NoRa rf info 4-2015 - NoRa Nordsjö Rastis föräldraförening rf

NoRa rf info 4-2015
Detta brev innehåller info om:
- Kommande verksamhet/stipendier/café/Valet och kvalet
- Klubbar
- Hänt i april
- Medlemsavgiften
- NoRas verksamhet
- Facebooksidan
- Uthyrning av kärl
Kommande verksamhet
Nu närmar sig sommaren och NoRas verksamhet tar sommarpaus.
NoRa bidrar till skolans elevstipendier
som delas ut på vårfesten. Alla elever i
årskurs 1 får en bok. I de andra
klasserna delas stipendier i form av
pengar ut, antalet stipendier beror på
klassens storlek.
Åk 1 ordnar café i Unkan efter skolans
vårfest torsdagen den 28 maj. Kom och
umgås, drick saft/kaffe och ät något
gott! Ta med kontanter!
OBS! Lördagen den 14 november kl.19
blir det vuxenteater i Kling och Klang.
Viirus pjäs ”Valet och kvalet” med bland
andra Christoffer Strandberg, som
ledde den populära dramaklubben,
besöker Nordsjö. Pricka in kvällen i
kalendern redan nu. Mera info i början
av hösten.
Klubbar
Alla klubbar förutom dansklubben och popkören har slutat för terminen. Dansklubben
dansar ännu 25.5. Popkören sjunger ännu 28.5 och uppträder sedan på vårfesten.
Vi jobbar med klubbprogrammet för hösten. I skrivande stund verkar filmklubben,
dansklubben, gitarrklubben och innebandyn fortsätta. I stället för popkör blir det
barnkör i samarbete med Matteus församling – fortsättningsvis med Daniela som
ledare. Till finskaklubben söker vi en ny ledare. I samarbete med Arbis blir det en
kort mellanmålsklubb. Under temat ”Fysikens lagar – Rörelse” finns det också
funderingar på parkour, cirkusklubb samt vetenskapsklubb, men det beror på om vi
hittar lämpliga ledare. Ta kontakt om du eller någon du känner kunde leda! Mera
detaljerad info om klubbarna kommer efter skolstarten.
Hänt i april
Den 12 april kl.13 ordnades en lyckad filmfest med den den nya Lasse Maja-filmen
Skuggor över Valleby. Cirka hundra personer såg filmen. Årskurs ett ordnade café
med underbara bakverk.
Den traditionella elevsoarén den 23 april med elevuppträdanden var lyckad. Ca 150
personer deltog i evenemanget. Publiken fick njuta av gymnastik, sång, musik och dans.
Av NoRas klubbverksamhet visades smakprov från filmklubben och dansklubben. Vilka
duktiga elever vi har i Nordsjö lågstadieskola! Årskurs fyra i samarbete med NoRa
stod för arrangemanget. Några av skolans tidigare elever skötte förtjänstfullt om
tekniken under soarén – tack!
Vårens sista boklotteri ordnades den sista april. Fortsättning följer nästa vårtermin
då de nya ettorna kommit igång med läsningen.
Medlemsavgift
SISTA CHANSEN! Om medlemsavgiften för läsåret 2014-15 är obetald kan du ännu
betala den! Medlemsavgiften är 15 € per förälder per läsår och NoRa rf:s
kontonummer är FI9740555020096165. Skriv ditt namn, elevens/elevernas namn och
årskurs samt medlemsavgift som meddelande.
Övrigt
Om du är intresserad av att aktivt delta i NoRas verksamhet får du gärna kontakta
någon av styrelsemedlemmarna. Ta också kontakt om du har förslag på verksamhet
eller ärenden som du tycker NoRa kunde ta upp.
Gå in och gilla NoRas Facebooksida - NoRa Nordsjö Rastis föräldraförening rf.
Ska du ordna fest? NoRa har en uppsättning glas och kärl för uthyrning till ett
förmånligt pris. Om du är intresserad kan du kontakta föreningens ordförande för
mera information.
TACK för det gångna året och
TREVLIG SOMMAR!!!
NoRa rf, genom Mikaela
tel. 050 359 9005
[email protected]