Trästaket 5.5 MB

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Trästaket ................................................................................................................................................................................................. 1
LEMVIG staketsektion 80x200 cm ............................................................................................................................................. 1
Hassel staket ..................................................................................................................................................................................... 1
DALLAS häststängsel ................................................................................................................................................................... 2
Derby Stängsel ................................................................................................................................................................................ 2
Profilstaket av tryckimpregnerad furu ..................................................................................................................................... 3
Sida av
NSH NORDIC A/S • Virkefeltet 4 • DK-8740 Brædstrup • Tlf. +45 7575 4270 • Fax +45 7575 4560 • E-mail: [email protected]
TRÄSTAKET
"LEMVIG" staketsektion 80x200 cm
"LEMVIG" Staketsektioner av tryckimpregnerat trä, höjd 80 cm, längd 200 cm.
Spjälor 15x90 mm, horisontella löshult 25x53 mm.
Buntar med 9 sektioner, pallar med 27 st.
Art. no.
DB nr.
Dimensionen
Typ
Stk
116-022
1731611
80 x 200 cm
Stängsel
1/9
116-102
1731612
80 x 100 cm
Grindar
1/3
Hassel staket
Hassel staket för avskärmning av mindre trädgårdar.
Stängslet är 90 cm i höjd och en längd på 5 meter.
Post 150 cm med en diameter på 8-12 cm
Art. no.
DB nr.
Dimensionen
Typ
Stk
116-030
1731610
90 x 500 cm
Stängsel
1
101-893
1731609
150 x 8-12 cm
Stolpar
1 / 10
Sida 1 av 4
NSH NORDIC A/S • Virkefeltet 4 • DK-8740 Brædstrup • Tlf. +45 7575 4270 • Fax +45 7575 4560 • E-mail: [email protected]
TRÄSTAKET
"DALLAS" häststängsel
Stängslet "DALLAS" är tillverkat av tryckimpregnerad tall.
Ett vackert stängsel med lång livslängd.
Säkras stängslet med strömförande trådar invändigt har man ett säkert stängsel.
• Ska inte målas.
• Säkert och skyddande stängsel för djuren.
• Stolpe Ø14 x 200 cm - klass A.
• Bom Ø8 x 300 cm / Bom Ø7,5 x 300 cm.
• Bomavstånd 50 cm.
Kom ihåg:
Vid beställninge måste du ange antalet slut-, hörn- och mellanstolpar.
Art. no.
DB nr.
Dimensionen
Stk
101-338
1263875
Ø7,5 x 300 cm
1
101-341
5227379
Ø14 x 200 cm
1
101-342
5227380
Ø14 x 200 cm
1
101-343
5227381
Ø14 x 200 cm
1
"Derby" Stängsel
Stängslet "DERBY" är tillverkat av tryckimpregnerad tall.
Ett vackert stängsel med lång livslängd.
• Ska inte målas.
• Säkert och skyddande stängsel för djuren.
• Stolpe Ø14 x 200 cm - klass A.
• Stolpe genomborrad 2 Ø14 x 200 cm kl. A.
• Stolpe hörn 4 Ø14 x 200 cm kl. A.
• Bom 4,5 x 12 x 250 cm / Bom 4,5 x 12 x 300 cm. Kl. AB
Kom ihåg:
Vid beställninge måste du ange antalet slut-, hörn- och mellanstolpar.
Art. no.
DB nr.
Dimensionen
Stk
101-350
1280438
4,5 x 12 x 300 cm
1
101-351
1316043
4,5 x 12 x 250 cm
1
101-352
1280440
Ø14 x 200 cm
1
101-353
1280441
Ø14 x 200 cm
1
101-354
1280443
Ø14 x 200 cm
1
Sida 2 av 4
NSH NORDIC A/S • Virkefeltet 4 • DK-8740 Brædstrup • Tlf. +45 7575 4270 • Fax +45 7575 4560 • E-mail: [email protected]
TRÄSTAKET
Profilstaket av tryckimpregnerad furu
Brädorna är hyvlade till 22 mm tjocklek och spontade för fogning. Varje bräda är
200 cm lång och täcker 105 mm på bredden.
H-stolparna är kvadratiska och hyvlade till 90x90 mm. De finns som
mellanstolpar, SKU 101-678; hörnstolpe, SKU 101-679 och som slutstolpe, SKU
101-677.
Stolparna är 270 cm långa. Spåret är 23 mm brett, 20 mm djupt. Stolparna är
impregnerade i klass NTR A och tål direkt jordkontakt.
Det finns två olika toppbrädor, båda med längd 200 cm: SKU 101-671 = jämnbred
avslutning (täcker 15 mm) alternativt SKU 101-672 = bågformig avslutning, som
visat på bilden (täcker 105 mm på mitten).
Exempel på materialåtgång för 20 löpmeter staket med höjden 180 cm med och
bågformig avslutning som visat:
SKU 101-677
SKU 101-678
SKU 101-670
SKU 101-672
Slutstolpe
2 st
Mellanstolpe
9 st
Bräda
160 st
Toppbräda, bågformig 10 st
Tillbehör/extra:
På bilden avslutas stolparna med stolphatt PYRA 94 Alu SKU 101-131.
Dimensioner: profilstaketbräda 22x120x2000 mm
Art. no.
Dimensionen
Stk
101-670
Profilstaket 22 x 120 x 2000 mm
1 / 48
101-671
Topp1 30 x 60 x 2000 mm
1 / 48
101-672
Topp2 22 x 120 x 2000 mm
1 / 48
101-677
Avslutning 90 x 90 x 2700 mm
1 / 50
101-678
Mellan 90 x 90 x 2700 mm
1 / 50
101-679
Hörn 90 x 90 x 2700 mm
1 / 50
Sida 3 av 4
NSH NORDIC A/S • Virkefeltet 4 • DK-8740 Brædstrup • Tlf. +45 7575 4270 • Fax +45 7575 4560 • E-mail: [email protected]
TRÄSTAKET
Sida 4 av 4
NSH NORDIC A/S • Virkefeltet 4 • DK-8740 Brædstrup • Tlf. +45 7575 4270 • Fax +45 7575 4560 • E-mail: [email protected]