Intressentmöte - Standarder för areamätning

Intressentmöte - Standarder för areamätning,
funktionsplanering och inre mått i byggnader
De svenska standarderna för Areamätning och Byggnadsutformning av Bostäder har funnits på
marknaden ett flertal år. SIS får många frågor om tolkning av standarderna. För att göra en
bedömning om de svarar mot dagens behov och förväntningar vill vi ta reda på dina erfarenheter
av standarderna. SIS bjuder därför in till ett öppet intressentmöte den 8 maj.
Vilka standarder gäller det?
-Area och Volym för husbyggnader–Terminologi och
mätregler (SS 21054). Den är avsedd att tilllämpas
vid area- och volymberäkning för alla slags byggnader
-Byggnadsutformning–Bostäder–Invändiga mått (SS
914221) och Funktionsplanering (SS 914222). De är
avsedda att ge underlag för projektering av bostäder vad
gäller utrymme, utrustning och funktionsinnehåll
(mätbart som möblerbarhet).
Välkommen till intressentmötet!
Behövs standarderna?
På mötet kommer vi bl.a. att diskutera standardernas
vara eller inte vara. Vi är intresserade av dina synpunkter och erfarenheter:
-Fungerar de som de är?
-Vad fungerar bra/dåligt? Vad kan göras bättre?
-Behöver de revideras? I så fall borde vi göra ett stort
omtag eller bara mindre justeringar?
-Bör någon upphävas?
Anmäl gärna vilka eller vilken standard(er) du har
erfarenhet av eller är intresserad av.
Om en revidering blir aktuell, är du intresserad av att
delta i det standardiseringsarbetet?
Tid: Fredagen den 8 maj 2015, kl. 09:00-12:00
Plats: SIS Conference Center, Sankt Paulsgatan 6,
Stockholm
Anmäl ditt deltagande till
[email protected] (08-555 522 65) senast den 24
april
Välkommen!
Vi gör att företag och organisationer blir mer konkurrenskraftiga på den svenska och internationella marknaden – med hjälp av standarder. En organisation
som med andra ord utvecklar standarder i Sverige i samarbete med våra medlemmar. Läs mer på sis.se
SIS, Swedish Standards Institute Telefon 08-555 520 00, E-post [email protected]