Läs tidningen - Sibbo svenska församling

S:t Sigfrids
Kungörelser
Bröllop i
sommar?
4-5
Westerlings i
Kathmandu
7
Gravgårdstalko
8
Sonja och Johan Back gifte sig i Sibbo kyrka 15.2.2014. Läs mer om bröllop på s. 4-5.
Foto: Mette Bergh
www.sibbosvenskaforsamling.fi
3/2015
3/2015
S:t Sigfrids
Kungörelser
Informationsblad för Sibbo svenska församling
Redaktör: Charlotte Steffansson
Ansvarig utgivare: Helene Liljeström
Tryckt på Silverprint i Nickby
23. årgången Maj 2015
Mera kan du läsa
på Internet. Adressen är
­sibbosvenskaforsamling.fi
Hitta oss också på Facebook
under ’Sibbo svenska
församling’
Gå ut i sommaren
Det är dags! Det är tid att möta sommaren. Med all längtan som den
innebär. Längtan efter vindens sus i björkarnas trädkronor. Längtan
efter saltstänkt hav och friska vindar. Längtan efter solvarma klippor
och fågelkvitter. Längtan efter doft av mylla och blommande trädgård.
En kopp kaffe en stilla sommarmorgon på hemmets trappa. Slut på
brådskan. Tiden stannar.
Eller längtan efter spännande resor, nya landskap, kära återseenden.
Det ryms mycket i vår sommarlängtan. Blått och grönt och färgglatt och
skönt i en natur som vi får gå in i och bli ett med. Mitt i denna underbara skapelse får vi leva och vara.
Jag har hört folk säga att deras gudstjänst är att vara ute i naturen. Skogen är min kyrka! Havet
påminner om Guds storhet och skönhet. Visst kan vi fira vår egen privata gudstjänst ute under
skogens mäktiga träd som reser sig mot himlen, eller vid kolelden bland strandstenarna.
Men gudstjänstgemenskapen i vår underbart vackra sommarkyrka, den medeltida Gamla kyrkan
tillägnad S:t Sigfrid, är också som en vila i Guds famn. Här har generationer före oss bett till sin
himmelska Far. Här får vi också göra det.
På alla våra vägar är Gud med oss. På vår färd in i sommaren är Gud nära.
Var facklan som lyser min stig,
var himlens stjärna som leder mig rätt,
var ögat som vakar över min välgång,
i dag, i natt, för evigt.
(S:ta Columba)
Med önskan om en skön sommar!
Helene Liljeström
2 S:t Sigfrids Kungörelser
kyrkoherde
Sommarens händelsekalender
Sommarmusik
Även i år har man chansen att njuta av vacker
musik torsdagkvällar kl
19:30 i juli och augusti i
Sibbo kyrka eller Sibbo
gamla kyrka. Inträdet är
fritt, programblad kostar 5€.
Olika Marthaföreningar står
för servering i Klockstapelcaféet i samband med konserterna. Konserterna ordnas i samarbete med Sipoon
suomalainen seurakunta.
Musikalisk vandring
i kyrklandskapet
Den musikaliska vandringen får i år igen avsluta
sommarens
konsertserie.
Torsdagen 20 augusti går
vandringen från Ljusets
kapell via Örtagården upp
till Sibbo kyrka, vidare till
Prästgården med avslutning i Sibbo gamla kyrka.
Vandringen börjar kl 19.
2.7 Ensemble Nylandia musik från 1600-talet,
barockinstrument
9.7 Stråkkvartetten Felis
16.7 Joel Vartiainen orgelmusik, bl.a. Sibelius
Sibbo kyrka
23.7 Markku LuolajanMikkola, barockcello.
Konsertturnén Pilgrimsvandring: J.S. Bach i Finlands
medeltida kyrkor
Sibbo gamla kyrka S:t Sigfrid
30.7 Barockgruppen
Un’altra ondata
Sibbo gamla kyrka S:t Sigfrid
6.8 Konsert med Tiina
Paloniemi
Sibbo kyrka
13.8 Heinavanker - estnisk
medeltida musikensemble
Sibbo gamla kyrka S:t Sigfrid
Söndagen 7 juni kl 18
vankas det sommarfest
i Bykyrkan Tabor i Box
(Grönkullav. 142). Missionärsfamiljen Heikkilä berättar om sitt arbete i Ryssland. Medverkar gör också
Ulla-Britt Granfelt-Lindqvist
och Allan Lindqvist. Trevlig
samvaro, musik-och sångprogram och servering
utlovas
också.
