SKATTEREGISTRERINGSNUMMER (TIN

Var hittar man skatteregistreringsnumret?
sv – Svenska
SKATTEREGISTRERINGSNUMMER (TIN)
Skatteregistreringsnumret efter ämne: Var hittar man
skatteregistreringsnumret?
1.
AT – Österrike ............................................................................................... 3
2.
BE – Belgien .................................................................................................. 4
3.
BG – Bulgarien .............................................................................................. 5
4.
CY – Cypern .................................................................................................. 8
5.
CZ – Tjeckien ................................................................................................ 9
6.
DE – Tyskland ............................................................................................. 13
7.
DK – Danmark ............................................................................................. 15
8.
EE – Estland ................................................................................................ 16
9.
EL – Grekland ............................................................................................. 19
10.
ES – Spanien ............................................................................................ 22
11.
FI – Finland ............................................................................................... 25
12.
FR – Frankrike ........................................................................................... 26
13.
HR – Kroatien ............................................................................................ 26
14.
HU – Ungern ............................................................................................. 29
15.
IE – Irland .................................................................................................. 32
16.
IT – Italien .................................................................................................. 33
17.
LT – Litauen .............................................................................................. 34
18.
LU – Luxemburg ........................................................................................ 36
19.
LV – Lettland ............................................................................................. 37
20.
MT – Malta ................................................................................................ 38
21.
NL – Nederländerna .................................................................................. 39
22.
PL – Polen ................................................................................................. 43
23.
PT – Portugal ............................................................................................ 47
24.
RO – Rumänien ......................................................................................... 49
25.
SE – Sverige ............................................................................................. 52
26.
SI – Slovenien ........................................................................................... 57
Version 10/07/2015 10:28:00
1/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
27.
SK – Slovakien .......................................................................................... 59
28.
UK – Förenade kungariket ........................................................................ 61
sv – Svenska
29. Rättsligt meddelande ........................................................................................ 62
Version 10/07/2015 10:28:00
2/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
1.
sv – Svenska
AT – Österrike
Skatteregistreringsnumret anges inte i officiella identitetshandlingar. Inga skatteregistreringskort
utfärdas. Skatteregistreringsnumret kan hittas på inkomstskattebeskedet överst till höger på första
sidan. Andra dokumentationsformer är möjliga, men ingen standard för detta har fastlagts.
1.1. Inkomstskattebesked: modell 1
TIN
Version 10/07/2015 10:28:00
3/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
sv – Svenska
1.2. Inkomstskattebesked: modell 2
TIN
2.
BE – Belgien
Numero National (NN) anges på följande handlingar:
2.1. Officiellt identitetskort (baksidan), endast för belgiska medborgare (Carte d'identité
officielle).
Numéro national (TIN)
Anmärkning: Skatteregistreringsnumret behöver inte finnas med på identitetskortet.
Version 10/07/2015 10:28:00
4/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
sv – Svenska
2.2. Socialförsäkringskort (Carte de sécurité sociale, carte SIS)
Numéro national (TIN)
2.3. Uppehållskort och bilregisterintyg för utländska medborgare bosatta i Belgien
Dessa handlingar är inte officiella identitetshandlingar, men skatteregistreringsnumret anges ändå på
dem.
Numéro national (TIN)
3.
BG – Bulgarien
Skatteregistreringsnumret anges på följande officiella identitetshandlingar:
3.1. Pass (ПАСПОРТ)
Personnummer (TIN):
Version 10/07/2015 10:28:00
5/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
sv – Svenska
3.2. Identitetskort (ЛИЧНА КАРТА)
Efternamn
Förnamn
Personnummer (TIN):
Födelsedatum
Födelseort
Adress
3.3. Körkort (СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС)
Efternamn
Förnamn
Födelsedatum och -ort
Personnummer (TIN):
Version 10/07/2015 10:28:00
6/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
sv – Svenska
3.4. Intyg om skatterättslig hemvist
Personnummer (TIN) eller
annat identifikationsnummer som
används som TIN
Version 10/07/2015 10:28:00
7/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
4.
sv – Svenska
CY – Cypern
4.1. Officiella inkomsthandlingar, formulär, skattebesked
TIN
Version 10/07/2015 10:28:00
8/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
sv – Svenska
4.2. TIN-certifikat utfärdat av Inland Revenue Department på den skattskyldiges begäran
TIN
5.
