Tema: våld via djur.

Kvinnotryck
NUMMER 1
•
2015
Nanna
Johansson –
gästredaktör
tolkar temat
med grafisk
novell
Tema
Våld via djur
kvinnotryck nr 1 2015 · 1
inledare
katarina hörlin
redaktör
Våld mot djur – slår
hårt mot kvinnor och barn
Välkommen till årets första nummer av
Kvinno­tryck. Mycket är sig likt, lite är
förändrat!
Varje nummer har fortfarande ett tema som
belyser den verklighet kvinno- och tjejjourerna möter. Den stora nyheten är redaktionskollektivet bjuder in en gästredaktör som
sätter sin prägel på en del av temasidorna.
I detta årets första nummer är temat
»Sambandet mellan mäns våld mot kvinnor
och våld mot djur«. Vår gästredaktör är radio­
kvinnan, serie­tecknerskan och satirikern
Nanna Johansson.
– Jag blev jättesmickrad av att få frågan.
Djurens rätt har alltid hört till mina hjärte­
frågor. Mitt fokus har mest legat på grymheten
inom kött- och pälsindustrin, säger Nanna
Johansson, som tolkat temat i en helt nyskriven
grafisk novell »Hundarna«. Den avslutar tema­sidorna, där jourkvinnor, forskare och juri­
ster berättar om en situation som måste
förbättras.
– Myndigheterna måste vara vakna för
vilken oerhörd kraft det ligger i att skada
en försvarslös tredje part för att få sin vilja
fram. Hot och våld »by proxy« måste belysas
mer. Frågan om djur finns i familjen ska
finnas i samtal med barn och kvinnor, och i
polisförhör, säger en jourkvinna.
Möt också forskaren Carin Holmberg, som
tidigt lyfte sambandet mellan mäns våld mot
kvinnor och mäns våld mot djur. Hennes
dröm är att djurrörelsen och kvinnorörelsen
tar varandra i hand och gemensamt kämpar
mot mäns våld mot kvinnor, tjejer och djur.
I riksdagen ligger just nu motionen
»Djurens situation vid våld i nära relation« i
väntan på att behandlas. Den 16 april ska den
avslås eller klubbas igenom. Fem konkreta
punkter för att förbättra situa­tionen. För
djuren och kvinnorna, tjejerna och barnen
som utsätts. Läs mer om den.
Inga av djuren på bilderna tillhör någon
stödsökande. Välkomna.
i n n e h å l l kvinnotryck nr 1 2015
nanna johansson gästredaktör
Djurens rätt har
alltid hört till mina
hjärtefrågor.
tema: när husse hotar och slår
4 jourfokus Familjedjur i förövarens våld
5 jourfokus Jourer som välkomnar djur
6 tema Hög tid att se sambandet – våld mot
kvinnor och djur
8 jourfokus: Statistik från jourerna
10 t ema »Våld mot djur borde ingå i grov
11 tema Riksdagsmotion
12 tema Gästredaktör Nanna Johansson
14 tema »Hundarna« av Nanna Johansson
18Roks egna sidor
20 inblick Hos Tjejjouren Vilja i Sandviken
kvinnofridskränkning«
redaktion
För kontakt med redaktionen:
[email protected]
Utkommer 4 nr/år
För prenumerationsfrågor:
[email protected]
Tel: 031-743 99 05.
160 kr/år privat – 240 kr/år företag
Roks,
Hornsgatan 66
118 21 Stockholm
Omslag: Kerstin Lenander
med Filippa, tibetansk
spaniel.
Omslagsfoto: Frida Ekman.
Foto gästredaktör: Julia
Lindemalm
Foto: Linda Bing, Frida Ekman,
Julia Lindemalm.
Reportrar: Louise Cederlöf, Leone Milton,
Josefin Patzauer.
Ansvarig utgivare:
Karin Svensson.
Redaktionskollektiv: Eva Engman,
Kerstin Leander, Anna Holmqvist,
Karin Svensson, Katarina Hörlin och
Elin Tjernström.
Redaktör: Katarina Hörlin.
Tryckeri: Åtta.45 AB
Gästredaktör: Nanna Johansson.
Layout: Marianne Engblom, Ateljé Idé
Miljömärkt tryck
foto: julia lindemalm
tema:
När husse
hotar och slår
Att kontrollera och plåga kvinnor och barn genom att pina
deras djur är ett utstuderat maktmissbruk. De flesta av Roks
jourkvinnor har mött stödsökande vars djur utsatts.
Våld mot djur borde ingå som en del i grov kvinnofrids­
kränkning anser experter. Det borde vara en försvårande
omständighet. Istället försvinner brottet. Ingen döms för det.
Straffvärdet är för lågt. Men ett brott är det. Mot djuret. Mot
kvinnorna. Mot tjejerna. Mot barnen.
Temat finns alltid att
läsa på www.roks.se
kvinnotryck nr 1 2015 · 3
J
jourfokus
Familjedjur
i förövarens våld
Kvinnor som utsätts för våld av den hon lever med stannar hos förövaren för att de inte vet var
djuren ska bli av. Att lämna dem hos mannen är otänkbart.
text: katarina hörlin | foto: julia lindemalm
Vi har ju varit med om att kvinnor som står i begrepp att
lämna inte gör det, eftersom djuren inte har någonstans att bli av.
4 · kvinnotryck nr 1 2015
fo
to
:
i
fr
da
ek
ma
n
ROKSJOURER SOM TAR EMOT DJUR
●●
Alla Kvinnors Hus, AKH, Karlstad
●●
Clarajouren, kvinnojouren i Årjäng.
