PRAO broschyr

Informationsbroschyr om prao
I broschyren finner du:
• Information om prao
• Regler för prao
• Tips på hur du ordnar egen praoplats
• Blanketten, ”Var ska du göra din prao?”
Tillhör:………………………………………………….
Nina Bagge
Studie- och yrkesvägledare
Vad är Prao?
Vissa saker kan du inte läsa dig till utan det måste du få uppleva själv. Därför har man infört prao här
på Uppgårdskolan och praoperioden under år 8 är förlagd till veckorna 16 och 17, dvs. 13--24 april
2015. Prao betyder Praktisk Arbetslivs Orientering och tanken är att du ska få vara på en arbetsplats för
att se hur det fungerar. Du får också chans att prova på olika yrken, så att det blir lättare för dig att börja
fundera på vad du vill arbeta med i framtiden. Olika arbetsplatser har olika arbetsuppgifter och det går
inte att på förhand säga vad just du kommer att få göra.
Var vill du göra din Prao?
Det är du själv som elev som skall ordna din praoplats och fördelen med det är att du då har större
möjlighet att få komma till den arbetsplats som du själv vill. Fundera på var du helst skulle vilja vara
och kontakta någon ansvarig på arbetsplatsen. Tänk på att vara ute i god tid! Lite längre fram i det här
häftet hittar du tips som du kanske kan ha användning av när du letar praoplats.
Ibland kan det vara svårt att hitta ett ställe och därför ber jag er föräldrar om hjälp att få tag på en
lämplig plats till ert barn om han/hon skulle få problem med att själv hitta någonting. Naturligtvis
kommer vi på skolan att försöka hjälpa de elever som inte lyckas skaffa någon plats, men tyvärr kan jag
inte lämna någon hundraprocentig garanti för att vi lyckas med det. De praoplatser skolan kan ordna är
främst inom fritids- och barnomsorg. För att du som elev ska få en så bra bild som möjligt av hur
arbetet på din praoplats fungerar, bör du inte arbeta med dina föräldrar. Däremot kanske dina föräldrar
är villiga att ta emot en av dina klasskamrater?
Elever som är intresserade av att göra sin prao inom sjukvården tar kontakt med mig så förmedlar jag
deras intresseanmälan. Viktigt dock att göra detta i god tid då det är många elever från hela Stockholm
som är intresserade av en praoplats inom vården.
Handledare och arbetsuppgifter
Du ska ha en handledare som ansvarar för dig under praoperioden. På en del arbetsplatser får du följa
med en och samma person och delta i allt som han eller hon gör. På andra arbetsplatser får du följa med
olika personer olika dagar för att du ska få möjlighet att se hela verksamheten. Då är du kanske en dag
på kontoret, en dag i receptionen och resten av tiden i olika delar av produktionen
Oftast är man som skolelev inte tillräckligt erfaren för att utföra de svåraste sysslorna. Istället får du då
gå bredvid en anställd och titta och lära. Du kan få göra lättare arbetsuppgifter som till exempel sortera
post, packa upp varor, följa med på möten eller arbeta vid datorn. Det finns ett antal saker som du inte
får utföra, till exempel vissa maskinsysslor eller arbete med farliga ämnen. Du ska inte heller sköta
svåra arbetsuppgifter ensam, till exempel stå i kassan. Mer information om arbetsmiljöregler finns att
läsa i föreskriften ”Så får barn och ungdomar arbeta” som eleverna får i skolan.
Tänk också på att försöka lära dig så mycket som möjligt. Våga fråga och se till att få ta del av vad de
anställda gör, så att du får ut så mycket som möjligt av din praoperiod. Praoperioden är en chans för dig
att få veta hur det fungerar i arbetslivet. Håll dig framme, våga fråga och strunta i om du känner dig
dum. Det är ingen som förväntar sig att du ska veta allt - du är ju där för att se och lära.
Besöksadress
Uppgårdskolan
179 61 Stenhamra
Telefon
Direkt: 08-124 57 609
Mobil: 0736 60 40 03
E-post: [email protected]
Nina Bagge
Studie- och yrkesvägledare
Be om ett skriftligt omdöme!