CZ – Tjeckien
Skatteregistreringsnumret anges på följande officiella identitetshandlingar:
5.1. Identitetskort
5.1.1. Utfärdat före den 31 december 2000 (giltigt till och med det datum som anges på kortet)
Personnummer (TIN)
Version 10/07/2015 10:28:00
9/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
sv – Svenska
5.1.2. Utfärdat efter den 1 januari 2005 (giltigt till och med det datum som anges på kortet)
Personnummer (TIN)
5.1.3. Utfärdat efter den 1 januari 2012 (giltigt till och med det datum som anges på kortet)
Personnummer (TIN)
Personnummer (TIN)
Version 10/07/2015 10:28:00
10/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
sv – Svenska
5.2. Pass
5.2.1. Utfärdat mellan den 1 juli 2000 och den 15 mars 2005 (giltigt i fem år för personer under
15 år och i tio år för övriga)
Personnummer (TIN)
5.2.2. Utfärdat mellan den 16 mars 2005 och den 31 augusti 2006 (giltigt i fem år för personer
under 15 år och i tio år för övriga)
Personnummer (TIN)
Version 10/07/2015 10:28:00
11/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
sv – Svenska
5.2.3. Utfärdat efter den 1 september 2006, giltigt i fem år för personer under 15 år och i tio år
för övriga
Personnummer (TIN)
5.3. Körkort
5.3.1. Utkom från 1. 5. 2004 nyemitterade från 19. 1. 2013
Personnummer (TIN)
Version 10/07/2015 10:28:00
12/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
6.
sv – Svenska
DE – Tyskland
Skatteregistreringsnumren anges inte på officiella identitetshandlingar, men de återfinns på följande
handlingar:
6.1. Steuernummer:
Det gamla skatteregistreringsnumret (Steuernummer) återfinns på inkomstdeklarationshandlingarna:
Steuernummer (TIN)
Version 10/07/2015 10:28:00
13/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
sv – Svenska
6.2. Identifikationsnummer (IdNr.):
Det nya skatteregistreringsnumret (Identifikationsnummer, IdNr.) återfinns exempelvis i beskedet om
IdNr. (Mitteilungsschreiben über die Zuordnung einer Identifikationsnummer):
Steuernummer (TIN)
Tillgänglig
Version 10/07/2015 10:28:00
på
engelska:
14/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
7.
sv – Svenska
DK – Danmark
Skatteregistreringsnumret (CPR-numret) anges på följande officiella identitetshandlingar:
7.1. Pass (Pas)
CPR-numret återfinns på passets fotosida.
CPR (TIN)
7.2. Sjukförsäkringskort (Sundhedskort)
CPR-numret återfinns kortets framsida.
CPR (TIN)
7.3. Körkort (Kørekort)
CPR (TIN)
Version 10/07/2015 10:28:00
15/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
8.
sv – Svenska
EE – Estland
Skatteregistreringsnumret anges på följande officiella identitetshandlingar:
8.1. Pass:
Isikukood (TIN)
8.2. Identitetskort:
8.2.1. Identitetskort för estnisk medborgare, utfärdas sedan den 1 januari 2002
Isikukood (TIN)
Version 10/07/2015 10:28:00
16/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
sv – Svenska
8.2.2. Identitetskort för estnisk medborgare, utfärdas sedan den 3 september 2007
Isikukood (TIN)
8.2.3. Identitetskort för estnisk medborgare, utfärdas sedan den 1 januari 2011
Isikukood (TIN)
8.3. Körkort
8.3.1. Utfärdat efter den 1 oktober 2004 (giltigt fram till det datum som anges på kortet på rad
4b)
Isikukood
(rad 4d) (TIN)
Version 10/07/2015 10:28:00
17/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
sv – Svenska
8.3.2. Utfärdat mellan 1994 och 2004 (giltigt fram till utgången av 2014)
Isikukood (TIN)
Version 10/07/2015 10:28:00
18/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
9.
sv – Svenska
EL – Grekland
Skatteregistreringsnumret anges inte på officiella identitetshandlingar, men det återfinns på följande
handlingar:
9.1. Intyg om fullgjord skattskyldighet
Detta intyg utfärdas av finansministeriet på den skattskyldiges begäran. Intyget används för att
informera den det vederbör om att den skattskyldige inte har några återstående skattskyldigheter.