●●
Finska kvinnojouren Piilopirtti
●●
Kvinnogemenskap Sundsvall
●●
Kvinnojouren Ellinor i Linköping.
●●
Kvinnojouren i Mark, tog emot sex hundar,
en papegoja och en sköldpadda i fjol.
●●
Kvinnojouren i Lycksele, tar emot djur i ett
anslutande rum, på grund av allergirisken.
Katinka Ingves med sin häst Syn.
Jourer som välkomnar djur
Erfarna jourkvinnan Kerstin Lenander har tagit
emot många djur. Här med tibetanske spanieln
Filippa.
Cecilia hade packat väskorna. Klätt på sonen. Allt var klart, när hon
ringde kvinnojouren. Kan hunden följa med? Nej, tyvärr. Cecilia la
på, tog av sonen ytterkläderna och packade upp igen.
text: katarina hörlin | foto: privat
En undersökning från Nederländerna visar att
41 procent av kvinnorna som levt med en man
som utsatt dem för våld, har skjutit upp sitt
uppbrott då de var oroliga för djurens säkerhet.
– Jag förstår dem. Jag hade aldrig lämnat mitt
hem, utan mina djur om jag misstänkte att de
skulle utsättas för våld eller vanvård av min
partner. Det är bara att gå till sig själv för att
förstå. Därför försöker vi alltid ordna det för
våra stödsökandes djur, så gott vi kan, säger
Kerstin Lenander, jourkvinna på Kvinnojouren
Märta i Ljungby.
Hennes jour tog länge emot djur i det skyddade
boendet, men under en period kom flera stödsökande med stora hundar, också de traumatiserade efter att utsatts för våld.
– Hundarna var oroliga. Vi hade hundrädda
kvinnor och barn i boendet. Deras trygghet
måste vi också se till. Så vi tog beslutet att inte
ta emot alla djur.
Idag försöker jourkvinnorna lösa det på
andra sätt. Kerstin har tagit hand om hundar
och en häst hemma. I Ljungby såsom på många
andra orter runt om i landet, rycker enskilda
jourkvinnor och jourtjejer in och tar tillfälligt
hand om djur medan kvinnan är i boendet.
Skillnader i landet
– Ett stort problem är att det skiljer sig mycket
från kommun till kommun vilka kostnader
de tar på sig för en kvinnas djur. En kommun
kan bekosta vistelse på ett hundpensionat, en
annan vill inte ens ta kostnaden för avlivning
om alla andra möjligheter är uttömda.
Nätverket VOOV och andra ideella organisationer som Kattkommando Syd gör ett jättejobb,
men har fullt upp, berättar Kerstin.
– Jag kan inte säga att jag ser någon lösning
inom kort, samtidigt önskar jag att något sker.
För jag och mina joursystrar har ju varit med
om att kvinnor som står i begrepp att lämna
inte gör det, eftersom djuren inte har någonstans att bli av. Det borde aldrig få ske igen.
Hon kunde inte lämna Kiwi, en korsning
mellan schäfer och golden retriver hos
Owe. Han plågade hunden. Veckan innan
hon ringde jouren hade det gått för långt.
Det var kväll och Kiwi skällde. Egentligen
var det en lugn hund, men de senaste
månaderna hade han blivit nervös och
skällig. Cecilia trodde att det var för att
Owe skrek och var hårdhänt mot honom.
Den här kvällen kom Owe in i rummet.
Han var arg. Först skrek han åt Kiwi,
sedan åt Cecilia att hon skulle få tyst på
hunden. Cecilia försvarade Kiwi verbalt.
Owe gick fram till Kiwi. Trots att hunden
var stor lyfte Owe upp den, och Cecilias
hjärta stannade, när hon insåg vad han
tänkte göra. Så vräkte han med all kraft in
Kiwi i väggen en och en halv meter bort.
Fall till fall
Dunsen när hundkroppen slog mot väggen. De famlande tassarna och gnyendet
innan Kiwi kunde stappla iväg. Synen har
etsat sig in i Cecilia. Hennes egen känsla
av maktlöshet. Hon såg det hända, hon
kunde inte hindra det. Nästa dag tog
Cecilia Kiwi till veterinär. Ryggskadan var
allvarlig, men han skulle klara sig. Fast
Kiwi blev aldrig riktigt bra igen. Några
dagar senare ringde Cecilia jouren, men
när hon inte kunde ta med Kiwi stannade
hon kvar.
Det gick ett par år, innan Cecilia kontaktade jouren igen. Hon hade lämnat Owe
och behövde stöd i vårdnadskonflikten
om sonen. På så sätt fick jourkvinnorna
reda på hennes historia.
– Det här är ett av de öden som fick
oss att fundera på om vi kunde göra
annorlunda. Varför skulle vi inte kunna
ta emot djur? Cecilias berättelse stärkte
oss i jouren att vilja ändra våra regler så
att kvinnor har möjlighet att ta med sina
husdjur, säger Katinka Ingves, jourkvinna
vid kvinnojouren Ellinor i Linköping, en av
den handfull Roksanslutna jourer som tar
emot djur i det skyddade boendet.
– Vi gör en bedömning från fall till fall
om det funkar. Skulle det inte göra det
har vi utomstående kontakter, som kan ta
hand om hästar och smådjur. Om det är
ett annat mindre husdjur, kan kvinnan ha
med djuret till jourens skyddade boende
och själv ta ansvar för det.
Mindre husdjur
Clarajouren, Kvinnojouren i Årjäng tar
också emot djur.
