läs biografi - Galleri Mårtenson & Persson

Biografi:
1938
Född den 9 september i Malmö. Föräldrar tandläkare Gösta Lundberg och Greta, född Hultén. Morbror konstnären
CO Hultén.
Born September 9 in Malmö, to dentist Gösta Lundberg and Greta, née Hultén. His uncle is artist CO Hultén.
1945
Flyttar med sina föräldrar till Saltsjöbaden, där han bl.a. bor fyra år på Grand Hôtel Saltsjöbaden.
Moves with his parents to Saltsjöbaden. Various residences include four years at the Grand Hôtel Saltsjöbaden.
1945-1955
Klasskamrat med Tore Berger och Leif Nylén vid Saltsjöbadens Samskola.
Attends school with Tore Berger and Leif Nylén at Saltsjöbadens Samskola.
1955
Lär känna Ingvar Landberg, som arbetar med silk-screen och reklam.
Meets Ingvar Landberg, who works with silk-screen and advertising.
1960
Får ett staffli av grannen konstnären Ivan Grünewald. Gör iordning sin första ateljé i huset där han bor med sina
föräldrar och börjar måla. Studentexamen vid Saltsjöbadens Samskola.
Gets an easel from the neighbour the artist Ivan Grünewald, and arranges his first studio in the building where he
lives with his parents. Starts to paint. Graduates from Saltsjöbadens Samskola.
1961
Två månaders kurs i spanska på Mallorca. Därefter tre månader på Ibiza, där han fortsätter att måla. Flyttar till
Stockholm.
Takes a two-month Spanish course in Mallorca, followed by three months in Ibiza, where he continues to paint.
Moves to Stockholm.
1962-1963
Arbetar på Ervaco Reklam, mediaavdelningen. Bilresor till Frankrike.
Works at Ervaco Reklam (advertising firm), media division. Travels to France.
1964-1965
Första Stockholmsateljén i f.d. ölfiket "Kryckan" på Döbelnsgatan 89. Arbetar på Arbmans Annonsbyrå på
kontaktavdelning. Bilresor till Frankrike, Polen, Tjeckoslovakien och Ungern.
First studio in Stockholm in the former pub "Kryckan," on Döbelnsgatan 89. Works at Arbmans Annonsbyrå
(advertising firm) in customer relations. Travels to France, Poland, Czechoslovakia and Hungary.
1966
Separatutställning hos Galleri Karlsson i Stockholm. Deltar i "Ung svensk konst" på Sveagalleriet i Stockholm.
Bilresa till Paris och Marocko. Tre månader på Formentera, där han träffar Danielle Degosse från Paris. Läser
konsthistoria vid Stockholms Högskola.
Individual exhibition at Galleri Karlsson. Participates in "Ung svensk konst" (Young Swedish Art) at
Sveagalleriet, Stockholm. Travels to Paris and Morocco. Spends three month at Formentera, where he meets
Danielle Degosse from Paris. Studies art history at Stockholm College.
1967
Några på Baren / Regulars at the Bar, 1967
Andra utställningen hos Galleri Karlsson. Deltar i
"Ung generation", vandringsutställning i Stockholms förorter. Målar ett porträtt av Ulf Linde, Sweet and lovely,
som ställs ut på Galleri Karlsson. Bilresa till Paris.
Second exhibition at Galleri Karlsson. Participates in "Ung generation" (Young generation), an itinerant show in
Stockholm's suburbs. Paints a portrait of Ulf Linde, Sweet and Lovely, shown at Galleri Karlsson. Travels to
Paris.
1968
Deltar i "New Generation" på Kalmar konstmuseum tillsammans med Sture Johannesson, Lars Kleen och Ulf
Wahlberg. Gifter sig med Danielle Degosse. Arbetar i fyra månader i St-Remy-Les-Chevreux utanför Paris.
Participates in "New Generation" at the Kalmar Art Museum together with Sture Johannesson, Lars Kleen and
Ulf Wahlberg. Marries Danielle Degosse. Lives and works four months outside Paris in St-Remy-Les-Chevreux.
1969
Utställningar hos Galerie Prisma i Stockholm och Krognoshuset i Lund. Museerna i Gävle och Malmö köper
målningar. Deltar i utställningarna "NEJ" på Gävle museum och "Bildernas Värld" på muséerna i Gävle och
Västerås. Trycker den första serigrafin hos Ingvar Landberg. Assisterar CO Hultén vid arbetet av ett
monumentalverk i emalj på Gustafsbergs Fabriker. Separerar från Danielle och flyttar till ny ateljé och bostad på
Grevgatan 54. Blir vän med Bengt Wedholm.
