Djur och naturvetenskap - Jällagymnasiet

NATURBRUKSPROGRAMMET
Djur och naturvetenskap
Väljer du Jällagymnasiets djurinriktning kan du även läsa in den naturvetenskapliga behörigheten. Det
innebär att du läser 450p utökat program. Du läser gymnasiegemensamma och karaktärsämnen tillsammans med den inriktning du valt. Detta innebär att du efter gymnasiet har behörighet att studera
vidare till t.ex. veterinär. Som en konsekvens av att du läser ett utökat program kan du komma att behöva göra en del av dina 15 veckors APL på höst-, sport-, påsk– och sommarlov. Vidare kan viss undervisning bedrivas på distans och/eller sen eftermiddagstid.
Svenska 1
Engelska 5
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Historia 1a1
Samhällskunskap 1a1
Religionskunskap 1
Idrott och hälsa 1
S:a gymnasiegemensamma ämnen:
Biologi 1
Entreprenörskap
Naturbruk
S:a programgemensamma ämnen:
Djurens biologi
Djuren i naturbruket
Djurhållning
S:a inriktningsgemensamma ämnen:
100
100
100
50
50
50
50
100
600
100
100
200
400
100
100
100
300
Djurskötsel & djursjukvård
Naturvetenskaplig programfördjupning:
Fysik 1b1
Kemi 1
400
100
100
Matematik 2a
Matematik 3c
Programfördjupning djur:
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2
100
100
500
100
200
Hund 1
Sällskapsdjur 1
S:a programfördjupande ämnen:
Engelska 6
Matematik 4
S:a individuella val:
Gymnasiearbete
*Utökad studieplan
TOTALT ANTAL POÄNG:
*Som utökad studieplan läser du kurserna Fysik 1b2, Fysik 2, Kemi 2, Svenska 2 och Svenska 3.
www.jalla.uppsala.se
100
100
900
100
100
200
100
450
2950