– Flera av oss jourkvinnor är djurägare
och vi skulle inte själva vilja hamna i
den situationen att vi var tvungna att
lämna våra älskade djur kvar hemma hos
en våldsam partner om vi tvingas fly. Vi
är också föräldrar som sett hur oerhört
viktiga djuren kan vara för barnen. För oss
var beslutet väldigt enkelt då dessa familjer har så begränsade möjligheter, säger
Annika på Clarajouren, som tar emot alla
mindre husdjur.
– Vi har kravet att hotbilden inte ska
vara för stor utan de ska kunna sköta
rastning själva.
Ställs det extra krav på er som jour­
kvinnor när djur finns i boendet?
– Möjligtvis att det krävs extra städning
efter avflyttning men det inte varit ett
problem. Vi får också se till att det inte
finns djurallergi i en familj som ska
komma. Vi informerar om detta innan
det tas ett beslut för inskrivning. Finns
djurallergi hjälper vi till att hitta ett annat
jourboende.
Fotnot: Owe, Kiwi och Cecilia hette egentligen
något annat.
kvinnotryck nr 1 2015 · 5
t
temafokus
Hög tid att se sambandet
– våld mot kvinnor och djur
Carin Holmbergs dröm är att kvinnojoursrörelsen och djurrättsrörelsen
tar varandra i hand. Tillsammans lyfter kunskapen om sambandet mellan våld
mot kvinnor och våld mot djur.
text: katarina hörlin | foto: johanna henriksson.
fa k ta
Det nationella kunskaps­
centret Se Sambandet har
fyra tydliga krav:
●● Våld
och hot mot djur ska ses som
en del av de brott som ingår i grov
kvinnofridskränkning. Ett krav
som Roks ställt sig bakom i debattartikeln »När pappa slår värmer
han ofta upp på hunden« i DN.
●● Det ska gå att få bidrag enligt
Social­tjänstlagen för att täcka
kostnader för hus­djur om de
utsatts för brott.
●● Djur ska omfattas av kontakt­
förbud för förövare.
●● Djurförsäkringen ska täcka vården
för skador som uppkommit genom
att maken eller sambon utsatt
djuret för våld.
Se Sambandets hemsida:
www.sesambandet.wordpress.com
där du gratis kan ladda ner »Med
husbondens röst« på PDF.
6 · kvinnotryck nr 1 2015
– Kvinnor lämnar inte en relation om hon
är rädd att djuren far illa. Det är dags att
integrera kunskapen om våld mot djur med
kunskapen om våld mot kvinnor, våld i
samkönade relationer och annat våld i nära
relationer.
Så sa filosofie doktor i sociologi Carin
Holmberg från Se sambandet, när hon
öppnade konferensen »Sambandet mellan
våld mot djur och våld mot kvinnor och våld
i nära relationer ur ett (d)juridiskt perspektiv« i vintras. Veterinärer, djurskyddspoliser,
djuraktivister, jourkvinnor och anställda
inom socialtjänsten möttes för att dela erfarenheter, få ny kunskap och hitta vägar till
samverkan.
– Jag tror att vägen är just samverkan i det
praktiska arbetet mellan de som arbetar med
djuren och de som arbetar med människorna,
säger Carin Holmberg, när vi gör intervjun
några veckor efter konferensen.
– Även om många jourkvinnor länge vetat att
förekommer det våld mot kvinnan förekommer
det säkert också våld mot djuren i familjen så
är det först senare år som kunskapen börjar
komma till våra myndigheter. Det har varit en
osynlig fråga.
Varför?
– Främsta skälet är nog att straffsatserna
på djurplågeribrott är så låga. Det i sin tur
hänger ihop med att djur räknas som egendom i lagen. Överhuvudtaget är det svårt att
hitta en dom om djurplågeri i samband med
kvinnofridskränkning. Trots att vi vet att om
ett djur är utsatt för våld finns det skäl att
undersöka om andra i familjen är utsatta, och
omvänt, om en person i en familj är utsatt
för våld bör man undersöka om djuren är
utsatta. Finns inga fällande domar – finns inte
problemet!
Carin Holmberg, välkänd för alla inom
kvinno- och tjejjoursrörelsen, var en av de
första som tog upp frågan inom rörelsen.
– Min ögon öppnades när jag och Viveka
Enander skrev »Varför går hon? Om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser«.
Kvinnor berättade för oss att deras uppbrott
fördröjts då de var oroliga för djuren, som
ofta hade utsatts av mannen. »Varför har vi
inte tänkt på det här tidigare?« tänkte jag och
fortsatte att söka kunskap.
Få frågor om djur
Hon fann den hos kvinnojourerna. I en unik
enkät riktad till ett urval av landets kvinnojourer svarar 66 av 87 kvinnojourer att de har
erfarenhet av att kvinnor, som inte lämnat
män, vilka utsätter dem för våld, på grund av
oro för djurets säkerhet. Resultatet presente­
rades i skriften »Med Husbondens röst« 2004.
Här finns förövare som skjuter dotterns kattunge framför ögonen på kvinnan och barnen.
– Djuren utsätts för stort lidande. Men
att behöva se sitt djur pinas och inte kunna
skydda det skapar ofta stora skuldkänslor
i kvinnan och barnen. Känslor de måste få
stöd att bearbeta.
Samtidigt visade enkäten att knappt
hälften av jourerna frågade om kvinnan
hade djur. Få kvinnojourer samverkade då
med lokala djurskyddsorganisationer för att
kunna erbjuda akutboende.
– Samma år skriften kom ut pratade jag på
en konferens inför 100 personer. Jag sa: »Vi
måste prata om djuren«. Alla skrattade. De
tänkte att nu har hon tappat det, totalt. Djuren! Så dumt! Nu skrattar ingen längre. Kunskapen är större. Samtidigt finns ett enormt
motstånd mot att se djur som individer med
egna rättigheter. Det motståndet kommer
från livsmedelsindustrin. Från pälsindustrin.