Festen
arrangeras av Bykyrkan
Tabor i samarbete med Box
missionskrets.
Utfärder till Nilsas
Sibbo gamla kyrka S:t Sigfrid
Sibbo gamla kyrka S:t Sigfrid
Sommarfest i Box
Ettorna välsignas
inför skolstarten
Måndagen 10 augusti kl
18 är alla blivande förstaklassister inbjudna till Sibbo
kyrka för en kort gudstjänst
med välsignelse inför skolstarten. Föräldrar, mor-ochfarföräldrar, faddrar och
övriga familjemedlemmar
och vänner är också varmt
välkomna! En inbjudan
kommer också i postlådan i
början av augusti.
I september har du chansen
att njuta av stillheten och
den återstående sommarvärmen på Nilsasgården.
Södra Sibbo är inprickat för
tisdagen 1 september, och
norra Sibbo för onsdagen 2
september. Det blir andakt,
sång, servering och framför
allt trevlig gemenskap. Mer
info följer i Kyrkpressen.
E
Sommarauktion
Tisdagen 28.7 kl 19 ordnar
Norra Paipis missionskrets
en sommarauktion i Norra
Paipis bykyrka. Kom med
och fynda och stöd missionen och bykyrkan!
Bryggan vid Nilsasgården.
Foto: Astrid Packalén
S:t Sigfrids Kungörelser
3
Bröllop i sommar?
Sonja Back (Gustafsson),
24, studerande (snart klasslärare). Född i Paipis men bor
nu i Iskmo, Korsholm.
Johan Back, 31, byggare. Bor
i Iskmo, Korsholm.
Vigseldatum och plats
15.2.2014, Sibbo kyrka
Sommaren närmar sig, och
med den kommer flera bröllop.
I Sibbo svenska församling
är det redan runt tio par som
planerat gifta sig i sommar.
Men hur går det till att planera
ett bröllop? Vad ska man tänka
på? Och varför gifter man sig
i kyrkan? Jag kontaktade tre
personer som kunde berätta
mer: Sonja och Johan Back, som
gifte sig i Sibbo kyrka i fjol,
samt församlingens kaplan,
Camilla Ekholm, som snabbt
räknade ihop att hon har förrättat uppemot 70 vigslar. Vad
är deras erfarenheter av bröllop, och vad har de för råd att
ge till par som funderar på att
gifta sig?
Sonja och Johan träffades
i Vasa via kören Blessed
Mess, som båda sjöng med i.
4 S:t Sigfrids Kungörelser
Vigseln bokar man via pastorsexpeditionen, och man
kan då även boka något av
församlingens utrymmen för
bröllopsfesten. ”Vanligast är
det nog med vigslar i en kyrka,
men jag har även hållit vigslar
i trädgårdar, på stranden och
till och med i en restaurang”
berättar
Camilla. Prästen
”Ganska snabbt i vårt förhål- bokas också via pastorslande talade vi om bröllop expeditionen, men i vissa fall
och barn. Ett halvt år efter att kontaktar också brudparet
vi blivit ett par så förlovade direkt en präst som de känner
vi oss” berättar de. Följande till, t.ex. genom dop av egna
steg var sedan att börja plan- eller släktingars barn. Sonja
era bröllopet. Paret hade först och Johan valde också sin präst
planerat att gifta sig på som- själv. ”Erik Vikström (biskop
maren, men bestämde sig sist emeritus) vigde oss. Det var
och slutligen för ett vinter- Sonja som tänkte på honom
bröllop i mitten av februari. och så ställde han gärna upp.
