10 maj 2015 - Netpublicator

Tema Vigsel
Sätt kärleken i fokus
Täpp Lars kåserar
Den blomstertid nu kommer
Sommarmusik i kyrkor och kapell
SOMMAR 2015
Betraktelsen
Den blomstertid nu kommer
Den blomstertid nu kommer är en kär sommarpsalm (Ps.199) som sjungs i stort sett vid
varje skolavslutning i vårt land oavsett om den äger rum i kyrkan eller någon annanstans.
Under fäbodgudstjänsterna sommartid i Malungs församling används den också flitigt. Det
är en av de få psalmer alla åldrar känner till och kan. Men, denna hyllning till sommaren
har en mycket allvarligare bakgrund än man kan tro. Som textförfattare anges Israel Kolmodin med ett frågetecken i vår psalmbok. Detta med rätta. Här kommer psalmens bakgrund.
Första gången den fanns med i psalmboken var 1695 och den återfinns också i 1819 års
psalmbok under rubriken ”Med avseende på särskilda personer, tider och omständigheter:
Årets tider och jordens fruktbarhet: Sommaren”. Rubriken ger oss en fingervisning om en
allvarligare bakgrund än skolavslutningar och glada barn.
Från mitten av 1680-talet och framåt var det flera år av missväxt och umbäranden. Somrarna var stekheta och sådden brändes upp. Brunnarna sinade och boskapen dog av svält
och törst. Vintrarna kom tidigt och både folk och fä svalt och dog.
Efter tidens sed skrev begåvade personer visor och dikter om de rådande omständigheterna och de spreds som sjungna nyheter över riket. Att psalmtexten ursprungligen har ett
rent världsligt ursprung tvivlar ingen på idag och att Israel Kolmodin (superintendent d.v.s
biskop av Visby) skulle ha skrivit texten själv är inte sannolikt. Melodin anges som svensk
folkvisa och kompositören är okänd. Den är belagd och tryckt 1693 men är mycket äldre
än så.
Den älskade sommarpsalmen är egentligen en bön från ett folk som svalt och led svårt!
Det kan vara svårt att se detta ”nöd-perspektiv” eftersom texten bearbetats så många
gånger. Men i den femte och sista versen som nästan aldrig sjungs lyder orden:
Välsigna årets gröda / och vattna du vårt land. Giv alla mänskor föda / välsigna sjö och
strand.
Välsigna dagens möda / och kvällens vilostund. Låt livets källa flöda / ur ordets djupa
grund.
Oåren 1685-1695 drabbade olika landsdelar olika hårt. Karl XII blev kung 1697 och un-
der hans regeringstid fram till 1718 levde svenska folket i stort sett på krigsfot hela tiden
med omfattande utskrivningar och tunga pålagor på de hemmavarande. Detta hämmade
återhämtningen som först tog fart från 1700-talets senare del och fram till 1800-talets mitt
då landets befolkning fördubblades. Enligt den lärde Grimbergs historia: Svenska folkets
underbara öden (1913-1924) berodde folkökningen då på freden, vaccinet och potäterna.
Psalmens glada melodi och vackra ord uttrycker än idag de gamlas gudsförtröstan som
man kallade Försynen. Den är som en god förälder som håller armarna under det tultande
barnet som just lärt sig gå, beredd att fånga upp om det skulle falla. En sådan Gud är den
bästa vän man kan ha i livets alla skiften.
Foto: Jan Robertsson
Hans Lundin
MALUNGS FÖRSAMLING
Kyrkvägen 28
782 30 Malung
Präster
Anette Oskarsson, 0280 -198 09, 0730 - 55 89 93
Hans Lundin, 0280-198 21, 070-222 58 06
Musiker
Maria Granlund, 0280 -198 08
Jan Hars, 0280 -198 07
Diakoni
Sylvia Hars, 0280-198 05, 070-680 38 81
Elisabet Eriksson, 0280 -198 06, 070 - 680 38 82
Lokalvårdare
Ing-Marie Hansson, 0280-198 17  
Församlingsexpeditionen
Tel: 0280-198 00, Fax: 0280-198 10
Linda Jonsson, 0280-198 13
Lisette Svensson, 0280-198 03
Ungdomsverksamhet
Anna Lissners, 0280-198 23, 070-680 69 89
www.svenskakyrkan.se/malung
[email protected]
Barnverksamhet
Maria Andersson, 0280 -198 18
S:t Olofsgården
0280 -198 17
Vaktmästare
Förman Bo Hedback,  
0280-198 20, även till mobil.
