Dräktregler

 ​
Svenska Judoförbundet​
Rikstävlingskommittén __________________________________________________________________________________________ DRÄKTREGLER Nationella regler från den 1 februari 2015 Vit och blå dräkt ska bäras vid Svenska Mästerskap med undantag av SM för Veteraner. Dräkten ska se ut enligt följande; Ärmarna ska utsträckta nå till knuten vid handleden eller max 5 cm från där handleden tar vid. Mellanrummet ska vara tillräckligt stort för att en Sokuteiki (mätinstrument) ska kunna föras in, 10­15 cm. Jackan ska sträcka sig en bit ner på låret nedanför bältet och ha 20 cm överslag vid mitten på bröstet. Byxorna ska nå till fotknölen eller max 5 cm från där fotleden tar vid. Mellanrummet ska vara tillräckligt stort för att en Sokuteiki (mätinstrument) ska kunna föras in, 10­15 cm. Bältet ska knytas dubbelt med 20­30 cm långa ändar från knuten. Om dräkten eller bältet inte uppfyller kraven ska dessa bytas omgående. Om ingen dräkt finns som passar förlorar den tävlande matchen. Nationella regler från den 1 januari 2016 ​
(samma som internationella regler gällande från den 1 januari 2014) Vit och blå dräkt ska bäras vid Svenska Mästerskap med undantag av SM för Veteraner. Dräkten ska se ut enligt följande; Ärmarna ska med armarna utsträckta täcka handlederna. Mellanrummet ska vara tillräckligt stort för att en Sokuteiki (mätinstrumet) ska kunna föras in, 10­15 cm. Jackan ska gå hela vägen ut med sidorna när den dras ihop och ska sträcka sig en bit ner på låret, nedanför bältet. Mellanrummet mellan halsen och skärningen på jackan får inte vara mer än 10 cm. Byxorna ska nå till fotknölen eller max 5 cm från där fotleden tar vid. Mellanrummet ska vara tillräckligt stort för att en Sokuteiki (mätinstrumet) ska kunna föras in, 10­15 cm. Bältet ska knytas dubbelt med 20­30 cm långa ändar från knuten. Om dräkten eller bältet inte uppfyller kraven ska dessa bytas omgående. Om ingen dräkt finns som passar förlorar den tävlande matchen. Märkning och sponsring (Internationellt) Området på både höger och vänster sida, skulderbanden, (25 cm x 5 cm) kan användas för EJU Master och Top Suppliers (för tillfället adidas, Green hill och Noris) eller till egna sponsorer som tillhör SJF eller personliga sponsorer, MEN dessa får ej vara någon annan leverantör av judogi, än de redan nämnda. På övre delen av ärmen (10cm x 10cm på både höger och vänster sida) får användas av förbundet eller judoka för egna sponsorer. Området på höger bröst (5cm x 10cm) får användas av förbundet eller judoka för egna sponsorer. Logo för en judogi sponsor får endast bäras om det är en EJU Master och Top Suppliers (för tillfället adidas, Green hill och Noris). På samtliga områden för sponsring är det förbjudet att göra reklam för tobak, alkohol eller någon av de preparat som finns med i doping listan, eller någon typ av produkt eller service som etiskt går emot gällande normer och regler. Området på vänster bröst (10cm x 10cm) får användas för de nationella färgerna eller officiella logon för förbundet i enlighet med IOC koden för ryggtavlan (regionala märken är inte tillåtna). Vid europeiska mästerskapen för klubbar får klubblogo användas istället för det nationella. Alla andra märkningar på judogin så som leverantör, namn på judokan skall vara i enlighet med IJFs regler för judogi. Ryggmarkering På många tävlingar krävs att det är korrekt ryggtavla på, annars får man inte tävla. Tänk på att beställa i tid! http://www.mybacknumber.com/ Det finns mer information på IJFs Youtube om de nya reglerna och dräkten, http://youtu.be/Iz5kw_sN5hQ