Från djurförsöksindustrin. Otroligt starka
krafter, säger Carin Holmberg, och ger ett
exempel från USA, där medvetenheten om
sambandet mellan våld mot kvinnor och våld
mot djur vuxit sig stark. I New Jersey har till
exempel 88 procent av alla barnmisshandels­
fall, enligt djurorganisationen ASPCA, upp­
täckts genom att familjens djur utsatts för våld.
Veterinären slår larm till de sociala myndig­
heterna som undersökter om de andra i
familjen också utsatts.
– Men där får ständigt Phil Arkow; grundaren
av The Link i USA lägga till »vi talar inte om
försöksdjur, pälsdjur eller djur inom köttindustrin, utan endast om sällskapsdjur«, när de
lyfter djurs rätt till ett liv utan våld. Kopplingen till djuren i djurindustrin gör att våra
sällskapsdjur inte får det skydd de behöver
och detta är ju verkligen fel. Här kommer också
kvinnor och barn i kläm, säger Carin Holmberg.
Unga tjejers utsatthet
För några år sedan startade hon det nationella
kunskapscentret Se Sambandet tillsammans
med Nathalie Nordén, VOOV, och Stefan Villkatt.
De föreläser. De presenterar ny forskning kring
sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och
våld mot djur.
­– Vi bjuds ofta in som föreläsare på länsstyrelsernas utbildningsdagar. Just länsstyrelsen
är en intressant myndighet, eftersom den
både ansvarar för kvinnofridssamordningen
och djurskyddet. I många län har de kommit
långt med utbildningen. Det viktigaste är att
vi kan få »djurmänniskorna« från veterinäroch djurskyddssidan att möta »människomänniskorna« så att praktiska lösningar kan
uppstå.
Vilka råd skulle du ge en jourkvinna och
jourtjej som möter stödsökande?
– Alltid fråga om djur. Finns djur i familjen? Är
du orolig för djuren? Finns det fler djur kvar i
hemmet? Vill du att vi ska hjälpa dig att hitta
en plats åt dina djur? Har det funnits djur i
familjen? Det är en viktig fråga eftersom det
kan vara så att mannen har dödat katterna.
Har han det är ju även hotbilden för kvinnan
mycket hög. Vi måste fråga för att få fram
hela bilden.
Sedan borde det vara en kommunal angelägenhet att se till att det finns jourhem där
djuren kan vara om de inte kan följa med
kvinnan, när hon bryter upp. Finns inte det
så har VOOV bra möjligheter att stötta med
plats. Kontakta VOOV är mitt andra råd.
Sista rådet: glöm inte de unga tjejerna.
– Killar kan genom tjejens djur kontrollera
henne väldigt hårt. Är han grym mot hennes
hund? Slår han hästen? Det är viktigt att vi
ser och att vi frågar. Unga tjejer är så utsatta i
dag. Men det är som om vi inte ser det. Därför
är det extra viktigt att alltid fråga de unga
tjejerna så att deras utsatthet blir synlig.
Pionär på så många områden.
Doktorn i sociologi Carin Holmberg
med sin älskade Asta och katten
Mossan i knäet.
Om mannen har
dödat katterna är
ju även hotbilden för
kvinnan mycket hög.
Vi måste fråga
för att få fram
hela bilden.
kvinnotryck nr 1 2015 · 7
J
jourfokus
Om inte den stöd­sökande
själv berättar att hon har
djur, frågar ni om det?
: statistik
Kvinnotrycks enkät gick ut i februari 2015 till Roks kvinno- och tjejjourer.
37 jourer svarade.
Jourerna om vad de möter
Vanvård. Underlåtenhet att ge mat. Djur som släpps ut. Misshandel.
Mord. Så utsätts de stödsökande kvinnornas och tjejernas djur.
»Det ligger en oerhörd kraft i att utnyttja en tredje part för att få sin vilja
igenom. Jag önskar myndigheterna förstod det«, skriver en jourkvinna.
text: katarina hörlin
Nej
40%
Nej
32%
Har ni kommit i kontakt med
stöd­sökande vars djur också
utsatts för våld?
60 procent av kvinnojourerna som svarat på
Kvinnotrycks statistik frågar alltid om kvinnan
har djur, när hon ringer. Ofta har hon det och
det kan var alltifrån hamstrar och kaniner till
fåglar, marsvin, katt, hund och fiskar. Ibland
finns även hästar, får och kor. Sju av de 37
svarande jourerna kan ta emot sällskapsdjur
i boendet, men många löser det tillfälligt
ändå via samarbete med VOOV, hundpensionat, djurskyddsföreningar eller
med kvinnans anhöriga som tillfälligt
Ja,
tar hand om djuren.
60%
68 procent av jourerna möter stödsökande vars djur utsatts för våld av
förövaren.
»Vi önskar att myndigheterna var
vakna för detta fenomen: hot och våld »by
proxy« och inser vilken oerhörd kraft det
ligger i att skada en försvarslös tredje
part för att få sin vilja fram. Att det
talas om i klartext vad det innebär
och att det finns med som en fråJa,
geställning i samtal med barn och
68%
i samtal med kvinnor, men också i
polisförhör«, skriver en jour.
Fler jourhem, ökat samarbete med lokala/
regionala aktörer var andra återkommande
önskemål.
»Kvinnor och barn med kaniner, katter,
hundar far fruktansvärt illa av att lämna
djuret hemma för oftast vet de att djuren får
lida för deras val att lämna. Har hon hästar är
det nästan omöjligt för kvinnan att få hjälp.
Vi önskar det fanns fler jourhem för djur«
skriver en jour.