Exhibitions at Galerie Prisma, Stockholm, and Krognohuset, Lund. Paintings acquired by the museums in Gävle
and Malmö. Participates in "NEJ" (NO) at the Gävle Art Museum and "Bildernas Värld" (The World of Images) at
the museums in Gävle and Västerås. Prints his first serigraph at Ingvar Landberg's. Assists CO Hultén with work
on a monumental painting in enamel at the Gustavsberg Porcelain Factory. Separates from Danielle and moves to
a new studio and residence at Grevgatan 54.Develops friendship with Bengt Wedholm.
1970
Andra utställningen hos Galerie Prisma. Utför Roberto Mattas monumentalverk Hettans vägar (efter hans skisser)
för utställningen "Surrealism?" på Moderna Museet i Stockholm. Träffar Monica Andrén. Bilresa till Polen.
Second exhibition at Galerie Prisma. Realization of Roberto Matta's monumental work Hettans vägar (Beats of
Heat) (after his sketches) for the exhibition "Surrealism?" at Moderna Museet, Stockholm. Meets Monica Andrén.
Travels to Poland.
Den gamla stykerskan / The old ironer, 1968 Jackan / Jacket, 1972 Skärm 19 / Screen 19, 1971-1973
1971-1972
Riksutställningar arrangerar vandringsutställningen "Tidsbilder" med LGL och Ulf Wahlberg. Den visas på 15
svenska muséer och konsthallar, på fyra muséer i Finland och på Kulturfestivalen i Jyväskylä. Katalogtext av Mats
Arvidsson och Ragnar von Holten. 1971 bilresa till Leningrad och jul och nyår i Warszawa.
Swedish Travelling Exhibits organizes itinerant exhibition "Tidsbilder" (Time Images) with LGL and Ulf
Wahlberg. The show is presented at 15 museums and art halls in Sweden as well as four museums in Finland and
at the Jyväskylä Arts Festival. Catalogue essay by Mats Arvidsson and Ragnar von Holten. Travels to Leningrad.
Christmas and New Year spent in Warsaw.
1971-1973
LGL gör 30 bilder av en sjukhusskärm - 23 målningar, sex teckningar och en serigrafi. Finns bl.a. på museerna i
Borås, Eskilstuna och Örebro.
Makes 30 images of a hospital screen - 23 paintings, six drawings, and one serigraph. Works included in museums
in Borås, Eskilstuna and Örebro.
Stängsel / Fence, 1973-1979
1973-1979
Arbetar huvudsakligen med ett stängsel - ett s.k. Gunnebostängsel. Det blir förutom måningar också skulpturer,
objekt och en bok. Målningar från denna period finns bl.a. på Moderna Museet i Stockholm, Magasin 3 Stockholm
Konsthall, Norrbottens museum i Luleå, Norrköpings konstmuseum och Sundsvalls museum.
Works primarily with a fence - a so-called Gunnebo-fence. Aside from paintings, also produces sculptures, objects
and a book. Paintings from this period found in collections of Moderna Museet, Magasin 3 Stockholm Konsthall,
the Museum of Norrbotten, Luleå, the Art Museum of Norrköping and the Sundsvall Museum.
1973
Utställningen "Skärmar" hos Galerie Ahlner i Stockholm. Katalogtexter av Lars Norén och Lasse Söderberg. I
november startar en halvårs bilresa till Afrika tillsammans med CO Hultén: Skåne - Marocko - Algeriet (Sahara) Exhibition "Skärmar" (Screens) at Galerie Ahlner, Stockholm. Catalogue essays by Lars Norén and Lasse
Söderberg. In November, starts a six-month journey to Africa together with CO Hultén: Skåne - Morocco - Algeria
(Sahara) 1974
- Niger - Övre Volta - Togo - Dahomey - Nigeria - Kamerun - Nigeria - Dahomey - Togo - Ghana Elfenbenskusten - Övre Volta - Mali - Senegal - båt till Marseille - Skåne (här ländernas dåvarande namn). Deltar i
"Realism" på Lunds konsthall och "19 serigrafier av..." hos Galerie Ahlner. Det är den första utställningen av en
lång rad som presenterar grafik tryckt hos Ingvar Landberg. Flyttar bostaden till Kaptensgatan och inreder en
tillfällig (drygt ett år) ateljé hemma hos Bengt Wedholm. Anna, första dottern med Monica Andrén, föds.
- Niger - Upper Volta - Togo - Dahomey - Nigeria - Cameroon - Nigeria - Dahomey - Togo - Ghana - Ivory Coast
- Upper Volta - Mali - Senegal - boat to Marseilles - Skåne (country names as used then). Participates in
"Realism" at Lund's Art Hall and "19 Serigraphs by . . . " at Galerie Ahlner - the first in a long series of
exhibitions consisting of graphic works printed at Ingvar Landberg's. Moves to Kaptensgatan and furnishes a
temporary studio (approximately one year) in the home of Bengt Wedholm. Anna, his first daughter with Monica
Andrén, is born.