När din praoperiod är slut ska din praktikhandledare lämna ett intyg på att du varit där. Han eller hon ska
gärna också skriva ett omdöme. Ett skriftligt omdöme beskriver dig som person, hur du har fungerat på
arbetsplatsen, vilka arbetsuppgifter du haft, hur du har tagit ditt ansvar, hur du har varit mot
arbetskamrater och kunder mm. Det kan vara bra när du senare ska söka sommarjobb eller andra arbeten.
Intyget och omdömet som handledaren ska fylla i kommer din mentor att dela ut veckan innan, så får du ta
med dig det till din praoplats. Handledaren skickar sedan tillbaka dessa papper till skolan efter
praoperiodens slut.
Hälsa på!
Innan praon börjar ska du ta kontakt med arbetsplatsen. Antingen om du ringer eller kanske rent av hälsar
på. Då kan du presentera dig och passa på att fråga om klädsel, resväg, lunch och arbetstider (om du inte
gjort det redan förstås!).
Problem?
Om du får problem på din praoplats ska du i första hand prata med din praktikhandledare. Om det inte
hjälper, kontakta din mentor eller mig. Du får inte lämna din praoplats utan att först ha kontaktat någon på
skolan.
Ersättning för resor och mat
Om din praoplats ligger inom pendlingsavstånd får du reseersättning av skolan om du inte har busskort
och avståndet mellan ditt hem och din praoplats är längre än 4 km.
Vid prao inom Ekerö kommun äter du din lunch på närmaste skola. Ligger praoplatsen utanför kommunen
och företaget inte erbjuder fri lunch får du ta med dig egen matlåda och då får du en matersättning på 25 kr
för varje närvarodag.
Ersättning för resor och/eller mat betalas ut i efterhand när du lämnat in en ersättningsblankett till skolan.
Denna blankett kan du hämta hos mig eller på skolans expedition och ska lämnas in senast 30 dagar efter
praoperiodens slut. Glöm inte att spara kvitton för utlägg av resor!
Arbetstid
Du ska i möjligaste mån följa arbetsplatsens tider. Du får inte börja innan klockan 06:00 eller sluta efter
klockan 19:00 och inte arbeta mer än 7 timmar/dag (rasterna borträknade) eller 35 timmar/ vecka. Om du
hittar en plats som innebär att du kommer att arbeta före klockan 06:00 eller efter klockan 19:00, måste du
lämna in ett intyg att dina föräldrar godkänner arbetstiderna, före praktikperiodens början.
Eventuell sjukdom anmäls till handledaren på arbetsplatsen OCH på Infomentor.
Försäkring
Du är försäkrad genom skolan. Om det händer en olycka vänder du dig i första hand till din mentor som
gör en skadeanmälan, i annat fall till skolans expedition.
Besöksadress
Uppgårdskolan
179 61 Stenhamra
Telefon
Direkt: 08-124 57 609
Mobil: 0736 60 40 03
E-post: [email protected]
Nina Bagge
Studie- och yrkesvägledare
Lämna in papper om var du ska vara någonstans!
En lärare från skolan kommer att kontakta dig ute på din praoplats och därför måste vi veta var du ska vara
någonstans. Blanketten ”Var ska du göra din prao” finns med i det här häftet och den ska din handledare
på din praoplats fylla i och sedan ska du lämna in den till din mentor. Sista inlämningsdag är den 20
mars. Behöver du fler blanketter kan du hämta dem hos mig eller be din mentor om ett exemplar.
Att hitta en Praoplats
”Ta chansen att få den praoplats du mest av allt vill ha”
Vid en första anblick kanske du tycker att det är svårt att hitta en praoplats själv. Du kanske
tänker att det är svårt att komma på var du vill göra din prao eller hur du ska göra för att få
kontakt med ett praoföretag. För att ge dig idéer kring vart du kan göra din prao har jag
sammanställt några exempel på arbetsområden där tidigare elever har utfört prao. När du har
läst igenom sammanställningen och funderat lite kring några tänkbara företag kan du gå vidare
och undersöka ditt nätverk eller leta efter ett företag via Internet. Innan du tar kontakt med
företagen är det bra om du läser under rubriken ”Att tänka på vid företagsbesök” – på så sätt
får du lite tips inför besöket.
