Ulf Hansson Negotiating strategist Business development

Ulf Hansson
Negotiating strategist
Business development
URBAN TRANSFORMATION
LKAB
Tel: +46 70-630 9149
[email protected]
IRON ORE IS
OUR FOUNDATION
Continued mining affects communities
URBAN TRANSFORMATION
Our priority is focus in sustainability that is a essential part of LKAB ´s growth
strategy
Raszon
Sprickzon
Deformationszon
MINING AFFECTS THE CITY OF KIRUNA? (SAME
CONDITIONS AND INFLUENCES IN MALMBERGET)
4
BAKGRUND
•
LKAB:s styrelse har tagit beslut om att LKAB ska gå in i en ny roll i samhällsomvandlingen.
•
Om inte samhällsomvandlingen går i tillräckligt högt tempo, sker i rätt tid och till rätt
kostnad så försvårar, eller omöjliggör, det brytningen i gruvorna enligt plan
•
Samhällsomvandlingarna är en stor kostnad för LKAB. Ett sätt för bolaget att få bättre
kontroll över kostnaderna och samtidigt säkra tidplaner, kvalitet och funktion är att ta en
ledande roll när bostäder och lokaler måste ersättas i Kiruna och Gällivare
•
Det råder brist på bostäder i Malmfälten, vilket märks på prisutvecklingen. Nuvarande
nyproduktionstakt är inte tillräckligt för att täcka behovet av nya bostäder
VAD INNEBÄR BESLUTET OM NY ROLL?
•
LKAB kommer att agera beställare av nyproducerade bostäder och verksamhetslokaler. LKAB
ska däremot inte bygga själv, det finns duktiga byggbolag som bör sköta byggnationerna, vår
kompetens ligger i att bryta järnmalm
•
LKAB tar en ny roll i byggandet av nya hus och lokaler, så att det sker enligt plan. De boende och
de näringsidkare som bedriver verksamhet ges en möjlighet att finna ny bostad eller nya
verksamhetslokaler och flytta i rätt tid. Utveckling går före avveckling.
•
Att långsiktigt genomföra en kostnadseffektiv samhällsomvandling är avgörande för LKAB:s
gruvdrift och konkurrenskraft.
•
Beslutet ger bättre förutsättningar för en varierad och väl fungerande bostadsmarknad. LKAB
erbjuder därmed möjligheten för individer och företag att bo och bedriva verksamhet i Malmfälten.
OMFATTNING
• 5000 Bostäder
• Totalt 700 000 kvm inklusive offentliga och kommersiella lokaler
• 220 företag behöver flytta till ny adress
–
–
–
–
Handel
Restaurang
Kontor
Industri
VÅRT HUVUDBUDSKAP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vi söker leverantörer
Våra verksamhetsorter är viktiga för LKAB
De nya Kiruna/Gällivare ska fungera bättre än dagens samhällen
Kommunerna ges goda planeringsförutsättningar
Vi har två kommuner som vill!
Vi har samma syn på utmaningarna i Kiruna och Malmberget
LKAB har totalt avsatt nästan 12 miljarder för fortsatta åtaganden
LKAB satsar aktivt på att bygga ersättningsbostäder
LKAB skapar möjligheter.
Vi har stora utmaningar framför oss.
Utveckling banar väg för avveckling
Attraktiva LKAB - Attraktiva samhällen
Tack för att ni lyssnade
ETTHUNDRA
TJUGOFEM
ÅR
AV HÅLLBAR KONKURRENSKRAFT, ENGAGEMANG,
NYTÄNKANDE OCH ANSVARSTAGANDE