1975
Utställningen "Skärmar" visas på Galleri 69 Göteborg, Borås konstmuseum och Örebro läns museum. Deltar i
"Vargen" på Moderna Muséet. Övertar 1 oktober Tore och Rolf Strindbergs ateljé på Nybrogatan 71, som blir
både ateljé och bostad.
Exhibition "Skärmar" (Screens) presented at Galleri 69, Gothenburg, the Borås Museum of Art and the Örebro
Municipal Museum. Participates in "Vargen" (Wolf) at Moderna Museet. October 1, takes over Tore and Rolf
Strindberg's studio at Nybrogatan 71 as both his studio and residence.
Magasin 3 Stockholm Konsthall, 2004
1976
Ställer ut på Gunnar Olssons första galleri - Galleri G - i Eskilstuna. Deltar också i "Det stora formatet" på
Eskilstuna konstmuseum. Trycker grafikmappen Stängsel med fyra serigrafier hos Ingvar Landberg. Text av Mats
B. Lånar sommarateljé i Beddingestrand av Bo Alveryd.
Shows at Gunnar Olsson's first gallery - Galleri G - in Eskilstuna. Also participates in "Det stora formatet" (Large
format) at the Eskilstuna Art Museum. Prints graphic portfolio Stängsel (Fence) with four serigraphs, at Ingvar
Landberg's. Text by Mats B. Borrows summer studio at Beddingestrand from art dealer Bo Alveryd.
1977
De första utställningarna "Stängsel" visas hos Galerie Ahlner i Stockholm, Galerie Leger i Malmö och Galleri
Fabian Carlsson i Göteborg. Katalogtexter av Mats B. och Gunnar Olsson. Två utställningar i Paris: "...et la fête
continue" hos Centre Culturel Suédois och "Le grillage et ses formes" hos Galerie Vallois, som också editerar
objektet Semez votre propre grillage. Mappen La poesie en moi med sex fotogravyrer trycks i Paris. Den
kompletterande serigrafin trycks hos Ingvar Landberg . Deltar i "Dagbok 1977" hos Tua Waern på Galerie Aix i
Stockholm. Sommarateljén i Beddingestrand lånas återigen. Lina, andra dottern med Monica Andrén, föds.
Shows the first "Stängsel" exhibitions at Galerie Ahlner, Galerie Leger, Malmö and Galleri Fabian Carlsson,
Gothenburg. Catalogue texts by Mats B. and Gunnar Olsson. Two shows in Paris: ". . . et la fête continue" at the
Centre Culturel Suédois and "Le grillage et ses formes" at Galerie Vallois, which also publishes the work Semez
votre propre grillage. Portfolio La poesie en moi, with six photogravures, is printed in Paris. Prints the
complementary serigraph at Ingvar Landberg's. Participates in "Dagbok 1977" (Diary 1977) at Tua Waern's
Galerie Aix, Stockholm. Returns to the summer studio at Beddingestrand. Lina, his second daughter with Monica
Andrén, is born.
1978
"Stängsel" visas på Norrköpings konstmuseum, Galleri Wallner i Malmö, Galleri Engström, Stockholm och på Art
9 ´78 i Basel och Galerie Brinkman i Amsterdam. Flyttar ihop med Lisa Björklund och inreder en liten ateljé på
Furunäs, Smådalarö. Reser till Milano, Rom och Venedig. Fadern dör.
"Stängsel" shown at the Art Museum of Norrköping, Galleri Wallner, Malmö, Galleri Engström, Stockholm and
abroad at Art 9 '78, Basel and Galerie Brinkman, Amsterdam. Moves in with Lisa Björklund and furnishes a small
studio at Furunäs, Smådalarö. Travels to Milan, Rome and Venice. Father dies.
1979
Första utställningen hos Freitagsgalerie Imhof i Solothurn, Schweiz. Två utställningar hos Galleri Engström. Utger
boken Statement 1973-1979 på eget förlag och reser för första gången till New York. Lär känna Kjell Åke
Gustafsson, som sedemera startar Konsthallen Hishult.
First exhibition at Freitagsgalerie Imhof, Solothurn, Switzerland. Two shows at Galleri Engström. Privately
publishes book Statement 1973-1979. First trip to New York. Meets Kjell Åke Gustafsson, future director of
Hishult Art Hall.
1980-1986
Arbetar nästan uteslutande på papper - gouache, kol, krita och collage. Mycket enkla bilder. Finns bl.a. i
samlingarna på Göteborgs konstmuseum, Kristianstads läns museum och Moderna Museet i Stockholm.
Works nearly exclusively on paper - gouache, charcoal, pastel and collage. Very simple images. Works are in the
collections of the Göteborg Museum of Art, the Municipal Museum of Kristianstad and Moderna Museet in
Stockholm.