Agne Broberg, 070 - 398 35 13
Ulf Landström, 070 - 541 07 52
Lars Göran Hedback, 070 - 392 78 24
Evelina Karlsson, tj.ledig
Kyrkoherde Lennart Pettersson, tj.ledig
vik. kyrkoherde Mats Hulander
0280 -198 04, även till mobil
–
2
–
Ansvarig utgivare
Mats Hulander, vik. kyrkoherde
Produktion
Robertsson Media 0280 - 601 39
www.robertssonmedia.se
Foto Malungs församling (där ej annat anges)
Omslagsfoto: Jan Robertsson, Robertsson Media
Upplaga 4 500 ex.
Distribueras till alla hushåll i församlingen.
Tryck StuartPrint (Centrumtryck)
Foto: Carina Robertsson
Foto: Jan Robertsson
Paret på bilden vigdes av Anette Oskarsson under Dansbandsveckan 2013. En enkel cermoni på Orrskogen där paret träffades första gången.
Sätt kärleken i fokus
Att gifta sig är ett minne för livet och ett tillfälle för fest och glädje. Vigseln är också
en offentlig markering av två människors kärlek och vilja att leva tillsammans.
– Jag tycker man ska unna sig en kärlekens dag, säger
prästen Anette Oskarsson.
Hon ser många anledningar till att man som sambo ska
ta steget och gifta sig. Inte minst juridiska skäl då sambolagen kan vara komplicerad. Men framför allt är vigseln ett
sätt att synliggöra kärleken mellan varandra.
och vad de såg hos varandra. Det är inte alltid de har formulerat det för varandra tidigare.
– Vi pratar också om baksidorna och hur man möter
varandra. När man säger ”ja”, säger man ja inte bara till
morgonsol utan också till grådagar och åskväder.
Oftast träffar brudparet också församlingens musiker för
ett samtal om vilken musik de vill ha. Inför vigseln träffas
sedan alla för en övning i kyrkan. Att få öva på hur man
ska stå och gå är en trygghet.
Varje vigsel är unik och bröllopsdagen blir så som brud-
paret väljer att ha den. Somliga ställer till med stor fest och
bjuder in alla vänner. Medan andra vill vigas i kretsen av
de närmaste eller kanske bara i närvaro av vittnen.
De flesta som gifter sig i Malungs församling gör det i
någon av församlingens kyrkor eller kapell. Men det förekommer också vigslar på andra ställen som fäbodar, bystugor, i naturen och i hemmen. Tillfället varierar också, det
kan vara i samband med någon speciell händelse, högtid,
på sommaren eller vintern, på dagen eller kvällen. Några
ordnar överraskningsbröllop i samband med andra tillställningar. Till exempel i samband med att man döper sitt
barn.
Anette berättar att många brudar bär brudklänning,
men inte alla. En del väljer andra kläder och vintage är inte
ovanligt. Hur brudbuketten ser ut varierar, en del väljer
ängsblommor, eller att inte ha några blommor alls. Det
enkla kan vara det fina.
Trenden är att vigslarna blir mer och mer personliga
och i Malungs församling strävar man efter att tillmötesgå
brudparens önskemål.
Anette berättar att som präst träffar hon alltid brudparet
för ett personligt samtal.
– Vi brukar samtala om kärlek. Om hur paret möttes
–
I spåren av prinsessbröllop och amerikanska filmer dy-
ker ibland önskemålet upp att bruden ska ledas fram till
altaret av sin far. Men det bryter mot Svenska kyrkans tradition som säger att brudparet ska gå uppför altargången
tillsammans. Den gamla svenska traditionen visar att kvinnan är myndig att fatta egna beslut och att hon står bredvid sin man av fri vilja.
– Brudöverlämning är en anglosaxisk tradition från tiden
när kvinnan inte var sin egen utan skulle överlämnas av sin
far, berättar Anette.
