Flyer Jord att leva på KGV 2015

H
H
H
H
K
K
K
K
D
D
D
D
15–22 november 2015
www.globalaveckan.se
15–22 november 2015
www.globalaveckan.se
15–22 november 2015
www.globalaveckan.se
15–22 november 2015
www.globalaveckan.se
ar jorden råd med oss?
Det skulle krävas mer än tre jordklot om alla människor i världen skulle
leva som vi i Sverige. Klimatfrågan är
en av vår tids viktigaste rättvisefrågor.
yrkornas globala vecka 2015 vill
genom temat Jord att leva på
-mänskliga rättigheter i klimatförändringarnas spår, sprida kunskap om hur
klimatförändringar påverkar förverkligandet av mänskliga rättigheter.
et spelar roll vad vi gör. Kom med
i Kyrkornas globala vecka och bidra med ditt engagemang!
ar jorden råd med oss?
Det skulle krävas mer än tre jordklot om alla människor i världen skulle
leva som vi i Sverige. Klimatfrågan är
en av vår tids viktigaste rättvisefrågor.
yrkornas globala vecka 2015 vill
genom temat Jord att leva på
-mänskliga rättigheter i klimatförändringarnas spår, sprida kunskap om hur
klimatförändringar påverkar förverkligandet av mänskliga rättigheter.
et spelar roll vad vi gör. Kom med
i Kyrkornas globala vecka och bidra med ditt engagemang!
ar jorden råd med oss?
Det skulle krävas mer än tre jordklot om alla människor i världen skulle
leva som vi i Sverige. Klimatfrågan är
en av vår tids viktigaste rättvisefrågor.
yrkornas globala vecka 2015 vill
genom temat Jord att leva på
-mänskliga rättigheter i klimatförändringarnas spår, sprida kunskap om hur
klimatförändringar påverkar förverkligandet av mänskliga rättigheter.
et spelar roll vad vi gör. Kom med
i Kyrkornas globala vecka och bidra med ditt engagemang!
ar jorden råd med oss?
Det skulle krävas mer än tre jordklot om alla människor i världen skulle
leva som vi i Sverige. Klimatfrågan är
en av vår tids viktigaste rättvisefrågor.
yrkornas globala vecka 2015 vill
genom temat Jord att leva på
-mänskliga rättigheter i klimatförändringarnas spår, sprida kunskap om hur
klimatförändringar påverkar förverkligandet av mänskliga rättigheter.
et spelar roll vad vi gör. Kom med
i Kyrkornas globala vecka och bidra med ditt engagemang!
facebook.com/globalaveckan
twitter.com/Globalaveckan
facebook.com/globalaveckan
twitter.com/Globalaveckan
facebook.com/globalaveckan
twitter.com/Globalaveckan
Följ oss på:
facebook.com/globalaveckan
twitter.com/Globalaveckan
i samarbete med Diakonia, Equmeniakyrkan, Kristna Fredsrörelsen, Life & Peace Institute, PMU,
Sensus Studieförbund, Studieförbundet Bilda, Svenska kyrkan, Svenska Kyrkans Unga och
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd.
Kyrkornas globala vecka arrangeras av Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet
- mänskliga rättigheter i klimatförändringarnas spår
Jord att leva på
Följ oss på:
i samarbete med Diakonia, Equmeniakyrkan, Kristna Fredsrörelsen, Life & Peace Institute, PMU,
Sensus Studieförbund, Studieförbundet Bilda, Svenska kyrkan, Svenska Kyrkans Unga och
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd.
Kyrkornas globala vecka arrangeras av Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet
- mänskliga rättigheter i klimatförändringarnas spår
Jord att leva på
Följ oss på:
i samarbete med Diakonia, Equmeniakyrkan, Kristna Fredsrörelsen, Life & Peace Institute, PMU,
Sensus Studieförbund, Studieförbundet Bilda, Svenska kyrkan, Svenska Kyrkans Unga och
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd.
Kyrkornas globala vecka arrangeras av Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet
- mänskliga rättigheter i klimatförändringarnas spår
Jord att leva på
Följ oss på:
i samarbete med Diakonia, Equmeniakyrkan, Kristna Fredsrörelsen, Life & Peace Institute, PMU,
Sensus Studieförbund, Studieförbundet Bilda, Svenska kyrkan, Svenska Kyrkans Unga och
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd.
Kyrkornas globala vecka arrangeras av Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet
- mänskliga rättigheter i klimatförändringarnas spår
Jord att leva på