Då det kom till att välja plats Det är vi tacksamma över”
valde paret Sibbo kyrka, med berättar paret.
bröllopsfest i Kyrkoby församlingshem efteråt. ”Traditionen Före vigseln träffas paret och
är att man gifter sig i kvinnans prästen för ett förrättningshemort och det var en orsak till samtal. Förrättningssamtalet
att vi valde Sibbo kyrka. Sedan ger prästen och brudparet en
tänkte vi framåt att om/när vi chans att lära känna varanfår barn så kommer vi att ha dra. ”Jag är intresserad av att
dop och födelsedagar i Öster- höra hur de har träffats, vad
botten så då är det bra om bröl- som är viktigt för dem och
lopet är i Sibbo” förklarar paret. vad äktenskapet betyder för
paret”
berättar
Camilla.
Camilla brukar uppmuntra
paret att berätta minst två saker
som de uppskattar med varandra, antingen under samtalet
eller efteråt. ”Jag försöker
också alltid understryka åt
paret att de har stöd i Gud.
Både i svårigheter och lycka
finns Gud där” säger Camilla.
att brudparet är bekväma med
arrangemangen och upplever
att de får fira på sitt sätt. Sonja
och Johan hade ett stort bröllop med 120 gäster. ”Vi kände
aldrig någon egentlig stress
eller panik gällande bröllopet eftersom Sonja är ganska
organiserad och tycker om att
ha koll” berättar de. Paret var
Under
förrättningssamtalet mycket nöjda med dagen, och
diskuterar man även hur vig- allt gick precis som de hade
seln går till, och eventuella tänkt sig. De tipsar ändå om
önskemål som paret har. att satsa på att ha en fotograf
Camilla berättar att det blir på plats, eftersom dagen går
allt vanligare med personliga väldigt snabbt. ”Och man skall
önskemål
om
musiken ändå inte satsa hela förmögenunder vigseln. YouTube är en heten på bröllopet eftersom
stor inspirationskälla till att det bara är en dag i ens liv. Vi
hitta nya och annorlunda bröl- satsade exempelvis på vigsellopsmarscher. Några har också ringen eftersom jag kommer
bekanta som medverkar som att ha den resten av livet” tipsolister eller instrument. Kan- sar Sonja.
torn är också till stor hjälp i
valet av musik och psalmer. Stort eller litet bröllop, gäster,
Man måste dock inte komma servering - det finns en del att
med specifika önskemål. ”Vi fundera på, men vad är det vikhade inga egentliga önskemål tigaste? ”Fast man vet att man
om vigseln utan hade en gan- älskar varandra är det viktigt
ska ”vanlig” vigsel utan extra att både få säga det högt och
musik eller textläsning. Så här att få höra det, inför Gud och
i efterhand tänker vi nog att inför ens släkt och vänner. Jag
det kunde ha varit roligt med tror att äktenskapet ger en
någon musik” berättar Sonja trygghet, och jag tror att det är
och Johan.
viktigt att få Guds välsignelse
över äktenskapet, ” avslutar
Många har kanske en idé om Camilla.
Text: C. Steffansson
att bröllop måste vara stora
Foto: Minna Luostarinen
och dyra, men Camilla påminner om att det absolut inte
Visste du?
behöver vara påkostat. Två
1
september
börjar
vittnen måste finnas på plats
pastorsexpeditionen
ta
under en vigsel, men annars
emot bokningar av förfår brudparet själva komma
samlingsmedlemmar
inför
överens om de vill ha en brölvigslar sommaren 2016
lopsfest, och hur många gäster
- Det är gratis för församde vill bjuda. Camilla har
lingsmedlemmar att gifta sig
hållit vigslar med allt från två
i Sibbos kyrkor
till 300 gäster. Det viktigaste är
Musik?
Församlingens kantor Lauri Palin berättar att Mendelssohns
bröllopsmarsch
ännu är det populäraste
stycket under en vigsel, men
han har också spelat allt
från Star Wars till Coldplay.
Man får gärna komma med
personliga önskemål, men
vid ovanligare stycken är det
bäst att ta kontakt med kantorn i god tid på förhand.