– Jag brukar berätta vad den här traditionen står för och
i de fall paret ändå vill ha det så brukar vi kompromissa.
Bruden får gå halva vägen fram med sin far innan brudgummen tar över. Stunden framme vid altaret ska vara
brudparets.
Anette tycker om att förrätta vigsel och försöker beskriva känslan.
– Det är vackert att få närvara. Att se dem när de står
där inför varandra och verkligen ser varandra. Det är ett
halleluja-moment.
Text: Carina Robertsson
3
–
Foto: Jan Hars
Foto: Carina Robertsson
Foto: Jan Hars
Ett 60-tal körsångare gästade Malung i dagarna tre. Tätte Örhammar-Sjödén, Ing-Marie Hansson och Bibbi Eriksson skötte markservicen.
Jubilatedagar med körsångare från hela stiftet
Helgen den 13-15 mars gästades Malung av ett 60-tal
körsångare från olika delar av Västerås stift. De kom från
Älvdalen, Ludvika, Näsby, Dala-Järna, Borlänge, Norrbärke, Hallstahammar och naturligtvis deltog också S:t
Olofkören från Malung.
Jubilatedagarna är en mångårig tradition i Västerås stift
där körsångare träffas för olika körprojekt och trevlig
samvaro, i år var alltså helgen förlagd till Malung. Körsångarna övades under fredag och lördag av förbundsdirigenterna Marie J:son Lind Nordenmalm, Johan Lindström
och Maria Granlund.
I söndagens högmässa, som leddes av kyrkoherde Mats
Hulander, framfördes Missa brevis i D-dur av W. A. Mozart (KV 194) som en del i mässan. Solister i mässan var
Anne Lindström, sopran, Viveka Sjödell, alt, Torbjörn
Cervin, tenor och Jörgen Engström, bas. I ensemblen in-
gick Täpp Ida Nilsson och Therese Olsson, violin, Thomas
Andersson, cello, Jan-Anders Ernlund, kontrabas och Jan
Hars, piano. Jan Hars medverkade som ackompanjatör
hela helgen vilket var mycket uppskattat.
Man kan dock inte endast leva av sång och musik så
under helgen fick sångarna njuta av mat från Restaurang
Grönland. De som hjälpte till med kaffekokning, dukning
och diskning var Ing-Marie Hansson, Bibbi Eriksson och
Tätte Örhammar-Sjödén.
Helgen blev enormt lyckad och uppskattad av alla inblandade. Malung bjöd på ett strålande väder med mycket
solsken och alla trivdes. Höjdpunkten var naturligtvis söndagens högmässa då kyrkan fylldes till brädden, 181 personer närmare bestämt. Detta var första gången Malung fick
anordna Jubilatehelgen men förhoppningsvis inte den sista.
Maria Granlund
Uppskattad fokusvecka i Tyngsjö
I slutet av april samlades vi till fokusvecka i Tyngsjö.
Upptakten blev Slöjdcaféet ”Minns du sången” i Andersviksbergs bystuga. Drygt trettio personer slöt upp. Anette
Oskarsson inledde med andakt. En del handarbetade och
alla stämde in i gamla välkända sånger under ledning av
Jan Hars vid pianot. Tyngsjö bygdegårdsförening bjöd på
kaffe med dopp.
På torsdagen samlades vi så till God gemenskap i Tyngsjö kyrka. De som kom med bussen från Malung förenades
med folk från Tyngsjöbygden, totalt cirka sextio personer.
Anders Norman berättade målande om Finnmarken och
Jan Hars förgyllde med piano- och saxofonspel och sång.
Även här serverades kaffe och smörgås. Lite trixigt att sitta
i kyrkbänken och balansera kaffekoppen, men det gick.
På fredagen samlades barn och unga till fredagskul med
lek och gemenskap i Tyngsjö lägergård. Eva Broberg och
Maine Holmström såg till så att alla trivdes.
Fokusveckan avslutades med Söndagsmässa i Tyngsjö
kyrka ledd av Hans Lundin. Vid pianot och orgeln satt Jan
Hars och Isa Holmgren bjöd på vacker sång. Efter mäs�-
–
san delade vi ytterligare gemenskap över en kaffekopp
med dopp som Eva och Maine ordnat. Efter kyrkkaffet
höll Anders Norman föredrag för Vansbro SPF och andra
intresserade. För den som behövde skjuts till kyrkan fanns
kyrktaxi att tillgå.
