151207 - program

Program
Distributionsdagarna
25-27 januari, 2016
Gävle, Konserthuset
PROGRAM
Måndag 25 januari
18.00–21.00
Mingelbuffé med dryck - på Elite Grand Hotel, Kyrkogatan 28
PROGRAM
Tisdag 26 januari
08.00-10.00
Studiebesök. Välj mellan
Mackmyra Svensk Whisky och Bomhus Energi
10.15
Registrering och kaffe
11.00
Välkomna till Distributionsdagarna!
Thomas Lummi, Svensk Fjärrvärme AB
Välkomna till Gävle!
Presentation av Gävle
Gävle kommun och Gävle Energi AB
Drift och underhåll av fjärrvärmen i Gävle
Explosion på Nordost 2014. Leveranssäkerhet i
distributionsnätet
Niclas Wiklund och Jonas Sundblom, Gävle Energi AB
12.13.30
Lunch
13.30
Infrakulvert Vallastaden
Utvecklingen av det standardiserade byggkonceptet, den
prefabricerade Infrakulvert Vallastaden
Klas Gustafsson, Tekniska verken i Linköping AB
Förmågan att förebygga och åtgärda avbrott
Behöver branschen höja sin lägstanivå för att minska
risken för kris i samhället? Sker det i så fall av egen kraft?
Energimyndigheten redogör för sin översiktliga analys av
fjärrvärmeföretagens förmåga. Dessutom en glimt på
företagens ekonomiska ställning. Analysen lämnades in till
regeringen vid årsskiftet.
Daniel Lundqvist, Energimyndigheten
Riskhantering för underhåll av fjärrvärmenät
Presentation av Fjärrsynsprojekt "Risk- och
sårbarhetsbedömningar". Varför är det viktigt att arbeta
med risk- och sårbarhetsanalyser när det gäller underhåll
av fjärrvärmenät? Metoder och angreppssätt
Kerstin Sernhed, Lunds Universitet
14.50
Kaffe
15.10
EBITS: Scada – Säkerhet
Hur kan information överföras på ett säkert och
kontrollerat sätt i SCADA-miljö. Vilka är nyckelfaktorerna
för ett säkert system. Hur förändras behoven över tid och
hur kan systemen anpassas efter nya utmaningar.
Peter Wikman, Norrenergi AB
Säkerhet med hjälp av analys
Vi samlar på oss mer och mer information om våra nät men
hur kan man analysera alla olika parametrar vi har tillgång
till och det vi kan mäta oss fram till? Hur ser man
sambanden? Vad är vad och vad är relevant? Kan man
förutspå en katastrof?
Håkan Klarin, PG Monitoring System AB
– 17.10
Inspirationsföreläsare - Hemligheten bakom
framgång
Lyssna till Fredric Bohm – en föreläsare som med
fingertoppskänsla rör sig från det lättsamma vardagliga till
det mer seriösa - i syfte att skapa förändring och framgång
och få oss att agera i stället för att bara reagera.
19.00
Middag
PROGRAM
Onsdag 27 januari
08.30
EVITA-fjärrvärme, tre aktörer i långsiktigt samarbete
Byggnation av överföringsledning DN 500 mellan Landskrona
och Lund, kulvertlängd 30 km
Jan Lindeberg, Landskrona Energi AB
Läckor i fjärrvärmenätet
Från att tidigare haft någon mindre läcka per år drabbades
HEM av fyra större läckor under 2015. Här redogörs hur man
arbetade för att hitta läckorna samt hur man kommer att
hantera framtida läcksökningar. Föredraget skall redogöra hur
vi arbetade för att hitta läckorna samt hur vi kommer hantera
framtida läcksökningar.
Thomas Rasmusson, Halmstad Energi och Miljö AB
Presskoppling - test i Gävle
Gävle Energi har testat presskopplingar i sitt
fjärrvärmesystem. Presentation av metoden och resultat samt
företaget bakom produkten.
Thomas Nordin Gävle Energi AB och Rogier van Overvest,
Haelok AG
10.05
Kaffe
10.35
Svensk Fjärrvärmes Tekniska bestämmelse D:211 inkl
installationsbesiktning
Presentation av dokumentet som blivit branschstandard samt
den nya delen gällande installationsbesiktning.
Thomas Lummi, Svensk Fjärrvärme AB
Pågående arbete med att revidera föreskrifterna för
trycksatta anordningar
Arbetsmiljöverket reviderar föreskrifterna för trycksatta
anordning under 2015-2017. Föredraget kommer att belysa
vissa av de ändringar som föreslås jämfört med de nu
gällande föreskrifter om (AFS 2002:1) användning och (AFS
2005:3) besiktning av trycksatta anordningar.