»Vi önskar att jouren kunde ta emot djur
och att vi hade bättre kontakter med veterinärer och andra som kunde ta hand om djur«.
»Mycket bra är på gång! Vi har utökat samarbete med VOOV. Men mer kunskap behövs
om att det är så vanligt!«.
Sista ordet går till en jourkvinna som fångar
problemets yttersta orsak:
»Först och främst önskar
Ja,
vi att män slutar slå!«
20%
Nej
80%
Kan ni ta emot djur i ert
skyddade boende?
”Säger du något avlivar vi hunden”
Djur används som
utpressning. De utsätts
för svält. De plågas
framför ögonen på
barnen. Jourkvinnor
och jourtjejer berättar
om stödsökandes
erfaren­heter. Citaten
är hämtade ur Kvinno­
trycks statistiksvar.
8 · kvinnotryck nr 1 2015
»Mannen hotade att sticka hunden med kniv
och höll den utanför balkongen.«
»Mannen ringde till barnet, som var med
sin mamma hos oss. Han sa att eftersom det
är mamma som sköter om kaninen så får
inte kaninen mat nu då hon inte bor hemma.
Barnet bröt ihop och kvinnan återvände hem.«
»En kvinna hade en hund som hon fick
skänka bort till okända på hemlig ort för att
mannen, inför barnen hade sparkat hunden in
i väggen så att den bröt revben. Hon kopplade då inte ihop det våldet med att hon
eller barnen kunde vara i fara men det blev
hon senare varse. En annan kvinna fick sin
första hund efter att pappan hade våldtagit
henne som 11-åring och den hunden som
hon älskade över allt annat hotade pappan
att avliva varje gång hon försökte undvika fler
våldtäkter.«
»Han har hotat bränna ner stallet, under­låtit
ta hand om djuren när kvinnan flytt«.
»En äldre kvinna hade en tax som blev
hotad med en käpp och även fick ta emot slag
när mannen var aggressiv«
»Fåglar som blivit dödade. Hundar som blivit sparkade. Det har hänt att kvinnor inte törs
lämna hunden ensam med mannen eftersom
de inte litat på att den får mat«.
Stå alltid som
ägare till ditt djur
foto: linda bing
Kvinnojouren Ellinor har haft kontakt
med flera kvinnor där det blivit en tvist
om vem som har rätt till djuret.
– Vi har inte så väldigt mycket
juridisk kunskap, men nyligen kom en
dom där en kvinna fick rätt till hunden
som hon och ex-partnern tvistade om.
Mannen hade sagt att kvinnan fått
hunden som gåva. Men ibland finns
inga vittnen, och ibland kan kvinnan
ha tagit hand om hunden, men som
ägare står mannen, säger jourkvinnan
Katinka Ingves.
Juristen Anette Cedergren har ett klart
råd:
– Se alltid till att stå som ägare till
ditt djur. Skriv på papper! Då är ni
jämbördiga parter om mannen skulle
starta en process mot dig. Det går att
visa att du i praktiken agerat som en
ansvarsfull ägare genom att visa kvitto
på djurmat och veterinärkostnader,
men står han som ägare i hamnar du i
ett underläge, säger Anette Cedergren,
som via sin juridiska byrå driver just
sådan ärenden. En tvist stod mellan en
missbrukande man och hans före detta
sambo som fått en hund av mannens far.
– Äganderätten var faderns enligt dom­­
stolen. Han gav tillbaka hunden till sin
son. Trots att han var missbrukare och
inte den som var bäst lämpad att sköta
hunden.
Ett dilemma är att djur i djurskyddsrättslig mening betraktas som levande
varelser, medan de i andra delar av
lagen betraktas som en ägodel, en sak.
– Jag vill att djur ska flyttas från
saksidan till personsidan i lagen. Om
djur får brottsofferstatus hade de 500
kronorna som förövarna redan tvingas
betala till Brottsofferfonden för djur­
plågeribrott och brott mot djurskydds­
lagen kunnat gå till djurskyddsorganisationer, som kunnat söka medel från
brottsofferfonden till sina projekt, säger
Anette Cedergren, som under studietiden belyste detta i sin straffrättsliga
uppsats Katten som brottsoffer.
– Brottsofferläran gällande människor
hade låg status inom den juridiska världen. Djur som brottsoffer hade så låg
status att det knappast gick att arbeta
med! »Ska katter sitta och jama i rättssalarna?« undrade en av mina medstudenter. Nej! Men tack för att du lyfte
frågan!, sa jag. Nu ser jag att rörelsen
växer, vi blir alltfler yrkesgrupper som
arbetar för detta: Äntligen!
»Katten som brottsoffer« heter Anette
Cedergrens uppsats.
Voov vill
samarbeta
VOOV, veterinär omtanke om våldsutsatta,
är en riksorganisation som består av ideella
föreningar. Idag finns de på åtta orter, fem är
på gång. Hund, katt, gnagare, kaniner och fåglar
tas emot på olika jourhem. Även hästar kan i
vissa fall få en plats. Säkerhetstänkandet är
stort.
– Djurägaren vet inte vem som tar hand om
djuret. Jourhemmet vet inte vem som äger det.
Allt för att skydda den stödsökande. Djuret
placeras inte där kvinnan har sitt hem om
kvinnojour, polis eller socialtjänst bedömer
det som olämpligt, säger Nathalie Nordén,
grundare VOOV.
Många djur i familjer där husse hotar och
slår utvecklar stressbeteende. De gör utfall,
blir passiva eller strykrädda.
– Djurens fysiska skador upptäcker vi i VOOV
sällan när de tas emot. De har ett annat sätt
att hantera smärta än människor, ofta dröjer
det innan vi upptäcker att ett djur har ont.
