Ytbehandla ditt trägolv

Herdins golvguide
Golvlut · Golvolja · Golvsåpa · Golvlack
Ytbehandla
ditt trägolv
När du vill ha ett
ljust och vackert trägolv
Herdins Golvlut vit
Lutbehandling med Golvlut, görs för att bromsa träets mörkergulning som inträffar
med tiden. Vitpigmenteringen gör att träet får en ljusare ton. I vissa fall kan du
uppleva att träet gulnar vid lutbehandling, men det försvinner efter en tid.
Behandlingen med lut ger inget skydd, den skall därför kompletteras med
Golvolja vit och/eller Golvsåpa vit.
Herdins Golvolja vit
Behandling med Golvolja vit ger en behaglig, tålig och vacker yta. Vitheten förstärks
och oljan gör att enklare repor och märken många gånger blir självreparerande vid
underhåll med Golvsåpa.
Herdins Golvsåpa vit
Golvsåpa vit används för att förstärka vitheten och ytskyddet efter behandling med
vit Golvolja. Golvsåpa vit kan också användas direkt efter behandling med lut. Ytan
får då inte samma tålighet. Golvsåpa vit kan med fördel också användas för
rengöring och underhåll av behandlat golv.
När du vill behålla
träets naturliga färg
Herdins Såpa Naturell
Såpa Naturell ger en behaglig yta samtidigt som den bevarar träets egenfärg.
Används på ytor där slitaget är lågt och den naturliga känslan skall vara hög.
Används också vid rengöring och underhåll av golvet.
Herdins Golvlack
Herdins Golvlack är en 1-komponent vattenburen golvlack för trä- och parkettgolv
inomhus. Den används på trärena eller tidigare lackerade eller betsade golv.
Golvlack har god slitstyrka och god beständighet mot fläckar och klackmärken.
Den är avsedd för hemmiljö och finns i två varianter, halvblank och halvmatt.
2 Herdins Golvguide
Foto framsida: Ulf Palm
Herdins Golvolja Naturell
Med Golvolja Naturell behålls träets egenfärg samtidigt som ytskyddet förstärks
och ytan får en mättad, torr och behaglig yta. Rengör och underhåll ytan med
Golvsåpa Naturell så förstärks ytskyddet.
Läs alltid hela bruksanvisningen
på förpackningen innan du börjar.
Lutbehandla ett trägolv med
Herdins Golvlut
För obehandlat trägolv av gran eller furu. Bromsar gulning
av träet, ger ljusare ton. Används i kombination med
Herdins Golvolja vit eller Herdins Golvsåpa vit.
Redskap vid behandling:
• Skyddshandskar
• Andningsskydd
• Skyddsglasögon
• Skoskydd
• Vit fiberduk
• Slippapper
• Hink och golvmopp / bred pensel med nylonborst
/cellulosasvamp/lutborste för applicering
1. Se till att golvet är nyslipat och smuts- och dammfritt. Nya golv måste också slipas lätt.
2. Rör alltid om, även under
arbetsgång. Det är viktigt för
att vitpigmenten ska fördelas
i luten.
3. Stryk flödigt i brädans
längdriktning, 2–3 brädor
åt gången. Arbeta in och
fördela luten jämnt.
5. Slipa lätt med en fiberduk,
för att ta bort fiberresningen.
4. Låt torka i 8–10 timmar.
7. Behandla med Herdins
Golvolja vit eller Herdins
Golvsåpa vit.
6. Dammsug golvet.
Herdins Golvguide 3
Läs alltid hela bruksanvisningen
på förpackningen innan du börjar.
Olja ett trägolv med
Herdins Golvolja
För lutbehandlade, betsade eller trärena golv av barr eller lövträ.
Ger ett bra skydd och en mättad, torr och behaglig yta. Används i
kombination med Herdins Golvolja/Oljebets eller Herdins Golvlut.
Redskap vid behandling:
• Skyddshandskar
• Skoskydd
• Hink för oljan
• Vit fiberduk
• Slippapper
• Bred pensel/gummirakel med vitt gummi/golvpoleringsmaskin
1. Se till att golvet är nyslipat (gäller ej lut- och betsbehandlat golv)
och smuts- och dammfritt. Nya golv måste också slipas lätt.
2. Rör alltid om,
även under arbetsgång. Det är viktigt
för att ev. vitpigment
ska fördelas i oljan.
3. Manuell applicering: Börja i brädans
längdriktning, 3-4
brädor åt gången,
arbeta fram och
tillbaka så att oljan
fördelas jämt.
4. Maskinell
applicering: Häll ut
lagom mängd olja.