– Återigen har vi fått en kvittens på att fokusveckorna är
ett lyckat koncept, sade Tord Bergqvist, kyrkvärd i Tyngsjö. Tack alla inblandade för en uppskattad fokusvecka.
Sylvia Hars
4
–
Kåseri
solen spelade i de daggvåta blommorna
fanns där kärlek överallt.
Att gifta sig är stort och att vara bröllopsgäst är fint förtroende.
Att gifta sig är stort
– Stackars folk, sa kyrkvärden i Ma-
lungs kyrka högt för sig själv där han satt
i trappan till predikstolen när prästen läste
upp söndagens lysningar.
Min morfar skrattade gott var gång han
berättade den historien, och undrade stilla
vilka erfarenheter som hade skapat dessa
tankar.
På den tiden när lysning fungerade som
hindersprövning inför giftermål såg samhället och folks förväntningar annorlunda ut.
En kvinna stod vid spisen och tog hand om
hus och hem och mannen såg till att det
fanns hus och hem att ta hand om. Man
lyckades olika bra med sina roller, då liksom nu, och det var inte alltid det gick att själv välja vem
man ville gifta sig med.
I en gård nära kyrkan fanns under några
år på 1800-talet en getabock som tyckte
om att gå på bröllop. Alla brudföljen
på väg till kyrkan passerade gården där
bocken stod innanför gärdesgården och
såg trånande på alla gästerna. Då brännvinet flödade ymnigt under de åren i Sverige
så var det mer än en bröllopsgäst som gav
getabocken en stadig sup eller flera.
Bocken tyckte om smaken och ruset
Foto: Jan Robertsson
efteråt föraktade han inte heller, så han
lärde sig snabbt att koppla ihop musiken
med ett rejält rus. Bocken hörde på långt håll fiolmusiken
och husbondfolket blev tvungna att släppa honom lös
bland bröllopsgästerna var gång ett brudfölje var i antågande för att han inte skulle stånga sönder ladugården.
När brudföljet dragit förbi låg bocken avsomnad i diket
och hade svårt att bräka ett par dagar efteråt.
Det där att välja är ju inte alltid så lätt och en bekant till
mig sa en gång att det hade varit mycket enklare om hans
föräldrar valt åt honom, då hade han åtminstone varit gift.
Och en yngling som i sin ungdomliga kärleks rädsla för att
bli sårad och avisad beklagade sig för sin fader med orden:
– Du hade det i alla fall enkelt du som fick gifta dig med
mor.
Idag har vi som sagt möjligheten att välja så mycket mer
än vad som tidigare var möjligt och det viktigaste är ju
ändå kärleken.
När mina vänner Anders och Johan gifte sig med varandra valde de att på sin bröllopsdag hålla en kort vigsel
och sedan, istället för en stor middag och många gäster,
åka hem och gjuta grunden till sitt hus, deras gemensamma hem och framtid. En symbolisk handling som för dem
betydde mycket.
När min nära vän Marie gifte sig med sin Andreas valde
de att dela den dagen med massor av vänner och inför Gud
och en fullsatt kyrka visa sin kärlek.
Efter vigseln följde en bröllopsfest med mycket upptåg,
sång och musik och dans tills solen gått ett varv och åter
tittade upp över bergskammen. När bröllopsgästerna vandrade hem den sommarmorgonen när fåglarna sjöng och
Täpp Lars
Välkommen till sommarens frilufts- och fäbodgudstjänster!
I sommar anordnas som vanligt ett tiotal frilufts- och fäbodgudstjänster runt om i församlingen.
Kaffeservering och spelmansmusik är vanliga inslag.
Onsdag 15 juli kl 11.00, Dansbandsveckan, är det fäbodgudstjänst
hos Täpp Lars Arnesson i Arvselens fäbod. Kaffe finns att köpa.
För information om tid och plats för övriga frilufts- och fäbodgudstjänster se kommande annonsering i Malungsbladet.