TIN
Efternamn
Förnamn
Adress
Version 10/07/2015 10:28:00
19/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
sv – Svenska
9.2. Skattebesked
Skattebeskedet skickas varje år ut av finansministeriet för att informera den skattskyldige om statusen
på hans eller hennes skattedeklaration för det föregående beskattningsåret (om det återstår skatter att
betala eller om den skattskyldige får tillbaka på skatten). Skattebeskedet kan användas av den
skattskyldige vid transaktioner (t.ex. i kontakter med betalningsombud) för att styrka sin inkomst.
TIN
Namn
Adress
Version 10/07/2015 10:28:00
20/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
sv – Svenska
9.3. Intyg om tilldelat skatteregistreringsnummer
Detta intyg utfärdas av finansministeriet på den skattskyldiges begäran. Intyget används för att
informera den det vederbör om att ett skatteregistreringsnummer har tilldelats den skattskyldige.
TIN
Efternamn
Förnamn
Adress
Version 10/07/2015 10:28:00
21/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
10.
sv – Svenska
ES – Spanien
Skatteregistreringsnumret anges på följande officiella identitetshandlingar:
10.1. Identitetskort
10.1.1. Vanligt identitetskort till och med 2006
Förnamn
Första efternamn
Andra efternamn
DNI (TIN)
10.1.2. Elektroniskt identitetskort
De elektroniska identitetskorten började utfärdas i mars 2006.
Första efternamn
Andra efternamn
Förnamn
Födelsedatum
DNI (TIN)
3.1.3. Uppehållstillståndskort för utländska medborgare
Version 10/07/2015 10:28:00
22/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
sv – Svenska
DNI (TIN)
10.2. Nytt körkort
Ett nytt körkort började utfärdas i november 2004. Det har samma mått som ett kreditkort (9 x 6 cm).
Första efternamn
Andra efternamn
Förnamn
Födelsedatum och
födelseland
Personligt
identifieringsnummer (TIN)
10.3. Skatteregistreringskort
Skatteregistreringskortet skickas tillsammans med en skrivelse till de fysiska personer som får ett
skatteregistreringsnummer. På kortet anges en elektronisk kod med vilken man kan verifiera kortets
äkthet vid inloggning på den nationella skattemyndighetens (Agencia Tributaria) webbplats.
Version 10/07/2015 10:28:00
23/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
sv – Svenska
Kortet skickas dessutom med en formell underrättelse. Det finns en verifieringskod längst ner i
skrivelsen med vilken man kan bekräfta skrivelsens äkthet vid inloggning på den nationella
skattemyndighetens (Agencia Tributaria) webbplats.
Exempel på hur det kan se ut längst ner i en formell underrättelse:
”Verifiera
äktheten
med
verifieringskoden
www.agenciatributaria.gob.es”.
JKM7T8BDDSBSTNAX
på
10.4. Socialförsäkringskort
På kortet som utfärdas av hälso- och sjukvårdssystemet (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria –
INGESA) anges, förutom en personlig identifieringskod och ett medlemsnummer för
socialförsäkringen,
kortinnehavarens
DNI-nummer
som
även
fungerar
som
skatteregistreringsnummer.
Version 10/07/2015 10:28:00
24/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
11.
sv – Svenska
FI – Finland
Skatteregistreringsnumret anges på följande officiella identitetshandlingar:
11.1. 1. Identitetskort (Henkilökortti)
TIN
- första delen
i den variabla
laserbilden
- andra delen
som normal
text
11.2. Pass (Passi)
TIN
- första delen
i den variabla
laserbilden
- andra delen
som normal
text
11.3. Körkort (Ajokortti)
TIN
Version 10/07/2015 10:28:00
25/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
12.
sv – Svenska
FR – Frankrike
Identitetsuppgifterna finns på det nationella identitetskortet:
12.1. Nationellt identitetskort:
Efternamn
Förnamn
Kön
Födelsedatum och
födelseort
Observera: Personens adress anges på identitetskortets baksida.
12.2. Pass
Efternamn
Förnamn
Kön
Födelsedatum och
födelseort
13.
HR – Kroatien
Det personliga identifieringsnumret finns på certifikatet med det personliga identifieringsnumret, id-kort
som utfärdas från och med den 10 juni 2013, körkort som utfärdas från och med den 1 juli 2013,
biometriska pass som utfärdas från och med den 30 juni 2009, sjukförsäkringskort och på varje
skattedeklaration och andra skatterelaterade inlagor. Det används också i administrativa förfaranden
och betalningstransaktioner.