Björn Lindberg, Arbetsmiljöverket
Effekt av accelererad åldring på termisk konduktivitet
och mekanisk hållfasthet hos fjärrvärmerör
Deltidsrapport från Fjärrsynsprojekt "Livslängd för
fjärrvärmerör". projektet försöker kartlägga de dominerande
nedbrytningsmekanismerna för PUR under driftsåldring.
Dagens beräkningsmetod är troligen inte korrekt och därför
försöker projektet hitta ny kunskap om dagens
standardmetoder för att utveckla en bättre metod och hjälpa
både tillverkare och användare med att kunna utvärdera
livslängden bättre.
Nazdaneh Yarahmadi, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Fjärrkyla framtida design och standard
Deltidsrapport från Fjärrsynsprojekt - Fjärrkyla framtida
standard. Det saknas idag en praxis om hur man skall
konstruera eller välja komponenter till ett distributionssystem
för fjärrkyla. Man använder ofta oisolerade plaströr, belagda
stålrör och traditionella fjärrvärmerör. Fältmätplatser för
mätning av marktemperaturer har installerats. De uppmätta
marktemperaturerna bekräftar farhågorna av ytliga varma
marklager under sommardagar när fjärrkylan behövs som
mest. Simuleringar med lokala modeller av rör och globala
modeller av nät har genomförts.
Jan Henrik Sällström, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
12.10
Lunch
13.30
Skadestatistik och inrapportering av skador
Genom det nyutvecklade inrapporteringssystemet
Skadenyckeln har skador rapporterats in. Skadestatistik
presenteras och en del slutsatser redovisas.
Thomas Lummi, Svensk Fjärrvärme AB
Asset Management – nästa steg i hur vi förvaltar vår
fjärrvärme?
Asset Management, eller tillgångsförvaltning, är i princip ett
holistiskt och integrerat sätt att hantera fysiska tillgångar som
etablerat sig mer och mer de senaste åren. Nu börjar denna
metodik att sprida sig mer även i Norden, inte minst genom
lanseringen av den nya ISO-standarden för
Tillgångsförvaltning som precis släppts på svenska. Diego
Klappenbach berättar om vad Asset Management är och vad
det kan ge svensk fjärrvärme för fördelar.
Diego Klappenbach, UMS Group Europe
Relining - nuläge om detta
FVU berättar om deras arbete inom reliningområdet. HWQ
berättar om relining av fjärrvärme, och deras produkt är nu
färdig för att tas sig an marknaden och söker pilotprojekt för
att bygga upp erfarenhet och låta nätägare utvärdera
produkten.
Carl Wehlin, FVU AB och Stefan Håkansson, HWQ Relining
System AB
15.00
Avslut och kaffe
Plats
Gävle, Konserthuset
Kungsbäcksvägen 22
Tel. 026-17 29 00
www.gavlekonserthus.se
Anmälan
Ni anmäler er via kalendern på www.svenskfjarrvarme.se senast den
23 december.
Konferensavgift
För medlemmar/intressenter i Svensk Fjärrvärme är avgiften 5 900 kr exklusive
moms per deltagare. Avgiften inkluderar förtäring och dokumentation.
För er som inte är medlemmar/intressenter i Svensk Fjärrvärme är avgiften 8 900
kronor exklusive moms.
Utställaravgift
För utställare som är medlemmar/intressenter är avgiften 8 400 kr exklusive
moms.
För utställare som inte är medlemmar/intressenter är avgiften 10 400 kr exklusive
moms.
En deltagaravgift ingår samt förtäring och dokumentation.
Hotell
Vi har bokat hotellrum för konferensen på följande hotell:
Elite Grand Hotel, Kyrkogatan 28. Pris enkelrum 1152 kr per natt exklusive moms,
inklusive frukost.
Clarion Hotel Winn, Norra Slottsgatan 9. Pris enkelrum 1161 kr per natt exklusive
moms, inklusive frukost.
Bokning av hotellrum gör ni i samband med konferensregistreringen. Rummen
finns att boka fram till den 23 december.
Avbeställning konferens
Vill du avbeställa ditt deltagande måste du göra det per mail senast den
23 december till [email protected] Halv avgift debiteras efter detta
datum. Vid avbeställning dagen innan eller samma dag som konferensen börjar
debiteras hel avgift.
Avbeställning logi
Vill du avbeställa ditt hotellrum måste du göra det senast den 23 december. Vid
avbokning senare kommer du att debiteras logikostnad för 1 natt om vi inte lyckas
sälja ditt rum till någon annan.
Svensk Fjärrvärme AB • 101 53 Stockholm • Telefon 08-677 25 50 • Fax 08-677 25 55
Besöksadress: Olof Palmes gata 31, 6 tr. • E-post [email protected] • www.svenskfjarrvarme.se