Sjung, skapa musik och ha trevligt tillsammans

Sjung, skapa musik och
ha trevligt tillsammans
Det här arbetar vi med
På Musik med mera kan du jobba med sång, instrument, inspelning
och drama. Ibland ordnar vi musikcafé och bjuder in andra arbetsgrupper som också jobbar med kultur och skapande. Gemenskapen är
härlig och det finns utrymme för alla arbetstagare att ge egna förslag
till aktiviteter. Du kan också få musikterapi genom vår musikterapeut.
Vi som jobbar här
Vår grupp kan variera i storlek men vi är sällan mer än 10 arbetstagare. Här finns arbetshandledare till stöd, varav en är musikalisk
ledare med musikterapi som specialitet.
Arbetstider
Måndag–fredag kl. 7.30-16.00, med möjlighet till anpassning av
arbetstiden.
Vår arbetsplats
Vi finns på Skomakargatan 14 B i Uppsala. Vi har egen inspelningsstudio och en scen med ridå, spotlights och ljudanläggning där vi kan
träna och leka fram musikframträdanden, läsa poesi och drama. Vi
äter lunch tillsammans och du kan ta med dig egen lunchlåda eller
köpa mat i affären intill. Telefon till oss: 018-727 71 53.
E-post: [email protected]
Välkommen att kontakta oss!
Jobb på våra arbetsplatser: Musik med mera
15 07 2185
Uppsala kommun Vård & omsorg, Daglig verksamhet
Markus Wallin, koordinator, 018-727 71 58,
[email protected],
www.vardochomsorg.uppsala.se/daglig-verksamhet