter i Indien och
Pakistan, främst inom bomullsodlingen.
Den årliga mjukdjurskampanjen i IKEAvaruhusen stödjer utbildningsprojekt i
Asien och östra Europa.
Stiftelsen H&M Conscious Foundation
skapar positiv förändring i barns
vardagsliv genom att stödja Rädda
Barnens långsiktiga insatser i länder där
H&M är verksamma, just nu med fokus på
utbildning i Indonesien och Rumänien.
GodEl och systerbolaget GodFond har valt
att stödja Rädda Barnens Katastroffond för
att bidra till vårt arbete i krisområden över
hela världen.
Skandia stödjer Rädda Barnens projekt
High Five, som motverkar mobbning och
diskriminering inom idrotten i Sverige.
Accenture bidrar med management- och
konsulttjänster för att löpande förbättra
Rädda Barnens verksamhet samt stödja
projekt i utvecklingsländer och lokalt.
Vinge bidrar Pro Bono med juridisk
kompetens och rådgivning, både när det
gäller Rädda Barnens nationella och
internationella verksamhet.
Med stöd från Willys genomför vi i Sverige
projektet High Five, mot utanförskap inom
idrotten. Willys stödjer även Rädda Barnens
Sverigefond och Katastroffond.
Santa Maria har under flera år
bidragit till Rädda Barnens arbete
för att ge utsatta barn i Colombia
den utbildning som de har rätt till.