programmet

Fordonsprogrammet
KATTEGATTGYMNASIET
fordonsprogrammet
“gör världen snabbare”
Fordonsprogrammet vänder sig till dig som är tekniskt
intresserad och vill meka med fordon. Vill du bli yrkesförare
eller arbeta med service och underhåll av fordon, passar
programmet även dig.
Dagens fordon är tekniskt avancerande och därför måste
du som vill arbeta med service, reparationer eller transporter
ha en bred utbildning. Du som är tekniskt intresserad och
gillar utmaningar kan få ett intressant och omväxlande jobb
efter vår utbildning. Du kan också, beroende på dina val,
studera vidare på till exempel högskola eller eftergymnasial
utbildning.
Fordons- och transportbranschen utvecklas fort. För att
utbildningen skall följa utvecklingen är kontakten med
arbetslivet A och O. Minst 15 veckor av utbildningen sker
därför i samarbete med företag i form av arbetsplatsförlagd
utbildning (APU) vilket innebär att du får följa med en
person från branschen under hans eller hennes arbete
och lära dig hur det går till. Vi kan även anordna APU i
andra länder än Sverige. På fordonsprogrammet har vi
välutbildade lärare med lång yrkeserfarenhet samt moderna
läromedel och utrustning.
Det finns ständigt ett behov av att anställa tekniker och
mekaniker inom fordonsområdet, men också behov av olika
slag av fordonsförare och du har goda möjligheter att få
jobb efter utbildningen. Arbetsmarknaden ser bra ut på
några års sikt.
Programmet erbjuder inriktningarna:
Personbilsteknik
Maskin och Lastbilsteknik
Transport
3
obligatoriska kurser
750
karaktärsämnen
500
200
arbetsmiljö & säkerhet
50
100
projekt & företagande
50
100
datorkunskap
50
50
fordon & samhälle
50
idrott & hälsa A
100
fordonskännedom
50
naturkunskap A
50
fordonsel A
50
50
fordonsteknik grundkurs
50
kärnämnen
svenska A+B
engelska A
matematik A
estetisk verksamhet
religionskunskap A
samhällskunskap A
personbilsteknik
personbilsservice
100
fordonsvård & service
100
hydraulik & pneumatik
50
500
50
valbara kurspaket 350-650
individuellt val
300
projektarbete
100
maskin & lastbilsteknik
tunga fordon
200
100
hydrauliska bromssystem
150
fordonsel
50
chassikomponenter
100
lödning & skärning A
50
ottomotor & drivlina
200
transport
300
tunga fordon
100
transportfordon grundkurs
150
logistik A
50
5
personbilsteknik
Dagens bilar bjuder på teknik, mekanik och elektronik.
Exempel på delar av kurser i utbildningen är:
En duktig fordonstekniker ska kunna arbeta på alla
• Motor- o turboteknik mm • Hydrauliska bromsar
bilens olika system. Ett yrke som har hög status,
• Svets och skärning
renligeht och precision. Kundkontakt, data och
• Felsökningsteknik
• Fordonselektronik
problemlösning är vardag för personbilsteknikern.
Kattegattgymnasiet har utbildning i en”riktig”
verkstad där du får tillgång till verktyg, svetsar,
däckmaskiner, billiftar, diagnosdatorer mm.
Flera moderna övningsbilar i en kombination
med yrkeserfarna lärare ger hög kvalitet på
utbildningen.
Det kommer att finnas efterfrågan på personbilstekniker och du kommer att bli attraktiv på
arbetsmarknaden.
Det ingår minst 15 veckors praktik (APU), som
även delvis kan läggas utomlands. Du har även
transportteknik
“gå hit, kör hem – fordonsprogrammet transport”
Du som är intresserad av transporter och transport­
Oberoende av dina val ger utbildningen kunskap
planering (logistik) får efter inriktningen trans-
som krävs för körkort C och E samt intyg om
portteknik ett självständigt och omväxlande jobb.
yrkeskompetens.
Inför andra året väljer du mellan följande
kurspaket/yrkesprofiler:
• Distributionstransporter –
gods- och varudistribution
• Anläggningstransporter –
bygg- och anläggningstransporter med tung lastbil samt vikt-, volym- och massberäkningar
• Gränsöverskridande transporter –
trafik med tunga fordonskombinationer till länder inom Europa
• Transportledning –
planering av transporter samt logistik
6
maskin- & lastbilsteknik
Du som är tekniskt intresserad och gillar utmaningar kan
få ett intressant och omväxlande jobb efter utbildningen
till Maskin- och Lastbilstekniker. Du kan också, beroende
på dina val, studera vidare på t ex högskolan eller
kvalificerad yrkesutbildning.
Inför andra året väljer du mellan följande kurspaket /
yrkesprofiler:
• Arbetsmaskiner
• Truckar
• Lantbruksmaskiner
• Buss och Lastbil
• Fordonselektronik
Om du väljer Arbetsmaskiner lär du dig hur en
grävmaskin, hjullastare och dumper fungerar. Truckar
visar dig olika trucktyper och hur de är uppbyggda. I
Lantbruksmaskiner arbetar du med traktor, skördetröska
och vallskördemaskiner och i Buss och Lastbil lär du
dig allt om fordon för person- och godstransporter.
Fordonselektronik ger dig fördjupade kunskaper i
elektroniska system på maskiner och lastbilar. Dessutom
finns möjlighet till ett truckkort.
På Fordonsprogrammet arbetar vi mycket i projektform
med flera ämnen samtidigt och dator, digitalkamera och
video är viktiga hjälpmedel i ditt arbete.
En viss del av utbildningen (APU) sker i samarbete med
företag i branschen. Du får följa med en tekniker under
hans arbete både i verkstaden och ute med servicebilen.
7
“Att få arbete i verkstaden är det roligaste. Speciellt i grupper. Samtidigt som det är roligt lär man sig något. Lär sig
om motorer, bilar, skruva”
- Daniel Johansson FP
www.halmstad.se/kattegattgymnasiet
För mer information kontakta
Studie- och yrkesvägledare
Gunilla Tagestam 035-13 76 23
Layout: MPg Sturegymnasiet Foto: Halmstad Gymnasieskolas arkivbilder
“Man lär sig grejer för livet och om man blir en riktigt bra
mekaniker kan man tjäna riktigt bra.”
- Alexander J Schauer FP