Bearbeta golvet och
överskottsoljan korsvis med maskinen.
5. Oavsett vilken
appliceringsmetod
du valt, torka bort
överskott av olja
med en bomullstrasa i fiberriktningen.
6. Upprepa behandlingen efter några timmar,
när ytan känns torr.
8. Låt torka i 24 timmar, rumstemperatur.
Efterpolera med duk eller maskin.
7. Risk för självantänding, bränn trasor
eller lägg dem i vatten.
9. Grundbehandla med Herdins Golvsåpa
efter ca 2 veckor.
4 Herdins Golvguide
Läs alltid hela bruksanvisningen
på förpackningen innan du börjar.
Såpa ett trägolv med
Herdins Golvsåpa
För obehandlat eller lutbehandlat barrträgolv som ej utsätts för
hårt slitage. Ger ett fullgott skydd och en vacker, naturlig patina.
Kräver våttorkning med såpalösning många ggr efter grundbehandling för optimalt skydd och finish.
Redskap vid behandling:
• Hink och golvmopp/trasa
• Vit fiberduk/polermaskin med vit rondell
• Slippapper
1. Se till att golvet är nyslipat (gäller ej lutbehandlat golv) och smuts- och
dammfritt. Nya golv måste också slipas lätt.
4. Låt golvet torka
i ca 12 timmar.
2. Rör alltid om och
skaka dunken så att ev.
vitpigment för-delas i
oljan.
3. Applicera såpalösningen
minst 3 ggr med trasa eller
mopp. Låt torka i en timme
mellan varje behandling.
5. Polera golvet för hand
med en fiberduk eller använd
polermaskin med vit polerduk.
Herdins Golvguide 5
Läs alltid hela bruksanvisningen
på förpackningen innan du börjar.
Lackera ett trägolv med
Herdins Golvlack
För trärena, tidigare lackerade golv eller golv behandlade
med Herdins Oljebets. Ger en god slitstyrka och god
beständighet mot fläckar och klackmärken.
Redskap vid behandling:
• Skyddshandskar
• Skyddsglasögon
• Lackspackel/lackroller/pensel
• Slippapper
1. Slipa golvet lätt och
dammsug noggrant.
OBS! Ett trägolv som
behandlats med
Herdins Oljebets
måste torka i minst ett
dygn innan lackering.
4. Applicera Herdins Golvlack.
OBS! Trärena golv 2–3 ggr.
Tidigare lackerade golv 1–2 ggr.
Oljebetsade golv 2 ggr.
2. Rör om noggrant
i behållaren och
låt ev. luftbubblor
försvinna.
5. Applicera sista skiktet lack flödigt med
pensel eller lackroller.
Låt torka 4 timmar mellan strykningarna. Slipa lätt mellan strykningarna.
6 Herdins Golvguide
3. Planera arbetsgången. Hela golvet
måste lackeras utan
avbrott.
Allmänna råd när det
gäller golvbehandling
√
Börja alltid i ett hörn och
arbeta systematiskt med
några brädor åt gången. Ett
stort golv kan behöva delas
in i sektioner.
√
Stäng av golvvärme i god tid.
√
Skydda närliggande ytor mot
stänk.
√
Tänk på risken för självantändning. Spackla igen
stora hål och täta stora
sprickor i golvet. Kontrollera
nyans och vidhäftning genom
att provstryka på en dold yta.
√
Arbeta alltid i rumstemperatur 15–25 C˚.
√
Rör alltid om dunken
noggrant. Blanda ihop
ev. flera förpackningar.
√
Gör ett noggrant förarbete.
Golvet måste vara helt
renslipat från färg och lack
för att kunna behandlas.
Herdins Golvguide 7
Herdins Köksbänksolja
Alla träytor törstar efter vårdande olja. Herdins
Köksbänksolja är en specialolja som skyddar och
vårdar såväl bänkskivor som köksbord. Produkten
består av en blandning av noga utvalda oljor som
ger en vacker och tålig yta med bra vatten- och
smutsavvisande egenskaper. Underhåll bänkskivan
med Herdins Köksbänksolja 2–3 gånger per år.
Hårdvaxolja till träytor
som utsätts för hårt slitage
Herdins Hårdvaxolja är en torkande olja som används
för ytbehandling av träytor som utsätts för hårt slitage
som till exempel arbetsytor, golv och trappsteg. Du kan
använda Herdins Hårdvaxolja på både betsade, tidigare
oljade och trärena ytor.
Herdins Färgverk AB
För mer information
www.herdins.se
kundsupport
Telefon 023-330 60
© Herdins Färgverk AB Golvguide tryckt nov 2013. Art nr: 0085105
Prova även: