Hestholmabladet nr 2 2015

HESTHOLMABLADET
nr 2 juni 2015
SOMMARLOV ...
... ett ord med förväntningar, möjligheter, kanske krav. I Hästholmen
känns det ibland som om vi lever i två världar. Just nu är det säsong.
I höst stänger många - heder åt Trädgård & Sånt! - för att samla
krafter till nästa år.
När det är sommar har vi alla möjligheter att äta på Fyren, spela
minigolf och äta hos Vätterhästen, kolla segelbåtar i hamnen eller
lyssna på sommarorkestern.
LÅNGTRADARE KÖR
VÄNSTERTRAFIK!
I samband med att riksväg 50 mellan
Ödeshög och Vadstena ska omvandlas
till väg 919 lovar Trafikverket rondeller
med övergångar för cyklister. Vad har
vi fått? Jo, svängar med pålar in till
Skedet och Herrestad. Pålar som man
monterar ner till Vätternrundan men
som sedan kommer upp igen.
Före säsong, det vill säga under det kvartal som gått sedan förra
Hestholmabladet, har vi kunnat kolla in nybyggda lådbilar på
påsklovet, lyssna på flera intressanta människor tala om mänskliga
rättigheter under bygdegårdens kulturdagar (tjugonde året!), se
fyrverkeri och höra Annicki Oscarsson på Valborg och åka runt till
våra konstnärer eller lyssna på Hawkey och hans vänner under
Omkulturs konstrunda (femtonde året) vid Kristi Himmelfärdshelgen.
I nummer 1 i fjol skriver vi i detta blad att “Tre grabbar i Hästholmen har
föreslagit att kommunen ska bygga en skatepark. Ärendet segar sig fram
genom den kommunala byråkratin. Den 15 april kommer det till Kulturoch Fritidsutskottet (KFU). Där ska tre män dels säga ja eller nej dels
ange en plats för parken. Tänk om den kommer till Hästholmen!”
Det blev en park. Nu är den högtidligt invigd. Var? Jo, inne i Ödeshög.
V id planen intill
Ommavallen i Hästholmen har flitiga
grabbar själva byggt
en bana. Här >> >>>
åks det varje dag. Tyvärr håller ju självbyggen ofta inte så
länge men kommunalrådet har lovat att
det kanske ska bli en
mindre bana framöver i Hästholmen.
Denna tidning innehåller bland annat en intervju med Irma Wettergren,
en reserapport från Orust, en ny ägare av Fyren och en vädjan, en
förväntan eller kanske uppmaning till Trafikverk och polis. Samt slutligen
en önskan från bygdegårdsförening och redaktionskommitté:
TREVLIG SOMMAR !
Tanken är att vi ska tvingas sakta farten
för att komma igenom kurvan. För
långtradare och andra stora betyder
detta en rejäl fartminskning. Och det
var ju avsikten att de ska tappa så
mycket tid att de väljer en annan väg.
Men vissa har inte den tiden. Vad gör
de då? De kör vänstertrafik! Första
gången jag möter en stor grön långtradare på min sida av vägen från
Vadstena mot Hästholmen är den 24
juni. Det känns inte kul att åka vägen
efter det mötet!
Vad kan Trafikverket eller polisen göra
för att få stopp på denna vänstertrafik?
Kanske göra som i Västsverige, sätta
upp skyltar som visar en väg för personbilar och en annan väg för stora fordon.
Eller ha kameraövervakning à la fartkontrollen vid de fyra svängarna. Något
bör i varje fall göras och göras nu.
Katarina
2
Nyheter i Hästholmens hamn
Hamnbolaget berättar
Utöver att våra hamnvärdar fortsätter med sitt arbete
i hamnen så har Ödeshögsbostäder AB ansvar för
driften med Arne Hertz som hamnansvarig och Lisbeth
Karlsson som ansvarig för båtplatserna.
Aktiviteterna i sommar i hamnen sker som tidigare
med sommarmusik, möjligheten till båtutflykter med
segelskutan Matilda under juli, segelregattor, trollingtävlingar, Kräftans dag/Kräftivalen den 1 augusti och
Fyrens dag den 16 augusti med mera.
Det stora arbetet under sommaren kommer att vara
PEAB:s arbete med att sälja lägenheter i hamnen.