En australiensisk undersökning från 2012
visar att 92 procent av kvinnorna inte vågat
säga som det är till veterinären av rädsla för
förövaren.
– Veterinär- och djursjukskötarutbildningen
borde vara utbildningar där kunskapen om
sambandet våld mot djur och våld mot kvinnor lärs ut. Men ännu finns ingen delkurs i
ämnet, säger Nathalie Nordén.
– Vi vill gärna utöka formerna för samarbetet
med både socialtjänsten och kvinnojouren.
Så jourkvinnor och jourtjejer! Kontakta er
lokala VOOV-förening via VOOV:s hemsida:
www.voov.nu och gå vidare till lokala föreningar genom »VOOV i landet«.
Länsstyrelsens viktiga roll
Länsstyrelsen har både ansvar
för länets arbete med kvinnofrid
och för kontrollen av att djur­
skyddslagstiftningen följs.
I flera län har arbetet med kommunikation över yrkesgränserna kommit igång.
– Ju fler som känner till sambandet,
desto snabbare kan vi agera. Om djurskyddsinspektörerna är ute på en gård
för att ta hand om vanvårdade djur
upptäcker att det finns barn i familjen,
kan de snabbt meddela socialtjänsten,
säger Maria Hagberg, utvecklingsledare
Kvinnofrid på Länsstyrelsen i Örebro Län.
Se Sambandet, djurskyddspolis och
veterinärer har föreläst för representanter
från både »djursidan« och »människosidan« i länet och Maria Hagberg ser två
övergripande problem. Sekretessen hos
socialtjänsten gör det omöjligt för dem
att meddela djurskyddshandläggare om
det finns djur i familjen, som riskerar att
fara illa.
– De har Socialtjänstlagen att följa, men
behöver verktyg för att kunna anmäla
utan att bryta sekretessen. Det andra problemet är att djurskyddsinspektörerna
ofta utsätts för allvarliga hot när de rycker
in i en familj där våld eller vanvård av
djur förekommer. Vi måste hitta vägar att
underlätta deras arbete.
Under våren kommer gruppen som
arbetar med utbildningen att åka till
länets mindre kommuner och informera
om sambandet mellan våld mot kvinnor
och våld mot djur.
– Alltfler får kunskap! Detta växer hela
tiden!
Ladda ner Länsstyrelsens broschyr
»Våld mot djur och våld i nära relationer«
på www.lansstyrelsen.se
kvinnotryck nr 1 2015 · 9
I »Övergrepp mot kvinnor och barn – den rättsliga hanteringen« skriver Eva F Diesen om djurmisshandel i samband med mäns våld mot kvinnor.
»Våld mot djur borde ingå
i grov kvinnofridskränkning«
Våld mot djur borde ses som försvårande omständighet och höja straffvärdet för kvinnofridsbrott.
Det säger forskaren Eva Diesen.
text: katarina hörlin | foto: privat
– Jag vill lägga an ett feministiskt perspektiv. I mina undersökningar har jag
sett hur djur används av förövaren för
att kontrollera kvinnan. En man sa att
»Gå du till ditt föredrag – hunden sitter
utelåst på balkongen i 10 grader minus,
till dess du kommer hem«. Våld mot
Gå du till ditt föredrag
– hunden sitter utelåst på
balkongen i 10 grader minus,
till dess du kommer hem.
10 · kvinnotryck nr 1 2015
husdjur borde ingå i brottet grov kvinno­
fridskränkning och ses som en försvårande omständighet, säger Eva Diesen.
Hon har granskat hur det faktum att
det finns djur i familjen behandlades i
polis- och socialtjänstutredningar kring
våld mot kvinnor och barn i nära relation, gjorda i Stockholm och Uppsala län,
kring åren 2009 och 2010.
Sammanlagt var det cirka 50 utredningar och Eva Diesen har analyserat
förhören.
– Inga åtal väcktes för djurplågeri i de
fall jag granskat. Ofta missade polis och
social­tjänst att fråga om djuren, eller att
följa upp med frågor när barnen självmant berättar att de har djur i familjen.
Här finns kvinnan som berättar att
mannen misshandlar henne och katten,
men våldet mot katten tas inte upp i
anmälan.
– Förundersökning om grov
kvinnofrids­kränkning inleds, men det
borde även ha inletts en om djurplågeri.
Rättslösa djur
Här finns den unga kvinna, som anmäler
sin svartsjuke pojkvän som doppat
hennes illers tassar i kokhett vatten.
Ett vittne fanns. Förundersökning om
djurplågeri inleds men efter en tid vill
kvinnan inte medverka längre, eftersom
hon inte vill inte ha kontakt med den
före detta pojkvännen.
FA K TA
Djurskyddspolisen om framtiden
År 2012 omhändertog Djurskyddspolisen
i Stockholm 722 djur. För 2013 var antalet 357 följt av knappt 100 år 2014.
– Vi avslutade några stora kattärenden
under 2013, därav nergången. De flesta
djurärenden är katter, vi hade runt 120
hundärenden år 2012. Men det går inte att
säga hur många av dessa djur som levde i
hem där våld i nära relation förekom, säger
Pernilla Markström, gruppchef Djurskydd
vid Stockholmspolisen.
Hennes grupp inrättades år 2011 av
dåvarande länspolismästare Carin Götblad.
Den utreder brott mot djurskyddslagen och
djurplågeri. Den ingriper, arbetar förebyggande och omhändertar djur på initiativ av
länsstyrelsen.
– Vi har en empatisk grundhållning och
försöker möta människornas behov så gott
det går. Kommer vi till ett hem där djuren
lever i misär och där finns barn så gör vi
en orosanmälan enligt Socialtjänstlagen.