Vigsel / bröllop
En kyrklig vigsel till äktenskap är både en juridisk
händelse och en helig förrättning i vilken man ber om
Guds välsignelse för förbundet. Efter en vigsel brukar
det ofta bli en bröllopsfest.
Välsignelse av äktenskap
Om man ingått äktenskap
hos en civil myndighet eller
i en annan kristen kyrka kan
man få en välsignelse av
förbundet. Välsignelsen av
äktenskapet påminner om en
kyrklig vigsel.
Hindersprövning / lysning
Före vigseln förrättas hindersprövning för äktenskap (lysning). På så sättet
försäkrar man sig om att
äktenskapet
är
tillåtet
enligt lagen. Paret ska anhålla
om hindersprövning senast
en vecka före dagen för vigseln. Detta kan man göra vid
pastorsexpeditionen
eller
magistraten. Namnen på dem
som ska ingå äktenskap läses
upp i gudstjänsten om man så
önskar, och församlingen ber
för brudparet.
S:t Sigfrids Kungörelser 5
Sommarens gudstjänster
Gudstjänster firas varje söndag kl 12 i Sibbo kyrka
t.om. midsommardagen 20.6.
21.6-2.8 firas gudstjänsterna i Sibbo gamla kyrka
S:t Sigfrid kl 12 (förutom 12.7)
Konfirmationer
i Sibbo kyrka
Söndag 9 augusti kl 13
Juni 1-gruppen (1-7.6)
Söndag 16 augusti kl 13
Juni 2-gruppen (10-16.6)
Söndag 23 augusti kl 13
Augustigruppen (29.7- 4.8)
Kyrkornas
öppethållningstider
Sibbo gamla kyrka S:t Sigfrid:
Måndag-fredag kl. 11-18:30,
lördag kl 12-20,
söndag kl 13-20 (guide på plats till kl 18:30)
Sibbo kyrka:
Måndag - fredag kl 10-16,
lördag- söndag efter förrättningar t.om. kl 20
Friluftsgudstjänst
Söndag 12 juli kl 12
Kyrkbacken
Tillsammans med Sibbo
Hembygdsförening
6 S:t Sigfrids Kungörelser
Hjälpbehovet enormt utanför Kathmandu
Maria Westerling (i mitten) deltog i hjälputdelningarna av filtar och ris i länet Bhaktapur den andra maj.
Foto: Heikki Takko
Över en halv miljon människor
har lämnat Kathmandu för att
besöka sina hembyar och söka
efter sina anhöriga. Situationen
i bergen utanför huvudstaden
är mycket svår. Människor som
förlorat allt behöver nödhjälp.
Det har regnat, vilket betyder
att byborna i vissa områden
har tillgång till vatten, men de
saknar mat och skydd.
“Min man och dotter är borta,
likaså mitt halsband”, berättade Rubina Prajapati som kom
bärande på några ägodelar
hon lyckats rädda ur ruinerna
just på det här stället, säger
Westerling.
Dödssiffran beräknas vara
över 6 000 och antalet skadade
cirka 14 000. Jordbävningen
beräknas ha påverkat åtta milMaria Westerling är Finska joner människors liv i Nepal.
Missionssällskapets
(FMS) Finska Missionssällskapet har
koordinator för det kyrkliga verkat i Nepal sedan 1978.
samarbetet och informatör i Antalet samarbetsparter är
Nepal. Hon har besökt ett av just nu 20, varav flera verkar
de områden i Kathmandu- i de områden som drabbats
dalen som drabbats värst: den hårdast av jordbävningen.
historiska staden Bhaktapur. Hjälpen når fram via LutherOrganisationen
stöder ska världsförbundet och ACTkatastrofarbetet i området - alliansen, samt via lokala
tillfälliga tältbyar har rests där samarbetsparter.
människor får mat, vatten och
Joanna Lindén-Montes,
andra förnödenheter.
informatör vid FMS
Så här kan du hjälpa
Stöd FMS katastroffond genom
att göra en inbetalning till
kontonummer FI60 8179 9710
0312 86 (BIC: DABAFIHH).