Exempel på arbetsområden där elever har genomfört prao:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Restaurang
Låssmed
Sporthandel
Klädbutik
Leksaksbutik
Bageri/konditori
Bilverkstad
Förskola
Sjukhus
Äldreomsorg
Bibliotek
Vaktmästare
Bank
Posten
Databutik
Apotek
Bokhandel
Florist
Frisör
Teater
Djuraffär
Mataffär
Besöksadress
Uppgårdskolan
179 61 Stenhamra
Telefon
Direkt: 08-124 57 609
Mobil: 0736 60 40 03
E-post: [email protected]
Nina Bagge
Studie- och yrkesvägledare
Undersök ditt nätverk
Kanske finns det någon i din närhet som arbetar inom något yrkesområde som du är intresserad av.
Undersök därför ditt eget nätverk för att på så sätt finna en praoplats. Ta reda på vart dina föräldrar
arbetar, dina släktingar, vänner till familjen, dina kompisars föräldrar. Du kan också få förslag av
idrottsledare, lärare på skolan eller andra vuxna i din närhet. Fråga dem om det finns möjlighet att göra
prao på just deras arbetsplats.
Gör personligt besök på företagen
Många företag vill att du som elev gör ett personligt besök på företaget och frågar om praoplats. Det är
mycket viktigt att du besöker företaget ensam eller tillsammans med en förälder. Om fler elever än en
besöker en arbetsgivare är risken stor att ingen av er kommer att få någon praoplats.
Skriva brev
Du kan även skriva ett brev till de företag du är intresserad av att göra din prao hos. I brevet berättar du
vem du är och varför du vill göra prao hos just dem. Några dagar efter att du postat brevet, ringer du till
företaget eller gör ett personligt besök och presenterar dig och ditt ärende.
Att tänka på vid personligt företagsbesök eller vid telefonsamtal
Om handledaren uppfattar dig som en trevlig och seriös elev ökar dina möjligheter att få en praoplats.
Därför är det mycket viktigt att du gör ett gott intryck under ditt företagsbesök.
Här följer några tips på hur du kan lägga upp samtalet vid en första kontakt:
•
Presentera dig: Vad du heter, vilken skola du går i och hur gammal du är (det är viktigt att du
har ett trevligt och intresserat tonläge).
•
Berätta varför du tar kontakt: Du är intresserad av att göra prao på företaget.
•
Fråga om företaget har möjlighet att ta emot dig som praoelev och berätta vilka veckor det
gäller.
•
Berätta varför du är intresserad av att göra din prao hos just dem (företaget är endast intresserat
av att ta emot elever som visar intresse för arbetsuppgifterna).
•
Om företaget inte kan ta emot dig – tacka för att de tog sig tid! Ring/besök sedan nästa företag
på din lista.
•
Om företaget är villigt att ta emot dig är det bra om ni tillsammans bestämmer hur och när
nästa kontakt ska tas. Glöm inte att fylla i praoblanketten ”Var ska du göra din prao?”.
•
Kom ihåg att anteckna allt som bestäms så att du inte glömmer något (ex.
kontaktperson/handledare, telefonnummer, tid för nästa kontakt, när du ska börja första dagen,
o.s.v.).
Lycka
Lycka till i ditt sökande efter en bra praoplats ☺!! Nina Bagge
Besöksadress
Uppgårdskolan
179 61 Stenhamra
Telefon
Direkt: 08-124 57 609
Mobil: 0736 60 40 03
E-post: [email protected]
Nina Bagge
Studie- och yrkesvägledare
Var ska Du göra din prao?
Vecka/Veckor………………………
Elevens namn……………………………………………Klass…………………………….
Arbetsplatsens namn………………………………………………………………………...
Adress………………………………………………………………………………………..
Postnummer…………………………….Postadress………………………………………...
Kontaktperson/handledare…………………………………………………………………...
Telefon………………………………………Fax…………………………………………
E-postadress…………………………………………………………………………………
Arbetsuppgifter……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
Arbetstid …………………………………………………………………………………….
Annat värt att veta .………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
Får eleven fri lunch av företaget/arbetsplatsen? Ja……….
Nej……….
Handledare, elev och målsman godkänner praoplatsen med sina underskrifter.
………………………………………..
Underskrift handledare/arbetsgivare
…………………………………………..
Underskrift, elev
…………………………………………
Underskrift, målsman
Besöksadress
Uppgårdskolan
179 61 Stenhamra
Telefon
Direkt: 08-124 57 609
Mobil: 0736 60 40 03
E-post: [email protected]