1980
Deltar i utställningarna "Werken op papier" hos Galerie Brinkman i Amsterdam och "2 x NYC + 2 x Sthlm" hos
Galerie Ressle i Stockholm. Galerie Ressle editerar en grafikmapp med Juhana Blomstedt, Louis Cane och LGL.
Med text av Lars Nittve.
Participates in the exhibitions "Werken op papier" (Works on Paper) at Galerie Brinkman and "2 x NYC + 2 x
Sthlm" at Galerie Ressle, Stockholm. Galerie Ressle publishes a graphic portfolio with Juhana Blomstedt, Louis
Cane, and LGL, with text by Lars Nittve.
Första dansen / First dance, 1986 Fantom / Phantom, 1986
1981
Here and now - mapp med fem serigrafier, trycks hos Ingvar Landberg med text av Bo Nilsson och visas hos
Galleri Olsson i Stockholm. Deltar i utställningen "Fem svenskar" hos Galerie Asbaek i Köpenhamn. De övriga är
Lennart Aschenbrenner, Ola Billgren, Sivert Lindblom och Carl Magnus. Första utställningen hos Galerie
Clemens i Aarhus. Stängsel visas på Örnsköldsviks konsthall, Sundsvalls museum och Norrbottens museum i
Luleå. Resa till New York, Los Angeles och San Francisco.
Prints Here and Now - portfolio with five serigraphs - at Ingvar Landberg's. Shows portfolio accompanied by text
by Bo Nilsson at Galleri Olsson, Stockholm. Participates in exhibition "Fem svenskar" (Five Swedes) at Galerie
Asbaek, Copenhagen, along with Lennart Aschenbrenner, Ola Billgren, Sivert Lindblom and Carl Magnus. First
show at Galerie Clemens, Aarhus. Stängsel shown at Örnsköldsvik's Art Hall, the Sundsvall Museum and the
Museum of Norrbotten. Travels to New York, Los Angeles and San Francisco.
1982
"Aita" - Stängsel på finska - visas nu på Kemi konstmuseum, Uleåborgs museum, Österbottens museum i Vasa,
Tammerfors moderna museum och Wäinö Aaltonens museum i Åbo. Katalogtexter av Mats B. och Åsa Berntsson,
dikter av Werner Aspenström. Deltar i vandringsutställningen "Ur Kalevas samlingar", som visas på bibliotek och
muséer i norra Finland under en femårs period.
"Aita" (fence in Finnish) shown at the Kemi Museum of Art, the Uleaborg Museum, the Österbotten Museum,
Vasa, the Tammerfors Museum of Modern Art and the Wäinö Aaltonen Museum, Åbo. Catalogue texts by Mats B.
and Åsa Berntsson, poems by Werner Aspenström. Participates in traveling exhibition "Ur Kalevas samlingar"
(From the Kaleva Collection), exhibited for five years in libraries and museums in northern Finland.
1983
Utställer hos Galerie Clemens i Aarhus och med Galleri 16 från Stockholm på Art 14´83 i Basel.
Shows at Galerie Clemens and with Galleri 16 (Stockholm) at Art 14 '83, in Basel.
1984
Utställningar hos Freitagsgalerie Imhof i Solothurn, Galerie 29 i Växjö och Galleri 16 i Stockholm. Resa till Paris.
Färgsätter Bengt Wedholms nya restaurant "Wedholms fisk" på Nybrokajen i Stockholm.
Exhibitions at Freitagsgalerie Imhof, Galerie 29, Växjö and Galleri 16. Sets the color scheme for Bengt
Wedholm's new restaurant, "Wedholms fisk" at Nybrokajen, Stockholm. Travels to Paris.
1985
Utställningar på Sandvikens konsthall, Kristianstads länsmuseum och hos Galerie Clemens. Deltar i "Norrut 85",
som visas på Norrbottens museum i Luleå och muséerna i Arvidsjaur och Kalix. De övriga konstnärerna är
Lennart Aschenbrenner, Nils Kölare och Harald Lyth. En grafisk mapp med samma namn utges. LGL trycker sina
första litografier hos Arne Andersson i Nacka.
Exhibitions at Sandviken's Art Hall, the Municipal Museum of Kristianstad and Galerie Clemens. Participates in
"Norrut 85" (Northward 85) - along with artists Lennart Aschenbrenner, Nils Kölare and Harald Lyth - shown at
the Museum of Norrbotten and at museums in Arvidsjaur and Kalix. Publishes a graphic portfolio of the same
name. Prints his first lithographs at Arne Andersson's, Nacka.