Kroatiska skatteregistreringsnummer anges i följande dokument:
13.1. Potvrda o OIB-u (Certifikat med personligt identifieringsnummer)
Version 10/07/2015 10:28:00
26/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
sv – Svenska
TIN
13.2. Prijava poreza na dohodak (Skattedeklaration)
Version 10/07/2015 10:28:00
27/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
sv – Svenska
REPUBLIKA
HRVATSKA
MINSTARSTVO FINANCIJA, POREZNA
UPRAVA
Obrazac DOH
PODRUČNI URED:
ISPOSTAVA:
PRIJAVA POREZA NA DOHODAK ZA 2012.
GODINU
1. OPĆI PODACI
1.1.
IME
I
PREZIME /
IME
RODITELJA:
1.2. ADRESA (mjesto, ulica i kućni
broj):
94577403194
1.3. OIB:
TIN
Telefo
n:
1.4. UMIROVLJENIK (zaokružiti):
DA /
NE
RAZDOBLJ
E:
o
d
d
o
1.5. PPDS I DRUGA PODRUČJA ¹ (zaokružiti
P1
P2
P3
područje):
1.6. PROMJENA PREBIVALIŠTA / UOBIČAJENOG PREBIVALIŠTA TIJEKOM GODINE
R
.
br
.
1.
2.
3.
P4
PPDS
RAZDOBLJE
o
d
o
d
o
d
DRŽAVA
MJESTO
ULICA I KUĆNI BROJ
i dr. podr.
do
do
do
1.7. INVALID I HRVATSKI RATNI VOJNI INVALID IZ DOMOVINSKOG RATA (HRVI)
R
.
br
.
1.
2.
RAZDOBLJE INVALIDNOSTI
o
d
o
d
HRVI DA / NE
OZNAKA INVALIDNOSTI ²
(zaokružiti)
do
I
I*
do
I
I*
POSTOTAK
INVALIDNOSTI
(ispunjava HRVI)
1.8. BROJ RAČUNA:
OTVOREN U (naziv i sjedište):
1.9. PODACI O OPUNOMOĆENIKU / POREZNOM SAVJETNIKU
1.9.1. NAZIV / IME I PREZIME:
1.9.2. ADRESA SJEDIŠTA / PREBIVALIŠTA /
BORAVIŠTA:
1.9.3. OIB:
Version 10/07/2015 10:28:00
28/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
14.
sv – Svenska
HU – Ungern
Skatteregistreringsnumret anges inte i officiella identitetshandlingar men kan hittas på det ungerska
skatteregistreringskortet.
14.1.1. Ungerskt skatteregistreringskort (gamla formatet)
TIN
Namn
Födelsedatum
Födelseort
Namn på mamma
Utgivningsdatum
14.1.2. Ungerskt skatteregistreringskort (nytt format)
TIN
Namn
Serienummer
Födelsedatum
Födelseort
Namn på mamma
Utgivningsdatum
QR-kod (1)
Streckkods (2)
(1) Koden anger serienumret för TIN kortet.
(2) Koden anger TIN.
Version 10/07/2015 10:28:00
29/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
sv – Svenska
14.2. Andra relevanta nationella identitetshandlingar
Utbetalningsstället kan även kontrollera en enskild persons
skatteregistreringsnummer) med hjälp av följande handlingar:
identitet
(men
inte
dess
14.2.1. Tidigare identitetshandling
På första sidan visas personens foto och identitetsuppgifter (namn, flicknamn, födelseort och
födelsedatum). ID-numret anges längst ned på varje sida.
14.2.2. Identitetskort
Numera utfärdar myndigheterna endast identitetskort. På kortet visas personens foto och
identitetsuppgifter (namn, flicknamn, födelseort och födelsedatum).
Version 10/07/2015 10:28:00
30/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
sv – Svenska
14.2.3. Tillfälliga identitetskort
Om en enskild person förlorar sitt identitetskort eller detta blir stulet eller uppgifterna ändras kan
personen få ett tillfälligt kort som bekräftar identiteten tills ett nytt permanent identitetskort har
utfärdats.