Det gör vi alltid. Men vi har inte möjlighet
att även utreda brott i nära relation, säger
Pernilla Markström, som deltagit i Se
Sambandets konferenser.
– Ärendet läggs ner med den felaktiga
motivering att vidare utredning kommer
inte att leda till att brott kan bevisas.
Djuret blir rättslöst. Ett vittne hördes
aldrig. Den misstänkte konfronterades
inte med gärningen.Veterinärintyget
åberopades inte som bevis för djur­plågeri,
trots att det faller under allmänt åtal.
Lagför fler
Det är ett systemfel, säger Eva Diesen.
Djurplågeribrottet »konsumeras« om
det finns brott mot människor i samma
ärende. Alltså, juridiskt avskrivs lindrigare brott om den anklagade åtalas för
ett grövre brott som prövas i samma
rättegång. Djurplågeri har ett lågt
straffvärde, brott mot djur leder inte till
längre straff, så åklagaren lägger inte
resurser på detta.
– Dock är det viktigt att djurplågeribrott utreds och lagförs för att skydda
djuret och kvinnan. Enligt 29 § Djurskyddslagen prövas djurförbud mot den
som allvarligt försummat eller misshandlat ett djur, eller dömts för djurplågeri. Det är därför också viktigt för att
kunna skydda djur mot framtida våld
och se till att förövaren inte får behålla
det gemensamma djuret om paret skiljs,
– Inom polisen och hos åklagarna finns en
grupp som kan mycket, det är de som ofta
väljer att fortbilda sig. Svårigheten är att nå
ut till alla, säger Markström.
Den stora utmaningen är att få åklagare
att åtala för våld mot djur, kvinnor och barn.
– Jag känner till ett fall där en vuxen son
både åtalades för djurplågeri och våld mot
sin mamma, men vi har få fall där åtalet
väcks ihop. Det är viktigt att de döms för
djurplågeri och eventuellt djurförbud. Det
räcker inte att förbättra våra förhörstekniker, utan vi måste få politiska beslut som
gör fler medvetna om problematiken och
resurser för att göra ett bättre jobb genom
hela rättskedjan.
De dömdes för djurplågeri
År 2013 dömdes 69 personer för djur­plågeri
i Sverige. En person dömdes till fängelse, en
till rätts­psykiatriskvård, två till skyddstillsyn, en fungdomstjänst och resten böter
och villkorlig dom. Maxstraffet för djurplågeri är 2 års fängelse. Längsta straffet fick en
man som år 2011 torterade sin valp till döds.
Han fick 1 år och tre månader.
vilket underlättar kvinnans uppbrottsprocess, säger Eva Diesen.
Veterinärer och djurhälsopersonal
är skyldiga att anmäla misstänkta
djurskyddsbrott enligt Djurskyddslagen,
DL. Socialtjänstens personal styrs av
Socialtjänstlagen, vars 14 kap 1§ säger
att de ska anmäla när de misstänker att
barn och unga far illa.
– Inför sekretessbrytande regler så
att personal i socialtjänst kan lämna
uppgifter om vanvård eller misshandel
av djur. Sådan korsanmälan mellan
djur- och humanvården finns i några
amerikanska delstater. Möjligheten för
myndigheter att dela information är kärnan. Olika regler skapar problem. Offentlighets- och sekretesslagen hindrar idag
fritt utbyte av information mellan olika
myndigheter, säger Eva Diesen, som
också har följande tre konkreta förslag:
●● Kontaktförbud kopplat till djuret,
som i vissa delar av USA.
●● Inför brottet »Grovt brott mot djurskyddslagen« och »Grovt djurplågeri­
brott« för att höja straffvärdet.
●● Ge djur legal brottsofferstatus. Det
skulle ge dem rätt till eget juridiskt
ombud, och inte vara beroende av att
en målsägande, som i »illerfallet«.
Riksdagsmotion om våld
mot djur i nära relation
Den 16 april behandlas
Birgitta Ohlssons (FP) motion
»Djurs situation vid våld i nära
relationer« i riksdagen.
text: louise cederlöf | foto: pressbild folkpartiet
– Carin Holmbergs forskning har inspirerat
mig, liksom besök på kvinnojourer. Kunskapsbristen är stor generellt bland politiker på detta fält, säger Birgitta Ohlsson,
som tror att det behövs ett bättre samarbete
mellan olika veterinärer, jourkvinnor, djurskyddsorganisationer och polis.
Är inte det samhällets ansvar, att se till att
det finns akutboenden för dessa djur, och
därmed underlätta för kvinnan att lämna
relationen?
– Huvudsaken är att det ska finnas ställen
som akut kan ställa upp för djuren. Om de
drivs ideellt, kommunalt eller privat spelar
mindre roll, säger Birgitta Ohlsson.
Huvuddragen i motionen »Djurs situation
vid våld i nära relationer (2014/15:410 )« är:
1.Djurs situation ska uppmärksammas.
2.Konsekvenserna för kvinnor och barn
när djur far illa ska uppmärksammas.
3.Möjlighet att akut kunna omhänderta
och omplacera husdjur som behandlas
illa.
4.Bättre samarbete mellan socialtjänsten,
polisen och djurskyddsinspektörer.
5.En sekretessbrytande regel bör införas
i offentlighets- och sekretesslagen så
att hälso- och sjukvårdspersonal samt
socialtjänsten får lämna upp­gifter
om djurskyddsproblem vidare till
kontroll­myndigheten.