1986-1993
Perioden präglas av stora, ganska mörka målningar. Abstrakta med stark landskapskaraktär. Målningar från denna
tid finns bl.a. på Moderna Museet, Alvar Aalto museet i Jyväskylä och Ibsen samling av nyere kunst i Hobro,
Danmark.
Production from this period dominated by large, rather dark paintings - abstract with strong landscape qualities.
Works of the period acquired by Moderna Museet, the Alvar Aalto Museum, Jyväskylä, Finland and the Ibsen
Collection of New Art, Hobro, Denmark.
1986
Ställer ut hos Galleri 16 i Stockholm och Galerie 29 i Växjö. Boken "Pappersmålningar" med text av Bo Nilsson
kommer ut.
Shows at Galleri 16 and Galerie 29. Publishes book "Pappersmålningar" (Paper Paintings), with text by Bo
Nilsson.
1987
Deltar i "Skandinaviskt 80-tals måleri" på Galleri Contur i Stockholm, tillsammans med Inge Jensen, Jet-te
Ranning och Mari Rantanen. Tre målningar Flyglektionen, installeras i ny röntgenavdelning på Karolinska
Sjukhuset i Solna.
Participates in "Skandinaviskt 80-tals måleri" (Scandinavian Painting of the '80s) at Galleri Contur, Stockholm,
together with Inge Jensen, Jet-te Ranning and Mari Rantanen. Three paintings, Flyglektionen (The Flight Lesson),
installed in the new x-ray unit of Karolinska Hospital, Solna.
Skogen / Woods, 1989
1988
Utställningar hos Galerie Clemens och Herning konstmuseum i Danmark, Freitagsgalerie Imhof, Galleri 29, Ado
Gallery i Antverpen, Alvar Aalto museet och Lahti konstmuseum. Katalogtext till de två utställningarna i Finland
av Leif Tengström. Resa till Paris.
Exhibitions at Galerie Clemens and the Herning Art Museum in Denmark. Freitagsgalerie Imhof, Galleri 29, Ado
Gallery, Antwerp, the Alvar Aalto Museum and the Art Museum of Lahti. Catalogue text for the two Finnish shows
by Leif Tengström. Travels to Paris.
1989
Utställning hos Galleri Engström i Stockholm. Moderna Museet köper in den stora målningen Post Scriptum. Resa
till London.
Exhibition at Galleri Engström. Moderna Museet acquires his large painting Post Scriptum. Travels to London.
1990
Utställning hos Galleri Engström. Katalogtext av Leif Tengström. Deltar i "Nordkunst" hos Galerie Anette
Gullberg i Köln. Medverkar i grafikmappen SAGA 90 tillsammans med Lennart Aschenbrenner, Curt Hillfon, C
Göran Karlsson, Nils Kölare och Harald Lyth. Trycks hos Ingvar Landberg och presenteras på Grand Palais i
Paris. LGL inleder ett samarbete med Ole Larsen i Helsingborg och trycker där sina första etsningar. Boken
"Fantasins fängelser", med bilder av 17 etsningar och texter av Bo Nilsson och Peter Sjöblom, kommer ut.
Exhibition at Galleri Engström, with catalogue text by Leif Tengström. Participates in "Nordkunst" (Northern Art)
at Galerie Anette Gullberg, Cologne. Collaborates on the graphic portfolio SAGA 90 together with Lennart
Aschenbrenner, Curt Hillfon, C Göran Karlsson, Nils Kölare and Harald Lyth. It is printed at Ingvar Landberg's
and presented at the Grand Palais, Paris. Begins working with Ole Larsen in Helsingborg and prints his first
etchings there. Publishes book "Fantasins fängelser" (Prisons of the Mind), with reproductions of 17 etchings and
texts by Bo Nilsson and Peter Sjöblom.
1991
Den grafiska utställningen "Fantasins fängelser" visas hos Galleri Christina Höglund i Stockholm, Galleri
Tobisborg i Simrishamn och Galleri 29 i Växjö. Medverkar i "SAGA 91" tillsammans med samma konstnärer som
året innan och den visas också detta år på Grand Palais i Paris.
Presents graphic exhibition "Fantasins fängelser" at Galleri Christina Höglund, Stockholm, Galleri Tobisborg,
Simrishamn and Galleri 29. Works on "SAGA 91" together with the same artists from 1990. It is also shown at the
Grand Palais.
Ur sviten Pojkarnas äventyrsbok, 1992
From the series of The book of adventures, 1992
1992
Utställningar hos Freitagsgalerie Imhof och Galleri Bergman i Stockholm. Medverkar i mappen Gates tillsammans
med Peter Hahne och Peter Sjöblom. Den trycks hos Ole Larsen i Helsingborg och katalogtexten skrivs av Sune
Nordgren. Mappen presenteras med en utställning på "Edition 3/92" i Basel.