Fastighetsbyrån hjälper PEAB med detta och i hamnen
har det tänkta huset markerats med röda streck. Nya
ritningar har också tagits fram på de olika
våningsplanen med lägenheter. Intresseanmälan för
kommunens hyreslägenheter görs hos ÖBO.
Besök vår hemsida för mer information:
www.odeshog.se/hastholmenhamn
Ha en skön sommar!
Hästholmens Hamn
Michael Cornell
Fiskehamnsföreningen byter 35 stolpar
Våren 1956 sker en stor förändring i hamnens vy. Då rivs
de gamla båthusen och nya byggs. De är större och får
ligga i 90 graders vinkel mot kajen. De byggs gediget på
stolpar av lärk från Omberg, målas röda och ägs av den
fiskehamnsförening, som bildas drygt tre år tidigare.
Fyra båthus med plats för åtta båtar.
Byggmästare Ewald Petersson bygger och de nio yrkesfiskarna i föreningen deltar i det praktiska arbetet. De
bor alla i Hästholmen. Tage Petersson är ordförande och
sekreterare, Henning Johansson är kassör och de övriga
är Hennings bröder Erik och Börje, Hjalmar Modig, bröderna Levi och Filip Tilly, Hugo Thorn och hans son Arne, som
för övrigt blir det siste yrkesfiskaren i Hästholmen.
Tiden går. Husen har målats och reparerats under årens
lopp men nu är det dags för en mer genomgripande
upprustning. De 60 stolparna, som håller husen uppe,
behöver bytas. Den första etappen av detta arbete
omfattar 35 stolpar och de flesta är nu bytta, berättar
fiske-hamnsföreningens nuvarande ordförande Jonny
Ståhl. När den andra etappen blir verklighet beror på
finansieringen.
Vi flyttar in
Flera hus i Hästholmen har bytt ägare. Emil Wissman
har köpt Gästis (Hamngatan 20) för att göra om huset
till två lägenheter att hyra ut. Tägnegatan 8 har åter
blivit fritidsbostad liksom Hamngatan 9. Till Vallgatan
5 flyttar Angela Sundbäck med två barn. Nya ägare till
Radhusgatan 1 är Mats Lennart Nilsson och till nummer
11 på samma gata Anita Lindberg.
Rakan och Sham Al Salamat med två pojkar har flyttat
till Alvastrahus 4, Aino Lundberg till Hallegatan 3A och
Jessica Bodin med två grabbar flyttar till Alvastrahus 1.
Vi hälsar de nya välkomna och önskar alla lycka till!
PEAB och båtägarna arbetar tillsammans och byter pålar.
Det finansieras av EU-medel och arbetskraftsstöd från
kommunen och omfattas av både miljötänk och ett
byggnadsantikvariskt sätt att jobba. Man använder det
hållbara lärkträet från Omberg precis som man gjort förut.
Inte tryckimpregnerat, berättar Jonny.
Katarina
Hestholmabladet ges ut av Hästholmens
bygdegårdsförening och trycks hos ABF
Det finns också på www.hastholmen.se
Bladets adress: Hestholmabladet c/o
Ljungholm, Tägnegatan 6, 599 93 Hästholmen
3
När du vill hyra
Hästholmens bygdegård
ringer du Kalle Marcusson
0143 210 38,
070 40 900 92
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Bygdegården
samarbetar med
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Bli gärna andelsägare i
Hästholmens bygdegård
100 kronor per andel
Bankgiro 331-3558
Hällristningarna täcks av
Många vet att Östergötlands största hällristningsområde finns i Himmelstalund. Att den näst största ligger i
Hästholmen känns inte som en lika bekant kunskap.
Markus Lindberg sköter hällristningarna här. På hösten
täcker han över dem, lagom till Valborg avtäcker han
dem. Bilden ovan visar några av de cirka 3500 år gamla
ristningarna, som Otto Frödin dokumenterar 1911.
Han anger att det finns 144 figurer, 26 skepp, 14 yxor, sju
djur, en tvåhjulig vagn, en rännformad och tre ovala
fördjupningar, en björntass samt 91 skålgropar. 2006
finner Sven-Gunnar Broström ytterligare ristningar.
Otto Frödin finns kvar med namnet på en gata i Hästholmen, parallellt med Hamngatan. Hällristningarna är
väl värda ett försiktigt besök.
Katarina
Markus Lindberg täcker av hällristningarna.
