Vad hittar vi i höghuset eken?

Artjakten!
Eken kan liknas vid ett höghus. Inget annat träd är hem åt så många djur och växter som
eken. På trädets stam och grenar växer mossor, lavar och svampar. I mörka håligheter
inne i stammen trivs fladdermöss och insekter och högt upp i lövverket sitter fåglar.
Vilka växter och djur hittar du i höghuset eken?
Hitta en mossa!
Fotografera, rita eller beskriv en mossa du hittar på eken.
Tips! Studera trädets stam och grenar.
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Så här kan en mossa se ut.
Det här är guldlocksmossa.
Hitta en lav!
Fotografera, rita eller beskriv en lav du hittar på eken.
Tips! Ta hjälp av en lupp och studera trädets stam.
Så här kan en lav se ut.
Det här är gul dropplav.
Hitta en fågel!
Fotografera, rita eller beskriv en fågel du hittar i eken.
Tips! Ta hjälp av en kikare och titta upp i trädets grenverk.
Så här kan en fågel se ut.
Det här är en nötskrika.
Hitta en svamp!
Fotografera, rita eller beskriv en svamp du hittar på eller vid eken.
Tips! Studera trädets stam.
Så här kan en svamp se ut.
Det här är en ekticka.
Hitta en snäcka!
Fotografera, rita eller beskriv en snäcka du hittar på eken.
Tips! Studera trädets stam, lyft på bladen på växterna runt omkring.
Så här kan en snäcka se ut.
Hitta en skalbagge!
Fotografera, rita eller beskriv en skalbagge du hittar på eller vid eken.
Tips! Studera trädets stam, marken runt om eller lyft på en sten.
Så här kan en skalbagge se ut.
Det här är en läderbagge.
Hitta en fluga!
Fotografera, rita eller beskriv en fluga eller annan insekt du hittar på eller vid eken.
Tips! Ta hjälp av en lupp. Leta på stammen, i bladverket, eller i växterna bredvid.
Så här kan en fluga se ut.
Det här är en mulmblomfluga.
Hitta en fjäril!
Fotografera, rita eller beskriv en fjäril du hittar på eller vid eken.
Tips! Studera trädets stam och växterna runt om.
Så här kan en fjäril se ut.
Det här är en ekordensfly.
Hitta ett däggdjur!
Fotografera, rita eller beskriv ett däggdjur du hittar i eller vid eken.
OBS! Det kan vara svårt att få syn på fyrfota djur, för de är ofta rädda för människor och
flyr gärna fältet. Bli inte ledsna om ni inte hittar något.
Så här kan ett däggdjur se ut.
Det här är en ekorre.