Exhibitions at Freitagsgalerie Imhof and Galleri Bergman, Stockholm. Works on portfolio Gates with Peter Hahne
and Peter Sjöblom, printed at Ole Larsen's, Helsingborg. Catalogue text by Sune Nordgren. Exhibition of the
portfolio presented at "Edition 3/92", in Basel.
1993-2008
Huvudsakligen bilder från skärgården. Små målningar, som alla heter Från Stockholms skärgård och är gjorda på
pannå, samt stora målningar på duk. Dessutom litografier och etsningar.
Primarily produces images of Stockholm's archipelago. These include small paintings done on panel, all entitled
Från Stockholms skärgård (From Stockholm's Archipelago), plus large works on canvas. Also creates lithographs
and etchings.
1993
Utställningar hos Ado Gallery i Antverpen och Galleri Art Focus i Köpenhamn. Deltar i "80-tal" på Växjö
konsthall och Konstcentrum i Ronneby. Färgsätter Bengt Wedholms nya restaurant "Wedholms kött" på
Kungstensgatan i Stockholm.
Shows at Ado Gallery and Galleri Art Focus, Copenhagen. Participates in "80-tal" (The '80s) at Växjö's Art Hall
and the Art Center of Ronneby. Designs the color scheme for Bengt Wedholm's new location, "Wedholms kött," on
Kungstensgatan, Stockholm.
Från Stockholms Skärgård / From Stockholm´s Archipelago, 1994 - 1999 - 2002
1994
Utställning på Jönköpings länsmuseum. Katalogtext Bo Nilsson. Deltar i "3 målare" på Kvarnen i Söderhamn
tillsammans med Lennart Aschenbrenner och Nils Kölare.
Exhibition at the Municipal Museum of Jönköping. Cataloque text by Bo Nilsson. Participates in "3 målare" (3
Painters) at Kvarnen, Söderhamn, together with Lennart Aschenbrenner and Nils Kölare.
1995
"Från Stockholms skärgård" visas på Dalarö skärgårdsmuseum och Galeria Gianni Giacobbi i Palma de Mallorca.
"Från Stockholms skärgård" shown at the Dalarö Archipelago Museum and Galeria Gianni Giacobbi, Palma de
Mallorca.
1996
Utställningen fortsätter hos Konsthallen Hishult och Freitagsgalerie Imhof. Utställning hos Galleri TRE i
Stockholm med katalogtext av Kristian Petri.
Exhibition continues at Hishult Art hall and Freitagsgalerie Imhof. Exhibition at Galleri TRE, Stockholm with
cataloque text by Kristian Petri.
1997
Den sex meter långa målningen Skärgårdsgryta invigs under påsken på Konsthallen i Hishult. Utställning på
Västerås konstmuseum, som köper in målningen Långt ut från 1995. Katalogtext av Bo Nilsson.
His six-meter-long painting Skärgårdsgryta (Archipelago Stew) opens during Easter at Hishult Art hall.
Exhibition at Västerås Art Museum, which purchases the painting Långt ut (Distant) from 1995. Catalogue text by
Bo Nilsson.
1998
Utställningen går vidare till Smålands Konstarkiv i Värnamo och Konstcentrum i Gävle. Deltar i "Opus 439" på
Liljevalchs konsthall i Stockholm och "Vispgrädde" på Rauma konstmuseum i Finland, Ålands konstmuseum och
Norrtälje konsthall.
Exhibition continues at Småland's Art Archive, Värnamo, and the Art Center in Gävle. Participates in "Opus 439"
at Liljevalchs Art Hall, Stockholm and "Vispgrädde" (Whipped Cream) at the Rauma Art Museum, Finland, the
Åland Art Museum and Norrtälje Art Hall.
1999
Havsband - 13 litografier trycks hos Arne Andersson i Nacka.
Prints Havsband (Open Sea) - 13 lithographs - at Arne Andersson's, Nacka.
2000
Magasin 3 Stockholm Konsthall köper in målningen Oväder. Utställning hos Galleri 29. Deltar i "Indoorsoutdoors!" på Lönnströmska konstmuseet i Rauma, Finland. Utför de två målningarna Utanför Dalarö och Mot
Kymmendö Sund till Haninge kommun, samt Resan hem, fem pappersmålningar till barn- och kvinnokliniken på
Södersjukhuset i Stockholm. Modern avlider.
Magasin 3 Stockholm Konsthall, purchases Oväder (Tempest). Exhibition at Galleri 29. Participates in "Indoorsoutdoors!" at the Lönnström Art Museum, Rauma. Produces two paintings, Utanför Dalarö(Outside Dalarö) and
Mot Kymmendö Sund (Toward Kymmendö Sound) for the Haninge municipality, plus Resan hem(Journey Home),
five paintings on paper, for the Women's and Children's Center at Söder Hospital, Stockholm. Mother dies.