14.2.4. Adress/uppehållskort
Detta kort, tillsammans med identitetskortet, styrker en persons identitet. Betalaren kan se
kortinnehavarens aktuella adress på kortet.
14.2.5. Körkort
Enskilda personer kan även legitimera sig med körkort. På första sidan visas personens foto och
identitetsuppgifter (namn, flicknamn, födelseort och födelsedatum).
1. Családnév
Efternamn
2. Utónév
Förnamn
3. Születési idő, hely
Födelsedatum/-land
4a. Kibocsátási dátum
Datum för utfärdande
4b. Érvényességi idő
Giltighetsdatum
5. Sorszám
Kortnummer.
14. Anyja neve
Moderns namn
Államp.
Nationalitet
Version 10/07/2015 10:28:00
31/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
sv – Svenska
14.2.6. Pass
Enskilda personer kan även legitimera sig med pass. På sista sidan visas personens foto och
identitetsuppgifter (namn, flicknamn, födelseort och födelsedatum).
15.
IE – Irland
Skatteregistreringsnumret anges inte på officiella identitetshandlingar, men det återfinns på formuläret
för skattedeklaration:
PPS-nummer (TIN)
Version 10/07/2015 10:28:00
32/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
16.
sv – Svenska
IT – Italien
Skatteregistreringsnumret (Codice fiscale) anges inte på officiella identitetshandlingar, men det
återfinns på sjukförsäkringskortet och skatteregistreringskortet.
16.1. Sjukförsäkringskort
För personer som har rätt att utnyttja det italienska sjukförsäkringssystemet anges
skatteregistreringsnumret på det personliga sjukförsäkringskortet (Tessera sanitaria) på raden Codice
fiscale.
Codice fiscale (TIN)
²
16.2. Skatteregistreringskort
För personer som inte har rätt att utnyttja det italienska sjukförsäkringssystemet anges
skatteregistreringsnumret på skatteregistreringskortet.
16.2.1. Nytt kort, utfärdas sedan 2006
Codice fiscale (TIN)
16.2.2. Äldre kort, utfärdat före 2006
Codice fiscale (TIN)
Version 10/07/2015 10:28:00
33/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
17.
sv – Svenska
LT – Litauen
17.1. Pass
17.1.1. Pass (utfärdat från och med 2008)
TIN
17.1.2. Pass (utfärdat före 2008)
TIN
Version 10/07/2015 10:28:00
34/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
sv – Svenska
17.2. Identitetskort
TIN
17.3. Körkort
17.3.1. Körkort (utfärdat från och med 2005)
TIN
17.3.2. Körkort (utfärdat 2003–2005)
TIN
Version 10/07/2015 10:28:00
35/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
sv – Svenska
17.3.3. Körkort (utfärdat före 2002)
TIN
18.
LU – Luxemburg
För spardirektivets syften kan betalningsombuden identifiera de skattskyldiga med hjälp av följande
identitetshandlingar:
18.1. Identitetskort
18.2. Pass
Version 10/07/2015 10:28:00
36/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
19.
sv – Svenska
LV – Lettland
Skatteregistreringsnumret anges på officiella identitetshandlingar:
19.1. Pass (Pase)
PIC (TIN)
19.2. Identitetskort
PIC (TIN)
Version 10/07/2015 10:28:00
37/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
sv – Svenska
19.3. Körkort
PIC (TIN)
20.
MT – Malta
Skatteregistreringsnumret anges på följande officiella identitetshandlingar:
20.1. Pass (Passport)
Personnummer (TIN):
20.2. Identitetskort (Karta ta’ l-Identita’)
Personnummer (TIN):
Version 10/07/2015 10:28:00
38/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
21.
sv – Svenska
NL – Nederländerna
Skatteregistreringsnumret anges på följande officiella identitetshandlingar:
21.1. Pass (Paspoort)
21.1.1. Pass modell 2014
TIN
Version 10/07/2015 10:28:00
39/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
sv – Svenska
21.1.2. Pass modell 2011
TIN
21.1.3. Pass modell 2006
TIN
Version 10/07/2015 10:28:00
40/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
sv – Svenska
21.1.4. Pass modell 2001
21.2. Identitetskort (Identiteitskaart)
21.2.1. ID-kort (sedan 2014)
TIN
21.2.2. ID-kort (sedan 2011)
TIN
Version 10/07/2015 10:28:00
41/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
sv – Svenska
21.2.3. ID-kort (sedan 2006)
TIN
21.2.4. ID-kort (sedan 2001)
TIN
21.3. Körkort (Rijbewijs)
21.3.1. Körkort (utfärdat efter den 1 november 2014)
TIN
21.3.2. Körkort (utfärdat efter den 1 oktober 2013)
TIN
Version 10/07/2015 10:28:00
42/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
sv – Svenska
21.3.3. Körkort (utfärdat efter den 1 oktober 2006)
Frontside
TIN
Backside
21.3.4. Körkort (utfärdat efter den 1 oktober 2002)
TIN
22.