Skriv
HJÄLP
i
meddelandefältet.
Hjälp genom att ringa FMS
donationstelefon 0600 11320.
Samtalet kostar 20,28 euro +
lna.
Donera via textmeddelande:
För att ge 5 euro, sänd ett
textmeddelande med texten
HJÄLP5 till numret 16155. För
att ge 10 euro, sänd textmeddelandet HJÄLP10 till numret
16155.
Maria och Ben Westerling är
vår församlings understödsmissionärer i Nepal. Följ
deras arbete på Facebooksidan “Westerlings i Nepal”.
S:t Sigfrids Kungörelser 7
C
SOMMAR
A
F
É
I sommar hoppas vi på att öppna
ett sommarcafé i Prästgården.
Både Sibbobor och turister är
varmt välkomna att njuta av det
vackra kyrklanskapet över en
kopp kaffe och kanske en glass!
Caféet är ännu i planeringsskedet, men följ med i vår
annonsering på vår hemsida och
i Kyrkpressen för uppgifter om
öppethållningstider. Cafeét är ett
samarbete mellan svenska och
finska församlingen.
Gravgårdstalko
Torsdagen 4 juni ordnas en
gravgårdstalkodag kl 10-15. Vid
gravgårdens servicebyggnad får
man hämta mull och sand samt
låna redskap för gravskötsel. Vid
servicebyggnaden kan man även
köpa blommor, eller ta en paus
och dricka en kopp kaffe. Klockan
11 hålls en svenskspråkig andakt
i Ljusets kapell. Under dagen får
man också gärna hjälpa till med
att rusta upp Örtagården inför
sommaren.
Ny sportplan
De som har kört längs Stora
byvägen har kanske noterat en
ny sportplan mellan församlingarnas ämbetshus och Kyrkoby
skola. Sportplanen har nu öppnats för allmänheten och vi hoppas att den ska komma till flitig
användning. Kanske vi ses över
en match korgboll i sommar?
8 S:t Sigfrids Kungörelser
Personalen
Ann-Lis Biström, tf. diakonissa
050 566 36 90
Camilla Ekholm, kaplan
050 566 36 89
Patrik Frisk, ungdomsarb.
050 566 36 88
Katja Korpi, församlingspastor
050 540 08 69
Helene Liljeström, kyrkoherde
050 566 36 92
Kjell Lönnqvist, ungdomsarb.led.
050 557 23 42
Isabella Munck, ansvarig för barnverksamheten 040 034 20 33
Lauri Palin, tf. kantor
044 566 36 54
Carola Rantti, husmor på Nilsasgården
050 307 16 56
Charlotte Steffansson, informationssekreterare040 643 23 63
Ann-Christine Wiik, diakon
050 566 36 91
Pastorsexpeditionen (St. byvägen 1) må–fr kl 9-12 (09) 239 10 05
Monika Mård, förs.sekreterare, Kristina Holm, kanslist
Ekonomikontoret (St. byvägen 1) må–fr kl 9-12
(09) 239 12 62
Henrik Sundström, vik. ekonomichef
Två små ord:
tack och förlåt
Egentligen är det bara två små korta ord
bland andra ord och ändå kan dessa ord
öppna en möjlighet för att förändra en hel värld då de är sagda vid rätt tidpunkt, med tanke.
Hur ofta bestämmer vi ändå att inte säga dem för
det kan vara lite ”för mycket”. Det är ju helt naturligt
att vi får den betjäning vi förtjänar - inte ska det
behöva tackas för. Och att ännu be om förlåtelse,
det är väl lite för mycket. Inte brukar ju jag säga
ordet förlåt, nog förstår ju den andra att jag inget ont
menade... eller hur?!
Det är klart att orden mister sin betydelse om vi
börjar slänga ut dem lite här och där. Det är inte det
jag menar att vi ska göra, definitivt inte. Jag undrar
bara om världen kunde se annorlunda ut ifall vi
anväde oss lite oftare av just dessa två ord - vem
vet?
Ann-Christine Wiik
diakon