2001
Utställningar hos Galleri Flach i Stockholm, Galleri Thomassen i Göteborg och på Lidköpings konsthall. Ställer ut
tillsammans med fotograf Lo Hertzman-Ericson på Kabusa konsthall utanför Ystad och Saltarvet konsthall i
Fiskebäckskil där utställningen öppnas av Leif Nylén. Katalogtext av Lars Westman.
Exhibitions at Galleri Flach, Stockholm, Galleri Thomassen in Gothenburg and at Lidköping's Art hall. With
photographer Lo Hertzman-Ericson, shows at Kabusa Art Hall, outside Ystad, and Saltarvet Art Hall,
Fiskebäckskil where the show is opened by Leif Nylén. Catalogue text by Lars Westman.
Oväder / Tempest, 1996
2002
Utställningar på Karlshamns konsthall och Konsthallen i Hishult. Katalogtexter av Ulf Ahlner, Bo A Karlsson, Bo
Nilsson och Leif Tengström. Målningen I havsbandet köps in till Diagnostiskt Centrum, MAS i Malmö. Deltar i
"Moderna Museet c/o Magasin 3" och på den grafiska utställningen "3/3" hos Galleri Flach, tillsammans med Ann
Edholm och Andreas Eriksson. Trycker en svit etsningar Långt ut hos Ateljé Larsen i Helsingborg.
Exhibitions at Karlshamn Art Hall and Hishult Art Hall. Cataloque texts by Ulf Ahlner, Bo A Karlsson, Bo Nilsson
och Leif Tengström. The painting
I havsbandet (On the seaward skerries) is bought to Diagnostiskt Centrum, MAS in Malmö. Participates in
"Moderna Museet c/o Magasin 3" and in the show of graphic work "3/3" at Galleri Flach, with Ann Edholm and
Andreas Eriksson. Prints a suite of etchings, Långt Ut(Distant) at Ateljé Larsen, Helsingborg.
2003
På hösten presenteras den nya boken "Från Stockholms skärgård" hos Konsthallen i Hishult, Galleri Flach och på
Bokmässan i Göteborg. Hos Galleri Flach köper Moderna Museet in två teckningar och två stora målningar går till
Rasjösamlingen / VIDA Museum. Deltager på utställningen ”Plingeling” på Magasin 3 Stockholm Konsthall.
Utställningen flyttas på våren 2004 till Norrköpings Konstmuseum.
In the autumn presents the new book "From Stockholm's Archipelago" at Hishult Art Hall, Galleri Flach and at
the Göteborg International Book Fair. The Moderna Museet purchases two drawings from Galleri Flach and two
large canvases acquired by tha Rasjö Collection/Vida Museum. Participates in “Plingeling” at Magasin 3
Stockholm Konsthall. The show travels to the Art Museum of Norrköping in the spring 2004.
2004
Den franska papperstillverkaren Antalis har låtit göra en almanacka "LG Lundberg – Från Stockholms skärgård"
för år 2004. Målar ett porträtt av Kristian Petri till en utställning hos Gula Rummet i Stuvsta. Separatutställningen
”Stängsel” på Magasin 3 Stockholm Konsthall, som publicerar en bok med samma namn med texter av Olle
Granath, Elisabeth Millqvist och David Neuman. Konsthallen köper in tre stora målningar och Moderna Museet
köper målningarna Tio meter och sviten Neonljuset.”Stängsel” går sedan vidare till Sundsvalls Museum med
utställningen ”Från Stockholms skärgård” som tillägg. Utställningar dessutom hos Aguélimuseet i Sala, Galleri Bo
Sverdén i Växjö och hos Freitagsgalerie Imhof i Solothurn i Schweitz. Ulf Linde-porträttet från 1967 används som
omslag både till boken ”Ulf Linde Jazz” och till CD-albumet ”Ulf Linde Jazz 1948-1952”. Boken sammanställs av
författaren och kritikern Lars Nygren och utgivningen sker till Ulf Lindes 75-årsdag i april. Resa till Paris.
French paper-distributor Antalis produces a wall calendar, ”LG Lundberg – Från Stockholms skärgård”, for the
year 2004. LGL paints a portrait of the Swedish writer Kristian Petri for an exhibition at Gula Rummet in Stuvsta.
Magasin 3 Stockholm Konsthall presents the exhibition “Stängsel” accompanied by a book of the same name, with
texts by Olle Granath, Elisabeth Millqvist and David Neuman. The art hall purchases three large canvases, and
the Moderna Museet buys the painting “Tio meter”(Ten Meters) and the suite “Neonljuset”(Neon Light).