14 Augusti kl 18-21 är det Sommardisco
för barn från 6 års ålder i bygdegården
Inträde 20 kr
4
16 Augusti kl 12-16 Fyrens dag
Fyren är öppen och visas av guide.
4-6 September
Konstföreningens Slöjd- och
hantverksutställning i bygdegården
Fredag öppet kl 13-18
Annicki Oscarsson inviger kl 16
4 Juli kl 18 Knytkalas med dans till
Bosse Dahlstrands Orkester & Sandra
Packa en korg med mat och dricka och kom till
Hästholmens bygdegård
Entré 100 kr, boka hos Kalle 0143-21038
Under Östgötadagarna Lördag och söndag
öppet kl 11-17. Då kan du även pröva
årets östgötakaka till fikat.
Måndag - fredag kl 13.30 till och med 3 juli
spelar Sommarorkestern i hamnen
16 September kl 13 Dags för höstens
första Sopplunch i bygdegården
Skaldjurskvällar på 31:an 3, 10, 17, och 24 juli
kl 17-21 med levande musik
Läs mer i intervjun med
Irma Wettergren på sidan 7
Tips för utflykter i vår omgivning
¤ 4 juli kl 10-17
Heda Gammaldags Marknad
11 juli kl 19.30- spelar Hawkey Franzén,
Thomas Felix och Markus Johansson
på Café & Restaurang Fyren i hamnen
¤ 17-19 och 21-25 juli
Alvastra Krönikespel Makten och
Härligheten kl 22.30-23.45
25 juli kl 10 Oldringen
MCV Blåklintens Veteranmotorcykelrally
med start och mål i hamnen
23 juli kl 9-18 Johannamarken i Ödeshög
¤ På naturum Tåkern och i fågeltornet i
Glänås, längs strandängarna och utmed
sagostigen finns det alltid aktiviteter.
Det är guidningar, roddturer mm.
1 Augusti är det Kräftans dag
Du får fiska kräftor från land i hela hamnen.
Burar och håvar finns att hyra. Bete ingår.
Båtklubben visar hur man gör olika knopar.
Det är öppet på naturum alla dagar till och
med augusti. Fågeltorn och sagostig är
alltid tillgängliga och strandängarna
när fåglarna så tillåter.
¤ Daglig guidning vid Rökstenen kl 12
¤ Traktorguidningar i Östgöta Dal,
Rogslösa och Borghamn torsdag-söndag
Start kl 16 vid Handlar’ns butik
Kl 15-17 är det båttur längs med Omberg med
segelskutan Matilda, plats bokas på Ödeshögs
turistbyrå 0144-35167
Titta efter NYA HÄNDELSER
på bygdegårdens anslagstavla
vid Mackaplan
&&&&&&&&&&&&&&&
Västra Östergötlands Kaninavelsförening
har utställning.
¤ Vid Alvastra kloster är det guidning kl 11
många dagar till och med 15 augusti
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&
Vid Odaltorget är det Medeltidsdag med
clownen Vicke, bågskytte med mera och Kerstin
Ryhed och Anders Lundin är på 31:an
¤ Söndagsvandringar på Omberg kl 11-13
med Lars Frölich och vänner
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
5
Om det skulle regna en dag ...
... så finns det
alltid en bok
att läsa.
Bygdegården
har många, både
fakta och
böcker för
barn, ungdom
och vuxna.
När Birgittas
bokbinderi är
öppet och
gatuprataren är
ute kan du köpa
en bok billigt
och sedan är
det bara att
försjunka.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ny ägare på Café & Restaurang Fyren
Från och med i år har Mohamed Henaien och hans familj
övertagit Fyren. Det är nu betydligt generösare öppettider.
Under sommaren alla dagar till klockan 11 på kvällen. Mohamed
har öppet till sista gästen och alla är välkomna, även de som
bara dricker en kopp eller köper en glass.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Missa inte
att titta in i Vätternrummet
i silon i hamnen
På menyn finns sju varmrätter, pajer, bakad potatis, smörgåsar
och bakverk. Det är härlagad mat och härbakat bröd. Mohamed
vill att alla ska trivas och att barnen ska känna sig hemma. En
nyhet är att han också säljer choklad och godis.
Rummet är öppet kl 10-18
till och med sista september
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Familjen bor i en villa i Hästholmen men där hinner de bara
sova och klippa gräsmattan. Han får ett bra bemötande här.
