Alla tjänar på att vi samarbetar för ett bättre samhälle”

ANNONS
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNIVERSUM
ANNONS
CIVILINGENJÖR TOPP 50 RAKET UTMANARE
― ÅF ―
”Alla tjänar på att vi samarbetar
för ett bättre samhälle”
att bygga ett hållbart samhälle kräver
många perspektiv. På ÅF finns experterna som ger de tekniska lösningarna ett
större sammanhang och sätter människorna i centrum.
TEXT: JOEL SJÖÖ
FOTO: ANDRÉ DE LOISTED
Å
Fs sektion för samhällsutveckling arbetar främst
i de tidiga skedena av stora samhällsprojekt.
Genom sin spetskompetens inom områden som
landskapsarkitektur, samhällsplanering och trafik
skapar de en helhetsbild av projektets förutsättningar och
möjligheter. Helena Paulsson är utbildad landskapsarkitekt
och leder sektionen från ÅFs kontor i Malmö. Josef Sjöberg är
konsult och expert på de sociala delarna av stadsutveckling.
Varför vill ni jobba med samhällsbyggnad på ÅF?
Helena: – För möjligheten att kunna påverka människors
vardag. Här på ÅF får jag vara med och skapa samhället som
jag vill leva i och se mina barn växa upp i.
Josef: – Här befinner du dig mitt i samhällsutvecklingen med
nya trender och utmaningar. Alla här delar ett stort engagemang och vi lär oss mycket av varandra.
Vilka stora projekt arbetar ni med just nu?
Josef: – Jag tillbringar mycket tid i Göteborg för att planera
den nya Masthuggskajen. Mitt jobb är att lyfta de sociala
frågorna: Vilken identitet och vilka funktioner har stadsdelen?
Hur gör vi den tillgänglig och inbjudande för alla grupper i
samhället?
Helena: – Det är inte bara att rita ett torg och tro att
människor ska komma dit. För att skapa en integrerad och
välfungerande stad är det viktigt att arkitekturen utgår från
människorna, inte tvärtom.
Hur ser samarbetet ut i ett sådant uppdrag?
Josef: – Jag och de andra ÅF-konsulterna har ett nära samar-
bete med ett arkitektkontor. Vi ger dem ett bredare perspektiv
och nya idéer att ta med sig till ritbordet. I vissa fall kan vi
även komma in i ett senare skede, för att hjälpa arkitekterna,
kommunen och de som ska bygga att ta ett steg tillbaka och se
helheten. Genom att förena våra erfarenheter och kompetenser får vi bättre förutsättningar att bygga en hållbar stad.
Hur vill ni utöka era samarbeten i framtiden?
Helena: – Ett exempel är projektet Linjen, där vi arbetar
tillsammans med Malmö stad och flera av de andra innovativa
företagen här i Västra Hamnen. Målet är att utbyta kunskaper
och vara en samlad konkurrenskraftig företagsmiljö där vi kan
hitta nya kunder, kanske arbeta tillsammans i uppdrag och
varför inte sitta på varandras kontor för att nätverka bättre?
Jag tror att alla tjänar på att vi samarbetar för ett bättre
samhälle.
Varför valde ni ÅF?
Josef: – ÅF har en tydlig hållbarhetsprofil och en stark framåtanda, vår sektion är ett bra exempel. Här får jag möjlighet att
arbeta med de stora projekten och göra verklig skillnad. ÅFs
storlek och framgångar gör att det både finns en trygg grund
och stora utvecklingsmöjligheter.
När är jobbet som bäst?
Helena: – När jag och mitt team diskuterar en komplex del
i ett uppdrag och kommer in i ett kreativt flow. Att få vara
en del av en så kompetent grupp är en stor inspirationskälla
för mig.
Josef: – När vi får en idé som jag vet kommer att göra skillnad
för människor. Mitt mål är att återvända till en plats 30 år
senare och känna stolthet över hur bra det blev.
HELENA PAULSSON
Titel: Sektionschef samhällsutveckling.
Utbildning: Landskapsarkitekt, Sveriges
Landsbruksuniversitet i Alnarp, examen 2007.
Vilket är ditt smultronställe i Sverige? Skånska landsbygden när rapsfälten blommar.
JOSEF SJÖBERG
Titel: Samhällstrateg.
Utbildning: Fil.kand. i samhällsgeografi,
Lunds universitet och Master i Hållbar stadsutveckling, Sveriges Landsbruksuniversitet
i Alnarp, examen 2013.
Vilket är ditt smultronställe i Sverige? Kullaberg i nordvästra Skåne och centrala Malmö,
jag gillar kontraster.
ÅF
ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi,
industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och
kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar
för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra
kunder finns i hela världen. ÅF – Innovation by experience.
 Antal medarbetare: Cirka 7 100 totalt varav cirka 30 procent utomlands.
01 | FRAMTIDSFÖRETAGEN 2015 | WWW.FRAMTIDSFORETAGEN.SE
 Medarbetarnas bakgrund: Civil- och högskole­ingenjörer.
 Vägar in: ÅF anställer cirka 900 personer årligen, varav 20 procent
är nyutexaminerade ingenjörer. Vägarna in är många; studentuppdrag
genom nätverket ÅF Future, exjobb och utlysta tjänster på
www.afconsult.com/jobb
 Karriärvägar: ÅF ser karriären som en molekyl där medarbetarna
växer och utvecklas inom olika områden. Exempel på karriärvägar är
chef, expert, projektledare samt sälj- och verksamhetsutveckling.
k Kvinnor på företaget: ÅF strävar efter en balanserad könsfördelning. Målet är att vara 30% kvinnor på alla nivåer inom företaget år
2020. Varje gång en chefstjänst ska tillsättas ska det minst finnas en
kvinnlig kandidat i urvalet.
 Läs mer: www.afconsult.com eller sök lediga jobb på
www.afconsult.com/jobb