Månadsbrev mars 2015 LEK

ROTARY INTERNATIONAL
Service Above Self
Distrikt 2380, Sweden
GUVERNÖRENS MÅNADSBREV
Mars 2015
Fred Genom
Omtanke
Tänk vad en månad går fort! Det har det för övrigt gjort varje månad under mitt guvernörsår.
D
JagDundrar t ex. vart tog februari vägen? Nu är det i alla fall mars och nu laddar vi i minModModighDist
bygd
för ModModighDi
fullt för att ta emot både tusentals tranor och mängder med turister.
ri
stri
I höstas tänkte jag att jag skriver ett brev varje månad under de månaderna, men kanske inte
varje månad under våren. Då finns det kanske inte så mycket att skriva om. Den bedömningen
har visat sig vara helt fel. Varje månad finns det något att berätta om eller påminna om.
Kanske det är förklaringen till att tiden går så fort?
Distriktskonferensen i Falköping 11 april
Nu närmar sig detta som jag upplever som finalen under mitt guvernörsår. Har du inte
anmält dig ännu så gör det snarast på www.d2380.se Sista anmälningsdag är satt till den
20 mars och försök att respektera detta. Givetvis tar vi emot senare anmälan, men
organisationskommittén behöver veta t.ex. hur många bussar vi behöver anlita.
Som RI-presidentens representant kommer PDG Malik Aviral och
hans hustru Mirhiban från Turkiet och från distrikt 2340 kommer min kollega Tomas Kling
och hans fru Berit. Någon nordisk representant kommer inte i år. Jag hade kontakt med en
norsk kollega, men han har blivit sjuk.
Convention i Sao Paolo den 5-9 juni
Under hela året har det kommit påminnelser om detta evenemang är öppet för alla rotarianer
och så är det givetvis. Senast kom det en vädjan från vår zonrepresentant i RI-styrelsen Per
Høyen att vi guvernörer måste påminna om denna stora tilldragelse. Det finns de rotarianer
som åker varje år på Convention. Själv var jag med i Köpenhamn 2006 och det var en mycket
fin upplevelse. Från vårt distrikt ordnades en bussresa och vi som var med där hade mycket
trevligt tillsammans. Det är inte lika lätt att ta sig till Sao Paolo, men nu har jag och Marianne
bestämt oss för att i likhet med flera av mina kollegor åka. Det skulle vara trevligt att om
någon mer från vårt distrikt kunde komma med!
Gåva från Gränna Rotaryklubb.
Vid senaste mötet i Gränna Rotaryklubb överlämnade klubben en gåva på 30 000 kr till
Rumänienhjälpen i Ölmstad, söder om Gränna. Gåvan mottogs av Margareta Wennerberg
som är föreningens driftiga ledare och som offrar all sin tid för att hjälpa så många nödlidande
nere i Rumänien. Hon visade stor glädje över gåvan och berättade lite om de eländiga
förhållanden som rotaryklubbens fadderfamilj lever under i Rumänien.
PETS i Mullsjö en 14 mars
Cirka 80 rotarianer samlades på Mullsjö folkhögskola i lördags och fick sig som vanligt till
livs en mängd information. Tack till min efterträdare Nicke Salén och hans medhjälpare för
ett väl genomfört seminarium. Nytt för i år var en "marknad" där olika kommittéer fick "sälja"
sig.
En bild med samtliga deltagare på PETS samlade utanför matsalen på Mullsjö folkhögskola
Läkarbanken
Vet du att vårt distrikt är den klart största bidragsgivaren till Läkarbanken. Så här skrev vår
Läkarbanksansvarige i distriktet, Arne Thorfinn: "Distrikt 2380 var under VÅ 2013/14 bäst i
klassen vad gäller att samla in pengar till Läkarbanken. Av totalt 4,7 milj kunde 26% hänföras
till Distrikt 2380". Nu måste vi hjälpas åt att behålla den positionen.
Läkarbanken har en bra hemsida www.rotarydoctors.se som rekommenderas för vidare.
studier.
ShelterBox i Sverige
Här ligger också vårt distrikt väl framme. I mitt förra månadsbrev påminde jag om att vi alla
kan söka medlemskap och på så sätt stödja detta viktiga arbetet. Det kostar bara 100 kr!
Som ni säkert har sett på nyheter så har det inträffat en svår katastrof på en liten ögrupp som
heter Vanuatu som ligger öster om Australien. ShelterBox började givetvis förbereda en insats
redan då risken blev känd. Via hemsidan kan ni hitta länkar till pressmeddelande från i
lördags och igår: http://shelterboxsweden.org/?p=1241 Som ni kan läsa är 1000 Shelter Kits
redan på väg och mer hjälp kommer att skickas så fort våra SRT volontärer Peter Pierce (Är
en Rotarian från Australien som jag jobbade ihop med på Filippinerna) och Ross Mackenzie
(Nya Zeeland), har fått koll på läget.
Hjärtliga Rotaryhälsningar
Lars-Erik Kullenwall / DG 2014-2015