Babypaketen engagerar många
I mars lämnade en minibuss med 30 säckar fyllda av babypaket, eller startpaket som de
också kallas, församlingshemmet i Malung. De fraktades till hjälporganisationen Brödet
och Fiskarna i Västerås, för vidare transport till flyktingläger i Västsahara i Afrika.
Det stickas och sys för fullt i hemmen i Malung och vid träffarna på S:t Olofsgården.
Någon stickar filtar, andra tröjor och någon syr tygblöjor. Sedan läggs alla olika delar
ihop till kompletta startpaket. Tillsammans har gruppen som jobbar med startpaket i
Malungs församling packat över 300 babypaket sedan i höstas.
Alla som vill är välkomna att var med. Nästa träff är tisdagen den 2 juni. Det är sista
träffen före sommaruppehållet så ta gärna chansen att komma då.
Men sommaruppehållet betyder inte att aktiviteten avstannar. Det kommer att pysslas
i hemmen även under sommaren och så träffas vi igen i september.
Sylvia Hars
–
5
–
Hans Sandgren och Moa Lindblom på Ambulansen tog emot nallarna som över- Maria Andersson och kyrknallen Georg provsitter ambulansen. Men blåräcktes av Elisabeth Eriksson och Maria Andersson från Malungs församling.
ljusen fick de inte slå på!
Nallar till ambulansen
I samband med internationella Nalledagen den 27 oktober 2014 firades en välbesökt Nallegudstjänst med famil-
jemässa i Malungs kyrka. Då togs en kollekt upp till ambulans-nallar. Det vill säga nallar som delas ut till behövande i
samband med ambulanstransporter. Någon vecka senare, då Hans Lundin höll föredrag på God gemenskap om nallebjörnens historia, togs ännu en kollekt upp. Totalt skänktes närmare 2000 kronor till ändamålet. Butiken DalaRidå sponsrade projektet och hela 24 nallar inköptes.
Glädjen blev stor på Ambulansen i Malung då chefen Hans Sandgren och ambulanssjuksköterskan Moa Lindblom tog
emot gåvorna av Maria Andersson och Elisabeth Eriksson från Malungs församling. Överlämnandet övervakades av församlingens egen kyrknalle Georg som dagen till ära var iförd full ämbetsdräkt.
– Det här var välkommet. Både stora och små barn kan behöva en nalle att krama om, tackade Hans Sandgren och
bjöd på kaffe och rundvisning i ambulansens lokaler.
Text & Foto: Hans Lundin
Barnverksamheten
Andrum
Våravslutning för Öppna förskolan är
torsdag den 4 juni kl. 9.00 – 11.30 på
S:t Olofsgården. Vi hissar flaggan och
hoppas på en härlig förmiddag tillsammans, innan vi säger hej då och
önskar varandra en skön varm sommar med mycket sol och bad!
- en eftermiddag i stillhet och tystnad
Ibland kan vi behöva andrum, stilla platser
dit vardagens stress och brus inte når. Det
kan vara skönt att få vila från allt och inte
bli störd eller avbruten. Det kan till och med
vara så att stillheten lämnar utrymme så någonting nytt kan börja gro.
I kyrkan finns en gammal tradition med retreat
– att dra sig tillbaka och i tystnad ge sig själv tid för
fördjupning och eftertanke, tid för bön och för sin relation
med Gud.
Malungs församling har under några år erbjudit så kal�lade endagarsretreater under namnet ”Tillsammans i tystnad”. I höst har vi planerat in en dag för Andrum, söndag
den 4 oktober. Då är vi tillsammans, men under tystnad.
De som vill deltar i ordinarie gudstjänst, men var och en
bestämmer själv hur man använder sin tid. Det finns möjlighet att sitta och titta ut över älven eller ligga under en
filt och vila. På eftermiddagen kan man ligga i en kyrkbänk
och lyssna till orgelmeditationen. Det finns också möjlighet
till enskilt samtal med präst. Eftermiddagen avslutas med
en enkel mässa, en nattvardsgudstjänst, i kyrkan. Efter
mässan bryter vi tystnaden men det finns möjlighet att dröja kvar i kyrkan för en stunds fika och att landa i vardagen
igen innan man åker hem.
Kyrkans Barntimmar är en fast grupp för 4-5 åringar.