PL – Polen
22.1. PESEL
PESEL-numret anges på officiella identitetshandlingar.
22.1.1. Pass
PESEL
Version 10/07/2015 10:28:00
43/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
sv – Svenska
22.1.2. Identitetskort
PESEL
22.2. Skatteregistreringsnummer
Skatteregistreringsnummer anges inte på officiella identitetshandlingar, men kan finnas på offentliga
formulär från en lokal skattemyndighet som utfärdar skatteregistreringsnummer, t.ex.:
22.2.1. Beslut (NIP-4) om skatteregistreringsnummer utfärdat enligt den lag som var tillämplig
fram till och med den 31 augusti 2011
TIN
Version 10/07/2015 10:28:00
44/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
sv – Svenska
22.2.2. Formulär utfärdade enligt den lag som är tillämplig sedan den 1 september 2011
TIN
TIN
22.2.3. Från och med den 1 december 2014 bekräftar offentliggörandet av ett
skatteregistreringsnummer i det nationella domstolsregistret eller i det centrala
näringslivsregistret
att
det
har
tilldelats
den
berörda
enheten/personen.
Skatteregistreringsnummer kan därför hittas i följande handlingar:
Version 10/07/2015 10:28:00
45/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
sv – Svenska
3.2.3.1 Intyg från det centrala näringslivsregistret
Version 10/07/2015 10:28:00
46/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
sv – Svenska
3.2.3.2 Uppgifter från det nationella domstolsregistret
23.
PT – Portugal
Skatteregistreringsnumret återfinns på särskilda skatteregistreringskort som
skattemyndigheten och på medborgarkortet, som är det officiella identitetskortet:
utfärdas
av
23.1. Skatteregistreringskort
TIN
Namn
Version 10/07/2015 10:28:00
47/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
sv – Svenska
TIN
Namn
TIN
Namn
23.2. Medborgarkort (identitetskort)
TIN
Version 10/07/2015 10:28:00
48/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
24.
sv – Svenska
RO – Rumänien
Skatteregistreringsnumret anges på följande officiella identitetshandlingar:
24.1. Pass (Pasaport)
24.1.1. Normalt pass
TIN
24.1.2. Tillfälligt pass (Pasaport temporar)
TIN
Version 10/07/2015 10:28:00
49/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
sv – Svenska
24.1.3. Elektroniskt pass (Pasaport electronic)
TIN
24.2. Identitetskort (Carte de Identitate)
24.2.1. Utfärdas sedan juni 1997
TIN
24.2.2. Utfärdas sedan maj 2009
TIN
Version 10/07/2015 10:28:00
50/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
sv – Svenska
24.3. Identitetskort med permanent uppehållstillstånd för EU-medborgare (samma format för
permanent uppehållstillstånd för familjemedlemmar och uppehållstillstånd för
familjemedlemmar) – Utfärdas sedan januari 2007
TIN
24.4. Identitetskort med tillfälligt (eller långvarigt) uppehållstillstånd för andra än EUmedborgare – Utfärdas sedan januari 2007
TIN
24.5. Körkort (Permis de conducere)
TIN
Version 10/07/2015 10:28:00
51/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
25.
sv – Svenska
SE – Sverige
Skatteregistreringsnumret anges på följande officiella identitetshandlingar:
25.1. Pass (Europeiska unionen, Sverige)
3.1.1.
Pass (sedan 2.1.2012)
Personnummer (TIN)
3.1.2.
Pass (sedan 1.10.2005)
Personnummer (TIN)
25.2. Nationellt identitetskort/National identity card/Carte nationale d'identité
3.2.1.
Nationellt identitetskort (sedan 2.1.2012)
Version 10/07/2015 10:28:00
52/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
sv – Svenska
Personnummer (TIN)
3.2.2.
