Mobil e-hälsa SITHS för surfplattor Är du intresserad av SITHS för

Är du intresserad av
SITHS för surfplattor?
Kontakta mig för mer information och ett attraktivt startpaket.
Christina Behle, försäljningschef
Direkt: 0734-35 11 09
[email protected]
www.precisebiometrics.com
Vi samarbetar med
Mobil e-hälsa
SITHS för surfplattor
Mer tid för patienten
Mindre administration
Ökad kvalitet och effektivitet
Tactivo - mobilitet
inom sjukvården
Vad är Tactivo?
Mobilitet ger verkliga fördelar
när det kommer till produktivitet
och effektivitet för vårdgivaren
genom att ta bort dubbelarbete
och minska administration.
Resultatet är att vårdtagaren
ges mer tid vilket leder till ökad
kvalitet inom vården.
Tactivo är en smartkortläsare
designad som ett integrerat
skyddsskal för surfplattor och
telefoner.
Vilket problem löser
Tactivo?
Med Tactivo kan personal
komma åt och dokumentera
information på ett snabbt och
säkert sätt med SITHS-kortet
t.ex. vid journalhantering.
Det effektiviserar personalens
arbete och ger dem möjlighet
att fokusera på patienten.
Inloggningen till vårdrelaterade
system görs säkert och enkelt
genom att stoppa in kortet i
Tactivo och slå in sin personliga
kod.
Några av fördelarna med
ett mobilt arbetssätt
Mobil e-hälsa med
Tactivo är möjligt för
alla vårdsystem t.ex.
Cambio, Pascal
och Treserva.
•
att snabbt och löpande
göra anteckningar hos
patienten
•
att vid larm kunna läsa om
vårdtagaren direkt
•
att ha tillgång till information och uppgifter under
hela arbetspasset