Inbjudningar skickas ut till alla församlingens 4-åringar i aprilmaj, för start i september. På barntimmarna berättar vi ur ”Bibel för
barn”, pysslar, leker och sjunger.
För mer information kontakta Maria Andersson 0280-198 18.
Vill du veta mer om Andrum och församlingens retreater?
Ring Sylvia Hars 070- 680 38 81 eller Maria Andersson
198 18.
–
6
–
DÖPTA
DOPDATUM
Daniels Emil Isak Sörli
2015 02 28
Sixten Greger Gestblom 2015 02 28
Wilma Lee Bekk 2015 03 08
Hanis Hugo Rasmus Möllenberg 2015 03 28
Hanis Thor Birger Lif 2015 03 28
Kasper Thomas Fehrm 2015 04 11
Erkus Melvin Emil Eddie Jonsson 2015 04 25
Malungs församlings
BRUDKRONOR
I församlingens ägo finns flera vackra brudkronor. Varje brudkrona har sin egen
historia om hur den kom till församlingen, och vem eller vilka som skänkt den.
Öje, Fors och Yttermalungs kapell har varsin brudkrona, likaså Tyngsjö kyrka.
Malungs kyrka har två brudkronor. I församlingsarkivet finns även ett gammaldags
lad samt virkade brudkronor som skänkts till församlingen.
Ska du gifta dig och vill låna en brudkrona?
Kontakta församlingsexpeditioen för mer information!
Tyngsjö brudkrona
Vigsel
För att få gifta sig i Svenska kyrkan ska minst en av er vara medlem i Svenska kyrkan.
Man behöver däremot inte vara konfirmerad.
Ni beställer själva intyg om hindersprövning och vigselintyg från Skatteverket.
Var ute i god tid och kontakta församlingsexpeditionen för att boka kyrka. Att gifta sig i Svenska kyrkan
kostar ingenting. Församlingen ordnar med präst och musiker om inte annat avtalas med er.
Det finns inga formella hinder för att gifta sig på en annan plats än i kyrkan. Ta kontakt med prästen i
god tid och diskutera hur ni vill ha det.
Inför vigseln möts präst och brudpar för ett samtal och man övar också i kyrkan. Oftast träffas också
brudpar och musiker för att planera den musik som ska spelas under vigseln.
Läs mer om vigsel på: www.svenskakyrkan.se
Malungs kyrka
10 maj 2015
Vi har konfirmerats!
Foto: Petterssons Foto
Marcus Andersson, Johan Daniels, Linnéa Davidsson, Moa Edvinsson Kapla, Emil Eriksson, Ida Eriksson, Lisa
Johansson, Mathias Johansson, Karin Johnsson, Jonas Jonsson, Timmy Karlsson, Gabriel Larsson, Oscar
Lindgren, Hampus Lövsta, Simon Martinsson, Emma Melin, Sandra Melin, Daniel Neby, Jesper Nilsson, Filip
Nouvel, Olivia Nyberg, Alexander Olsson, Robert Paakari, Linnea Pettersson, Wille Steen, Emmy Westerlund.
Ledare: Mats-Olov Olsson, Anna Lissners, Emmalina Mattsson. Präst: Hans Lundin
–
7
–
Sommarmusik
Söndag 31 maj kl. 18.00 Malungs kyrka
KONSERT Västerdalarnas Stråkensemble
Ensemblen startades hösten 2012 och omfattar i dagsläget 18 medlemmar från Vansbro- och Malung-Sälens kommun.
Instrumentbesättningen är fiol, cello, kontrabas och spelas av hobbymusiker i varierande åldrar. Sedan starten 2012 har
ensemblen anordnat en konsert varje halvår och nu blir det vårkonsert med gästdirigenten Emma Davidsson från Stockholm.
Lördag 13 juni kl. 18.00 Yttermalungs kapell
MUSIK I SOMMARKVÄLL Yttermalungskören bjuder tillsammans med sin körledare Åke Edvinsson,
Anne Lindström och Jan Hars på ett trevligt program som för oss in i sommaren.