Folk hälsar, säger han och tillägger att det händer inte överallt.
Mohamed kommer till Sverige 1981 från Tunisien och hans fru
är från Filippinerna. Han har fem års utbildning i hotell- och
restaurangbranschen och har drivit flera restauranger på olika platser i Sverige.
Vintertid har han ibland arbetat som reseledare och
även startat en skandinavisk restaurang i Tunisien.
För första gången har Mohamed köpt en rörelse,
tidigare har han alltid arrenderat.
Katarina
6
Reserapport från några byar på Orust
Denna båt går till Käringön, en ö utan bilar och där man inte får cykla på sommaren. Det finns cirka 90
bofasta invånare men de har en Handlar’nbutik, som är öppen varje dag. Året om.
Midsommarafton kommer det litet regn men vad
gör väl det när man har paraplyer.
Museer behöver inte vara så stora. Här är ett i en
gammal sjöbod intill vattnet med allehanda fiskeoch sjögrejer att betrakta. Fri entré och inte ens en
bössa, bara en gästbok som den guidade mannen
vill att gäster ska skriva i.
En annan sjöbod har förvandlats till café med fisksoppa, smörgåsar och bakverk. Och fullt av gäster
i varje hörn och även på bryggan utanför.
Jag tror att man ser skyltar på ett annat sätt när
man är turist. Lappen med texten Privat på denna
soptunna till exempel är en smula förvånande. Det
bör ju vara bättre att turister använder den än att
skräpet hamnar på marken. Eller?
Katarina
Konstföreningen tänker nytt och arrangerar en
Slöjd- och hantverksutställning i bygdegården
År 1997 startar Ödeshögs konstförening. Under många
år har föreningen gjort två utställningar - en konstsalong
inne i Ödeshög under farsdagshelgen och Barnens
konstutställning i Hästholmens bygdegård en vårvinterhelg. Den senare föds ur den första. Plötsligt håller
barnteckningarna på att ta över konstsalongen och för
att slippa säga nej till barnen kan man i stället säga
vänta över nyår till barnens egen utställning.
Nu föds nummer 3 - en Slöjd- och hantverksutställning
i bygdegården under Östgötadagarna den första helgen
i september. Föreningens ordförande Irma Wettergren
berättar att det finns så många duktiga människor som
handarbetar och slöjdar i kommunen.
- Konstföreningen får förfrågningar om vi vill ställa ut
slöjdprodukter men det finns inte riktigt utrymme för
det vid den årliga konstsalongen, som sedan flera år
tillbaka håller till i Kulturskolans lokaler, säger Irma.
Nummer 3 kommer alltså till av samma skäl som nummer 2.
7
Nu vill föreningen gärna att alla som slöjdar och gör
hantverk av olika slag hör av sig till Irma på telefon
0144-33169 eller till Marianne Normell, som är
sekreterare i föreningen, på telefon 0144- 33313 eller
via mail till [email protected] Ju förr dess bättre.
- Vem får vara med?
- Alla som gör slöjd- och hantverksprodukter, svarar
Irma. Och det är gratis att ställa ut. Om man har stora
saker, till exempel möbler, tar vi gärna emot dem redan
på onsdagen den 2 september mellan kl 17 och 19.
På torsdagen kan man lämna alster mellan kl 11 och 19,
om den tiden inte passar ringer man mig, säger Irma,
så fixar vi det. Eller till Marianne.
Sedan ska vi göra en fin utställning som invigs på fredagen klockan 16 av Ödeshögs kommunalråd Annicki
Oscarsson. Och under helgen hoppas vi att många
kommer och ser utställningen - och fikar och äter årets
östgötakaka. Årets konsthantverkare bor för övrigt i
kommunen, närmare bestämt i Tjugby.
Katarina
Vi utför alla slags binderier till högtid och sorg,
kontakta våra duktiga florister så hjälper de till.
Öppet vardagar 10-18, lördag 10-16 och söndag 12-16
Välkomna!
Tel till butiken 0144-535060
Vätterhästen
öppen tom
14 augusti
alla dagar
kl 12 - 20
Vardagar lunch 12-15
Övrig tid à la carte
15-30 augusti
Vardagar lunch 12-15
Lördag-söndag 12-18
31 aug stänger vi för säsongen
Välkomna önskar
Annika med personal
Bordsbeställning rekommenderas
www.hermanssonstradgard.se