Motionen behandlas i Miljö- och jord­
bruksutskottet den 16 april och finns på
riksdagens hemsida: www.riksdagen.se
kvinnotryck nr 1 2015 · 11
G
gästredaktör: nanna johansson
Om Nanna Johansson
Bor: I Malmö.
Född: 26 januari 1986 i Gävle.
Yrke: Serietecknare och programledare
i radio och i podd.
Utbildning: 2-årig utbildning på Serie­
skolan vid Kvarnby folkhögskola.
Då började jag teckna serier: »Under
valrörelsen 2006 som fokuserade på helt
fel frågor och det provocerade mig.«
12 · kvinnotryck nr 1 2015
Därför tackade jag »Ja« till uppdraget
som gästredaktör: »Jag blev väldigt
smickrad och jag tycker numrets tema är
superintressant och kände genast att jag
vill veta mer om det.«
Feminist? Ja!
Relation till kvinnor- och tjejjourer:
»Jag var engagerad i den lokala tjejjouren
hemma i Gävle när jag var yngre. Där träffade jag en massa fantastiska feminister!«
Egna djur: Nej, jag bor för trångt.
Aktuell med: Med en Urban fantasyroman
om skepnadsbytare (de kan förvandlas till
djur!) som släpps i augusti samt satir­
podden Lilla drevet som Nanna gör tillsammans med Liv Strömquist, Kringlan
Svensson och Ola Söderholm för
Aftonbladet.
sn
na
Nan
ov
ell
Djurens rätt är en
av mina hjärtefrågor
b ör
jar på nästa
sid
a
Gästredaktör Nanna Johansson är inte rädd för att ta debatten. Med penna, tanke och tal ser
hon till att få »gubbslem« går säkra – och hon står alltid på djurens sida.
text: leone milton | foto: julia lindemalm
I ett virrvarr av söta djur, humoristiska kvinnoporträtt och färgglada
regnbågar kan du räkna med att serietecknaren Nanna Johansson nästan
alltid bakat in sylvassa politiska analyser. För just politik är anledningen
till att hon över huvud taget började
teckna.
– Det var under valrörelsen 2006.
Jag var så trött på att politiker inte
pratade om jämställdhet, säger Nanna
vars teckningar ofta handlar om sjuka
skönhetsideal och »gubbslem«. Och
visst är det befriande att ibland kunna
skratta åt hemskheter i samhället?
Teckningar som föreställer bloggerskor som bakar cupcakes de aldrig
äter och bindor med blått, fräscht
mensblod får många kvinnor i vårt
avlånga land att dra på smilbanden –
eller gapskratta rakt ut.
Känner du att du kan skämta om
allt?
– Ja, jag tycker det. Men ofta använder
jag inte humor till de allra allvarligaste
frågorna. Inte för att jag tycker att det
är fel att göra det, utan för att jag
sällan vet hur jag ska göra det på rätt
sätt.
Men ibland gör Nanna det ändå.
Skämtar om det allra svåraste alltså.
Som den gången hon i en teckning
dissekerade bland det heligaste vi har
i landet: kända män med makt. På
bilden syns Ingmar Bergman tillsammans med Thomas DiLeva och Tiger
Woods med texten »Hej kära läsare!
Du kanske trodde att fenomenet
dåliga pojkvänner bara var mänskligheten förunnat?«.
Ett annat ämne som Nanna har
atta­ckerat med sina ord och teckningar är näthatet mot kvinnor.
Hon tycker debatten om näthat är
snedvriden. Alltför stort fokus läggs
på just arenan internet. Vad som får
sägas och inte sägas på internet, och
när man ska få vara anonym eller inte
på forum. I stället borde fokus ligga på
orden som sägs av dessa män.
lidande för djuren att bli slaktade om
de haft ett bra liv, eller hur? Tänk dig
själv att du ligger på ett härligt spa
med en kokosdrink i handen och så
kommer någon in och yxmördar dig.
Inte helt dumt, va?«.
Grymhet mot djur
– Så länge vissa män ser kvinnor som
en andra klassens medborgare kommer det där hatet att fortsätta dyka
upp i alla utrymmen där människor
rör sig. Tyvärr.
När Nanna Johansson fick frågan om
att bli gästredaktör för det här numret
av Kvinnotryck var hennes spontana
reaktion; smickrande, ja tack!
– Jag blev jättesmickrad av att få
frågan. Och när ni berättade att temat
skulle vara djur kände jag att det
verkligen passar mig. Djurens rätt har
alltid hört till mina hjärtefrågor. Mitt
fokus har mest legat på grymheten
inom kött- och pälsindustrin, säger
hon.
På Nannas blogg på Nöjesguiden
finns ett satiriskt inlägg som handlar
om »10 argument för att äta kött«. Ett
av argument lyder: »Det är ju inget
Det känns heller inte
särskilt långsökt att tänka att
någon som slår kvinnor också
slår djur.
Prata mer
Sambandet mellan mäns våld mot
kvinnor och våld mot djur är temat
för det här numret. Vad väcker det för
tankar hos dig?
– Att det måste pratas mer om
husdjurens situation. Det är en fråga
som sällan kommer upp, och när den
kommer upp går folk »bananas«. I dag
verkar det vara mer okej att skada
djur än att påpeka att djur skadas.
– Det känns heller inte särskilt
långsökt att tänka att någon som slår
kvinnor också slår djur. Jag tycker det
är jätteviktigt att titta närmare på de
här sambanden för att bättre kunna
upptäcka våldet och underlätta för
djurägare med skyddsbehov.
kvinnotryck nr 1 2015 · 13
14 · kvinnotryck nr 1 2015
kvinnotryck nr 1 2015 · 15
16 · kvinnotryck nr 1 2015
kvinnotryck nr 1 2015 · 17