Nationellt identitetskort (sedan 1.08.2007)
Personnummer (TIN)
25.3. Körkort, Sverige
3.3.1.
Körkort (sedan 19.01.2013)
Version 10/07/2015 10:28:00
53/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
sv – Svenska
Personnummer (TIN)
3.3.2. Körkort (sedan (since 2.1.2009)
Version 10/07/2015 10:28:00
54/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
sv – Svenska
Personnummer (TIN)
25.4. Identitetskort, övrigt
Identitetskort för personer som är folkbokförda i Sverige. Detta kort används för identifikation i Sverige
och ersätter inte pass eller nationellt id-kort vid resa utomlands. Skatteregistreringsnumret står på
raden under rubriken PERSONNUMMER.
3.4.1. Identitetskort, övrigt (sedan 2.4.2013)
Personnummer (TIN)
3.4.2.
Identitetskort, övrigt (sedan 1.7.2009)
Version 10/07/2015 10:28:00
55/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
sv – Svenska
Personnummer (TIN)
Version 10/07/2015 10:28:00
56/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
26.
sv – Svenska
SI – Slovenien
Skatteregistreringsnumret anges inte på officiella identitetshandlingar, men det återfinns på följande
handlingar:
1.1. Intyg om inskrivning i skatteregistret
Sloveniens tull- och skatteförvaltning utfärdar ett intyg inom 8 dagar efter inskrivningen i
skatteregistret. Skatteregistreringsnumret anges på följande intyg.
Version 10/07/2015 10:28:00
57/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
sv – Svenska
1.2. Intyg om bostadsort
Intyg om bostadsort som utfärdas för tillämpning av konventionen om undvikande
dubbelbeskattning avseende skatt på inkomster och kapital (intyg om bostadsort för enskilda).
Version 10/07/2015 10:28:00
av
58/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
27.
sv – Svenska
SK – Slovakien
Slovakien föredrar att födelsedatumet används för tillämpningen av spardirektivet. Födelsedatum
anges på följande identitetshandlingar:
27.1. Identitetskort (Občiansky preukaz)
27.1.1. Identitetskort
Födelsedatum
27.1.2. Identitetskort (utfärdat från och med den 1 juli 2008)
Födelsedatum
Version 10/07/2015 10:28:00
59/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
sv – Svenska
27.2. Pass (Cestovný pas)
27.2.1. Pass (utfärdat mellan den 1 april 1994 och den 31 mars 2005)
Födelsedatum
27.2.2. Pass (utfärdat mellan den 1 april 2005 och den 14 januari 2008)
Födelsedatum
27.2.3. Pass (utfärdat från och med den 15 januari 2008)
Födelsedatum
Version 10/07/2015 10:28:00
60/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
28.
sv – Svenska
UK – Förenade kungariket
Varken det unika skattenumret (UTR) eller det nationella försäkringsnumret (NINO) återfinns på
officiella identitetshandlingar. Båda identifierarna är unika och personliga för den berörda individen.
28.1. UTR, unikt skattenummer
UTR återfinns på framsidan av skattedeklarationen (blankett SA100) enligt exemplet nedan:
UTR (TIN)
UTR återfinns också på formuläret ”Notice to complete Tax Return” (blankett SA 316) eller
skattekontobesked. Beroende på vilken typ av handling som utfärdas kan referensnumret tryckas
bredvid någon av rubrikerna ”Tax Reference”, ”UTR” eller ”Official Use”.
28.2. NINO, nationellt försäkringsnummer
HMRC utfärdar skattekodbesked till skattebetalarna. I rubriken på detta besked anges det nationella
försäkringsnumret så som visas i exemplet nedan:
NINO (TIN)
Det nationella försäkringsnumret kan också anges på ett nationellt försäkringskort och på skrivelser
från Department for Work and Pensions (DWP). Numret anges också i lönebesked och på
skattekontobesked från HMRC.
Version 10/07/2015 10:28:00
61/62
Var hittar man skatteregistreringsnumret?
sv – Svenska
29. Rättsligt meddelande
Informationen om skatteregistreringsnummer (TIN) och användandet av modulen för kontroll av
skatteregistreringsnummer online på Europeiska TIN-portalen omfattas av en ansvarsfriskrivning, ett
meddelande om upphovsrätt och regler om skydd för personuppgifter.
.
Version 10/07/2015 10:28:00
62/62