Torsdag 18 juni kl. 19.30 Malungs kyrka
SKINNARSPELSKONSERT
Lördag 27 juni kl. 19.00 Malungs kyrka
MUSIK I SOMMARKVÄLL Tre Malungsspelmän och en Leksandskulla
Sofia Sandén, Joel Hermansson, Kalle Almlöf och Mikael Sjögren framför egna kompositioner. Sång, violin - oktavviolin - viola
- viola d’amore. Sångerskan Sofia har turnerat världen runt med bl.a gruppen Ranarim. Mikael som är altviolinist m.m. och
kompositör jobbar i Kungliga filharmonikerna i Stockholm. Joel är fiolspelman och låtskrivare. Riksspelmannen och låtskrivaren
Kalle var under lång tid lärare vid folkmusiklinjen på Malungs folkhögskola. Jan Hars medverkar på piano och orgel.
Måndag 29 juni kl. 19.00 Öje kapell
MUSIK I SOMMARKVÄLL Fjälldraget
Gruppen startades 2004 och spelar nästan bara arrangerad musik. Detta är möjligt genom att samtliga är notkunniga.
Besättningen är fem dragspel, gitarr och bas. I deras repertoar finner man melodier av Taube, Dahlquist, Walter m.fl.
Torsdag 2 juli kl. 19.00 Malungs kyrka
MUSIK I SOMMARKVÄLL Ljuva toner för ljumma kvällar
Det kommer att bjudas på musik från de flesta genrer, både klassiker och nya pärlor. Peter Boman - sång, utbildad operasångare
vid i Köpenhamn och Malmö. Ulrica Boman - jazzsångerska, Magnus Lindholm - sång, gitarr och trombon. Eva Enders - piano,
orgel, flöjt och sång. Eva kommer från Malung men är kantor i i Alsters kyrka i Karlstad.
Torsdag 9 juli kl. 19.00 Fors kapell
MUSIK I SOMMARKVÄLL Fjös Ett ungt band med unga medlemmar. De startade 2012 och spelar i huvudsak
bluegrass men även folkrock och country. Daniel Andersson - gitarr, Erica Thorsen - cello och mandolin, Erik Gödecke - gitarr,
Johan Alfredsson - kontrabas, Johanna Sandgren - fiol, Navid Hashemi - banjo och Tommy Hellström - gitarr. Alla medlemmar
härstammar från Malung förutom Erik som kommer från Pålsboda i Närke.
Lördag 25 juli kl. 19.00 Tyngsjö kyrka
MUSIK I SOMMARKVÄLL Psalm i jazzton
Psalmer i jazztappning som ger texten ny innebörd. Sofie Norling, uppskattad sångerska med intensiv scennärvaro och varm röst.
Hon har turnerat i Sverige, Europa, Canada, Japan och USA. Henrik Hallberg spelar gitarr. Han har gjort sig känd för sitt melodiska
och klangligt lyriska gitarrspel på såväl den svenska jazzscenen som i internationella sammanhang.
Torsdag 30 juli kl. 19.00 Fors kapell
MUSIK I SOMMARKVÄLL
Torbjörn Cervin och Maria Nyström-Cervin. Sång och piano.
Torsdag 6 augusti kl. 19.00 Öje kapell
MUSIK I SOMMARKVÄLL Basfiol och Flöjt
Torsdag 13 augusti kl. 19.00 Yttermalungs kapell
MUSIK I SOMMARKVÄLL Ain´t no Brothers Banjo, cello, gitarr och sång.
Gruppen möttes vid högskolan för scen och musik i Göterborg 2011. De tre medlemmarna är alla influerade av olika stilar inom
den amerikanska folkmusiken. Någonstans mellan Old-time, bluegrass och den modernare progressiva genren newgrass möts
de tre musikerna och för med sig sina egna röster till gruppen. Värt att nämna är att Malungsbördige Roger Persson trakterar
banjo i trion.
För information om tider för gudstjänster, fäbod- och friluftsgudstjänser och andra aktiviteter i sommar hänvisar vi
till våra annonser i Malungsbladet, och till ”Gudstjänstkalendern” på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/malung
Reservation för ändringar.
Naturen och miljön står i fokus och styckena är valda med omsorg från olka musikgenrer. Musik och poesi
varvas för att skapa en fin stämning. Lene Kristjansen Edström, Ann-Marie Josefsson och Anna Risberg.