“Stängsel” travels to the Sundsvall Museum along with the show “Från Stockholms skärgård”. Additional shows
presented at Aguélimuseet in Sala, Galleri Bo Sverdén, Växjö and Freitagsgalerie Imhof in Solothurn,
Switzerland. The 1967 portrait of Ulf Linde is used both for the cover of the book Ulf Linde Jazz and the CD Ulf
Linde Jazz 1948-1952. The book is put together by the writer and critic Lars Nygren. The April release is timed to
coincide with Ulf Linde´s 75th birthday. Travels to Paris.
Löftet / The promise, 2008
2005
Utställningen ”Stängsel” fortsätter till Kristianstads konsthall och en ny stor utställning ”Från Stockholms
skärgård” visas på Kristinehamns konstmuseum och öppnas av Bo Nilsson. Därpå går den vidare till Skövde
Konsthall. Grupputställningen ”Söderut” tillsammans med Lennart Aschenbrenner, Nils Kölare och Harald Lyth
hos Konsthallen Hishult. Under hösten påbörjas ett porträtt av Pontus Bonnier, som blir färdigt följande vår. Resa
till Paris.
The exhibition ”Stängsel” travels to the Center for Contemporary Art, Kristianstad. A new large show “Från
Stockholms skärgård” is presented at Kristinehamns Konstmuseum. Bo Nilsson opens the show. Thereon it
continues to Skövde Konsthall. Participates in the group show “Söderut”(Southward) at Hishult Art Hall together
with Lennart Aschenbrenner, Nils Kölare och Harald Lyth. In the fall, LGL begins a portrait of Pontus Bonnier
that is completed the following
spring. Travels to Paris.
2006
Utställning hos Teatergalleriet i Uppsala. Deltager på utställningarna ”Molnen mellan oss” hos Moderna Museet i
Stockholm och på ”Sommar 2006” på Lövstabruk. Deltager också på utställningen ”ur Fredrik Roos Nordiska
Samling” hos Stockholms Auktionsverk. Samlingen går på auktion den 27 september. Ulf Lindes porträtt från
1967 köps in till Bonniers Porträttsamling, Nedre Manilla i Stockholm.
Exhibition at Teatergalleriet, Uppsala. Participates in the shows ”Molnen mellan oss”(The Clouds Between Us)
at the Moderna Museet in Stockholm and in “Sommar 2006”(Summer 2006) at Lövstabruk. Also participates in
the show “Ur Fredrik Roos Nordiska Samling” (From the Nordic Collection of Fredrik Roos) at Stockholms
Auktionsverk. The collection goes up for auction September 27. The Bonniers Porträttsamling in Nedre Manilla,
Stockholm, purchases the Ulf Linde portrait from 1967.
2007
Hela sommaren visas utställningen “Mina Landskap” på Kalmar Konstmuseum. Affischtext av Martin Schibli.
Två målningar "Från Stockholms skärgård" köps in till museet. Resa till Paris. Sundsvalls museum köper in
ytterligare tre Stängselmålningar.
The exhibition “Mina Landskap” (From Stockholm's Archipelago) is shown all summer at Kalmar Konstmuseum.
Poster text by Martin Schibli. Two paintings "Från Stockholms skärgård" are bought by the museum. Travels to
Paris. Sundsvalls museum purchases three more paintings from the Fence – series.
2008
”Mina Landskap” går vidare till Bollnäs Konsthall och Martin Schibli skriver katalogtexten. Den stora målningen
Löftet blir klar och visas för första gången hos Galleri Bo Sverdén i Växjö. Utställning hos Galleri Thomassen,
Göteborg.
”Mina Landskap” (My Landscapes) goes on to Bollnäs Art Gallery and Martin Schibli writes the catalogue text.
The large painting Löftet (The promise) is finished and displayed for the first time at Gallery Bo Sverdén in Växjö.
Exhibition at Galleri Thomassen, Gothenburg.
2009
Presentation av "Stängsel" för Gunnebo hos Historiska museet, Stockholm. Separatutställning hos Galleri
Flach+Thulin, Stockholm och deltager i grupputställningarna "SIK – spridd isolerad konst" i Kalmar
Konstmuseum och "All´s well that ends well" hos Galleri Bo Sverdén, Växjö. Retrospektiv utställning hos
Konsthallen Bohusläns museum, Uddevalla juni-september. Målningarna Minne I och Minne II från 2007 placeras
på Historiska museet, Stockholm.
Presentation of "The Fence" to Gunnebo at Historiska museet, Stockholm. Solo show at Galleri Flach+Thulin,
Stockholm and participates in the group- shows “SIK – spridd isolerad konst” at Kalmar Konstmuseum and “All´s
well that ends well” at Galleri Bo Sverdén, Växjö. Retrospectiv show at Konsthallen Bohusläns museum,
Uddevalla jun. – sep. The two paintings from 2007 Memory I and Memory II are placed at Historiska museet,
Stockholm.